Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motyle najpiękniejsze owady Do jakiej grupy należą motyle Ilość gatunków Podział motyli Motyle dzienne Ćmy, motyle nocne Cykl rozwoju motyli Opis motyli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motyle najpiękniejsze owady Do jakiej grupy należą motyle Ilość gatunków Podział motyli Motyle dzienne Ćmy, motyle nocne Cykl rozwoju motyli Opis motyli."— Zapis prezentacji:

1 Motyle najpiękniejsze owady Do jakiej grupy należą motyle Ilość gatunków Podział motyli Motyle dzienne Ćmy, motyle nocne Cykl rozwoju motyli Opis motyli Magda Kaszubowska

2 Do jakiej grupy należą motyle Motyle należą do najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie owadów. Ich ciało, składające się z segmentów, chroni chitynowy oskórek. Poszczególne segmenty połączone błoniastymi stawami, umożliwiają swobodę ruchu. Oskórek pokrywa warstwa drobnych łusek. Początek

3 Ilość gatunków Zaraz po chrząszczach stanowią drugą pod względem liczebności grupę owadów. Obecnie na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, z czego w Polsce ponad 3 tysiące. Występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Początek

4 Podział motyli Podział motyli Istnieje kilka umownych podziałów motyli, które nie mają pokrycia w rzeczywistych relacjach pokrewieństwa w odrębie tej grupy. Mogą one być jednak wygodne przy rozpoznawaniu. Dwa często spotykane w książkach czy popularnych atlasach podziały to podział ze względu na wygląd i porę lotu na motyle dzienne= (Rhopalocera, buławkoczułkie) oraz ćmy= (Heterocera, różno czułkie) oraz podział ze względu na wielkość na Macrolepidopetra (motyle większe) i Microlepidopetra (motyle mniejsze). Oba te podziały są sztuczne, ale można je wykorzystać pamiętając, że np. wiele ciem lata w dzień, niektóre mają buławkowate czułki, niektóre rodziny zaliczane do Macrolepidopetra mają przedstawicieli o bardzo małych rozmiarach (np. Noctuidae) i odwrotnie niektóre rodziny wyłącznie do Micolepidoptera mają przedstawicieli o rozmiarach większych (np. Pyralidae). Należy również pamiętać, że podziały te nakładają się na siebie. Początek

5 Motyle dzienne Motyle dzienne Motyle dzienne, buławkorożne (Rhopalocera)- grupa motyli (w Europie Środkowej koło 270 gatunków), jest grupą sztuczną. Wyróżniają się kolorowymi kolorowymi skrzydłami o dużej powierzchni, buławkowato zakończonymi czułkami, smukłą budową ciała, a przede wszystkim porą aktywności. Latają od wschodu do zachodu słońca. Większość motyli dziennych ma wyraźnie zaokrąglone szkrzydła umorzliwiające błyskawiczne zwroty i zrywy. Skrzydła motyli dziennych mają na ogół dużą powierzchnię w stosunku do rozmiarów ciała. Początek

6 Ćmy motyle nocne Ćmy, motyle nocne, popularna nazwa liczącego ponad 150tys. Gatunków podrzędu motyli- Frenatae, przeważnie nocnych. Niektóre latają w dzień, ale podstawą klasyfikacji są ich cechy morfologiczne (głównie konstrukcja skrzydeł) i sposób lotu (częste uderzenia). Zwykle mają pierzaste czułki. Początek

7 Cykl rozwoju motyli Motyle są owadami, u których dokonuje się przeobrażenie zupełne. Gąsienica- ma miękkie ciało, wyraźnie wyodrębnioną, silnie schitynizowaną głowę z aparatem gębowym gryzącym. Na tułowiu znajdują się trzy pary członowatych odnóży a na odwłoku 5 par tzw. posuwek. Budowa poczwarki- w stadium poczwarki motyle nie odżywiają się i nie pobierają płynu. Jedynymi otworami, jakie funkcjonują, są służące do oddychania przetchlinki. Imago- po wyjściu z poczwarki skrzydła są jeszcze któtkie i zmięte, ale jak tylko owad stanie na pewnym podłożu, zaczyna je rozpościerać przez pompowanie hemolimfy. Zewnętrzny szkielet z chityny, początkowo miękki i plastyczny, przy równoczesnej lekkości i elastyczności. Początek

8 Opis Ciało motyli zbudowane jest z trzech części. Głowa-kulista i wyraźnie oddzielona od tułowia powstała w wyniku zrośnięcia 6 segmentów. Oczy złożone- są na ogół duże, złożone z mniejszych oczek. Czułki- na całej ich powierzchni rozmieszczone są receptory, zapachu. Skrzydła- są pokryte są drobnymi łuskami. Powierzchnia łusek jest nierówna. Odwłok- częsć ciała motyli o widoczne segmentacji. U samic na końcu odwłoka znajduje się pokładełko teleskopowe służące do składania jaj. Początek


Pobierz ppt "Motyle najpiękniejsze owady Do jakiej grupy należą motyle Ilość gatunków Podział motyli Motyle dzienne Ćmy, motyle nocne Cykl rozwoju motyli Opis motyli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google