Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGRESJA DZIECI Opracowała: mgr Agnieszka Szymańska - Gunia pedagog szkolny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGRESJA DZIECI Opracowała: mgr Agnieszka Szymańska - Gunia pedagog szkolny."— Zapis prezentacji:

1 AGRESJA DZIECI Opracowała: mgr Agnieszka Szymańska - Gunia pedagog szkolny

2 ZŁOŚĆ Naturalne uczucie Naturalne uczucie Pojawia się szybko i gwałtownie Pojawia się szybko i gwałtownie Jest sygnałem naszego organizmu, że dzieje się coś niekorzystnego Jest sygnałem naszego organizmu, że dzieje się coś niekorzystnego

3 AGRESJA Świadome, zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś krzywdy fizycznej lub psychicznej Świadome, zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś krzywdy fizycznej lub psychicznej Agresja u dzieci jest najczęściej reakcją na frustrację lub też przejawem wrogości Agresja u dzieci jest najczęściej reakcją na frustrację lub też przejawem wrogości

4 AGRESYWNE DZIECKO Agresywne dziecko to takie, które w dotychczasowym życiu nauczyło się stosowania zachowań agresywnych w odpowiedzi na różne sytuacje konfliktowe i stosuje je częściej niż jego rówieśnicy

5 RODZAJE AGRESJI WŚRÓD DZIECI FIZYCZNA FIZYCZNA Bezpośrednie zadawanie bólu innym osobom. Dziecko w momencie gniewu: Bije Bije Gryzie Gryzie Kopie Kopie Drapie Drapie Pluje Pluje

6 RODZAJE AGRESJI WŚRÓD DZIECI SŁOWNA SŁOWNA Dziecko nie wchodzi w bezpośredni kontakt z innymi osobami ale powoduje ich cierpienie poprzez: Przezywanie Przezywanie Dokuczanie Dokuczanie Wyśmiewanie Wyśmiewanie Plotkowanie Plotkowanie Obrażanie Obrażanie Pokazywanie nieprzyzwoitych gestów Pokazywanie nieprzyzwoitych gestów

7 RODZAJE AGRESJI WŚRÓD DZIECI FRUSTRACYJNA FRUSTRACYJNA Pojawia się w momencie kiedy dziecko nie może przezwyciężyć jakiejś fizycznej przeszkody lub zaspokoić psychicznej potrzeby. W takiej sytuacji: Tupie nogami Tupie nogami Uderza w ścianę Uderza w ścianę Rozrzuca książki Rozrzuca książki Bije najbliższe osoby Bije najbliższe osoby

8 RODZAJE AGRESJI WŚRÓD DZIECI SPOŁECZNA (POŚREDNIA) Namawianie innych do zrobienia komuś krzywdy Namawianie innych do zrobienia komuś krzywdy Izolowanie od grupy Izolowanie od grupy

9 RODZAJE AGRESJI WŚRÓD DZIECI NAŚLADOWCZA Dziecko od początku swojego życia naśladuje, obserwuje najbliższe otoczenie. Agresywne zachowania dzieci bywają następstwem oddziaływania określonych modeli zachowań podpatrzonych u osób dla dziecka znaczących, czyli rodziców, dziadków, rodzeństwa

10 ROZWÓJ ZACHOWŃ AGRESYWNYCH U DZIECI NOWORODEK Dziecko, którego potrzeby nie są zaspokojone pręży się, napina mięśnie, czerwienieje i krzyczy Dziecko, którego potrzeby nie są zaspokojone pręży się, napina mięśnie, czerwienieje i krzyczyNIEMOWLĘ Dziecko podczas zabawy zabawkami rzuca je, uderza nimi Dziecko podczas zabawy zabawkami rzuca je, uderza nimi Chwyta za włosy rodzica, szarpie go za ubranie Chwyta za włosy rodzica, szarpie go za ubranie

11 ROZWÓJ ZACHOWŃ AGRESYWNYCH U DZIECI TRZYLATEK Manifestacyjne odmawia wykonywania poleceń Manifestacyjne odmawia wykonywania poleceń Tupie nogami, rzuca się na ziemię, bijąc i gryząc osoby powstrzymujące je od tego, niszczy przedmioty Tupie nogami, rzuca się na ziemię, bijąc i gryząc osoby powstrzymujące je od tego, niszczy przedmioty Histeryzuje Histeryzuje

12 ROZWÓJ ZACHOWŃ AGRESYWNYCH U DZIECI PRZEDSZKOLAK Zachowania utrwalone w stosunku do zabawek rozszerzone zostają na dorosłych i rówieśników Zachowania utrwalone w stosunku do zabawek rozszerzone zostają na dorosłych i rówieśników WIEK SZKOLNY Nagromadzone zachowania agresywne potęgują się z zetknięciu ze społecznością szkolną Nagromadzone zachowania agresywne potęgują się z zetknięciu ze społecznością szkolną

13 RODZINA JAKO NAJWAŻNIEJSZE ŚRODOWISKO ROZWOJU DZIECKA Najważniejszy okres w życiu dziecka to czas od urodzenia do 6 roku życia Najważniejszy okres w życiu dziecka to czas od urodzenia do 6 roku życia Dziecko spędza w domu największą ilość czasu Dziecko spędza w domu największą ilość czasu Rodzice są dla dziecka osobami znaczącymi Rodzice są dla dziecka osobami znaczącymi Dziecko od najmłodszych lat uczy się wzorców zachowań w rodzinie Dziecko od najmłodszych lat uczy się wzorców zachowań w rodzinie

14 POSTAWY RODZICELSKIE KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA ROZWÓJ AGRESJI U DZIECI Rodzice są agresywni wobec siebie, dzieci i innych ludzi Rodzice są agresywni wobec siebie, dzieci i innych ludzi Rodzice nie wykazują wystarczającego zainteresowania problemami dziecka Rodzice nie wykazują wystarczającego zainteresowania problemami dziecka Wychowanie nadmiernie karcące Wychowanie nadmiernie rozpieszczające

15 POSTAWY RODZICELSKIE KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA ROZWÓJ AGRESJI U DZIECI Brak jasnego przekazu co jest dobre a co złe Wychowanie w duchu dziecko nie ma głosu Kryzysy domowe, np. częste kłótnie Kryzysy domowe, np. częste kłótnie Brak rozmów na temat tolerancji i sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych

16 POSTAWY RODZICELSKIE KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA ROZWÓJ AGRESJI U DZIE Podwójne wzorce zachowań Aprobowanie agresywnych wzorów zachowań Aprobowanie agresywnych wzorów zachowań Wykazywanie nadmiernej tolerancji wobec zachowań agresywnych dziecka Wykazywanie nadmiernej tolerancji wobec zachowań agresywnych dziecka Brak konsekwencji w podejmowanych decyzjach Zaburzone kontakty uczuciowe między rodzicami a dziećmi Zaburzone kontakty uczuciowe między rodzicami a dziećmi

17 DIAGNOZA MOICH (RODZICIELSKICH) RELACJI Z DZIECKIEM Ile czasu dziennie poświęcam dziecku? Ile czasu dziennie poświęcam dziecku? Czy słyszę co mówi do mnie? Czy słyszę co mówi do mnie? Jak często bawię się z moim dzieckiem? Jak często bawię się z moim dzieckiem? Jak często czytam mu na dobranoc? Jak często czytam mu na dobranoc? Jak często jadamy razem posiłki? Jak często jadamy razem posiłki? W jaki sposób zwracam się do mojego dziecka, jakich słów używam? W jaki sposób zwracam się do mojego dziecka, jakich słów używam? Czy są to słowa, które ranią: odejdź, nie mam czasu, przestań, ty głupku Czy są to słowa, które ranią: odejdź, nie mam czasu, przestań, ty głupku Czy są to słowa, które pomagają: cieszę się, że jesteś, rozumiem cię, słucham, dziękuję, proszę, przepraszam Czy są to słowa, które pomagają: cieszę się, że jesteś, rozumiem cię, słucham, dziękuję, proszę, przepraszam

18 JAK ROZPOZNAĆ W SWOICH DZIECIACH SPRAWCÓW AGRESJI DZIECI SPRAWCY AGRESJI: Dokuczają, ale głównie kierują to przeciwko słabszym kolegom lub młodszemu rodzeństwu Dokuczają, ale głównie kierują to przeciwko słabszym kolegom lub młodszemu rodzeństwu Lubią dominować w domu Lubią dominować w domu Są sprawne i zręczne Są sprawne i zręczne Łatwo się denerwują, wybuchają złością Łatwo się denerwują, wybuchają złością Nie potrafią radzić sobie z trudnościami Nie potrafią radzić sobie z trudnościami Często są nastawione na nie Często są nastawione na nie

19 JAK ROZPOZNAĆ W SWOICH DZIECIACH SPRAWCÓW AGRESJI Mają trudności z przestrzeganiem przyjętych zasad Mają trudności z przestrzeganiem przyjętych zasad Mają zwykle małe lub żadne poczucie winy Mają zwykle małe lub żadne poczucie winy Wobec ofiar brak im zrozumienia, współczucia czy sympatii Wobec ofiar brak im zrozumienia, współczucia czy sympatii Łatwo się komikują z otoczeniem Łatwo się komikują z otoczeniem Umieją sprytnie wybrnąć z sytuacji, np. stosując oskarżenia Umieją sprytnie wybrnąć z sytuacji, np. stosując oskarżenia Potrafią z łatwością kłamać Potrafią z łatwością kłamać

20 DWIE DROGI RADZENIA SOBIE Z AGRESJĄ DZIECI ZAPOBIEGANIEELIMINOWANIE

21 JAK ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECKA Dawnie dobrych wzorców do naśladowania Dawnie dobrych wzorców do naśladowania Uczenie od dzieciństwa radzenia sobie z nagromadzoną złością Uczenie od dzieciństwa radzenia sobie z nagromadzoną złością Ustalenie jasnych reguł, które będą przestrzegane a odstępstwa konsekwentnie karane Ustalenie jasnych reguł, które będą przestrzegane a odstępstwa konsekwentnie karane Wzmacnianie nagrodami zachowań pozytywnych (pochwała) Wzmacnianie nagrodami zachowań pozytywnych (pochwała)

22 JAK ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH U DZIECKA Ograniczanie lub kontrolowanie programu telewizyjnego, jaki oglądają dzieci Ograniczanie lub kontrolowanie programu telewizyjnego, jaki oglądają dzieci Ukazywanie negatywnych skutków przemocy i agresji Ukazywanie negatywnych skutków przemocy i agresji Konsekwencja w podejmowaniu decyzji Konsekwencja w podejmowaniu decyzji Branie pod uwagę głosu dziecka w ważnych dla rodziny sprawach Branie pod uwagę głosu dziecka w ważnych dla rodziny sprawach Stała kontrola postępów w nauce i zachowaniu Stała kontrola postępów w nauce i zachowaniu

23 JAK ELIMINOWAĆ ZACHOWANIA AGRESYWNE WŚRÓD DZIECI Nigdy nie pozostawiać zachowań agresywnych bez reakcji i komentarza Nigdy nie pozostawiać zachowań agresywnych bez reakcji i komentarza Na przejaw agresji czy złości reagować spokojnie, starać się ja stłumić, wyciszyć Na przejaw agresji czy złości reagować spokojnie, starać się ja stłumić, wyciszyć Ustalenie z dzieckiem reguł zachowań i konsekwentne przestrzeganie ich w momencie kiedy dojdzie do agresywnego zachowania (kodeks) Ustalenie z dzieckiem reguł zachowań i konsekwentne przestrzeganie ich w momencie kiedy dojdzie do agresywnego zachowania (kodeks) Ustalenie z małżonkiem wspólnego frontu Ustalenie z małżonkiem wspólnego frontu Wzmacnianie nagrodami pozytywnego zachowania dziecka Wzmacnianie nagrodami pozytywnego zachowania dziecka Rozmowa argumentująca (tłumaczenie, wyjaśnianie) Rozmowa argumentująca (tłumaczenie, wyjaśnianie)

24 WNIOSKI Mądra miłość rodzicielska w rozumieniu i zaspokajaniu potrzeb dziecka, akceptacja i poszanowanie jego praw w znacznym stopniu niwelują pojawiające się negatywne formy zachowania Mądra miłość rodzicielska w rozumieniu i zaspokajaniu potrzeb dziecka, akceptacja i poszanowanie jego praw w znacznym stopniu niwelują pojawiające się negatywne formy zachowania Nadmierna swoboda, podobnie jak nadmierna kontrola mogą wyzwalać w dziecku agresję Nadmierna swoboda, podobnie jak nadmierna kontrola mogą wyzwalać w dziecku agresję W systemie wzmocnień pozytywnych powinny dominować nagrody stosowane w miarę często, ale też nie za każde zachowanie W systemie wzmocnień pozytywnych powinny dominować nagrody stosowane w miarę często, ale też nie za każde zachowanie

25 WNIOSKI W sytuacji naruszenia reguł należy zastosować karę W sytuacji naruszenia reguł należy zastosować karę Konsekwencja w podejmowaniu decyzji Konsekwencja w podejmowaniu decyzji Oboje rodzice są dla dziecka jednakowo ważni i potrzebni Oboje rodzice są dla dziecka jednakowo ważni i potrzebni Spędzanie jak najwięcej czasu z dziećmi zapobiega powstawaniu zachowań agresywnych Spędzanie jak najwięcej czasu z dziećmi zapobiega powstawaniu zachowań agresywnych

26 D Z I Ę K U J Ę ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "AGRESJA DZIECI Opracowała: mgr Agnieszka Szymańska - Gunia pedagog szkolny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google