Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu Bolesławiec ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu Bolesławiec ul"— Zapis prezentacji:

1 MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec ul
MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu Bolesławiec ul. Modłowa 8 PREZENTACJA/PRÄSENTATION Bad Muskau,

2 O firmie Das Unternehmen
MZK posiada status jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Bolesławiec, której podstawowym celem i przedmiotem działania jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w szczególności zadań własnych gminy służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Bolesławiec, dotyczących lokalnej komunikacji zbiorowej w zakresie przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej, a także kontroli dokumentów uprawniających do przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego. MZK besitzt den Status einer Eigengesellschaft der Stadtgemeinde Bolesławiec, deren Hauptziel und Gegenstand die Durchführung von Aufgaben der öffentlichen Daseinsfürsorge ist, die insbesondere der kommunalen Selbstaufgabe zur laufenden und kontinuierlichen Bedürfnisbefriedigung der Einwohner der Stadt Bolesławiec dient. Diese Bedürfnisse betreffen den lokalen öffentlichen Personenverkehr im Rahmen der Personen- und Gepäckbeförderung mit Stadtverkehrsmitteln. Das Unternehmen ist auch für die Fahrscheinkontrolle bei der Personen- und Gepäckbeförderung in den lokalen Verkehrsmitteln zuständig.

3 MZK świadczy usługi przewozowe na 11 liniach w tym na 8 liniach obsługujących wspólnie miasto i gminę. W dni robocze na liniach kursuje 20 autobusów w szczycie i 10 autobusów poza szczytem. W dni świąteczne na liniach kursuje 5 autobusów, w soboty 8 autobusów. Łączna długość linii wynosi 142,3 km, a długość tras komunikacyjnych wynosi 70,9 km. MZK bietet Verkehrsdienstleistun-gen auf 11 Linien an, darunter auf 8 Linien, die gemeinsam die Stadt und die Gemeinde bedienen. Werktags fahren zur Hauptver-kehrszeit 20 Busse auf den Linien und 10 Busse außerhalb der Hauptverkehrszeit. An Feiertagen verkehren 5 Busse, samstags 8 Busse. Die gesamte Linienlänge beträgt 142,3 km und die Länge der Verkehrstrassen beträgt 70,9 km.

4 Zatrudnienie Beschäftigung Zatrudnienie wynosi 67 osób w tym: Das Unternehmen beschäftigt 67 Personen, dar.: Kierowcy - 41 Busfahrer: - 41 Zaplecze - 10 Hilfsmitarbeiter: Dyspozytorzy - 4 Verkehrsleiter: Administracja - 12 Verwaltung: Kilometry Kilometer MZK w roku wykonuje km w tym: MZK leistet im Jahr km, darunter: in der Stadtgemeinde – km, in der Landgemeinde – km. w Gminie Miejskiej – km, w Gminie Wiejskiej – km. Pasażerowie Fahrgäste MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu przewozi około pasażerów rocznie MZK Sp. z o.o. in Bolesławiec befördert jährlich ca Fahrgäste.

5 Tabor Fuhrpark Lp. MARKA Ilość sztuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SOLARIS URBINO JELCZ 081 MB JELCZ 101I MERCEDES BENZ SETRA AUTOSAN A10-10M FORD TRANSIT RENAULT KANGOO AUTOSAN A10-10T SOLARIS VACANZA JONCKHEERE MISTRAL 70 RENAULT TRACER RENAULT SFR 112 Razem 35

6 Świadczone usługi - zakres Dienstleistungen - Bereich
Turystyka, biuro turystyczne i wynajem pojazdów Naprawa i konserwacja autobusów i samochodów ciężarowych: Usługi parkingowe dla pojazdów Reklamy na autobusach: zewnętrzne na autobusach wewnętrzne w pojazdach (plakaty w gablotach, reklama świetlna) Tourismus, Tourismusbüro und Fahrzeugvermietung Reparatur und Wartung von Bussen und Lastkraftwagen Parkdienstleistungen für Fahrzeuge Buswerbung: an den Außenflächen der Busse an den Innenflächen der Fahrzeuge (Plakate in den Vitrinen, Leuchtwerbung)

7 Realizowane wnioski unijne przez spółkę
1. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego sposobem na upowszechnienie ekologicznego transportu miejskiego w Bolesławcu” – zakup 7 nowych autobusów z naboru nr 11/S/3.3/2009, Działanie 3.3 „Transport miejski i podmiejski” Priorytet 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku” RPO WD na lata ”. Całkowita wartość projektu wyniosła:  094 950,80 zł. Całkowita kwota dofinansowania wynosi : 4 148 553,40zł. Die von der Gesellschaft durchgeführten EU-Anträge „Beschaffung eines modernen Busfuhrparks als Beitrag für einen ökologischen Stadt-und Nahverkehr in Bolesławiec” – Beschaffung von 7 neuen Bussen gem. Aufruf Nr. 11/S/3.3/2009, Maßnahme 3.3. "Stadt-und Nahverkehr" der Priorität 3. „Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in Niederschlesien”, Regionales Operationelles Programm für Niederschlesien für den Zeitraum ”. Gesamtwert des Projektes betrug ,80 PLN, Gesamtbetrag der Förderung beträgt: ,40 PLN.

8 Realizowane wnioski unijne przez spółkę
2. „RegioInfo” Stworzenie dwujęzycznego systemu informacji pasażerskiej – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia Die von der Gesellschaft durchgeführten EU-Anträge 2. „RegioInfo” Entwicklung eines zweisprachigen Fahrgastinformationssystems – das Projekt wird durch Fördermittel der Europäischen Union (EU) von den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des „Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Polen 2007 – 2013“ unterstützt.

9 Das von MZK durchgeführte Projekt „Regio-Info“ umfasste:
Projekt „Regio-Info“ realizowany przez MZK obejmował: Stworzenie rozkładów jazdy z legendą w języku polskim i niemieckim na wszystkich przystankach Wykonanie dwujęzycznej strony WWW oraz prezentację graficznego rozkładu jazdy Schaffung der Fahrpläne mit einer polnisch- und deutschsprachigen Legende an allen Haltestellen Gestaltung der zweisprachigen Website und Darstellung eines grafischen Fahrplanes

10 W ramach projektu spółka zakupiła:
Oprogramowanie umożliwiające prezentację dwujęzycznego rozkładu jazdy na przystankach i w Internecie, z modułem eksportu rozkładu jazdy do formatu TransXchange. Serwer spełniający wymagania zakupionego systemu oraz prezentujący w Internecie graficzną wersję rozkładu jazdy. Autokomputery sztuk Tablice wewnętrzne do autobusów – 14 sztuk Tablice zewnętrzne do autobusów – 2 komplety Zestaw komputerowy do planowania rozkładów jazdy Ponadto wykonano: Adaptację tablic świetlnych w autobusach do wymagań nowego oprogramowania – 14 szt. Im Rahmen des Projektes hat die Gesellschaft Folgendes beschafft: Software zur Darstellung eines zweisprachigen Fahrplanes an den Haltestellen und im Internet, mit dem Export-Modul des Fahrplanes zum TransXchange-Format. Server, der die Systemanforderungen erfüllt und im Internet eine graphische Version des Fahrplanes anzeigt. Bordcomputer – 14 Stück Innenschilder für Busse – 14 Stück Außenschilder für Busse – 2 Sets Computer-Set zur Fahrplanplanung Außerdem wurden durchgeführt: Anpassung von Leuchttafeln in Bussen an die Anforderungen der neuen Software – 14 Stück

11 Wydatki kwalifikowalne spółki
Die zuwendungsfähigen Ausgaben der Gesellschaft Die zuwendungsfähigen Ausgaben, d.h. 85 % des auf unsere Gesellschaft entfallenden Projektwertes, betragen ,71 EUR Wydatki kwalifikowalne, czyli 85 % wartości projektu przypadającej na naszą spółkę ,71 Euro

12 Wyniki realizacji projektu Ergebnisse der Projektdurchführung
Na przystankach rozmieszczane są dwujęzyczne tabliczki przystankowe: An den Haltestellen befinden sich zweisprachige Haltestellenschilder:

13 Tablica przystankowa Haltestellenschild

14 Przykładowy rozkład jazdy linii autobusowej
Ein Beispiel für einen Busfahrplan

15 Ogólna legenda przystankowa Allgemeine Haltestellenlegende

16 Modernizacja serwisu WWW Modernisierung des WWW-Services

17 Internetowy graficzny rozkład jazdy Der Online-Grafik-Fahrplan

18

19 Internetowy tekstowy rozkład jazdy Der Online-Text-Fahrplan

20 Nowe autokomputery i wewnętrzne tablice świetlne
Neue Bordcomputer und Innen-Leuchttafeln W 14 autobusach zainstalowano autokomutery i tablice wewnętrzne Es wurden in 14 Bussen die Bordcomputer und Innenleuchttafeln installiert

21 Autokomputer SRG-4000 Bordcomputer SRG-4000

22 Autokomputer SRG-4000 panel sterujący
Bordcomputer SRG-4000, Systemsteuerung

23 Tablice wewnętrzne Innenschilder

24 Nowe tablice zewnętrzne Neue Außenleuchtschilder
W dwóch autobusach zainstalowano komplety zewnętrznych tablic świetlnych Es wurden in zwei Bussen Außenleuchtschilder-Sets installiert.

25 Tablica zewnętrzna przednia Außenschild (Vorderseite)

26 Tablice zewnętrzna boczna
Außenschild (Seite)

27 Tablica zewnętrzna tylna
Außenschild (Heck)

28 Dziękuję za uwagę! Prezes Zarządu Andrzej Jagiera
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Geschäftsführer Andrzej Jagiera


Pobierz ppt "MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu Bolesławiec ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google