Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.wkd-sppw.eu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.wkd-sppw.eu."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.wkd-sppw.eu Wizyta monitorująca Grodzisk Mazowiecki, 9 września 2009 r. Siedziba Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ROZWÓJ SYSTEMU PUBLICZNEGO TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ ZARYS PROJEKTU

2 www.wkd-sppw.eu I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WKD 1. HISTORIA I POWSTANIE SPÓŁKI Warszawska Kolej Dojazdowa ma ponad 80-letnią historię. Linia z Warszawy do Grodziska została uruchomiona w 1927 r. jako pierwsza normalnotorowa kolej elektryczna w Polsce. Budowa została całkowicie sfinansowana z kapitałów prywatnych. Po II wojnie światowej spółkę upaństwowiono, przekazując PKP. W 2000 r. wydzielona została ze struktur PKP spółka PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z własnym zarządem i budżetem. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 r. W 2007 r. 100% udziałów Spółki zakupiło Konsorcjum Samorządowe, tworzone przez Województwo Mazowieckie i gminy: Pruszków, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów i Michałowice.

3 www.wkd-sppw.eu 2. AKTUALNA STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 1.Samorząd Województwa Mazowieckiego- 91,35% 2.Gmina i Miasto Pruszków- 2,70% 3.Miasto Podkowa Leśna- 0,78% 4.Gmina Grodzisk Mazowiecki- 1,93% 5.Gmina Milanówek- 1,02% 6.Miasto i Gmina Brwinów- 1,90% 7.Gmina Michałowice- 0,32%

4 www.wkd-sppw.eu 3. CHARAKTER PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Warszawska Kolej Dojazdowa realizuje aglomeracyjne przewozy pasażerskie na obszarze 6 gmin południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz 3 dzielnic Warszawy. Oferta obejmuje przejazdy na trasie Warszawa Śródmieście – Grodzisk Maz. z odgałęzieniem do Milanówka. Długość linii wynosi 35,2 km, a w jej skład wchodzą 4 stacje i 24 przystanki osobowe. WKD jest zarządcą infrastruktury w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym oraz wykonuje na zarządzanych liniach przewozy osób. Wykorzystuje do tego celu własny tabor oraz inne elementy infrastruktury takie jak napowietrzne i kablowe linie energetyczne, podstacje trakcyjne, własną sieć telekomunikacyjną przewodową i bezprzewodową oraz zaplecze warsztatowe. Tabor eksploatowany przez spółkę to 31 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94 oraz jeden zespół serii EN95, zasilanych z sieci trakcyjnej o napięciu 600V prądu stałego. Wszystkie przeglądy i naprawy taboru spółka realizuje we własnym zakresie, wykorzystując obiekty i urządzenia własnego zaplecza.

5 www.wkd-sppw.eu 4. LICZBA PRZEWOŻONYCH PASAŻERÓW

6 www.wkd-sppw.eu II. INFORMACJE O PROJEKCIE WKD 1. CEL GŁÓWNY Cel główny to, zawarty w jego tytule, rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

7 www.wkd-sppw.eu 2. CELE SZCZEGÓŁOWE Zwiększenie wydajności WKD poprzez zwiększenie podaży miejsc w ofercie przewozowej Zwiększenie niezawodności dzięki wymianie taboru na nowoczesny, fabrycznie nowy Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na liniach WKD poprzez stworzenie systemu informowania podróżnych oraz monitorowania pociągów i przystanków Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy transportu Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów

8 www.wkd-sppw.eu 3. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (NZT) Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) wykorzystującego system namierzania pozycji, przesyłu informacji, elektroniczne tablice informacyjne na stacjach WKD oraz monitoring wizyjny na stacjach i w pociągach Szkolenia kadry WKD w zakresie obsługi nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

9 www.wkd-sppw.eu 4. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU Projekt będzie charakteryzować się dużym potencjałem, umożliwiającym osiągnięcie istotnych korzyści: Znaczące podniesienie komfortu i jakości odbywanych podróży dla wszystkich pasażerów WKD Pełne przystosowanie nowego taboru do obsługi osób niepełnosprawnych Zwiększenie dostępności pociągów dla niepełnosprawnych Skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach Pełna integracja z innymi rodzajami transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej Zwiększenie oferty przewozowej na najbardziej obciążonym odcinku linii WKD Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pasażerów dzięki realizacji Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

10 www.wkd-sppw.eu 5. WPŁYW PROJEKTU NA ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE Aspekty środowiskowe - redukcja zanieczyszczeń i hałasu Aspekty ekonomiczno-społeczne: zmniejszenie kosztów społecznych transportu Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych Równouprawnienie płci Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu – poprzez zwiększenie roli transportu zbiorowego w strukturze codziennych dojazdów

11 www.wkd-sppw.eu 6. ORGANIZACJA PROJEKTU Do realizacji Projektu zostanie powołany Zespół Zarządzający Projektem, w skład którego wejdą: Kierownik Projektu Specjalista ds. Finansowych Specjalista ds. Zamówień Zespół Zarządzający Projektem będzie podlegać bezpośrednio Zarządowi WKD. Zespół będzie zajmować się bieżącą realizacją Projektu w WKD oraz współpracować w tym zakresie z Instytucją Pośredniczącą Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Całościowy nadzór nad realizacją Projektu będzie sprawować Komitet Sterujący, w którego skład wejdą: Prezes Zarządu WKD, Dyrektor Finansowy WKD oraz Przedstawiciel Właścicieli WKD.

12 www.wkd-sppw.eu 7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE Działanie 1. Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (NZT) Czas realizacji: 43 m-ce od podpisania Umowy ws. Realizacji Projektu Kwota działania w CHF: 33.615.487 Działanie 2. Budowa Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (SIPiM) Czas realizacji: 31 m-cy od podpisania Umowy ws. Realizacji Projektu Kwota działania w CHF: 1.115.889 Działanie 3. Szkolenia kadry WKD w ramach realizacji działań 1 i 2 Kwota działania w CHF: 11.000

13 www.wkd-sppw.eu 8. FINANSOWANIE PROJEKTU Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Programu:20.000.000 CHF (58%) Wartość udziału Instytucji Realizującej (WKD):14.742.376 CHF (42%) w tym udział pieniężny WKD w kosztach kwalifikowalnych:14.742.376 CHF Całkowite koszty kwalifikowalne:34.742.376 CHF (100%) Łączna wartość Projektu:42.366.339 CHF (122%)

14 www.wkd-sppw.eu 9. KATEGORIE BUDŻETOWE W PROJEKCIE Pieniężne wydatki kwalifikowalne: Koszty zarządzania 84.000 CHF Prace przygotowawcze 30.356 CHF Opłaty finansowe, podatki i koszty ogólne 31.403 CHF Wydatki na merytoryczną i techniczną realizację projektu 69.784 CHF Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym 34.473.133 CHF Koszty związane z audytem Projektu 36.000 CHF Koszty informacji i promocji 17.700 CHF Całkowite wypływy środków pieniężnych34.742.376 CHF Koszty niekwalifikowalne 7.623.963 CHF Wydatki całkowite34.742.376 CHF Wydatki na Projekt42.366.339 CHF

15 www.wkd-sppw.eu 10. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Realizacja Projektu zmniejsza różnice w rozwoju społeczno- ekonomicznym Polski i bardziej rozwiniętych krajów Europy. Projekt bezpośrednio wpływa na stymulowanie rozwoju sektora transportu w aglomeracji warszawskiej poprzez dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy oraz promowanie zrównoważonego transportu. Projekt ma również bezpośredni wpływ na rozwój społeczno- ekonomiczny aglomeracji warszawskiej poprzez rozwój systemu transportu publicznego zwiększający dostępność i atrakcyjność osadniczą i gospodarczą jej peryferyjnego obszaru oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń. Projekt ma charakter innowacyjny w warunkach polskich, zarówno ze względu na pozyskiwane technologie, jak i nową, niespotykaną dziś na szerszą skalę jakość usług dla pasażerów.

16 www.wkd-sppw.eu Dziękuję za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 Tel: +48 22 755 55 64; Fax: +48 22 755 20 85 www.wkd.com.pl


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.wkd-sppw.eu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google