Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Warszawa, 27 września 2012 "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pierwszy w Polsce – podmiot wewnętrzny Województwa Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Warszawa, 27 września 2012 "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pierwszy w Polsce – podmiot wewnętrzny Województwa Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 1Warszawa, 27 września 2012 "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pierwszy w Polsce – podmiot wewnętrzny Województwa Mazowieckiego

2 2Warszawa, 27 września 2012 Istotne informacje Spółka została założona 29 lipca 2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51%) i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. (49%),Spółka została założona 29 lipca 2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51%) i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. (49%), Działalność firma rozpoczęła 1 stycznia 2005 r.,Działalność firma rozpoczęła 1 stycznia 2005 r., Począwszy od 8 stycznia 2008 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego stał się jedynym udziałowcem Kolei Mazowieckich (KM),Począwszy od 8 stycznia 2008 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego stał się jedynym udziałowcem Kolei Mazowieckich (KM), Dzisiaj Koleje Mazowieckie operują na 15 liniach kolejowych o łącznej długości 1 280 kilometrów, przewożąc codziennie - średnio prawie 160 000 pasażerów.Dzisiaj Koleje Mazowieckie operują na 15 liniach kolejowych o łącznej długości 1 280 kilometrów, przewożąc codziennie - średnio prawie 160 000 pasażerów.

3 3Warszawa, 27 września 2012 Rozwój usług Liczba pasażerów w milionach Praca eksploatacyjna w milionach kilometrów Tempo wzrostu liczby pasażerów Kolei Mazowieckich jest bezprecedensowe w skali regionalnego transportu kolejowego w Polsce: z prawie 40 milionów w 2005 r. do ponad 54 milionów w 2011 r.Tempo wzrostu liczby pasażerów Kolei Mazowieckich jest bezprecedensowe w skali regionalnego transportu kolejowego w Polsce: z prawie 40 milionów w 2005 r. do ponad 54 milionów w 2011 r. Od 2005 r. 5 linii kolejowych zostało reaktywowanych.Od 2005 r. 5 linii kolejowych zostało reaktywowanych. Zakłada się że ok. 58 milionów pasażerów może skorzystać z usług przewozowych Kolei Mazowieckich w 2012 r. Prognoza na 2013 r. szacowana jest na poziomie 60 milionów pasażerów.Zakłada się że ok. 58 milionów pasażerów może skorzystać z usług przewozowych Kolei Mazowieckich w 2012 r. Prognoza na 2013 r. szacowana jest na poziomie 60 milionów pasażerów.

4 4Warszawa, 27 września 2012 Finansowanie Z roku na rok rośnie wielkość dotacji jaka jest przekazywana z budżetu województwa przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego,Z roku na rok rośnie wielkość dotacji jaka jest przekazywana z budżetu województwa przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego, Średni roczny wzrost dotacji w ujęciu ostatnich czterech lata wynosi 6,66%, przy jednoczesnym średnio rocznym wzroście pracy eksploatacyjnej o 1,58%.Średni roczny wzrost dotacji w ujęciu ostatnich czterech lata wynosi 6,66%, przy jednoczesnym średnio rocznym wzroście pracy eksploatacyjnej o 1,58%. W roku 2013 w umowie ramowej zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Spółką Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. przewidywana kwota dotacji wynosi 252,15 mln PLN.W roku 2013 w umowie ramowej zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Spółką Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. przewidywana kwota dotacji wynosi 252,15 mln PLN. Wielkość dotacji przekazana w poszczególnych latach (w mln PLN)

5 5Warszawa, 27 września 2012 Tabor Nowe pojazdy 11 lokomotyw serii EN 47 firmy Bombardier (P160 DC TRAXX) 37 wagonów piętrowych (Bombardier), 16 Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT) serii EN76 Elf(Pesa) 10 EZT serii ER75 Flirt( Stadler) 2 autobusy szynowe SA135 (Pesa) Zmodernizowane pojazdy 194 sztuki modernizowanych EZT i 11 sztuk autobusów szynowych ( 186 sztuk EZT zmodernizowane z udziałem współfinansowania ze środków Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego). Lokomotywa P160 DC TRAXX Autobus szynowy SA135 ER 75 FLIRT EN76 ELF Flota własnaFlota dzierżawiona

6 6Warszawa, 27 września 2012 Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Funduszu Spójności 1. Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych Całkowita wartość projektu: 207,2 mln PLN; wsparcie EFRR 50% kosztów kwalifikowanych. 1. Zakup 11 nowych dwukabinowych lokomotyw elektrycznych do pociągów z systemem push-pull Całkowita wartość projektu: 206,3 mln PLN; wsparcie EFRR 50% kosztów kwalifikowanych. 3. Zakup 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych ELF dedykowanych połączeniom Lotniska Chopina i Lotniska Modlin w obrębie aglomeracji warszawskiej Całkowita wartość projektu: 394,6 mln PLN – przewidywany wkład FS – 59% kosztów kwalifikowanych.

7 7Warszawa, 27 września 2012 Finansowanie Aby umożliwić sfinansowanie programu inwestycyjnego, w marcu 2011 r. KM zdecydowały się wyemitować obligacje o wartości 100 mln EURO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie Fitch Ratings potwierdził Spółce Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. długoterminowe wskaźniki: długoterminowy w walucie zagranicznej BBB-, długoterminowy w walucie krajowej BBB, długoterminowy krajowy na poziomie A+(pol). Perspektywa dla wszystkich ratingów jest stabilna. Fitch Ratings potwierdził również Spółce Koleje Mazowieckie Finance ABs emisję 100 mln EURO niezabezpieczonych obligacji o niskim ryzyku długoterminowym wskaźnikiem w walucie zagranicznej BBB-. Koleje Mazowieckie Finance ABs są finansowym oddziałem Spółki Koleje Mazowieckie. Emisja zakończyła się sukcesem, pomimo bardzo trudnych warunków rynkowych. W transakcję zaangażowało się 50 międzynarodowych inwestorów (z Niemiec, Austri, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. Inwestorzy zaufali samorządowemu przewoźnikowi kolejowemu. Duży popyt spowodował, że portfel zleceń został zamknięty z dużą nadsubskrypcją. 59% emisji zostało objętych przez banki, 26% przez banki prywatne, 12% przez fundusze inwestycyjne, a 3% przez fundusze hedgingowe.

8 8Warszawa, 27 września 2012 Konkurencyjność na rynku kolejowych przewozów pasażerskich Udział operatorów w rynku według liczby przewiezionych pasażerów (styczeń – lipiec 2012 rok)* * dane ze strony internetowej Urzędu Transportu Kolejowego: http://www.utk.gov.pl//portal/pl/243/1219/przewozy_pasazerskie.html

9 9Warszawa, 27 września 2012 Wkład Województwa Mazowieckiego w odnowę taboru W 2008 roku Województwo Mazowieckie kupiło tabor kolejowy za kwotę ponad 420 milionów PLN W 2008 roku Województwo Mazowieckie kupiło tabor kolejowy za kwotę ponad 420 milionów PLN w latach 2011-2012 na zakup taboru została przeznaczona kwota w latach 2011-2012 na zakup taboru została przeznaczona kwota 14 mln PLN

10 10Warszawa, 27 września 2012 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1Warszawa, 27 września 2012 "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pierwszy w Polsce – podmiot wewnętrzny Województwa Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google