Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY materiał dydaktyczny - wersja 1.1 Kraków, kwiecień 2005 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Aneta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY materiał dydaktyczny - wersja 1.1 Kraków, kwiecień 2005 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Aneta."— Zapis prezentacji:

1 WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY materiał dydaktyczny - wersja 1.1 Kraków, kwiecień 2005 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Aneta Gabryś, II rok IŚ Michał Cichoń, II rok IŚ Michał Szanduła, II rok IŚ Dr inż. Leszek Książek

2 Wypływ ustalony : Jest to zjawisko, którego parametry (ciśnienie, prędkość, itp..) nie zmieniają się w czasie. Stały w czasie wydatek cieczy.

3 Wypływ nieustalony : Zmienne w czasie parametry przepływu, prędkość, ciśnienie, wydatek cieczy

4 PODZIAŁ OTWORÓW : 1)wg położenia zwierciadła cieczy Otwór niezatopiony Otwór zatopiony Otwór częściowo zatopiony

5 PODZIAŁ OTWORÓW : 1)wg położenia zwierciadła cieczy Otwór nie zatopiony Otwór zatopiony Otwór częściowo zatopiony

6 PODZIAŁ OTWORÓW : 1)wg położenia zwierciadła cieczy Otwór nie zatopiony Otwór zatopiony Otwór częściowo zatopiony

7 PODZIAŁ OTWORÓW : 2) Wg rozkładu prędkości wzdłuż pionowej osi otworu Otwór mały Otwór duży

8 Jeżeli to przyjmuje się, że otwór jest mały. Jeżeli to przyjmuje się, że otwór jest duży. W PRAKTYCE INŻYNIERSKIEJ OTWÓR MOŻEMY TRAKTOWAĆ JAKO MAŁY, JEŻELI JEGO WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA 25% ZAGŁĘBIENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI.

9 WYDATEK Z OTWORU: WYDATEK IDEALNY (bez strat) WYDATEK RZECZYWISTY (uwzględniający straty) A DLACZEGO TAK? Zaraz się dowiemy...

10 Zmniejszenie prędkości cieczy w otworze wywołane stratą lokalną : WSPÓŁCZYNNIK PRĘDKOŚCI PRĘDKOŚĆ RZECZYWISTA WYPŁYWU CIECZY Z OTWORU UWZGLĘDNIAJĄCA STRATY LOKALNE

11 KONTRAKCJA : – pole powierzchni otworu. – pole powierzchni rzeczywistego wypływu strumienia wody. z powodu kontrakcji (dławienia) -- współczynnik kontrakcji (dławienia)

12 Ciąg dalszy... STRATY WYDATEK RZECZYWISTY (uwzględniający straty) WYDATEK IDEALNY (nie uwzględniający strat)

13 OTWÓR NIEZATOPIONY MAŁY KOŁOWY Ø 1cm Odczyt 1,Odczyt 2 t=51 s 0,234m0,187m 0,138m V 2 =11,8 l V 2 =11,68 l V 1 =7,07 l V 1 =5,00 l 1) 59,5 cm 2) 60,0 cm 1) 54,5 cm 2) 51,0 cm

14 OBLICZENIA: [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN] WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ Odczyt 1. 0

15 Odczyt 2. WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ 0 [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN]

16 OTWÓR NIEZATOPIONY DUŻY KOŁOWY Ø 5cm t=18 s 0,155m 0,104m V 2 =55,11 l V 1 =22,45 l 82,31 cm 68,00 cm

17 WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ OBLICZENIA: 0 [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN]

18 OTWÓR ZATOPIONY DUŻY KOŁOWY Ø 5cm 0,187m t=29 s 0,220m 0,104m V 2 =33,48 l V 1 =12,73 l 74,41 cm 61,00 cm 0,177m H

19 WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ OBLICZENIA: [B. Utrysko, Hydraulika i podstawy hydromechaniki, str.227] [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN]

20 OTWÓR CZĘŚCIOWO ZATOPIONY DUŻY KOŁOWY Ø 5cm t=27 s V 2 =11,68 l V 1 =5,00 l 0,169 m x H0H0 0,119 m 0,104 m H 0,015m 1) 59,5 cm 77,93 cm 43,62 cm

21 Współrzędne środka ciężkości : OSTATECZNIE: y X y0y0 0,0031m 0,0229m 0,01m 0,015m 0,025 m H0H0 X F2F2 F1F1

22 0,015 m 0,025 m H0H0 X F2F2 F1F1

23 0,015m 0,01m a y 0,025 m Z Twierdzenia Pitagorasa

24 WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ OBLICZENIA: [B. Utrysko, Hydraulika i podstawy hydromechaniki, str.227] [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN]

25 OTWÓR ZATOPIONY DUŻY KOŁOWY Ø 10cm t=7,0 s V 2 =97,58 l V 1 =49,05 l 98,50 cm 88,00 cm H=0,031m 0,202m 0,133m 0,233m

26 [Sobota, Hydraulika tab.6.3, str.87] WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ OBLICZENIA: [B. Utrysko, Hydraulika i podstawy hydromechaniki, str.227]

27 OPIS Q obl Q pom Otwór mały (Ø 1cm) nie zatopiony 1)0, , ) 0, , Otwór duży (Ø 5cm) nie zatopiony Zatopiony Częściowo zatopiony 0, , , , , , Otwór duży (Ø 10cm) Zatopiony 0, , ZESTAWIENIE OBLICZEŃ:

28 LITERATURA: Utrysko B., Hydraulika i podstawy hydromechaniki, Sobota J., Hydraulika, Podniesińskiego A., praca zbiorowa, Zbiór zadań z hydrauliki, PWN


Pobierz ppt "WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY materiał dydaktyczny - wersja 1.1 Kraków, kwiecień 2005 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Aneta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google