Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY materiał dydaktyczny - wersja 1.1 Kraków, kwiecień 2005 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Aneta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY materiał dydaktyczny - wersja 1.1 Kraków, kwiecień 2005 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Aneta."— Zapis prezentacji:

1 WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY materiał dydaktyczny - wersja 1.1 Kraków, kwiecień 2005 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Aneta Gabryś, II rok IŚ Michał Cichoń, II rok IŚ Michał Szanduła, II rok IŚ Dr inż. Leszek Książek

2 Wypływ ustalony : Jest to zjawisko, którego parametry (ciśnienie, prędkość, itp..) nie zmieniają się w czasie. Stały w czasie wydatek cieczy.

3 Wypływ nieustalony : Zmienne w czasie parametry przepływu, prędkość, ciśnienie, wydatek cieczy

4 PODZIAŁ OTWORÓW : 1)wg położenia zwierciadła cieczy Otwór niezatopiony Otwór zatopiony Otwór częściowo zatopiony

5 PODZIAŁ OTWORÓW : 1)wg położenia zwierciadła cieczy Otwór nie zatopiony Otwór zatopiony Otwór częściowo zatopiony

6 PODZIAŁ OTWORÓW : 1)wg położenia zwierciadła cieczy Otwór nie zatopiony Otwór zatopiony Otwór częściowo zatopiony

7 PODZIAŁ OTWORÓW : 2) Wg rozkładu prędkości wzdłuż pionowej osi otworu Otwór mały Otwór duży

8 Jeżeli to przyjmuje się, że otwór jest mały. Jeżeli to przyjmuje się, że otwór jest duży. W PRAKTYCE INŻYNIERSKIEJ OTWÓR MOŻEMY TRAKTOWAĆ JAKO MAŁY, JEŻELI JEGO WYSOKOŚĆ NIE PRZEKRACZA 25% ZAGŁĘBIENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI.

9 WYDATEK Z OTWORU: WYDATEK IDEALNY (bez strat) WYDATEK RZECZYWISTY (uwzględniający straty) A DLACZEGO TAK? Zaraz się dowiemy...

10 Zmniejszenie prędkości cieczy w otworze wywołane stratą lokalną : WSPÓŁCZYNNIK PRĘDKOŚCI PRĘDKOŚĆ RZECZYWISTA WYPŁYWU CIECZY Z OTWORU UWZGLĘDNIAJĄCA STRATY LOKALNE

11 KONTRAKCJA : – pole powierzchni otworu. – pole powierzchni rzeczywistego wypływu strumienia wody. z powodu kontrakcji (dławienia) -- współczynnik kontrakcji (dławienia)

12 Ciąg dalszy... STRATY WYDATEK RZECZYWISTY (uwzględniający straty) WYDATEK IDEALNY (nie uwzględniający strat)

13 OTWÓR NIEZATOPIONY MAŁY KOŁOWY Ø 1cm Odczyt 1,Odczyt 2 t=51 s 0,234m0,187m 0,138m V 2 =11,8 l V 2 =11,68 l V 1 =7,07 l V 1 =5,00 l 1) 59,5 cm 2) 60,0 cm 1) 54,5 cm 2) 51,0 cm

14 OBLICZENIA: [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN] WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ Odczyt 1. 0

15 Odczyt 2. WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ 0 [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN]

16 OTWÓR NIEZATOPIONY DUŻY KOŁOWY Ø 5cm t=18 s 0,155m 0,104m V 2 =55,11 l V 1 =22,45 l 82,31 cm 68,00 cm

17 WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ OBLICZENIA: 0 [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN]

18 OTWÓR ZATOPIONY DUŻY KOŁOWY Ø 5cm 0,187m t=29 s 0,220m 0,104m V 2 =33,48 l V 1 =12,73 l 74,41 cm 61,00 cm 0,177m H

19 WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ OBLICZENIA: [B. Utrysko, Hydraulika i podstawy hydromechaniki, str.227] [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN]

20 OTWÓR CZĘŚCIOWO ZATOPIONY DUŻY KOŁOWY Ø 5cm t=27 s V 2 =11,68 l V 1 =5,00 l 0,169 m x H0H0 0,119 m 0,104 m H 0,015m 1) 59,5 cm 77,93 cm 43,62 cm

21 Współrzędne środka ciężkości : OSTATECZNIE: y X y0y0 0,0031m 0,0229m 0,01m 0,015m 0,025 m H0H0 X F2F2 F1F1

22 0,015 m 0,025 m H0H0 X F2F2 F1F1

23 0,015m 0,01m a y 0,025 m Z Twierdzenia Pitagorasa

24 WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ OBLICZENIA: [B. Utrysko, Hydraulika i podstawy hydromechaniki, str.227] [Praca zb. pod red. A. Podniesińskiego, Zb. zad z Hydrauliki PWN]

25 OTWÓR ZATOPIONY DUŻY KOŁOWY Ø 10cm t=7,0 s V 2 =97,58 l V 1 =49,05 l 98,50 cm 88,00 cm H=0,031m 0,202m 0,133m 0,233m

26 [Sobota, Hydraulika tab.6.3, str.87] WNIOSKI: POMIAR OBARCZONY JEST DUŻĄ NIEPEWNOŚCIĄ OBLICZENIA: [B. Utrysko, Hydraulika i podstawy hydromechaniki, str.227]

27 OPIS Q obl Q pom Otwór mały (Ø 1cm) nie zatopiony 1)0,0000690,000093 2) 0,0000490,000049 Otwór duży (Ø 5cm) nie zatopiony Zatopiony Częściowo zatopiony 0,001191 0,001078 0,006400 0,001719 0,000715 0,000846 Otwór duży (Ø 10cm) Zatopiony 0,0035940,006933 ZESTAWIENIE OBLICZEŃ:

28 LITERATURA: Utrysko B., Hydraulika i podstawy hydromechaniki, Sobota J., Hydraulika, Podniesińskiego A., praca zbiorowa, Zbiór zadań z hydrauliki, PWN


Pobierz ppt "WYPŁYW CIECZY PRZEZ OTWORY materiał dydaktyczny - wersja 1.1 Kraków, kwiecień 2005 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Wodnej Aneta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google