Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2010 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2010 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka."— Zapis prezentacji:

1 Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2010 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka

2 Egzamin gimnazjalny Przeprowadzony 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku Średni wynik : 23,90 punktów (50) 23,18 (lubuskie) Łatwość testu: 0,48 0,46 Średni wynik za zadania według standardów: I. stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu – 6,35 (maks. 15)6,00 II. wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,42 (maks. 12) 8,28 III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności… – 6,26 (maks. 15) 6,15 IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności… – 2,86 (maks. 8) 2,80

3 Zadanie 21: przepływ prądu stałego Łatwość zadania: 0,49 (trudne)

4 Zadanie 22: konwekcja Łatwość zadania: 0,20 (trudne)

5 Zadanie 28: ogrzewanie wody 1 p. – obliczenie ilości energii pobranej przez wodę, obliczenie czasu przy niepoprawnym obliczeniu energii. 2 p. – obliczenie czasu ogrzania 0,25 kg wody o 80 0 C przy: popełnianych błędach rachunkowych, niedoprowadzeniu obliczeń do końca, podaniu wyniku z niepoprawną jednostką, Podaniu wyniku bez jednostki. 3 p. – poprawne obliczenie czasu ogrzewania wody i podanie wyniku z jednostką. Łatwość zadania: 0,20, 0,10, 0,08 (trudne / bardzo trudne)

6 Porównanie średnich wyników egzaminu w dużych miastach 1. Poznań – 26,38 2. Koszalin– 24,98 3. Zielona Góra – 25,28 4. Szczecin – 25,11 5. Gorzów Wlkp. – 24,44 Średni wynik egzaminu w Polsce w miastach porównywalnych z Gorzowem wyniósł 25,77 punktów.

7 Laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjach (liczba) Udział: w części rejonowej – 205 uczniów w finale – 32 uczniów tytuł laureata uzyskało – 21 uczniów (język polski – 17, matematyka – 15, chemia – 13)

8 Egzamin maturalny lubuskiem i w okręgu Zdawało: 452 uczniów – poziom podstawowy (572 w 2009) – wybieralność 5,27% 425 uczniów – poziom rozszerzony (115 w 2009) – wybieralność 4,95% (najwyższa w okręgu) Zdający w okręgu: 2317 (4,22%) poziom podstawowy 2157 (3,97%) poziom rozszerzony

9 Egzamin maturalny – wynik średni Średnie wyniki w okręgu: Poziom podstawowy – 40,88% Gorzów Wlkp.46,23% Zielona Góra48,46% Poziom rozszerzony – 59,13% Gorzów Wlkp.62,14% Zielona Góra62,41%

10 Łatwość zadań - poziom podstawowy 1. 0,78 2. 0,19 3. 4. 0,46 5. 0,29 6. 0,93 7. 0,55 8. 0,14 9. 0,75 10. 0,23 11.1. 0,48 11.2 0,40 12. 0,53 13.1. 0,31 13.2. 0,41 14.1 0,22 14.2 0,53 14.3. 0,32 15.1.0,60 15.2. 0,29 16.1. 0,28 16.2.0,21 17.1.0,32 17.2.0,48 17.3.0,26 18.1.0,68 18.2.0,29 19.1.0,49 19.2.0,37 20.1.0,76 20.2.0,33 21.0,72 22.1.0,53 22.2.0,20

11 Rozwiązywalność zadań - poziom rozszerzony 1.1. 0,59 1.2. 0,60 1.3. 0,26 1.4. 0,54 1.5. 0,49 1.6. 0,64 2.1. 0,83 2.2. 0,55 2.3. 0,51 2.4. 0,87 2.5. 0,14 3.1. 0,86 3.2. 0,45 3.3. 0,74 3.4. 0,80 3.5. 0,72 3.6. 0,71 3.7.0,33 4.1.0,72 4.2. 0,84 4.3.0,57 4.4.0,53 4.5.0,30 5.1.0,68 5.2.0,65 5.3.0,53 5.4.0,46 5.5.0,61 5.6.0,77 5.7.0,50 6.1.0,47 6.2.0,45 6.3.0,88 6.4.0,49

12 Słabe strony zdających (1) - Słabo wypadły Dostrzeganie własności ruchu jednostajnie przyspieszonego (P) Rysowanie i nazywanie wektorów sił (P) Rozpoznawanie pracy użytecznej w zamkniętym cyklu termodynamicznym przedstawionym na wykresie (p;V) (P) Obliczanie sprawności silnika Carnota (P) Stosowanie definicji natężenia pola elektrostatycznego w sytuacjach nietypowych (P) Znajomość budowy półprzewodników domieszkowych (P) Analiza mniej typowych przypadków sił działających na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym (P) Obliczanie energii fotonu i stosowanie porównania ilorazowego (P) Obliczanie zdolności skupiającej zwierciadła (P)

13 Słabe strony zdających (2) - Słabo wypadły Obliczanie maksymalnego rzędu prążka uzyskiwanego za pomocą siatki dyfrakcyjnej (P) Konstruowanie obrazów uzyskiwanych za pomocą zwierciadeł (P) Analizowanie zjawiska fotoelektrycznego (P) Stosowanie wzoru klasycznego i relatywistycznego na pęd cząstki (P) Łączenie prawa fizycznego ze zjawiskiem, którego przebieg ono wyjaśnia (P) Stosowanie prawa powszechnej grawitacji (R) Obliczanie przyrostów względnych w sytuacjach nietypowych (R) Analizowanie obwodów prądu przemiennego z diodą (R)

14 Przyczyny niepowodzeń Brak umiejętności: Uważnego czytania ze zrozumieniem poleceń Dokładnej analizy danych przedstawionych w formir tekstu, tabeli, wykresu i rysunku Selekcjonowania podanych informacji Uogólniania oraz formułowania wniosków i opinii Poprawnego wykonywania obliczeń matematycznych Łączenia posiadanej wiedzy i umiejętności z sytuacjami praktycznymi Radzenia sobie z sytuacjami nowymi mniej typowymi lecz odwołującymi się do znanych praw Analizy otrzymanych wyników w kontekście ich realności Traktowania zadania wraz z tekstem wprowadzającym jako całości

15 Analiza i wykorzystanie wyników Warto: Szczególnym wsparciem objąć uczniów, których wyniki mieszczą się w staninach 1, 2 i 3. Zidentyfikować umiejętności słabo opanowane i na tej podstawie planować pracę z zespołem klasowym. Dokonać analizy ilościowej: –surowego wyniku ucznia (korelacja z oceną szkolną), –wyniku klasy/grupy/szkoły (porównanie ze średnimi, wyniki w skali staninowej) –łatwości zadań. Dokonać analizy merytorycznej wyników: –dobre i słabe strony zdających, –wnioski do pracy dydaktycznej.

16 Terminy egzaminów w nowym roku szkolnym Egzamin gimnazjalny: 12, 13, 15 kwietnia 2011 roku (14 dni wcześniej niż w 2010 r.) 6, 7, 9 czerwca 2011 roku – termin dodatkowy Egzamin maturalny: 05.05 9.00 lub 14.00 – czwartek – matematyka 10.05 9.00 – wtorek – biologia 12.05 9.00 – czwartek – fizyka i astronomia 18.05 14.00 – środa – chemia


Pobierz ppt "Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2010 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google