Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2010 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2010 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka."— Zapis prezentacji:

1 Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2010 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka

2 Egzamin gimnazjalny Przeprowadzony 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku Średni wynik : 23,90 punktów (50) 23,18 (lubuskie) Łatwość testu: 0,48 0,46 Średni wynik za zadania według standardów: I. stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu – 6,35 (maks. 15)6,00 II. wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,42 (maks. 12) 8,28 III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności… – 6,26 (maks. 15) 6,15 IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności… – 2,86 (maks. 8) 2,80

3 Zadanie 21: przepływ prądu stałego Łatwość zadania: 0,49 (trudne)

4 Zadanie 22: konwekcja Łatwość zadania: 0,20 (trudne)

5 Zadanie 28: ogrzewanie wody 1 p. – obliczenie ilości energii pobranej przez wodę, obliczenie czasu przy niepoprawnym obliczeniu energii. 2 p. – obliczenie czasu ogrzania 0,25 kg wody o 80 0 C przy: popełnianych błędach rachunkowych, niedoprowadzeniu obliczeń do końca, podaniu wyniku z niepoprawną jednostką, Podaniu wyniku bez jednostki. 3 p. – poprawne obliczenie czasu ogrzewania wody i podanie wyniku z jednostką. Łatwość zadania: 0,20, 0,10, 0,08 (trudne / bardzo trudne)

6 Porównanie średnich wyników egzaminu w dużych miastach 1. Poznań – 26,38 2. Koszalin– 24,98 3. Zielona Góra – 25,28 4. Szczecin – 25,11 5. Gorzów Wlkp. – 24,44 Średni wynik egzaminu w Polsce w miastach porównywalnych z Gorzowem wyniósł 25,77 punktów.

7 Laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjach (liczba) Udział: w części rejonowej – 205 uczniów w finale – 32 uczniów tytuł laureata uzyskało – 21 uczniów (język polski – 17, matematyka – 15, chemia – 13)

8 Egzamin maturalny lubuskiem i w okręgu Zdawało: 452 uczniów – poziom podstawowy (572 w 2009) – wybieralność 5,27% 425 uczniów – poziom rozszerzony (115 w 2009) – wybieralność 4,95% (najwyższa w okręgu) Zdający w okręgu: 2317 (4,22%) poziom podstawowy 2157 (3,97%) poziom rozszerzony

9 Egzamin maturalny – wynik średni Średnie wyniki w okręgu: Poziom podstawowy – 40,88% Gorzów Wlkp.46,23% Zielona Góra48,46% Poziom rozszerzony – 59,13% Gorzów Wlkp.62,14% Zielona Góra62,41%

10 Łatwość zadań - poziom podstawowy 1. 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

11 Rozwiązywalność zadań - poziom rozszerzony , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49

12 Słabe strony zdających (1) - Słabo wypadły Dostrzeganie własności ruchu jednostajnie przyspieszonego (P) Rysowanie i nazywanie wektorów sił (P) Rozpoznawanie pracy użytecznej w zamkniętym cyklu termodynamicznym przedstawionym na wykresie (p;V) (P) Obliczanie sprawności silnika Carnota (P) Stosowanie definicji natężenia pola elektrostatycznego w sytuacjach nietypowych (P) Znajomość budowy półprzewodników domieszkowych (P) Analiza mniej typowych przypadków sił działających na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym (P) Obliczanie energii fotonu i stosowanie porównania ilorazowego (P) Obliczanie zdolności skupiającej zwierciadła (P)

13 Słabe strony zdających (2) - Słabo wypadły Obliczanie maksymalnego rzędu prążka uzyskiwanego za pomocą siatki dyfrakcyjnej (P) Konstruowanie obrazów uzyskiwanych za pomocą zwierciadeł (P) Analizowanie zjawiska fotoelektrycznego (P) Stosowanie wzoru klasycznego i relatywistycznego na pęd cząstki (P) Łączenie prawa fizycznego ze zjawiskiem, którego przebieg ono wyjaśnia (P) Stosowanie prawa powszechnej grawitacji (R) Obliczanie przyrostów względnych w sytuacjach nietypowych (R) Analizowanie obwodów prądu przemiennego z diodą (R)

14 Przyczyny niepowodzeń Brak umiejętności: Uważnego czytania ze zrozumieniem poleceń Dokładnej analizy danych przedstawionych w formir tekstu, tabeli, wykresu i rysunku Selekcjonowania podanych informacji Uogólniania oraz formułowania wniosków i opinii Poprawnego wykonywania obliczeń matematycznych Łączenia posiadanej wiedzy i umiejętności z sytuacjami praktycznymi Radzenia sobie z sytuacjami nowymi mniej typowymi lecz odwołującymi się do znanych praw Analizy otrzymanych wyników w kontekście ich realności Traktowania zadania wraz z tekstem wprowadzającym jako całości

15 Analiza i wykorzystanie wyników Warto: Szczególnym wsparciem objąć uczniów, których wyniki mieszczą się w staninach 1, 2 i 3. Zidentyfikować umiejętności słabo opanowane i na tej podstawie planować pracę z zespołem klasowym. Dokonać analizy ilościowej: –surowego wyniku ucznia (korelacja z oceną szkolną), –wyniku klasy/grupy/szkoły (porównanie ze średnimi, wyniki w skali staninowej) –łatwości zadań. Dokonać analizy merytorycznej wyników: –dobre i słabe strony zdających, –wnioski do pracy dydaktycznej.

16 Terminy egzaminów w nowym roku szkolnym Egzamin gimnazjalny: 12, 13, 15 kwietnia 2011 roku (14 dni wcześniej niż w 2010 r.) 6, 7, 9 czerwca 2011 roku – termin dodatkowy Egzamin maturalny: lub – czwartek – matematyka – wtorek – biologia – czwartek – fizyka i astronomia – środa – chemia


Pobierz ppt "Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2010 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google