Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ , POŻARU, AWARII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ , POŻARU, AWARII"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ , POŻARU, AWARII

2 CO TO JEST POŻAR POŻAR TO NIEKONTROLOWANY PROCES SPALANIA PRZEBIEGAJĄCY W MIEJSCU DO TEGO NIEPRZEZNACZONYM Pożar to proces spalania i aby do niego doszło muszą być spełnione następujące warunki; - materiał palny, - źródło zapłonu, - tlen (powietrze).

3 Źródła zapłonu • żar papierosowy, • paleniska, • żarówki,
• otwarty płomień (np. zapałki, zapalniczki, świece), • żar papierosowy, • paleniska, • żarówki, • płomień palników gazowych, • rozżarzone cząstki metalu podczas spawania, cięcia i lutowania, • łuk elektryczny i wyładowania atmosferyczne, • nagrzane powierzchnie zewnętrzne urządzeń grzewczych (np. kuchenek, piecyków, grzałek, patelni, frytkownic), • uszkodzona lub wadliwie eksploatowana instalacja elektryczna (wystąpienie przeciążenia, zwarcia, nagrzania styków osprzętu elektrycznego), • ciepło powstające podczas tarcia (np. bębnów hamulcowych, łożysk), • iskry mechaniczne, • iskry udarowe, • wyładowania elektryczności statycznej, • spalanie wybuchowe środków pirotechnicznych.

4 - nieszczelności instalacji gazowej , zły stan techniczny urządzeń
- nieszczelności instalacji gazowej , zły stan techniczny urządzeń odbiorczych, nieprawidłowe podłączenia lub brak skutecznej wentylacji ( ulatniający się gaz może doprowadzić do wybuchu i w konsekwencji do pożaru) - lekkomyślne i nieostrożne posługiwanie się otwartym ogniem w miejscach , w których występuje zagrożenie pożarowe - lekkomyślne wyrzucanie niedopałków papierosów w miejscach przypadkowych( np. do koszy na śmieci) - gromadzenie nadmiernych ilości zaolejonych szmat, pakuł itp- w w sprzyjających warunkach może nastąpić samozapłon - opuszczanie miejsca pracy bez sprawdzenia czy nie został zaprószony ogień i czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki elektryczne

5 Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych :
- tryskaczowe urządzenia gaśnicze - gazowe urządzenia gaśnicze - systemy sygnalizacji pożarowej ( optyczna czuja dymowa) - wentylacja pożarowa (klapy dymowe)

6 Co to jest środek gaśniczy?
ŚRODKI GAŚNICZE Co to jest środek gaśniczy? Środek gaśniczy- jest to gaz , substancja stała lub ciekła, mieszanina albo związek chemiczny, która po wprowadzeniu do strefy ognia powoduje przerwanie procesu spalania

7 PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY
- hydronetka wodna - gaśnica pianowa - gaśnica śniegowa - gaśnica proszkowa - agregaty gaśnicze - hydrant wewnętrzny

8

9 KOCE GAŚNICZE Koce wykonane są z niepalnej tkaniny z włókien szklanych . Służą do gaszenia małych przedmiotów lub Urządzeń, palących się niewielkich ilości cieczy w naczyniach lub do gaszenia palącej się odzieży na człowieku. Obowiązkowo powinny znajdować się na wyposażeniu stacji paliw płynnych.

10

11

12

13

14

15 ALARMOWANIE STRAŻY POŻARNEJ
Aby zawiadomienie straży pożarnej było skuteczne, musi zawierać informacje niezbędne dla prawidłowego rozpoczęcia akcji przez straż pożarną. W związku z tym zawiadomienie powinno przedstawiać się następująco: - należy zadzwonić na numer telefonu 998, - co się pali, - gdzie się pali ( adres, piętro, pomieszczenie), - czy są zagrożeni ludzie ( orientacyjna ilość), - kto zawiadamia ( numer telefonu zgłaszającego). UWAGA: słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez odbierającego powiadomienie. Należy pamiętać o powiadomieniu w razie potrzeby o zaistniałym pożarze przełożonego lub kierownika zakładu.

16 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJI POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA
Po zawiadomieniu straży pożarnej, do czasu jej przybycia należy: - udzielić pomocy zagrożonym ludziom, a zwłaszcza rozpocząć ewakuację z obiektów i pomieszczeń szczególnie zagrożonych - prowadzić ewakuację wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi - w pierwszej kolejności wyprowadzić osoby niepełnosprawne, starsze ,dzieci i osoby obce niezatrudnione w danym zakładzie. W czasie przechodzenia przez miejsca ( pomieszczenia) zadymione należy przyjąć pozycję mocno pochyloną , gdyż dymy i gazy ze spalania zawsze gromadzą się pod sufitem

17 - równocześnie , do czasu przybycia straży
- równocześnie , do czasu przybycia straży pożarnej, starać się przy pomocy dostępnych środków ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia - w trakcie gaszenia w pomieszczeniach nie należy bez koniecznej potrzeby (ratowanie ludzi) otwierać okien, drzwi, aby uniemożliwić dopływ powietrza - po wyprowadzeniu zagrożonych ludzi usuwać z obrębu pożaru cenne urządzenia, dokumenty itp.

18 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ZAPOBIEGAJĄCE POŻAROM
- zapoznaj się dokładnie z obowiązująca instrukcją ochrony przeciwpożarowej, - ustal miejsce , w których jest rozmieszczony podręczny sprzęt gaśniczy, - przejdź wyznaczoną drogą ewakuacyjną, - nie pal tytoniu i nie używaj otwartego ognia w miejscach , w których jest zabronione, - nie używaj uszkodzonych narzędzi i urzadzeń elektrycznych - nie naprawiaj samodzielnie narzędzi , urządzeń i instalacji elektrycznej lub gazowej, - nie przemieszczaj dowolnie podręcznego sprzętu gaśniczego,


Pobierz ppt "ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ , POŻARU, AWARII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google