Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPOMNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI Kółka zuchowego Leśne Ludki w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu Prowadzący: Olga Filipowicz, Monika Miszczak, Łukasz Stolarski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPOMNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI Kółka zuchowego Leśne Ludki w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu Prowadzący: Olga Filipowicz, Monika Miszczak, Łukasz Stolarski,"— Zapis prezentacji:

1 WSPOMNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI Kółka zuchowego Leśne Ludki w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu Prowadzący: Olga Filipowicz, Monika Miszczak, Łukasz Stolarski, Kaja Czaplińska. Dalej

2

3 W SPOMNIENIA Z ROKU 2008/2009 Pierwsza zbiórka Nauka musztry zuchowej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Warsztaty aktorskie DalejPowrót

4 P IERWSZA Z BIÓRKA Pierwsza zbiórka na której dzieci składały obietnicę Zucha i przyrzekały przestrzegać Prawa Zucha. POWRÓT

5 N AUKA MUSZTRY ZUCHOWEJ POWRÓT

6 W IELKA O RKIESTRA Ś WIĄTECZNEJ P OMOCY Kółko Zuchowe uczestniczyło w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzieci uczyły się pomagać innym, potrzebującym wsparcia i pomocy. POWRÓT

7 W ARSZTATY A KTORSKIE Zuchy zdobywały sprawność aktora. Dowiadywały się ciekawych informacji o teatrze. POWRÓT

8 W SPOMNIENIA Z ROKU 2009/2010 Choinka Nadziei w Domu Pomocy Społecznej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Rajd Zuchowy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny DalejPowrót

9 W SPOMNIENIA Z ROKU 2009/2010 Kółko Zuchowe uczestniczyło w Akcji Choinka Nadziei. Śpiewając kolędy i recytując wiersze wniosły wiele radości do serc podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. POWRÓT

10 W IELKA O RKIESTRA Ś WIĄTECZNEJ P OMOCY Kółko Zuchowe kolejny raz brało udział w zbiórce pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. POWRÓT

11 R AJD Z UCHOWY Z okazji pierwszego Dnia Wiosny kółko zuchowe zorganizowało Rajd dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym. POWRÓT

12 W SPOMNIENIA Z ROKU 2010/2011 Nasza pierwsza zbiórka Spotkanie z panią z Wydziału Ochrony Środowiska Spotkanie z panią z Wydziału Ochrony Środowiska Uzyskanie pierwszej sprawności Eko-ludka Choinka Nadziei w Domu Pomocy Społecznej WOŚP Zajęcia plastyczne w CKD Zajęcia z dogoterapii w CKD DDALEJ POWRÓT

13 P IERWSZE SPOTKANIE KÓŁKA ZUCHOWEGO POWRÓT

14 S POTKANIE Z P ANIĄ Z WYDZIAŁU OCHRONY Ś RODOWISKA Dzieci z kółka zuchowego spotkały się z Panią, która opowiedziała im o segregowaniu odpadów, poznały kolory pojemników na śmieci oraz zdobyły sprawność ekoludka. POWRÓT

15 U ZYSKANIE PIERWSZEJ SPRAWNOŚCI EKO - LUDKA POWRÓT

16 C HOINKA N ADZIEI W D OMU P OMOCY S POŁECZNEJ POWRÓT DALEJ Zuchy śpiewały kolędy i recytowały wiersze dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Uczyły si niesienia radości osobom starszym i samotnym. Zdobyły sprawność przyjaciela innych.

17 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY POWRÓT DALEJ

18 Zajęcia plastyczne w CKD Zuchy kolorowały motyle, uczyły się łączyć ze sobą różnorodne kolory i zdobywały sprawność plastyka. POWRÓTDALEJ

19 Z AJĘCIA Z DOGOTERAPII W CKD POWRÓT Zuchy zdobywały wiedze na temat psów i opieki nad nimi. Otrzymały sprawność przyjaciela zwierząt.

20 W SPOMNIENIA Z ROKU 2011/2012 PIERWSZA ZBIÓRKA ZBIÓRKA WRAZ Z KOŁEM EKOLOGICZNYM SEGREGACJA ŚMIECI ZBIÓRKA WRAZ Z KOŁEM EKOLOGICZNYM SEGREGACJA ŚMIECI CHOINKA NADZIEII W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ CHOINKA NADZIEII W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY POWRÓT Dalej

21 PIERWSZA ZBIÓRKA Dalej Powrót

22 ZBIÓRKA WRAZ Z KOŁEM EKOLOGICZNYM SEGREGACJA ŚMIECI Dalej Powrót

23 CHOINKA NADZIEII W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Powrót Dalej

24 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Dalej Powrót

25


Pobierz ppt "WSPOMNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI Kółka zuchowego Leśne Ludki w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu Prowadzący: Olga Filipowicz, Monika Miszczak, Łukasz Stolarski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google