Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Larysa Ostrowska - Kwoka. 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja 6. Konkluzja Konkluzja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Larysa Ostrowska - Kwoka. 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja 6. Konkluzja Konkluzja."— Zapis prezentacji:

1 Larysa Ostrowska - Kwoka

2 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja 6. Konkluzja Konkluzja 7. Podręcznik dla nauczyciela Podręcznik dla nauczyciela

3 Czy ocieplenie klimatu może doprowadzić do zlodowacenia? W jakich szerokościach geograficznych miałoby miejsce takie zjawisko? Jak wpłynęłoby to na szatę roślinną i zwierzęcą w poszczególnych strefach klimatycznych?

4 Pracujecie w Instytucie Klimatologii i Meteorologii. Na podstawie klimatodiagramów poszczególnych stref klimatycznych z lat 2000 i 2010 analizujecie przebieg temperatur i opadów. Podział na grupy: I grupa – strefa równikowa II grupa – strefa zwrotnikowa

5 III grupa – strefa podzwrotnikowa IV grupa – strefa umiarkowana V grupa – strefa biegunowa Na podstawie analizy wykażcie zmiany oraz wyciągnijcie wnioski

6 Każdy uczestnik grupy przeanalizuje dane z poszczególnych źródeł Wspólne zebranie danych by móc odpowiedzieć na postawione pytania. Przygotowanie prezentacji na forum klasy z wykorzystaniem klimatodiagramów oraz animacji zmian klimatycznych.

7 http://www.vattenfall.pl/zmianaklimatu http://www.meteo.uni.wroc.pl/index.php?option=co m_content&view=article&id=57&Itemid=42 http://www.meteo.uni.wroc.pl/index.php?option=co m_content&view=article&id=57&Itemid=42 http://www.youtube.com – zmiany klimatu i rok 2012 http://www.youtube.com http://www.skepticalscience.com/translation.php?la ng=9 http://www.skepticalscience.com/translation.php?la ng=9 Klimatogramy stref klimatycznych dostępne w internecie. podręczniki z pracowni geograficznej

8 Prezentacja punktowana jest w skali od 1do 2 punktów według następujących kryteriów: - prezentacja informacji na podstawie wykorzystanych źródeł (+2p) - wyciągnięcie prawidłowych wniosków (+2p.) - estetyka wykonania (+2p.) Punkty odpowiadające poszczególnym ocenom: niedostateczny - 1 dopuszczający 2 dostateczny 3 dobry 4 bardzo dobry 5 celujący 6

9 Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej powinniśmy wszyscy dojść do wniosku, że monitorowanie zjawisk, wczesne wykrycie zagrożenia oraz ostrzeżenie ludności lub osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców jest podstawowym działaniem zmniejszającym skutki zagrożenia Poznanie natury zjawiska i jego skutków, w znacznym stopniu pozwala na podjęcie odpowiednich środków zaradczych i zwiększenie stopnia bezpieczeństwa nas wszystkich

10 Projekt może być skierowany dla grupy uczniów w ramach zaliczenia projektu gimnazjalnego lub wykorzystany do realizacji w klasie I –szej gimnazjum.


Pobierz ppt "Larysa Ostrowska - Kwoka. 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja 6. Konkluzja Konkluzja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google