Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak ocieplenie zmienia klimat?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak ocieplenie zmienia klimat?"— Zapis prezentacji:

1 Jak ocieplenie zmienia klimat?
Larysa Ostrowska - Kwoka

2 Spis treści: Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja
Podręcznik dla nauczyciela

3 Wprowadzenie Czy ocieplenie klimatu może doprowadzić do zlodowacenia?
W jakich szerokościach geograficznych miałoby miejsce takie zjawisko? Jak wpłynęłoby to na szatę roślinną i zwierzęcą w poszczególnych strefach klimatycznych?

4 Zadanie Pracujecie w Instytucie Klimatologii i Meteorologii.
Na podstawie klimatodiagramów poszczególnych stref klimatycznych z lat 2000 i 2010 analizujecie przebieg temperatur i opadów. Podział na grupy: I grupa – strefa równikowa II grupa – strefa zwrotnikowa

5 Zadanie III grupa – strefa podzwrotnikowa
IV grupa – strefa umiarkowana V grupa – strefa biegunowa Na podstawie analizy wykażcie zmiany oraz wyciągnijcie wnioski

6 Proces Każdy uczestnik grupy przeanalizuje dane
z poszczególnych źródeł Wspólne zebranie danych by móc odpowiedzieć na postawione pytania. Przygotowanie prezentacji na forum klasy z wykorzystaniem klimatodiagramów oraz animacji zmian klimatycznych.

7 Źródła http://www.vattenfall.pl/zmianaklimatu
– zmiany klimatu i rok 2012 Klimatogramy stref klimatycznych dostępne w internecie. podręczniki z pracowni geograficznej

8 Ewaluacja Prezentacja punktowana jest w skali od 1do 2 punktów według następujących kryteriów: - prezentacja informacji na podstawie wykorzystanych źródeł (+2p) - wyciągnięcie prawidłowych wniosków (+2p.) - estetyka wykonania (+2p.) Punkty odpowiadające poszczególnym ocenom: niedostateczny - 1 dopuszczający 2 dostateczny 3 dobry 4 bardzo dobry 5 celujący 6

9 Konkluzja Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej powinniśmy wszyscy dojść do wniosku, że  monitorowanie zjawisk, wczesne wykrycie zagrożenia oraz ostrzeżenie ludności lub osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców jest podstawowym działaniem zmniejszającym skutki zagrożenia Poznanie natury zjawiska i jego skutków, w znacznym stopniu pozwala na podjęcie odpowiednich środków zaradczych i zwiększenie stopnia bezpieczeństwa nas wszystkich

10 Podręcznik dla nauczyciela
Projekt może być skierowany dla grupy uczniów w ramach zaliczenia projektu gimnazjalnego lub wykorzystany do realizacji w klasie I –szej gimnazjum.


Pobierz ppt "Jak ocieplenie zmienia klimat?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google