Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA 2013/14 GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA 2013/14 GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA 2013/14 GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów

2 Dogodny dojazd autobusami ZTM: 136, 179, 193, 195, 209, 210 Szkoła położona jest w sąsiedztwie stacji metra URSYNÓW" Położenie 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 4

3 Klasy sportowe obok ogólnych Nauka dwóch języków obcych: j. angielski oraz j. niemiecki/hiszpański Zajęcia pozalekcyjne: sportowe i zainteresowań Zajęcia wyrównawcze Nieodpłatne zajęcia przedegzaminacyjne Próbne egzaminy gimnazjalne Dzienniczek elektroniczny O szkole

4 Pracownie specjalistyczne (każdy przedmiot) Studio językowe Sala gimnastyczna Boisko przykryte powłoką pneumatyczną Profesjonalna siłownia Biblioteka i sala multimedialna O szkole

5 Pomoc socjalna dla młodzieży Opieka pielęgniarki – 5x w tygodniu Możliwość wykupienia obiadów Barek szkolny Szatnia – każdy uczeń posiada własną szafkę Monitoring Wyjazdy integracyjne Wycieczki językowe, tematyczne O szkole

6 Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną przy ul. Koncertowej 4 Opieka pedagoga i 2 psychologów szkolnych Prężnie działający: Szkolny Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców Wolontariat szkolny Działania dla środowiska O szkole

7 Brak systemu zmianowego – zajęcia lekcyjne odbywają się od rana. Religia - o uczestnictwie dziecka w lekcjach decydują w formie pisemnej jego rodzice. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię mają zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej lub uczęszczają na etykę. O szkole

8 1A - klasa sportowa pływanie + koszykówka j. angielski i j. niemiecki/j. hiszpański 1B - klasa sportowa siatkówka (dziewczęta) + piłka nożna ( chłopcy ) j. angielski i j. niemiecki 1C - klasa sportowa tenis ziemny j. angielski i j. niemiecki/j. hiszpański 1D - klasa ogólna z dodatkowymi godzinami z matematyki j. angielski i j. niemiecki 1E - klasa ogólna z dodatkowymi godz. języka ang. i niem. 1F - klasa ogólna z dodatkowymi godzinami tańca j. angielski i j. hiszpański Planowane oddziały w 2013/14

9 Decyzję o przeniesieniu ucznia z klasy do klasy podejmuje dyrektor na podstawie wniosku rodziców, wychowawcy oraz zespołu uczącego w oddziale. Następuje ono po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących i wychowawcy klasy. Ucznia klasy sportowej spoza rejonu w przypadku obniżonej oceny z zachowania na semestr lub koniec roku, rodzice zobowiązani są przenieść do szkoły rejonowej. Przeniesienie ucznia z klasy do klasy

10 WSO – ocena przedmiotowa Obowiązuje stopniowa skala ocen. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia to: sprawdziany pisemne (prace klasowe: klasówki, testy, kartkówki) odpowiedzi ustne aktywność na lekcjach, praca w zespole zadania, prace domowe sprawdziany praktyczne, testy sprawdzające dodatkowe prace nadobowiązkowe (udział w konkursach, zawodach sportowych oraz inne uwzględniające specyfikę danego przedmiotu). W ciągu semestru uczeń powinien być oceniony, co najmniej: 4 razy - w przypadku 1-3 godz. zajęć edukacyjnych w tygodniu, 5 razy - w przypadku 4 i więcej godz. zajęć edukacyjnych w tygodniu.

11 WSO – ocena zachowania Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów, który odpowiada ocenie poprawnej. Zachowanie uczniów oceniane jest punktami: dodatnimi (zachowanie pozytywne) lub ujemnymi (zachowanie negatywne). Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali: Ocena zachowania Punkty uzyskane w semestrze Punkty uzyskane w roku szkolnym Wzoroweod 181od 361 Bardzo dobre151 - 180301 - 360 Dobre121 - 150241 - 300 Poprawne50 - 120101 - 240 Nieodpowiednie0 - 490 - 100 NagannePoniżej 0

12 Liczne nagrody, wyróżnienia, tytuły zdobyte w pozaszkolnych konkursach: przedmiotowych tematycznych interdyscyplinarnych Za sukces uważamy też uczestnictwo naszej młodzieży w kolejnych etapach konkursów wieloetapowych. Nasza młodzież bierze udział w wielu występach, spotkaniach, prezentacjach, wystawach twórczości uczniowskiej, akcjach na rzecz środowiska oraz charytatywnych, współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Osiągnięcia

13 Konkursy przedmiotowe MKO 2011/12 1 Laureat Konkursu Geograficznego 1 Finalista Konkursu Biologicznego 2010/11 3 Laureatki i 1 Finalistka Konkursu Biologicznego 2009/10 1 Laureat Konkursu Biologicznego 1 Finalista Konkursu Historycznego

14 W 2012/2013 Konkurs J. Angielskiego– 2 finalistów Konkurs Historyczny– 1 finalista Konkurs Biologiczny– 7 finalistów Konkurs Geograficzny– 2 finalistów Wkrótce wyniki III etapu

15 Wybrane osiągnięcia sportowe XLV Warszawska Olimpiada Młodzieży IV m-ce Szkoły XI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży V m-ce Szkoły XLIII, XLIV Warszawska Olimpiada Młodzieży III m-ce Szkoły

16 Wybrane osiągnięcia sportowe OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA 2012 złoty medal w koszykówce chłopców MISTRZOSTWA POLSKI U16 2012 srebrny medal w koszykówce chłopców MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY 2009-2012 złote medale w pływaniu srebrny medal w siatkówce dziewcząt srebrny medal dziewcząt i brązowy chłopców w dwuboju nowoczesnym MISTRZOSTWA POLSKI 2008-2012 wiele medali w pływaniu

17 Szkolne koło teatralne Bliżej teatru Grupa: Zaczarowani teatrem Forma pracy - zajęcia dramy Wycieczki do teatru Realizacja spektakli szkolnych Udział w konkursach teatralnych Zespół taneczny Różne techniki tańca : nowoczesny, klasyka, akrobatyka, modern, jazz, hip-hop, breakdance, ludowy Występy na uroczystościach Udział w konkursach

18 Naszych absolwentów spotkasz w znanych i cenionych liceach LO im. A. Kamińskiego LO im. A. Kamińskiego LO im. L. Kossutha LO im. A.Dobiszewskiego LO im. A.Dobiszewskiego LO im. T. Reytana LO im. St. Staszica LO im. T. Czackiego

19 Serdecznie zapraszamy do Gimnazjum Nr 92 Dyrekcja szkoły Grono pedagogiczne Uczniowie

20 Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się drogą elektroniczną

21 Zasady przyjmowania Do Gimnazjum nr 92 przyjmowani będą: Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły. Ogłoszenie listy uczniów zamieszkałych w obwodzie – nie później niż miesiąc przed końcem roku szkolnego. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły - w miarę posiadania wolnych miejsc, w kolejności uzyskanych punktów jako suma składników: - wyniki sprawdzianu – max 40 pkt. - śr. ocen na świadectwie – nie niższa niż 3,50 – max 60pkt. - ocena zachowania – nie niższa niż dobre, wg skali: wzorowe – 20pkt, bdb – 15 pkt, db – 10 pkt.

22 Dokumenty, które składa kandydat Podanie podpisane przez rodziców ucznia Oryginały: - świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w kl. VI Karta zdrowia + karta szczepień 2 zdjęcia legitymacyjne (30x42 mm) Klasy sportowe: - zaświadczenie lekarza medycyny sportowej, - oświadczenie rodzica.

23 Terminarz rekrutacji Składanie dokumentów: 15.04-10.05. 2013 r. Próby sprawności fizycznej: 25.05.2013 Wyniki testu sprawności fizycznej: 29.05.2013 Możliwość zmiany preferencji: 21-26.06.2013 Złożenie oryginałów: do 03.07.2013 Ogłoszenie list: 09.07.2013

24 Dzień otwarty w szkole Popołudnie na Koncertowej 14 marca 2013, w godz. 18 00 – 20 00 http://gimnazjum92.internetdsl.pl


Pobierz ppt "REKRUTACJA 2013/14 GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google