Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA 2013/14 Informacje o szkole - marzec 2013

2 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Położenie Dogodny dojazd autobusami ZTM: 136, 179, 193, 195, 209, 210 Szkoła położona jest w sąsiedztwie stacji metra „URSYNÓW" Warszawa, ul. Koncertowa 4 Informacje o szkole - marzec 2013

3 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
O szkole Klasy sportowe obok ogólnych Nauka dwóch języków obcych: j. angielski oraz j. niemiecki/hiszpański Zajęcia pozalekcyjne: sportowe i zainteresowań Zajęcia wyrównawcze Nieodpłatne zajęcia przedegzaminacyjne Próbne egzaminy gimnazjalne Dzienniczek elektroniczny Informacje o szkole - marzec 2013

4 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
O szkole Pracownie specjalistyczne (każdy przedmiot) Studio językowe Sala gimnastyczna Boisko przykryte powłoką pneumatyczną Profesjonalna siłownia Biblioteka i sala multimedialna Informacje o szkole - marzec 2013

5 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
O szkole Pomoc socjalna dla młodzieży Opieka pielęgniarki – 5x w tygodniu Możliwość wykupienia obiadów Barek szkolny Szatnia – każdy uczeń posiada własną szafkę Monitoring Wyjazdy integracyjne Wycieczki językowe, tematyczne Informacje o szkole - marzec 2013

6 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
O szkole Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną przy ul. Koncertowej 4 Opieka pedagoga i 2 psychologów szkolnych Prężnie działający: Szkolny Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców Wolontariat szkolny Działania dla środowiska Informacje o szkole - marzec 2013

7 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
O szkole Brak systemu zmianowego – zajęcia lekcyjne odbywają się od rana. Religia - o uczestnictwie dziecka w lekcjach decydują w formie pisemnej jego rodzice. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię mają zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej lub uczęszczają na etykę. Informacje o szkole - marzec 2013

8 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Planowane oddziały w 2013/14 1A - klasa sportowa pływanie + koszykówka j. angielski i j. niemiecki/j. hiszpański 1B - klasa sportowa siatkówka (dziewczęta) + piłka nożna (chłopcy) j. angielski i j. niemiecki 1C - klasa sportowa tenis ziemny j. angielski i j. niemiecki/j. hiszpański 1D - klasa ogólna z dodatkowymi godzinami z matematyki j. angielski i j. niemiecki 1E - klasa ogólna z dodatkowymi godz. języka ang. i niem. 1F - klasa ogólna z dodatkowymi godzinami tańca j. angielski i j. hiszpański Informacje o szkole - marzec 2013

9 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Przeniesienie ucznia z klasy do klasy Decyzję o przeniesieniu ucznia z klasy do klasy podejmuje dyrektor na podstawie wniosku rodziców, wychowawcy oraz zespołu uczącego w oddziale. Następuje ono po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących i wychowawcy klasy. Ucznia klasy sportowej spoza rejonu w przypadku obniżonej oceny z zachowania na semestr lub koniec roku, rodzice zobowiązani są przenieść do szkoły rejonowej. Informacje o szkole - marzec 2013

10 WSO – ocena przedmiotowa
Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza WSO – ocena przedmiotowa Obowiązuje stopniowa skala ocen. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia to: sprawdziany pisemne (prace klasowe: klasówki, testy, kartkówki) odpowiedzi ustne aktywność na lekcjach, praca w zespole zadania, prace domowe sprawdziany praktyczne, testy sprawdzające dodatkowe prace nadobowiązkowe (udział w konkursach, zawodach sportowych oraz inne uwzględniające specyfikę danego przedmiotu). W ciągu semestru uczeń powinien być oceniony, co najmniej: 4 razy - w przypadku 1-3 godz. zajęć edukacyjnych w tygodniu, 5 razy - w przypadku 4 i więcej godz. zajęć edukacyjnych w tygodniu. Informacje o szkole - marzec 2013

11 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
WSO – ocena zachowania Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów, który odpowiada ocenie poprawnej. Zachowanie uczniów oceniane jest punktami: dodatnimi (zachowanie pozytywne) lub ujemnymi (zachowanie negatywne). Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali: Ocena zachowania Punkty uzyskane w semestrze Punkty uzyskane w roku szkolnym Wzorowe od 181 od 361 Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie 0 - 49 Naganne Poniżej 0 Informacje o szkole - marzec 2013

12 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Osiągnięcia Liczne nagrody, wyróżnienia, tytuły zdobyte w pozaszkolnych konkursach: przedmiotowych tematycznych interdyscyplinarnych Za sukces uważamy też uczestnictwo naszej młodzieży w kolejnych etapach konkursów wieloetapowych. Nasza młodzież bierze udział w wielu występach, spotkaniach, prezentacjach, wystawach twórczości uczniowskiej, akcjach na rzecz środowiska oraz charytatywnych, współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Informacje o szkole - marzec 2013

13 Konkursy przedmiotowe MKO
2011/12 1 Laureat Konkursu Geograficznego 1 Finalista Konkursu Biologicznego 2010/11 3 Laureatki i 1 Finalistka Konkursu Biologicznego 2009/10 1 Laureat Konkursu Biologicznego 1 Finalista Konkursu Historycznego

14 Wkrótce wyniki III etapu
Konkurs J. Angielskiego – 2 finalistów Konkurs Historyczny – 1 finalista Konkurs Biologiczny – 7 finalistów Konkurs Geograficzny – 2 finalistów Wkrótce wyniki III etapu

15 Wybrane osiągnięcia sportowe
Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza Wybrane osiągnięcia sportowe XLV Warszawska Olimpiada Młodzieży IV m-ce Szkoły XLIII, XLIV Warszawska Olimpiada Młodzieży III m-ce Szkoły XI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży V m-ce Szkoły Informacje o szkole - marzec 2013

16 Wybrane osiągnięcia sportowe
OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA 2012 złoty medal w koszykówce chłopców MISTRZOSTWA POLSKI U srebrny medal w koszykówce chłopców MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY złote medale w pływaniu srebrny medal w siatkówce dziewcząt srebrny medal dziewcząt i brązowy chłopców w dwuboju nowoczesnym MISTRZOSTWA POLSKI wiele medali w pływaniu

17 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Szkolne koło teatralne „Bliżej teatru” Grupa: „Zaczarowani teatrem” Forma pracy - zajęcia dramy Wycieczki do teatru Realizacja spektakli szkolnych Udział w konkursach teatralnych Zespół taneczny Różne techniki tańca: nowoczesny, klasyka, akrobatyka, modern, jazz, hip-hop, breakdance, ludowy Występy na uroczystościach Udział w konkursach Informacje o szkole - marzec 2013

18 Naszych absolwentów spotkasz w znanych i cenionych liceach
LO im. A. Kamińskiego LO im. L. Kossutha LO im. A.Dobiszewskiego LO im. T. Reytana LO im. St. Staszica LO im. T. Czackiego

19 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Serdecznie zapraszamy do Gimnazjum Nr 92 Zaprasza Dyrekcja szkoły Grono pedagogiczne Uczniowie Informacje o szkole - marzec 2013

20 Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się drogą elektroniczną

21 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Zasady przyjmowania Do Gimnazjum nr 92 przyjmowani będą: Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły. Ogłoszenie listy uczniów zamieszkałych w obwodzie – nie później niż miesiąc przed końcem roku szkolnego. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły - w miarę posiadania wolnych miejsc, w kolejności uzyskanych punktów jako suma składników: - wyniki sprawdzianu – max 40 pkt. - śr. ocen na świadectwie – nie niższa niż 3,50 – max 60pkt. - ocena zachowania – nie niższa niż dobre, wg skali: wzorowe – 20pkt, bdb – 15 pkt, db – 10 pkt. Informacje o szkole - marzec 2013

22 Dokumenty, które składa kandydat
Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza Dokumenty, które składa kandydat Podanie podpisane przez rodziców ucznia Oryginały: - świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w kl. VI Karta zdrowia + karta szczepień 2 zdjęcia legitymacyjne (30x42 mm) Klasy sportowe: zaświadczenie lekarza medycyny sportowej, oświadczenie rodzica. Informacje o szkole - marzec 2013

23 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Terminarz rekrutacji Składanie dokumentów: r. Próby sprawności fizycznej: Wyniki testu sprawności fizycznej: Możliwość zmiany preferencji: Złożenie oryginałów: do Ogłoszenie list: Informacje o szkole - marzec 2013

24 Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
Dzień otwarty w szkole „Popołudnie na Koncertowej” 14 marca 2013, w godz – 2000 Informacje o szkole - marzec 2013


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google