Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DMBO DEA. O1O1 O2O2 O3O3 O4O4 O2O2 O7O7 O6O6 LUB Zmienne korzyści skali (Variable Returns to Scale) Stałe Korzyści Skali (Constant Returns to Scale)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DMBO DEA. O1O1 O2O2 O3O3 O4O4 O2O2 O7O7 O6O6 LUB Zmienne korzyści skali (Variable Returns to Scale) Stałe Korzyści Skali (Constant Returns to Scale)"— Zapis prezentacji:

1 DMBO DEA

2

3 O1O1 O2O2 O3O3 O4O4 O2O2 O7O7 O6O6 LUB Zmienne korzyści skali (Variable Returns to Scale) Stałe Korzyści Skali (Constant Returns to Scale)

4 DEA przykład Rozważmy oddziały banku Dla każdego mamy jedną miarę rezultatu (output) oraz jedną miarę nakładu (input) Oddział Transakcje osobiste ('000) Liczba pracowników Croydon12518 Dorking4416 Redhill8017 Reigate2311

5 Efektywność Oddziały zamieniają nakłady w rezultaty Oddział Transakcje osobiste na pracownika ('000) Croydon6.94 Dorking2.75 Redhill4.71 Reigate2.09

6 Względna efektywność Ponieważ Croydon ma najwyższą efektywność, możemy porównać wszystkie oddziały względem Croydon Oddział Efektywność względna Croydon=6.94/6.94 = 100% Dorking=2.75/6.94 = 40% Redhill=4.71/6.94 = 68% Reigate=2.09/6.94 = 30%

7 Więcej rezultatów Rozważmy więcej rezultatów Oddział Transakcje osobiste ('000) Transakcje biznesowe ('000) Liczba pracowników Croydon1255018 Dorking442016 Redhill805517 Reigate231211

8 Efektywność Teraz mamy dwie efektywności: Oddział Transakcje osobiste na pracownika ('000) Transakcje biznesowe na pracownika ('000) Croydon6.942.78 Dorking2.751.25 Redhill4.713.24 Reigate2.091.09

9 Analiza graficzna

10 Reigate – Transakcje osobiste na pracownika 2090 – Transakcje biznesowe na pracownika 1090 – Nachylenie 2090/1090=1.92 1.92

11 Efektywność względna Efektywność względna dla Reigate Dla Reigate = 36% Dla Dorking = 43%

12 Efektywność względna Efektywność techniczna (technical efficiency) – Rozszerzona (bezwględna) efektywność wg Koopmans, Pareto: Jednostka jest w pełni efektywna, jeśli żaden z nakładów i rezultatów nie może być poprawiony bez pogorszenia któregoś z innych nakładów bądź rezultatów. – Efektywność względna: Jednostka jest w pełni efektywna na podstawie dostępnych dowodów, jeśli wyniki innych jednostek nie wskazują na to, że któreś z nakładów lub rezultatów danej jednostki mogą być poprawione bez pogarszania innych nakładów lub rezultatów. Nie ma odniesienia do cen ani wag czynników produkcji oraz produktów. Nie trzeba też precyzować relacji między czynnikami produkcji i produktami. Jednostki dominujące Kierunek pożądany

13 Praca Kapitał Jeśli wiemy, że jest technologia, która pozwala: wykorzystując L jednostek pracy i K jednostek kapitału (nakłady) wyprodukować q 0 jednostek produktu według: Definicja efektywności technicznej: Wyprodukuj dany poziom produktu przy minimalnym poziomie nakładów. Praca Kapitał Wtedy możemy mierzyć nieefektywność, np. przypuśćmy, że jednostka A produkuje q 0 produktu wówczas OA/OA to efektywność jednostki A A A O

14 Praca Kapitał Izokwanta funkcji produkcji nie jest znana bezpośrednio DEA estymuje ją z dostępnych danych, wykorzystując interpolację przedziałami liniową Załóżmy, że firmy A, B, C, D, E, F, G, H, I wszystkie produkują q 0 A O C B D I H G F E E, F, G, H, I to efektywna granica [efficient frontier] Podejście DEA

15 Efektywność wg DEA Efektywność A wg DEA to OA/OA A to cel bądź cień A – Jest liniową kombinacją F i G Praca Kapitał A O C B D I H G F E E, F, G, H, I to efektywna granica [efficient frontier] A

16 Oddział Transakcje osobiste na pracownik a ('000) Transakcje biznesowe na pracownika ('000) Croydon6.942.78 Dorking2.751.25 Redhill4.713.24 Reigate2.091.09 A1.232.92 B4.432.23 C3.322.81 D3.702.68 E3.342.96 Dodajemy parę oddziałów

17 Dodajemy oddział F Oddział F ma 1000 transakcji osobistych/prac Oraz 6000 transkacji biznesowych/prac

18 Oddział Transakcje osobiste na pracownika ('000) Transakcje biznesowe na pracownika ('000) Croydon6.942.78 Dorking2.751.25 Redhill4.713.24 Reigate2.091.09 A1.232.92 B4.432.23 C3.322.81 D3.702.68 E3.342.96 F1.006.00 G5.00 Dodajemy oddział G

19 Efektywny nie musi zwyciężać w żadnej kategorii

20 Stałe korzyści skali (CCR)– problem prymalny

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 F jest efektywne tylko w sensie słabym

32 Stałe i zmienne korzyści skali (CRS i VRS): dekompozycja na efektywność skali oraz czystą techniczną efektywność

33 Problem prymalny Multiplier model: Problem dualny: Envelopment model:

34 Założenie strong disposal – Ignoruje obecność niezerowych zmiennych niedoboru/nadwyżki (slack variables) – Różne rozwiązania mogą mieć niezerowe zmienne niedoboru/nadwyżki lub ich nie mieć – Dlatego stosuje się 2 fazę w problemie dulanym, w której maksymalizujemy te zmienne:

35 Pierwsza i druga faza problemu dualnego może być zapisana łącznie i rozwiązana w dwóch krokach

36 Model zorientowany na nakłady rezultaty

37 Przykład: Zorientowany na nakłady problem dualny dla P5

38 Zorientowany na nakłady problem prymalny

39 Wyniki

40 Projekcja na linię efektywną w modelu zorientowanym na nakłady

41 Projekcja na linię efektywną w modelu zorientowanym na rezultaty

42 Następny przykład

43 Model BBC (zmienne korzyści skali): problem dualny dla jednostki 5 Efektywność techniczna dla DMU5 może być osiągnięta dla DMU2, które leży na efektywnej linii Zmienne korzyści skali

44 DMU 4 jest efektywny w sensie słabym Taki sam problem dla DMU4 daje: 3)

45 Jak interpretować wagi? Załóżmy, że badamy jednostkę o efektywności mniejszej niż 1 Załóżmy, że, reszta wag jest zerowa Wówczas produkt cienia jednostki, którą badamy to A nakłady cienia jednostki, którą badamy to:


Pobierz ppt "DMBO DEA. O1O1 O2O2 O3O3 O4O4 O2O2 O7O7 O6O6 LUB Zmienne korzyści skali (Variable Returns to Scale) Stałe Korzyści Skali (Constant Returns to Scale)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google