Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODY OBYWATEL – honorowy patronat nad projektem CEO objęła pani minister edukacji Katarzyna Hal Dialog pokoleń Dialog pokoleń - oknem przyszłości - oknem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODY OBYWATEL – honorowy patronat nad projektem CEO objęła pani minister edukacji Katarzyna Hal Dialog pokoleń Dialog pokoleń - oknem przyszłości - oknem."— Zapis prezentacji:

1 MŁODY OBYWATEL – honorowy patronat nad projektem CEO objęła pani minister edukacji Katarzyna Hal Dialog pokoleń Dialog pokoleń - oknem przyszłości - oknem przyszłości - opiekun szkolny Gabriela Bartczak

2 Z ASOBY LUDZKIE Zasoby to takie miejsca, osoby, sytuacje czy działania w społeczności lokalnej, które stanowią o jej bogactwie i umożliwiają jego rozwój, które wpływają na to, że życie społeczności lokalnej jest coraz lepiej zorganizowane. Określone zasoby powodują, że społeczność lokalna jest na tyle silna i dobrze zorganizowana, by samodzielnie i skutecznie rozwiązać dręczące ją problemy, by wykorzystywać swoje mocne strony oraz skutecznie konkurować z innymi społecznościami

3 C ELE I ZAŁOŻENIA M ŁODEGO O BYWATELA Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodym ludziom prowadzenia działań służących wzrostowi kapitału społecznego w miejscowościach, w których mieszkają. Podejmowane przez młodzież inicjatywy mają wpływać na wzrost wzajemnego zaufania, współpracy, poczucia lokalnej tożsamości pośród członków społeczności lokalnych.

4 Z GORZELEC – M OJE MIASTO

5 W YWIAD Z AKTYWISTĄ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – PANEM W ALDEMAREM W OŹNIAKIEM

6 O SOBY AKTYWNE TO NASI BOHATEROWIE I Z NICH MUSIMY BRAĆ PRZYKŁAD – W ALDEMAR W OŹNIAK Działa w społeczeństwie lokalnym od 11 lat. Potrafi pogodzić pracę, dom i brać czynny udział w pracach dla społeczeństwa. Jest on nauczycielem wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego szefem i instruktorem grupy ratownictwa PCK w Zgorzelcu radnym Rady Miasta w Zgorzelcu współpracuje z komendą powiatową policji w ramach projektu zwiększenia bezpieczeństwa jest prezesem uczniowskiego klubu zapasy Jak zostać aktywistą? młodzież powinna wykazywać więcej chęci i zainteresowania społeczeństwem być aktywistą to więcej wyrzeczeń i poświęcenia swojego prywatnego czasu swoje zainteresowania umiejętności i wiedzę należy łączyć z pracą społeczną

7 G RA O FICER Celem gry jest jakościowe zbadanie zasobów społeczności lokalnej. Zasobami tymi są miejsca i instytucje wskazane przez uczniów w czasie pracy z mapą społeczności lokalnej. Dzięki zadaniu uczniowie pogłębiają wiedzę na temat swojej społeczności, podnoszą również swoje kompetencje komunikacyjne oraz uczą pracy zespołowej. Wcielają się w rolę detektywów, których zadaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania postawione w kartach gry.

8 KARTY GRY OFICER DLACZEGO ?

9 MIEJCA, GDZIE PODEJMOWANE SĄ DECYZJE - URZĄD MIASTA

10 MIEJSCE, GDZIE TWORZONE SĄ INFORMACJE – REJONOWY PORTAL INTERNETOWY WWW.ZINFO.PL

11 MIEJSCE, GDZIE LUDZIE SIĘ SPOTYKAJĄ I ROZMAWIAJĄ - MAŁY RYNEK

12 MIEJSCE NIEBEZPIECZNE - DWORZEC PKP

13 MIEJSCE W, KTÓRYM LUDZIE SOBIE POMAGAJĄ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

14 MIEJSCE, WAŻNE (SYMBOLICZNE) DLA MIESZKAŃCÓW - CMENTARZ ŻOŁNIERZY II AWP

15 MIEJSCA, GDZIE LUDZIE ROBIĄ COŚ RAZEM - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

16 MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W ramach programu Młody Obywatel grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu odwiedza co tydzień Dom Opieki Społecznej Ostoja, gdzie spędza wolny czas na rozmowach lub grach towarzyskich z seniorami.

17 Młodzież ze zgorzeleckiego Gimnazjum nr 1 przystąpiła do realizacji programu Młody Obywatel. Ma on na celu rozbudzenie tożsamości lokalnej, a także lepszy przepływ informacji w społeczeństwie. W ramach programu uczniowie odwiedzają osoby starsze, którym poświęcają swój wolny czas i uczą ich chociażby obsługi komputera.

18 Ludzie starsi mogą odegrać poważną rolę przekazując nam wartości materialne i kulturowe swojej epoki, opowiadając zdarzenia z dzieciństwa i młodości, w spotkaniach takich dokonuje się wymiana myśli i doświadczeń.

19 Pokolenia są siłą kształtującą społeczeństwa. Istnienie pokoleń sprawia, że w społeczeństwie dokonuje się stała wymiana wartości poprzez wprowadzenie nowych i kultywowanie starych nośników kultury.

20 Czas spędzany z osobami starszymi to rozmowy, wywiady i gry towarzyskie. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.

21 T URNIEJ S ZACHOWY

22 WIELKANOC

23 Spotkania starszych pokoleń z młodszymi umacniają więzi międzypokoleniowe.

24 Ważnym czynnikiem jest dla ludzi starszych poczucie własnej użyteczności i udzielanie się w miarę swoich możliwości.

25 Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.

26 Chcemy być zaangażowani do aktywnego działania na rzecz Naszego Miasta. Praca dla społeczeństwa i naszego regionu - to praca dla nas samych.

27 Prezentację wykonał Jakub Bystrowski kl. III e


Pobierz ppt "MŁODY OBYWATEL – honorowy patronat nad projektem CEO objęła pani minister edukacji Katarzyna Hal Dialog pokoleń Dialog pokoleń - oknem przyszłości - oknem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google