Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest Legendy Głogowa Dla klasy V szkoły podstawowej zaprojektowany przez Joannę Pytel, Marzenę Rokaszewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest Legendy Głogowa Dla klasy V szkoły podstawowej zaprojektowany przez Joannę Pytel, Marzenę Rokaszewicz"— Zapis prezentacji:

1 WebQuest Legendy Głogowa Dla klasy V szkoły podstawowej zaprojektowany przez Joannę Pytel, Marzenę Rokaszewicz WPROWADZENIE ZADANIE ZADANIA DLA ZESPOŁÓW PROCES EWALUACJA KONKLUZJA UWAGI ŹRÓDŁA, ZASOBY

2 WPROWADZENIE Podczas wykopalisk prowadzonych na terenie Głogowa natknięto się na świetnie zachowany pergamin z łacińskim tekstem. Po wielu badaniach okazało się, że tekst ów jest zaszyfrowaną mapą prowadzącą do ukrytego skarbu. Łaciński tekst sugerował, że skarb dotyczy kobiety… Wy jako archeolodzy, odkrywcy i miłośnicy tajemnych zadań wyruszacie na przygodę życia…

3 ZADANIE Zadaniem waszym będzie wyszukanie informacji, odkrycie prawdy zawartej w legendach i zaprezentowanie wyników swoich badań w postaci portfolio. Portfolio oprócz tekstu powinno zwierać rysunki i fotografie. Pieczęć piesza Konrada I głogowskiego z 1253 roku

4 PROCES Na wykonanie zadań macie 2 tygodnie. Aby w pełni odkryć i jak najszerzej rozpowszechnić głogowskie legendy wykonacie następujące czynności: 1. Dzielicie się na 4 osobowe grupy 2. Wybieracie lidera w każdej grupie 3. Lider wylosowuje legendę lub podanie do opracowania przez grupę 4. Wyszukujecie tekst i zapoznajecie się z treścią wylosowanej przez waszego lidera legendy 5. Zbieracie informacje historyczne na temat rzeczywistych postaci, miejsc wymienionych w legendzie 6. Sporządzacie słownik archaizmów i niezrozumiałych wyrazów występujących w opracowywanej legendzie 7. Szukacie ilustracji, zdjęć związanych z daną legendą 8. Wykonujecie rysunki dotyczące danej legendy ZADANIA DLA ZESPOŁÓW

5 Zespół I- legenda Księżna i gołąb do opracowania: *kolegiata *księżna Salomea *książę Konrad Zespół II- legenda Biała Dama do opracowania: *Zamek Książąt Głogowskich *książę Zygmunt (późniejszy Zygmunt I Stary) *Katarzyna Telniczanka Zespół III- legenda W wieży głodowej do opracowania: *wieża zamkowa *książę Jan II Szalony *księżna Małgorzata Cylejska Zespół IV- legenda Linoskoczek do opracowania: *kościół Bożego Ciała *ratusz *rynek miejski

6 EWALUACJA EWALUACJA Z tabeli zamieszczonej poniżej dowiecie się w jaki sposób oceniona zostanie aktywność i efekty pracy każdego z was WymaganiaPodstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4 Zdobyta wiedzaUmiesz wymienić najbardziej znane głogowskie legendy. Umiesz opowiedzieć wybraną legendę. Kojarzysz miejsca z legendami. Umiesz wskazać cechy legendy na konkretnym przykładzie. Innowacyjność pomysłowość Prace mało ciekawe, oparte na istniejących szablonach, brak własnej koncepcji i rozwiązań. Prace poprawne jednak oparte na istniejących szablonach, w nieznacznym stopniu zmodyfikowanych. Prace ciekawe, charakteryzujące się dużym stopniem modyfikacji istniejących szablonów, wprowadzające indywidualizm. Prace oryginalne, w znacznym stopniu odbiegające od utartych schematów i szablonów, charakteryzujące się własnymi przemyśleniami. Poprawność językowa, gramatyczna i ortograficzna Język wypowiedzi poprawny, stosowana jest specjalistyczna terminologia, nie ma błędów gramatycznych i ortograficznych. Język wypowiedzi żywy, barwny, autorzy posługują się fachową terminologią, nie ma błędów gramatycznych i ortograficznych. Estetyka wykonaniaProjekt nieestetyczny, ubogi, brak elementów graficznych. Projekt dość przejrzysty, jednak wymagający jeszcze dopracowania, uboga ilość grafiki. Projekt ciekawy graficznie, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane poszczególne zadania. Bardzo dobrze zrealizowany projekt, przejrzysty, czytelny, atrakcyjny wizualnie, przyciągający uwagę. Umiejętność pracy w grupie Całkowity brak współpracy, ignorowanie decyzji dowódcy. Praca indywidualna, brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, niedostosowywanie się niektórych członków grupy do decyzji dowódcy. Dobra współpraca w zespole, przydział czynności zgodny z możliwościami członków grupy. Widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu. Doskonała współpraca całej grupy, dobry przydział czynności dla poszczególnych członków grupy, zaangażowanie uczniów, odpowiedzialność za wykonanie zadania. Możliwa ilość punktów do zdobycia wraz z ocenami

7 ocenaliczba punktów celujący20-17 bardzo dobry16-14 dobry13-11 dostateczny10-8 dopuszczający7-5 niedostateczny4-0

8 KONKLUZJA czyli PODSUMOWANIE Celem waszego zadania było zapoznanie się z historią naszego miasta, z jego legendami. Dowiedzieliście się, że Głogów ma bogatą i ciekawą przeszłość. Mieszkało tu wielu znanych ludzi, którzy wpłynęli na obecny kształt miasta. W przeszłości Głogów był ważnym ośrodkiem kulturalnym i politycznym. Poza tym nabyliście umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz prezentowania ich w ciekawej formie. Mogliście też wykazać się zdolnością pracy w grupie.

9 UWAGI UWAGI Pamiętaj, że legendy muszą dotyczyć tylko i wyłącznie Głogowa. Zgodnie współpracuj z koleżankami i kolegami. POWODZENIA !!!

10 ŹRÓDŁA Podczas wykonywania zadań możesz skorzystać z poniższych źródeł: logowskie.pdfhttp://www.glogow.pl/tzg/bibioteka_mulimedialna/legendy_g logowskie.pdf Janusz Chutkowski Legendy głogowskie Słownik języka polskiego


Pobierz ppt "WebQuest Legendy Głogowa Dla klasy V szkoły podstawowej zaprojektowany przez Joannę Pytel, Marzenę Rokaszewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google