Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest Legendy Głogowa Dla klasy V szkoły podstawowej zaprojektowany przez Joannę Pytel, Marzenę Rokaszewicz mati.pytel@interia.pl m.rokaszewicz@interia.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest Legendy Głogowa Dla klasy V szkoły podstawowej zaprojektowany przez Joannę Pytel, Marzenę Rokaszewicz mati.pytel@interia.pl m.rokaszewicz@interia.pl."— Zapis prezentacji:

1 WebQuest Legendy Głogowa Dla klasy V szkoły podstawowej zaprojektowany przez Joannę Pytel, Marzenę Rokaszewicz WPROWADZENIE ZADANIE ZADANIA DLA ZESPOŁÓW PROCES EWALUACJA KONKLUZJA UWAGI ŹRÓDŁA, ZASOBY

2 WPROWADZENIE Podczas wykopalisk prowadzonych na terenie Głogowa natknięto się na świetnie zachowany pergamin z łacińskim tekstem. Po wielu badaniach okazało się, że tekst ów jest zaszyfrowaną mapą prowadzącą do ukrytego skarbu. Łaciński tekst sugerował, że skarb dotyczy kobiety… Wy jako archeolodzy, odkrywcy i miłośnicy tajemnych zadań wyruszacie na przygodę życia…

3 ZADANIE Zadaniem waszym będzie wyszukanie informacji, odkrycie prawdy zawartej w legendach i zaprezentowanie wyników swoich badań w postaci portfolio. Portfolio oprócz tekstu powinno zwierać rysunki i fotografie. Pieczęć piesza Konrada I głogowskiego z 1253 roku

4 PROCES Na wykonanie zadań macie 2 tygodnie. Aby w pełni odkryć i jak najszerzej rozpowszechnić głogowskie legendy wykonacie następujące czynności: 1. Dzielicie się na 4 osobowe grupy 2. Wybieracie lidera w każdej grupie 3. Lider wylosowuje legendę lub podanie do opracowania przez grupę 4. Wyszukujecie tekst i zapoznajecie się z treścią wylosowanej przez waszego lidera legendy 5. Zbieracie informacje historyczne na temat rzeczywistych postaci, miejsc wymienionych w legendzie 6. Sporządzacie słownik archaizmów i niezrozumiałych wyrazów występujących w opracowywanej legendzie 7. Szukacie ilustracji, zdjęć związanych z daną legendą 8. Wykonujecie rysunki dotyczące danej legendy ZADANIA DLA ZESPOŁÓW

5 ZADANIA DLA ZESPOŁÓW Zespół I- legenda „Księżna i gołąb” do opracowania: *kolegiata *księżna Salomea *książę Konrad Zespół II- legenda „Biała Dama” do opracowania: *Zamek Książąt Głogowskich *książę Zygmunt (późniejszy Zygmunt I Stary) *Katarzyna Telniczanka Zespół III- legenda „W wieży głodowej” do opracowania: *wieża zamkowa *książę Jan II Szalony *księżna Małgorzata Cylejska Zespół IV- legenda „Linoskoczek” do opracowania: *kościół Bożego Ciała *ratusz *rynek miejski

6 EWALUACJA Z tabeli zamieszczonej poniżej dowiecie się w jaki sposób oceniona zostanie aktywność i efekty pracy każdego z was Wymagania Podstawowe 1 Rozszerzające 2 Dopełniające 3 Wykraczające 4 Zdobyta wiedza Umiesz wymienić najbardziej znane głogowskie legendy. Umiesz opowiedzieć wybraną legendę. Kojarzysz miejsca z legendami . Umiesz wskazać cechy legendy na konkretnym przykładzie. Innowacyjność pomysłowość Prace mało ciekawe, oparte na  istniejących szablonach, brak własnej koncepcji i rozwiązań. Prace poprawne jednak oparte na istniejących szablonach, w nieznacznym stopniu zmodyfikowanych.   Prace ciekawe, charakteryzujące się dużym stopniem modyfikacji istniejących szablonów, wprowadzające indywidualizm. Prace oryginalne, w znacznym stopniu odbiegające od utartych schematów i szablonów, charakteryzujące się własnymi przemyśleniami. Poprawność językowa, gramatyczna i ortograficzna Język wypowiedzi poprawny, stosowana jest specjalistyczna terminologia, nie ma błędów gramatycznych i ortograficznych. Język wypowiedzi poprawny, stosowana jest specjalistyczna terminologia, nie ma błędów gramatycznych i ortograficznych. Język wypowiedzi poprawny, stosowana jest specjalistyczna terminologia, nie ma błędów gramatycznych i ortograficznych. Język wypowiedzi żywy, barwny, autorzy posługują  się fachową terminologią, nie ma błędów gramatycznych i ortograficznych. Estetyka wykonania Projekt nieestetyczny, ubogi, brak elementów graficznych.   Projekt dość przejrzysty, jednak wymagający jeszcze dopracowania, uboga ilość grafiki. Projekt ciekawy graficznie, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane poszczególne zadania.          Bardzo dobrze zrealizowany projekt, przejrzysty, czytelny, atrakcyjny wizualnie, przyciągający uwagę. Umiejętność pracy w grupie                  Całkowity brak współpracy, ignorowanie decyzji dowódcy. Praca indywidualna, brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, niedostosowywanie się niektórych członków grupy do decyzji dowódcy. Dobra współpraca w zespole, przydział czynności zgodny z możliwościami członków grupy. Widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu. Doskonała współpraca całej grupy, dobry przydział czynności dla poszczególnych członków grupy, zaangażowanie uczniów, odpowiedzialność za wykonanie zadania. Możliwa ilość punktów do zdobycia wraz z ocenami

7 Możliwa ilość punktów do zdobycia wraz z ocenami
liczba punktów celujący 20-17 bardzo dobry 16-14 dobry 13-11 dostateczny 10-8 dopuszczający 7-5 niedostateczny 4-0

8 KONKLUZJA czyli PODSUMOWANIE
Celem waszego zadania było zapoznanie się z historią naszego miasta, z jego legendami. Dowiedzieliście się, że Głogów ma bogatą i ciekawą przeszłość. Mieszkało tu wielu znanych ludzi, którzy wpłynęli na obecny kształt miasta W przeszłości Głogów był ważnym ośrodkiem kulturalnym i politycznym. Poza tym nabyliście umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz prezentowania ich w ciekawej formie. Mogliście też wykazać się zdolnością pracy w grupie.

9 UWAGI Pamiętaj, że legendy muszą dotyczyć tylko i wyłącznie Głogowa
UWAGI Pamiętaj, że legendy muszą dotyczyć tylko i wyłącznie Głogowa. Zgodnie współpracuj z koleżankami i kolegami. POWODZENIA !!!

10 ŹRÓDŁA Podczas wykonywania zadań możesz skorzystać z poniższych źródeł: Janusz Chutkowski „Legendy głogowskie” „Słownik języka polskiego”


Pobierz ppt "WebQuest Legendy Głogowa Dla klasy V szkoły podstawowej zaprojektowany przez Joannę Pytel, Marzenę Rokaszewicz mati.pytel@interia.pl m.rokaszewicz@interia.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google