Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optyka geometryczna. Bartosz Jabłonecki Temat: Prawo odbicia i załamania światła n Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optyka geometryczna. Bartosz Jabłonecki Temat: Prawo odbicia i załamania światła n Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal."— Zapis prezentacji:

1 Optyka geometryczna

2 Bartosz Jabłonecki Temat: Prawo odbicia i załamania światła n Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal na granicy dwóch ośrodków, przy czym fala nie opuszcza danego ośrodka rozprzestrzeniania się.

3 Bartosz Jabłonecki n Rys. Zjawisko odbicia fal promień padający promień odbity normalna

4 Bartosz Jabłonecki n Prawo odbicia W zjawisku odbicia fal kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbijającej, wystawiona w punkcie padania, leżą w jednej płaszczyźnie

5 Bartosz Jabłonecki n Zjawisko załamania fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal na granicy dwóch ośrodków, przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego, na skutek różnej prędkości fali w tych ośrodkach.

6 Bartosz Jabłonecki n Rys. Zjawisko załamania fal normalna promień padający promień załamany ośrodek I ośrodek II

7 Bartosz Jabłonecki n Prawo załamania fal Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania dla dwóch ośrodków jest równy stosunkowi prędkości v 1 rozchodzenia się fali w pierwszym ośrodku do prędkości v 2 w drugim ośrodku.

8 Bartosz Jabłonecki n Bezwzględny współczynnik załamania Bezwzględnym współczynnikiem załamania nazywamy stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku:

9 Bartosz Jabłonecki n Przykłady współczynników załamania próżnia powietrze woda szkło

10 Bartosz Jabłonecki n Względny współczynnik załamania Względnym współczynnikiem załamania nazywamy stosunek odpowiednich współczynników załamania: lub

11 Bartosz Jabłonecki Temat: Całkowite wewnętrzne odbicie. n Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia ma miejsce wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do ośrodka rzadszego.

12 Bartosz Jabłonecki n Rys. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia (woda-powietrze) promień padający promień odbity ośrodek I ośrodek II

13 Bartosz Jabłonecki n Obliczmy kąt graniczny dla ośrodków woda-powietrze: n pamiętamy:

14 Bartosz Jabłonecki n Wybrane wartości kąta granicznego

15 Bartosz Jabłonecki Temat: Płytka równoległościenna i pryzmat n Płytka równoległościenna to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami płaskimi i równoległymi.

16 Bartosz Jabłonecki n Promień przechodzący przez płytkę równoległościenną d l d - grubość płytki l - przesunięcie promienia

17 Bartosz Jabłonecki n Pryzmat to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami płaskimi i nierównoległymi. n Kąt zawarty między tymi płaszczyznami nazywamy kątem łamiącym pryzmatu.

18 Bartosz Jabłonecki n Promień przechodzący przez pryzmat - kąt łamiący pryzmatu - kąt odchylenia promienia

19 Bartosz Jabłonecki Temat: Zwierciadła płaskie i kuliste n Odbicie fal świetlnych zachodzi na wszystkich powierzchniach (w szczególności na powierzchniach płaskich i kulistych). n W zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, prosty i jednakowej wielkości.

20 Bartosz Jabłonecki n Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim B A BA

21 Bartosz Jabłonecki n Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim - przykład

22 Bartosz Jabłonecki Zwierciadło kuliste (wklęsłe i wypukłe) powstaje jako wycinek sfery. Charakteryzuje je promień krzywizny r. n symbole zwierciadła wklęsłegowypukłego r r

23 Bartosz Jabłonecki Konstrukcja ogniska F Konstrukcja ogniska pozornego F r O F r O F

24 Bartosz Jabłonecki n Ogniskową nazywamy odcinek łączący powierzchnię zwierciadła z ogniskiem. n Dla przyosiowych promieni ogniskowa jest równa połowie promienia.

25 Bartosz Jabłonecki n Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym F O przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony pomniejszony

26 Bartosz Jabłonecki n Równanie zwierciadła F O przedmiot obraz x y f f - ogniskowa x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadła

27 Bartosz Jabłonecki n Powiększenie obliczamy jako stosunek wysokości obrazu do wysokości przedmiotu: n lub

28 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje F O przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony powiększony

29 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje F O przedmiot obraz Cechy: pozorny prosty powiększony

30 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje F O przedmiot obraz Cechy: pozorny prosty pomniejszony

31 Bartosz Jabłonecki Temat: Soczewki n Soczewka to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami kulistymi lub jedną kulistą i jedną płaską.

32 Bartosz Jabłonecki n Rodzaje soczewek –soczewki skupiające (wypukłe) –soczewki rozpraszające (wklęsłe) dwuwypukłapłasko-wypukławklęsło-wypukłasymbol dwuwklęsła płasko-wklęsławypukło-wklęsłasymbol

33 Bartosz Jabłonecki Konstrukcja ogniska F F Konstrukcja ogniska pozornego F F

34 Bartosz Jabłonecki n Równanie soczewkowe R1R1 R2R2

35 Bartosz Jabłonecki n Równanie soczewkowe –gdy jedną powierzchnię soczewki tworzy powierzchnia płaska (promień takiej kuli musiałby być nieskończony) - gdy powierzchnia soczewki jest wklęsła przyjmujemy ujemną wartość promienia

36 Bartosz Jabłonecki n Zdolność zbierająca (skupiająca) soczewki jest odwrotnością ogniskowej n Zdolność zbierającą mierzymy

37 Bartosz Jabłonecki n Konstrukcja obrazu w soczewce skupiającej FF przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony pomniejszony

38 Bartosz Jabłonecki n Równanie (podobnie jak dla zwierciadła) x y f FFprzedmiot obraz

39 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony powiększony FF

40 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje przedmiot obraz Cechy: pozorny prosty powiększony FF

41 Bartosz Jabłonecki n Inne konstrukcje Cechy: pozorny prosty pomniejszony FF przedmiot obraz

42 KONIEC


Pobierz ppt "Optyka geometryczna. Bartosz Jabłonecki Temat: Prawo odbicia i załamania światła n Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google