Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODA POLSKA CZYLI FIN DE SIECLE PRZY KAWIARNIANYCH STOLIKACH... Opracowanie: Grażyna Kowerko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODA POLSKA CZYLI FIN DE SIECLE PRZY KAWIARNIANYCH STOLIKACH... Opracowanie: Grażyna Kowerko."— Zapis prezentacji:

1 MŁODA POLSKA CZYLI FIN DE SIECLE PRZY KAWIARNIANYCH STOLIKACH... Opracowanie: Grażyna Kowerko

2 Nazwy epoki: Fin de siecle Młoda Polska Modernizm Neoromantyzm Dekadentyzm

3 Fin de siecle czyli koniec wieku ponieważ epoka przypada na ostatnie dziesięciolecie XIX wieku. Jest to określenie nie tylko w sensie chronologicznym, ale także filozoficznym, oznaczające epokę końca cywilizacji, wyczerpania się jej sił żywotnych i wyrażające przeczucie nieuchronnej katastrofy.

4 MŁODA POLSKA – nazwa powstała na zasadzie analogii do innych nazw np. Młoda Skandynawia, Młoda Francja, Młoda Anglia... MODERNIZM – nazwa pochodzi od. ang. modern czyli nowoczesny; wskazuje na dążenia twórców tego okresu do nowoczesności

5 NEOROMANTYZM - neo - nowy; czyli nowy romantyzm; nazwa wskazuje na związki epoki z tradycją romantyczną DEKADENTYZM - od fr. decadence – schyłek, kres, upadek; nazwa odnosi się do schyłku wieku oraz oddaje nastroje apatii, przygnębienia, będące wynikiem kryzysu wartości z końca stulecia

6 Koniec wieku XIX Cóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy, Dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza? Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, Człowiecze z końca wieku?... Głowę zwiesił niemy. K. Przerwa-Tetmajer W.Weiss Melancholik

7 Ramy czasowe epoki Początek epoki wyznaczają wydarzenia literackie: około r. 1890, kiedy debiutowało nowe pokolenie poetów min. K. Przerwa – Tetmajer, J. Kasprowicz 1898 r. – ogłoszenie cyklu artykułów programowych Artura Górskiego pt. Młoda Polska Koniec epoki wyznacza historia – czyli I wojna światowa w latach 1914 – 1918

8 Kryzys filozofii pozytywistycznej jako wynik buntu pokoleniowego Zarzuty stawiane pozytywistom: Minimalizm Lojalizm i serwilizm wobec zaborców Nieskuteczność haseł pozytywistycznych Racjonalizm ograniczający artystę Niski poziom intelektualny i artystyczny literatury z tezą opartej o schematy

9 Skutkiem tego kryzysu było zwątpienie młodych w ówczesny porządek społeczny, naukę, filozofię, religię, a ostatecznie - kryzys wszelkich wartości.

10 Konflikt artysty ze światem Indywidualizm artysty Artysta – mag, kapłan sztuki, wyrastający ponad przeciętność Opozycja: artysta – kołtun, filister Krytyka mieszczańskiego stylu życia Bunt przeciw mieszczańskim normom moralnym Ostentacyjna demonstracja pogardy dla marazmu mieszczańskiego życia

11 Cyganie i dandysi W. Weiss W kawiarni

12 Kawiarnie jako świątynie sztuki Nawet prorocy nie każą dziś na górach, tylko po kawiarniach. W. Berent Próchno A.Karpiński Malarze w Jamie Michalikowej

13 Podstawy filozofii Młodej Polski stanowią poglądy: Artura Schopenhauera (1788 – 1860) Fryderyka Nietzschego (1844 – 1900)

14 Pesymistyczna filozofia Artura Schopenhauera czyli ból istnienia Człowiekowi w życiu stale towarzyszy cierpienie Ponosi klęski, nie może osiągnąć wyznaczonych celów ani zaspokoić swoich ambicji Towarzyszy mu poczucie niedosytu i niespełnienia Żyje w lęku przed losem i śmiercią Ucieczką od bólu istnienia może być nirwana - stan nieistnienia, spoczynku woli lub obcowanie z pięknem, którego substytutem jest sztuka

15 Filozofia życia Fryderyka Nietzschego Krytyka moralności i kultury współczesnej, etyki chrześcijańskiej; zwłaszcza altruizmu, równości, wolności, sprawiedliwości, litości Teoria rasy panów - postulat wolności absolutnej dla jednostek wybitnych, wyjątkowych tzw. nadludzi, którzy mogą działać poza wszelkimi normami moralnymi, poza dobrem i złem Pochwała życia i ludzkiej aktywności jako wartości nadrzędnych np. aktywność artysty to forma doskonałego i aktywnego życia Nihilizm – czyli odrzucenie wszelkich wartości, norm i zasad

16 Najsłynniejsze wystąpienia programowe polskich modernistów Cykl artykułów programowych A. Górskiego – ocena sztuki pozytywistycznej i hasła wolności w sztuce Confiteor S. Przybyszewskiego – manifest literacki; hasło: Sztuka dla sztuki Koniec wieku XIX – wiersz K. Przerwy- Tetmajera uznany za manifest postawy dekadenckiej

17 Evviva larte! Evviva larte! Człowiek zginąć musi – cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariasem, nędza porywa za gardło i dusi – zginąć to zginąć jak pies, a tymczasem, choć życie nasze splunięcia niewarte: evviva larte! Evviva larte! Niechaj pasie brzuchy nędzny filistrów naród! My, artyści, my, którym często na chleb braknie suchy, my, do jesiennych podobni liści, i tak wykrzykniem: gdy wszystko nic warte evviva larte! K. Przerwa-Tetmajer

18 Kierunki w sztuce przełomu XIX i XX wieku impresjonizm symbolizm secesja ekspresjonizm

19 Impresjonizm kierunek w sztuce, który nazwę zaczerpnął od obrazu Claudea Moneta Impresja czyli wschód słońca

20 Gustawe Caillebotte – Widok dachów

21 Claude Monet – Żaglówki

22 Claude Monet – Ulica Montorqueil

23 Berthe Morisot – Młoda kobieta w sukni balowej

24 Alfred Sisley – Most w Moret

25 Auguste Renoir - Młoda kobieta w woalce


Pobierz ppt "MŁODA POLSKA CZYLI FIN DE SIECLE PRZY KAWIARNIANYCH STOLIKACH... Opracowanie: Grażyna Kowerko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google