Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odmienności anatomiczno- fizjologiczne wieku dziecięcego Marcin Rawicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odmienności anatomiczno- fizjologiczne wieku dziecięcego Marcin Rawicz."— Zapis prezentacji:

1 Odmienności anatomiczno- fizjologiczne wieku dziecięcego Marcin Rawicz

2 Zasady ogólne Dziecko jest własnością rodziców, a nie personelu medycznego Dziecko ma własną wolę Dziecko się boi Dziecko się rozwija Dziecko ma zaufanie do dorosłych

3 Wcześniaki Ustrój niedostosowany do życia poza łonem matki Duża chorobowość OUN Przewód pokarmowy Układ oddechowy Konieczność wyspecjalizowanej opieki Anestezja trudna, wymaga ośrodka specjalistycznego

4 Noworodki Dzieci zdrowe i odporne Wady wrodzone największym problemem Niedojrzała regulacja oddychania Trudna gospodarka wodno- elektrolitowa

5 Niemowlęta Silna więź z rodzicami Rodzina nuklearna Wrażliwe na ciepło i dotyk Źle toleruje głód i zimno Pamięta ból Łatwo zrobić niezauważalną krzywdę

6 Tuptusie (toddlers) Emocjonalnie związane z rodzicami, których nie może być pozbawiane Nie rozumie konieczności pobytu w szpitalu Nie powinno być hospitalizowane Późne następstwa emocjonalne

7 Dzieci młodsze Bardziej przywiązane do rozłąki z domem, ale bardzo potrzebują rodziców Boją się głównie bólu Uważać, co się mówi: słucha!

8 Dzieci starsze i nastolatki Biologicznie podobne do dorosłych Boją się bólu i następstw operacji Wymagają prawdy! Są pod wpływem rówieśników

9 Przygotowanie do anestezji Ankieta Książeczka Rozmowa z dzieckiem i rodzicami Pokaz otoczenia i sprzętu Rodzice obecni przy zasypianiu psychologiczne

10 Żadnych zastrzyków bez EMLA Żadnych zastrzyków domięśniowych Premedykacja doustna midazolam 0,3 – 0,5 mg/kg ketamina 3 – 5 mg/kg Bez premedykacji (?) Przygotowanie do anestezji farmakologiczne

11 Najpierw przestają oddychać a dopiero potem zatrzymuje im się serce Noworodki i małe dzieci umierają zawsze podobnie:

12 Układ oddechowy noworodka jest zwierciadłem, w którym odbijają się wszystkie ciężkie patologie ustroju

13 Drogi oddechowe

14 Dorosły Noworodek Błona pierścienno-tarczowa Miękka nagłośnia Chrząstka pierścieniowata Chrząstka pierścieniowata Chrząstka nalewkowata Chrząstka nalewkowata Błona pierścienno-tarczowa Intubacja niemowlęcia

15 Błona pierścienno- tarczowa, Wejście do tchawicy, okrągłe Wejście do zwężenia podgłośniowego, owalne Chrząstka nalewkowata Krtań niemowlęcia J.Holzki 2007

16 Dorosły a dziecko Holzki J et al.: Pediatr Anesth 2009; 19, suppl.1

17 Wejście do krtani niemowlęcia

18 J.Holzki 2007

19 Rurka z mankietem J.Holzki 2007

20 Rurka bez mankietu J.Holzki 2007

21 Oddychanie niemowlęcia Podatność płuc = podatności klatki piersiowej Duża pojemność zamykana Źle podparta przepona Nosowa droga oddychania Fizjologiczny PEEP Stała objętość oddechowa Regulacja oddychania oparta na CO 2

22 Oddychanie niemowlęcia

23 Adaptacja układu oddechowego do życia pozałonowego Zmniejszenie produkcji płynu płucnego Zgromadzenie surfaktantu w pęcherzykach Pierwszy krzyk i wytworzenie FRC Inhalacja oskrzelowego NO Rozprężenie pęcherzyków

24 Adaptacja układu krążenia do życia pozałonowego Spadek oporu płucnego Wzrost oporu systemowego Odwrócenie gradientu ciśnień i zamknięcie fizjologicznych kanałów przecieku

25 – VCI ginekolog – PFO odwrócenie gradientu – PDA wzrost utlenowania Adaptacja układu krążenia do życia pozałonowego

26 Układ krążenia niemowlęcia Wysoki opór płucny, niski opór obwodowy Serce pracuje na szczycie krzywej Franka-Starlinga LVEDV LVSW Hipotensja pochodną hipowolemii Płodowe kanały przecieku

27 Czynność nerek Stopniowy wzrost przepływu nerkowego Niedojrzała czynność kanalikowa Ograniczona zdolność zagęszczania moczu Nadmierna utrata sodu Ograniczona zdolność wydalania jonu H +

28 Nerki noworodka otrzymują tylko 6 – 8% rzutu serca, dorosłego – 25% Przepływ nerkowy u noworodka wynosi 12 ml/min, u dorosłego 140 ml/min Po 34 tygodniach życia płodowego przesączanie wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku Wydzielanie kanalikowe wzrasta 2x w ciągu 1 tygodnia życia i 10x – w ciągu 1 roku życia Czynność nerek

29 Filtracja nerkowa a wiek

30 Zmiany rozdziału płynów ustrojowych

31 Gospodarka wodno- elektrolitowa Zmiany zawartości wody wewnątrzkomórkowej Niedobór sodu Zmienne stężenie wapnia Duża zawartość wody w śródmiąższowej tkance płucnej

32 Ośrodkowy układ nerwowy Mniejsza, niż u dorosłego, objętość mózgu Podobna ilość neuronów Odmienny układ naczyniowy W trakcie mielinizacji Wolny rozwój funkcji motorycznych i psychicznych

33 Krążenie mózgowe Wyższy przepływ mózgowy Przepływ zależny w głównej mierze od ciśnienia krwi Wysoki metabolizm i zużycie tlenu Łatwość występowania krwawień

34 Specyfika farmakologii

35 Absorpcja Droga doustna Wchłanianie w jelicie cienkim Zmienny czas opróżniania żołądka Wysoka aktywność glukuronidazy

36 Droga doodbytnicza Dolne 2/3 odbytnicy Szybkie wchłanianie roztworów wodnych Barbiturany, benzodwuazepiny, analgetyki Absorpcja

37 Droga wziewna Anestezja, resuscytacja, choroby oskrzeli Czasami nieprzewidywalna Rozcieńczenie poprawia wchłanianie Absorpcja

38 Indukcja wziewna Wyższa częstość oddychania Wyższy stosunek wentylacji pęcherzykowej do FRC Wyższy współczynnik sercowy Dystrybucja większej części rzutu serca do bogato unaczynionych organów Niższe współczynniki rozpuszczalności krew/gaz dla większości anestetyków

39 Droga dożylna Najczęstsze dojście w anestezji, reanimacji i intensywnej terapii Miejsce wkłucia Prawo-lewy przeciek u noworodków Absorpcja

40 Dystrybucja Gorsze wiązanie z białkami Duża objętość dystrybucji Niewielki udział składów tłuszczowych i mięśniowych

41 Eliminacja wątrobowa Glukuronizacja upośledzona Przemiana sulfonowa aktywna Hydroksylacja upośledzona Zróżnicowany metabolizm Często wydłużony okres półtrwania Bardzo zmienne wartości

42 Farmakokinetyka sufentanylu


Pobierz ppt "Odmienności anatomiczno- fizjologiczne wieku dziecięcego Marcin Rawicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google