Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odmienności anatomiczno-fizjologiczne wieku dziecięcego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odmienności anatomiczno-fizjologiczne wieku dziecięcego"— Zapis prezentacji:

1 Odmienności anatomiczno-fizjologiczne wieku dziecięcego
Marcin Rawicz

2 Zasady ogólne Dziecko jest własnością rodziców, a nie personelu medycznego Dziecko ma własną wolę Dziecko się boi Dziecko się rozwija Dziecko ma zaufanie do dorosłych

3 Wcześniaki Ustrój niedostosowany do życia poza łonem matki
Duża chorobowość OUN Przewód pokarmowy Układ oddechowy Konieczność wyspecjalizowanej opieki Anestezja trudna, wymaga ośrodka specjalistycznego

4 Noworodki Dzieci zdrowe i odporne Wady wrodzone największym problemem
Niedojrzała regulacja oddychania Trudna gospodarka wodno-elektrolitowa

5 Niemowlęta Silna więź z rodzicami Rodzina nuklearna
Wrażliwe na ciepło i dotyk Źle toleruje głód i zimno Pamięta ból Łatwo zrobić niezauważalną krzywdę

6 Tuptusie (toddlers) Emocjonalnie związane z rodzicami, których nie może być pozbawiane Nie rozumie konieczności pobytu w szpitalu Nie powinno być hospitalizowane Późne następstwa emocjonalne

7 Dzieci młodsze Bardziej przywiązane do rozłąki z domem, ale bardzo potrzebują rodziców Boją się głównie bólu Uważać, co się mówi: słucha!

8 Dzieci starsze i nastolatki
Biologicznie podobne do dorosłych Boją się bólu i następstw operacji Wymagają prawdy! Są pod wpływem rówieśników

9 Przygotowanie do anestezji
psychologiczne Ankieta Książeczka Rozmowa z dzieckiem i rodzicami Pokaz otoczenia i sprzętu Rodzice obecni przy zasypianiu

10 Przygotowanie do anestezji
farmakologiczne Żadnych zastrzyków bez EMLA Żadnych zastrzyków domięśniowych Premedykacja doustna midazolam 0,3 – 0,5 mg/kg ketamina 3 – 5 mg/kg Bez premedykacji (?)

11 Noworodki i małe dzieci umierają zawsze podobnie:
Najpierw przestają oddychać a dopiero potem zatrzymuje im się serce

12 Układ oddechowy noworodka jest zwierciadłem, w którym odbijają się wszystkie ciężkie patologie ustroju

13 Drogi oddechowe

14 Intubacja niemowlęcia
Błona pierścienno-tarczowa Dorosły Chrząstka nalewkowata Chrząstka pierścieniowata Miękka nagłośnia Błona pierścienno-tarczowa Noworodek Chrząstka Chrząstka nalewkowata pierścieniowata

15 Krtań niemowlęcia J.Holzki 2007
Błona pierścienno-tarczowa Wejście do tchawicy, okrągłe Wejście do zwężenia podgłośniowego, owalne Chrząstka nalewkowata J.Holzki 2007 ,

16 Dorosły a dziecko Holzki J et al.: Pediatr Anesth 2009; 19, suppl.1

17 Wejście do krtani niemowlęcia

18 J.Holzki 2007

19 Rurka z mankietem J.Holzki 2007

20 Rurka bez mankietu J.Holzki 2007

21 Oddychanie niemowlęcia
Podatność płuc = podatności klatki piersiowej Duża pojemność zamykana Źle podparta przepona Nosowa droga oddychania Fizjologiczny PEEP Stała objętość oddechowa Regulacja oddychania oparta na CO2

22 Oddychanie niemowlęcia

23 Adaptacja układu oddechowego do życia pozałonowego
Zmniejszenie produkcji płynu płucnego Zgromadzenie surfaktantu w pęcherzykach Pierwszy krzyk i wytworzenie FRC Inhalacja oskrzelowego NO Rozprężenie pęcherzyków

24 Adaptacja układu krążenia do życia pozałonowego
Spadek oporu płucnego Wzrost oporu systemowego Odwrócenie gradientu ciśnień i zamknięcie fizjologicznych kanałów przecieku

25 Adaptacja układu krążenia do życia pozałonowego
Odwrócenie gradientu ciśnień i zamknięcie fizjologicznych kanałów przecieku VCI ginekolog PFO odwrócenie gradientu PDA wzrost utlenowania

26 Układ krążenia niemowlęcia
Wysoki opór płucny, niski opór obwodowy Serce pracuje na szczycie krzywej Franka-Starlinga LVEDV LVSW Hipotensja pochodną hipowolemii Płodowe kanały przecieku

27 Czynność nerek Stopniowy wzrost przepływu nerkowego
Niedojrzała czynność kanalikowa Ograniczona zdolność zagęszczania moczu Nadmierna utrata sodu Ograniczona zdolność wydalania jonu H+

28 Czynność nerek Nerki noworodka otrzymują tylko 6 – 8% rzutu serca, dorosłego – 25% Przepływ nerkowy u noworodka wynosi 12 ml/min, u dorosłego 140 ml/min Po 34 tygodniach życia płodowego przesączanie wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku Wydzielanie kanalikowe wzrasta 2x w ciągu 1 tygodnia życia i 10x – w ciągu 1 roku życia

29 Filtracja nerkowa a wiek

30 Zmiany rozdziału płynów ustrojowych

31 Gospodarka wodno-elektrolitowa
Zmiany zawartości wody wewnątrzkomórkowej Niedobór sodu Zmienne stężenie wapnia Duża zawartość wody w śródmiąższowej tkance płucnej

32 Ośrodkowy układ nerwowy
Mniejsza, niż u dorosłego, objętość mózgu Podobna ilość neuronów Odmienny układ naczyniowy W trakcie mielinizacji Wolny rozwój funkcji motorycznych i psychicznych

33 Krążenie mózgowe Wyższy przepływ mózgowy
Przepływ zależny w głównej mierze od ciśnienia krwi Wysoki metabolizm i zużycie tlenu Łatwość występowania krwawień

34 Specyfika farmakologii

35 Absorpcja Droga doustna Wchłanianie w jelicie cienkim
Zmienny czas opróżniania żołądka Wysoka aktywność glukuronidazy

36 Absorpcja Droga doodbytnicza Dolne 2/3 odbytnicy
Szybkie wchłanianie roztworów wodnych Barbiturany, benzodwuazepiny, analgetyki

37 Absorpcja Droga wziewna Anestezja, resuscytacja, choroby oskrzeli
Czasami nieprzewidywalna Rozcieńczenie poprawia wchłanianie

38 Indukcja wziewna Wyższa częstość oddychania
Wyższy stosunek wentylacji pęcherzykowej do FRC Wyższy współczynnik sercowy Dystrybucja większej części rzutu serca do bogato unaczynionych organów Niższe współczynniki rozpuszczalności krew/gaz dla większości anestetyków

39 Absorpcja Droga dożylna
Najczęstsze dojście w anestezji, reanimacji i intensywnej terapii Miejsce wkłucia Prawo-lewy przeciek u noworodków

40 Dystrybucja Gorsze wiązanie z białkami Duża objętość dystrybucji
Niewielki udział składów tłuszczowych i mięśniowych

41 Eliminacja wątrobowa Glukuronizacja upośledzona
Przemiana sulfonowa aktywna Hydroksylacja upośledzona Zróżnicowany metabolizm Często wydłużony okres półtrwania Bardzo zmienne wartości

42 Farmakokinetyka sufentanylu


Pobierz ppt "Odmienności anatomiczno-fizjologiczne wieku dziecięcego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google