Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i nie tylko…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i nie tylko…"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i nie tylko…
Źle widzę, słabo słyszę... Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

2 O szkole rok szkolny 2009/2010 309 uczniów w 16 oddziałach
33 uczniów z niepełnosprawnościami w 6 oddziałach integracyjnych 5 z uszkodzonym narządem słuchu 1 z uszkodzonym narządem wzroku Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

3 Jak wspomagamy oddziały integracyjne
indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Terapie: Tomatisa EEG Biofeedback integracji sensorycznej arteterapia logopedyczna Zajęcia wspomagające: metodą Marii Montessori metodą Weroniki Sherborne Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

4 terapia Tomatisa usprawnia czynne słuchanie
terapia polega na uczestniczeniu w sesjach słuchania materiału dźwiękowego zmniejsza lub likwiduje zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

5 sesje w terapii Tomatisa
na terapię metodą Tomatisa składa się pięć programów uczeń uczestniczy w słuchaniu odpowiednio dobranej sesji dźwiękowej przez specjalne słuchawki z wykorzystaniem urządzenia tzw. elektronicznego ucha dźwięki podawane są słuchawkami drogą powietrzną i kostną po zakończeniu sesji wykonuje się badania kontrolne Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

6 „Efekt Tomatisa” test uwagi i lateralizacji słuchowej
3 testy z IX, X, XII linia niebieska (czarna) oznacza odbiór dźwięków drogą powietrzną linia czerwona oznacza odbiór dźwięków drogą kostną zakreślone pole oznacza zaburzenia w rozpoznawaniu dźwięków pod względem wysokości (im mniejsze zakreślenie, tym lepiej) znaki zapytania to problemy z lokalizacją źródła dźwięku Terapia Tomatisa służy poprawie wyżej wymienionych parametrów. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

7 W wyniku uzyskanej zmiany parametrów występuje poprawa w zakresie:
zaburzeń mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy) zaburzeń dysfunkcji rozwojowych trudności szkolnych zaburzeń koncentracji nauki języków obcych Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

8 terapia EEG Biofeedback
Metoda uczy dziecko zależności pomiędzy jego ciałem, umysłem, a jakością pracy mózgu. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

9 treningi EEG Biofeedback
poprawiają koncentrację uwagi szybkość uczenia się i zapamiętywania zwiększają kreatywność wpływają na pozytywne myślenie wyciszają lęki i agresję polepszają sen pomagają opanować emocje Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

10 efekty terapii dziecka z niedosłuchem
poprawa procesu uczenia się lepsze radzenie sobie ze stresem, tremą oraz napięciami wewnętrznymi poprawa samooceny zwiększenie koncentracji uwagi Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

11 integracja sensoryczna
głównym celem terapii jest zebranie wrażeń zmysłowych w jedną całość (szczególnie ważne są zmysły równowagi, dotyku i czucia ciała) terapia ma postać zabawy nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, ale poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

12 atmosfera podczas terapii wpływa na:
zmianę obrazu dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę zdobyte doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

13 u uczniów objętych terapią zaobserwowano
wzmocnienie poczucia własnej wartości poprawę czynności równoważnych wykonywanie złożonych czynności ruchowych usprawnianie motoryki małej - lepszy poziom grafomotoryki usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej usprawnienie umiejętności czytania - płynność poprawę umiejętności planowania ruchu (praksji) kształtowanie właściwych relacji społecznych Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

14 terapia logopedyczna Wszyscy uczniowie z uszkodzonym narządem słuchu
objęci są terapią logopedyczną przez cały okres nauki szkolnej. Największą satysfakcję daje porównanie mowy dziecka z zaburzeniami słuchu, rozpoczynającego naukę w szkole i absolwenta, którego artykulacja jest zrozumiała dla otoczenia. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

15 wyniki terapii w roku szkolnym 2008/2009 terapią objęto: 56 uczniów
9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 32 uczniów zakończyło terapię (2 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) 24 uczniów kontynuuje terapię w bieżącym roku szkolnym (5 z orzeczeniami) w roku szkolnym 2009/2010 z terapii logopedycznej korzysta: 48 uczniów 9 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Sukces terapii logopedycznej zależy w głównej mierze od współpracy z rodzicami dziecka. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

16 Arteterapia forma zajęć edukacyjno – kreacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

17 Arteterapia wzmacnia umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych wspomaga dzieci z nadpobudliwością uczy doświadczania, myślenia i refleksji Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

18 radość... Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

19 Maria Montessori metoda rozwija samodzielność i wiarę we własne siły
uczy szacunku do porządku i do pracy wypracowuje zamiłowanie do ciszy szczególnie pomaga w osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

20 materiał montessoriański
materiał do ćwiczeń życia praktycznego materiał sensoryczny materiał językowy - mowa materiał do poznawania środowiska przyrodniczego - kosmos materiał matematyczny Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

21 podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:
Weronika Sherborne podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała (dziecko w przestrzeni) współpracy wzajemnego zaufania kontaktów społecznych Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

22 Dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi
i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

23 praca w klasie integracyjnej
pedagog specjalny - prowadzi zespół integracyjny od klasy I do VI indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne korzyści z przynależności do grupy czerpią także dzieci zdrowe Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

24 „kącik” pracy indywidualnej i wypoczynku
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim

25 i zapraszam do obejrzenia szkoły…
. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia szkoły… Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim Każde dziecko jest indywidualną osobą, także ze swoimi możliwościami, zdolnościami, zainteresowaniami i przeżyciami. Dziękuję Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim


Pobierz ppt "Pomoc dla dzieci z trudnościami w uczeniu się i nie tylko…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google