Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa"— Zapis prezentacji:

1 Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa
Prowadzący Maciej Bogucki

2

3 Czego mogę dowiedzieć się z warsztatów?
1. Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? 2. Jakie są jego objawy? 3. Co leży u jego źródła? 4. Co robić, by się nie wypalić?

4 Warunki niezbędne do uczenia się na warsztatach
Gotowość Otwarcie na doświadczenie Zgoda na pracę w grupie

5 Test Kwestionariusz do mierzenia skali Odczuć Zawodowych (MBI, Ch.Maslach) Zagrożenie wypaleniem suma odpowiedzi twierdzących w pyt i odpowiedzi przeczących w pyt Czym wyższy wynik tym wyższe zagrożenie wypaleniem.

6 Pojęcie wypalenia zawodowego
Herbert J. Freudenberger amerykański psychiatra 1974 rok  Journal of Social Issue

7 Pojęcie wypalenia zawodowego
wypalenie zawodowe to  stan wyczerpania jednostki spowodowany nadmiernymi zadaniami stawianymi jej przez fizyczne lub społeczne środowisko pracy.

8 Pojęcie wypalenia zawodowego
Wypalenie zawodowe jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą w zawodach, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy. H. Sęk „Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie”

9 Objawy wypalenia zawodowego Trójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach
Wyczerpanie emocjonalne  Depersonalizacja Obniżone poczucie dokonań osobistych 

10 Objawy wypalenia zawodowego Trójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach
Wyczerpanie emocjonalne  poczucie przeciążenia pracą, zniechęcenie do pracy, obniżona aktywność, pesymizm i poczucie winy, stałe napięcie psychofizyczne, drażliwość, chroniczne zmęczenie, ból głowy, bezsenność, zaburzenia gastryczne, częste przeziębienia, itp.

11 Objawy wypalenia zawodowego Trójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach
Depersonalizacja  obojętność, dystans i powierzchowność w kontaktach, skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów, cynizm, agresja werbalna, obwinianie klientów za niepowodzenia w pracy.

12 Objawy wypalenia zawodowego Trójwymiarowa teoria wypalenia Christiny Maslach
Obniżone poczucie dokonań osobistych  widzenie pracy z klientami w negatywnym świetle, niezadowolenie z osiągnięć w pracy, przeświadczenie o braku kompetencji, utrata wiary we własne możliwości, poczucie niezrozumienia ze strony przełożonych, utrata zdolności do rozwiązywania problemów, niemożność przystosowania się do warunków zawodowych, absencja w pracy.

13 Stres a wypalenie zawodowe
Przeciążenie Brak zaangażowania Pobudzenie emocjonalne Otępienie emocjonalne Pośpiech, nadaktywność Obojętność i brak poczucia sensu Utrata energii Utrata motywacji, ideałów i nadziei Prowadzi do zaburzeń lękowych Prowadzi do izolacji i depresji Straty fizyczne Straty emocjonalne Może zabić cię przedwcześnie Może odebrać chęci do życia

14 Melinda Smith, M.A., Ellen Jaffe-Gill, M.A., Jeanne Segal, Ph.D.,
„Jeśli rozpoznasz pierwsze objawy wypalenia, pamiętaj ten stan będzie się pogarszał, jeśli nie podejmiesz środków zaradczych”. Melinda Smith, M.A., Ellen Jaffe-Gill, M.A., Jeanne Segal, Ph.D., and Robert Segal, M.A.

15 Źródła wypalenia zawodowego czynniki sprzyjające wypaleniu
Indywidualne Interpersonalne Organizacyjne

16 Źródła indywidualne cechy osobowości
perfekcjonizm, i nadgorliwość, wykonywanie każdego zadania z najwyższym zaangażowaniem, konserwatyzm i dogmatyzm, nieumiejętność odmawiania i poświęcanie się dla innych, tłumienie własnych potrzeb, nieumiejętność współpracy, identyfikowanie się tylko z pracą i z firmą, brak dystansu wobec problemów zawodowych poczucie kontroli zewnętrznej, zbytni optymizm.

17 Osoby mające poczucie wpływu na własne działania oraz wiedzę, że robią coś dobrze, mniej się stresują. Ogińska-Bulik, Juczyński „Osobowość, stres a zdrowie”

18 Źródła indywidualne Styl życia
za dużo pracy, za mało czasu wolnego, za mało snu, angażowanie się w zbyt wiele działań, brak bliskich, wspierających relacji.

19 Źródła interpersonalne kontakty pracownik – klient
zaangażowanie i dystans emocjonalny, brak szacunku i wzajemnego zaufania, ciągły kontakt z osobami w trudnej sytuacji życiowej, koncentracja na tragicznych przeżyciach innych ludzi, stykanie się z niezawinionym cierpieniem i przejawami okrucieństwa.

20 Źródła interpersonalne kontakty z przełożonymi i współpracownikami.
konflikty interpersonalne, rywalizacja, brak wzajemnego zaufania, zaburzona komunikacja, przemoc psychiczna, agresja werbalna, mobbing, kwestionowanie kompetencji lub blokowanie aktywności twórczej pracowników, brak kontaktów ze współpracownikami i nie otrzymywanie od nich wsparcia.

21 Źródła organizacyjne warunki i organizacja pracy
nadmierna odpowiedzialność i ilość obowiązków, wymagania nie do zrealizowania, brak wpływu na organizację pracy, cele instytucji są sprzeczne z wartościami i normami uznawanymi przez pracownika, otrzymywane wynagrodzenie, nudna i mało wymagająca praca, hałas, zatłoczenie, źle dopasowane sprzęty lub ich brak, itp.

22 Co robić, aby się nie wypalić?

23 Co robić, aby się nie wypalić? Zasada 8x3
8 godzin Praca. Rozwijanie się, dbanie o kondycje fizyczną, związki z ludźmi, przyjemności. Sen.

24 Co robić aby się nie wypalić? Zasada 8x3 - ćwiczenie
Przeanalizuj swój statystyczny dzień. Wpisz do tabeli czynności z różnych obszarów, które wykonujesz codziennie i oceń, ile poświęcasz im czasu. Ile czasu spędzasz w „drugiej kolumnie”?

25 Co robić, aby się nie wypalić? Jak odpoczywam? - ćwiczenie
Będę czytał kolejne pytania. Zadaniem Państwa będzie stanąć przy wybranym haśle Zawsze, Często, Czasami, Nigdy, które jest odpowiedzią na postawione pytanie.

26 Co robić, aby się nie wypalić? Jak odpoczywam? - ćwiczenie
Dzielę się swoimi troskami i radościami z bliską mi osobą? Pielęgnuję relacje z innymi ludźmi? Dbam o swoje zainteresowania, hobby? Dbam o swoją równowagę i zdrowie? Robię sobie przyjemności? Odpoczywam? Śpię wystarczająco długo? Mam poczucie kontroli nad własnym życiem? Potrafię odmówić realizacji czyjejś prośby, gdy jest to dla mnie zbyt dużym obciążeniem? Potrafię poprosić o pomoc?

27 Co robić aby się nie wypalić? Jak odpoczywam? - ćwiczenie
W rozmowie z drugą osobą przedstaw, które z pytań było dla Ciebie najważniejsze. Napiszcie je na kartce. Ustalcie dwa sposoby zmiany tej sytuacji na lepszą, napiszcie je Państwo na kartce. Po zakończeniu ćwiczenia proszę umieścić kartki na planszy.

28 Co robić aby się nie wypalić? Umiejętności
Asertywność

29 Co robić aby się nie wypalić? Umiejętności
Komunikacja

30 Co robić aby się nie wypalić? Umiejętności
Planowanie i zarządzanie czasem

31 Co robić aby się nie wypalić? Umiejętności
Odporność na stres

32 Ustalenie i naprawa tego co powoduje brak dopasowania
Co robić, aby się nie wypalić? Sześć strategii poprawiania relacji z pracą Ustalenie i naprawa tego co powoduje brak dopasowania w relacji osoba – praca.

33 Co robić, aby się nie wypalić
Co robić, aby się nie wypalić? Sześć strategii poprawiania relacji z pracą Zdefiniowanie problemu. Ustalenie celów. Podjęcie działań. Śledzenie postępów. Cel: zaangażowanie zawodowe

34 2. Ustalenie celów. Proszę ustalić, co chcemy osiągnąć.
Co robić, aby się nie wypalić? Jak pracuję? Sześć strategii poprawiania relacji z pracą - ćwiczenie Zdefiniowanie problemu. W otrzymanej tabeli w grupie proszę wybrać jedno pytanie, w którym stwierdzacie poważny brak dopasowania lub brak dopasowania. 2. Ustalenie celów. Proszę ustalić, co chcemy osiągnąć. 3. Podjęcie działań. Jakie działania należy podjąć, aby zrealizować cel.

35

36


Pobierz ppt "Wypalenie zawodowe. Profilaktyka i interwencja kryzysowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google