Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kinetyka reaktora i generacja ciepła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kinetyka reaktora i generacja ciepła"— Zapis prezentacji:

1 Kinetyka reaktora i generacja ciepła
Jedno z pojęć podstawowych przy omawianiu dynamiki reaktora jądrowego Efektywny współczynnik mnożenia neutronów Pozwala ilościowo ocenić warunki zachodzenia w reaktorze samopodtrzymującej się łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder izotopów rozszczepialnych Definicja dla reaktorów termicznych: EFEKTYWNY WSPÓŁCZYNNIK MNOŻENIA NEUTRONÓW określa stosunek, średniej po objętości rdzenia, gęstości neutronów termicznych danego pokolenia do takiejże gęstości neutronów w pokoleniu poprzednim gdzie: - numer pokolenia neutronów - średnia gęstość neutronów termicznych w rdzeniu w pokoleniu k - tym - średnia gęstość neutronów termicznych w rdzeniu w pokoleniu k-1 - szym

2 Początkowa średnia gęstość neutronów termicznych w k-1 cyklu
Dyfuzja Ucieczka z rdzenia Pozostanie w rdzeniu Średnia gęstość neutronów termicznych, które uniknęły ucieczki - prawdopodobieństwo uniknięcia ucieczki neutronów termicznych z rdzenia Rdzeń umieszczony w próżni (dostatecznie dobre przybliżenie powietrza) zależy od:  średniego przemieszczenia neutronów termicznych od miejsca, gdzie ich energia osiągnęła obszar energii termicznej do miejsca ich absorpcji   kształtu i rozmiarów rdzenia - długość dyfuzji neutronów termicznych w rdzeniu - parametr geometryczny rdzenia

3 Początkowa średnia gęstość neutronów termicznych w k-1 cyklu
Dyfuzja Ucieczka z rdzenia Pozostanie w rdzeniu Średnia gęstość neutronów termicznych, które uniknęły ucieczki

4 Początkowa średnia gęstość neutronów termicznych w k-1 cyklu
Dyfuzja Ucieczka z rdzenia Pozostanie w rdzeniu - współczynnik wykorzystania neutronów termicznych lub - prawdopodobieństwo tego, że neutron termiczny pozostający w rdzeniu zostanie pochłonięty w paliwie stosunek liczby neutronów termicznych pochłoniętych w paliwie do ogólnej liczby neutronów termicznych pochłoniętych w rdzeniu Średnia gęstość neutronów termicznych, które uniknęły ucieczki Pochłanianie w innych materiałach Pochłanianie w paliwie - objętości paliwa i moderatora w komórce elementarnej - średnie gęstości strumienia neutronów termicznych w paliwie i moderatorze - makroskopowe przekroje czynne paliwa i moderatora na absorpcję neutronów termicznych - współczynnik niekorzyści neutronów termicznych

5 Początkowa średnia gęstość neutronów termicznych w k-1 cyklu
Dyfuzja Ucieczka z rdzenia Pozostanie w rdzeniu Początkowa średnia gęstość neutronów termicznych w k-1 cyklu Średnia gęstość neutronów termicznych, które uniknęły ucieczki Pochłanianie w innych materiałach Pochłanianie w paliwie Średnia gęstość neutronów termicznych, pochłoniętych w paliwie Rozszczepienie neutronami termicznymi - liczba neutronów prędkich przypadająca na jeden neutron pochłonięty w paliwie - średnia liczba neutronów prędkich przypadająca na jedno rozszczepienie neutronem termicznym - makroskopowe przekroje czynne na absorpcję i rozszczepienie paliwa

6 Początkowa średnia gęstość neutronów termicznych w k-1 cyklu
Dyfuzja Ucieczka z rdzenia Pozostanie w rdzeniu Początkowa średnia gęstość neutronów termicznych w k-1 cyklu Średnia gęstość neutronów termicznych, które uniknęły ucieczki Pochłanianie w innych materiałach Pochłanianie w paliwie Średnia gęstość neutronów termicznych pochłoniętych w paliwie Rozszczepienie neutronami termicznymi Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu

7 Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu
Rozszczepienie neutronami termicznymi Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu Rozszczepienie neutronami prędkimi - krotność zmiany średniej gęstości neutronów prędkich wskutek rozszczepień paliwa neutronami prędkimi Dla reaktorów o gęstej siatce elementów paliwowych wzór Batii - Cygankowa - współczynnik  obliczony dla odosobnionego bloku paliwa – wielkość stała - względna koncentracja atomów wodoru - objętości moderatora (wody) i paliwa w komórce elementarnej

8 Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu
Rozszczepienie neutronami termicznymi Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu Rozszczepienie neutronami prędkimi Średnia gęstość neutronów prędkich po rozszczepieniach neutronami prędkimi Wychwyt rezonansowy Uniknięcie wychwytu - prawdopodobieństwo uniknięcia wychwytu rezonansowego – stosunek liczby neutronów danego pokolenia, które uniknęły wychwytu rezonansowego w czasie, do liczby neutronów, które wchodziły w proces spowalniania Przybliżone obliczenie - objętości moderatora (wody) i paliwa w komórce elementarnej - koncentracja jąder U-238 w bloku paliwa - efektywna całka rezonansowa U-238 dla niejednorodnej komórki elementarnej - średni logarytmiczny dekrement energii w moderatorze - makroskopowy przekrój czynny moderatora na rozpraszanie dla neutronów rezonansowych

9 Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu
Rozszczepienie neutronami termicznymi Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu Rozszczepienie neutronami prędkimi Średnia gęstość neutronów prędkich po rozszczepieniach neutronami prędkimi Wychwyt rezonansowy Uniknięcie wychwytu Średnia gęstość neutronów spowalnianych, które uniknęły wychwytu rezonansowego Ucieczka z rdzenia Pozostanie w rdzeniu - prawdopodobieństwo uniknięcia ucieczki neutronów termicznych z rdzenia Rdzeń umieszczony w próżni (dostatecznie dobre przybliżenie powietrza) zależy od:  średniego przemieszczenia neutronów termicznych od miejsca powstania do miejsca, gdzie ich energia osiąga obszar energii termicznej   kształtu i rozmiarów rdzenia - wiek neutronów termicznych - parametr geometryczny rdzenia

10 Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu
Rozszczepienie neutronami termicznymi Początkowa średnia gęstość neutronów prędkich w k – tym cyklu Rozszczepienie neutronami prędkimi Średnia gęstość neutronów prędkich po rozszczepieniach neutronami prędkimi Wychwyt rezonansowy Uniknięcie wychwytu Średnia gęstość neutronów spowalnianych, które uniknęły wychwytu rezonansowego Ucieczka z rdzenia Pozostanie w rdzeniu Początkowa średnia gęstość neutronów termicznych w k - tym cyklu

11 Ostatecznie: - prawdopodobieństwo uniknięcia ucieczki neutronów termicznych z rdzenia - współczynnik wykorzystania neutronów termicznych - prawdopodobieństwo tego, że neutron termiczny pozostający w rdzeniu zostanie pochłonięty w paliwie - liczba neutronów prędkich przypadająca na jeden neutron pochłonięty w paliwie - krotność zmiany średniej gęstości neutronów prędkich wskutek rozszczepień paliwa neutronami prędkimi - prawdopodobieństwo uniknięcia wychwytu rezonansowego – stosunek liczby neutronów danego pokolenia, które uniknęły wychwytu rezonansowego w czasie, do liczby neutronów, które wchodziły w proces spowalniania - prawdopodobieństwo uniknięcia ucieczki neutronów spowalnianych z rdzenia

12 Modyfikacje wyrażenia określającego kef
1. wprowadzenie prawdopodobieństwa uniknięcia ucieczki neutronów termicznych i spowalnianych Pe - prawdopodobieństwo uniknięcia ucieczki neutronów z rdzenia - wiek neutronów termicznych - parametr geometryczny rdzenia - długość dyfuzji neutronów termicznych w rdzeniu Stąd - współczynnik mnożenia środowiska nieskończonego

13 2. uwzględnienie rodzaju reaktora
Duży reaktor – mała wartość B2 Jeżeli Wówczas - powierzchnia migracji (M – długość migracji) – całkowite przemieszczenie neutronów w procesie spowalniania i dyfuzji

14 Podsumowanie Jeżeli można stosować 3. dla reaktorów wodnych ciśnieniowych zatem i warunek jest lepiej spełniony niż warunek Stosując rozumowanie odwrotne jak w (2)

15 oraz Podsumowanie Jeżeli lepiej stosować

16 Podsumowanie dla efektywnego współczynnika mnożenia

17 Z pojęciem efektywnego współczynnika mnożenia związane jest pojęcie reaktywności
gdzie: - efektywny współczynnik mnożenia REAKTYWNOŚĆ jest to względne odchylenie efektywnego współczynnika mnożenia od jedności

18 Z pomocą efektywnego współczynnika mnożenia , lub reaktywności ll można określić pojęcie stanu krytycznego reaktora STAN KRYTYCZNY REAKTORA to taki jego stan, w którym średnia gęstość neutronów w rdzeniu nie zmienia się w czasie wskutek zachodzenia samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia Dla reaktorów termicznych można napisać warunek stanu krytycznego w postaci co oznacza

19 INNE STANY JĄDROWE REAKTORA
W związku z pojęciem stanu krytycznego wprowadzone są też pojęcia stanu nadkrytycznego i podkrytycznego INNE STANY JĄDROWE REAKTORA  STAN NADKRYTYCZNY, nadkrytyczność - stopień nadkrytyczności   stan nadkrytyczny na neutronach opóźnionych gdzie: - efektywny udział neutronów opóźnionych w całkowitej liczbie neutronów przypadających na jedno rozszczepienie   stan nadkrytyczny na neutronach natychmiastowych

20 INNE STANY JĄDROWE REAKTORA – c.d.
 STAN PODKRYTYCZNY, podkrytyczność - stopień podkrytyczności

21 MODELE PUNKTOWE KINETYKI NEUTRONÓW
opisują zachowanie się neutronów w rdzeniu reaktora jądrowego charakteryzowane przez średnią gęstość neutronów termicznych w rdzeniu reaktora jądrowego jako funkcję czasu Używane modele punktowe kinetyki neutronów:  model punktowy z sześcioma grupami prekursorów neutronów opóźnionych  model punktowy z jedną grupą prekursorów neutronów opóźnionych  model punktowy nie uwzględniający neutronów opóźnionych

22 Model punktowy kinetyki neutronów z sześcioma grupami prekursorów neutronów opóźnionych ()
- średnia gęstość neutronów termicznych - średnia efektywna gęstość prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy - reaktywność; ; efektywny współczynnik mnożenia neutronów efektywny udział neutronów opóźnionych w bilansie neutronów termicznych; ; efektywny udział neutronów opóźnionych i. grupy w bilansie neutronów - średni czas reprodukcji pokolenia neutronów; ; średni czas życia neutronów natychmiastowych - stała rozpadu prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy - wydajność zewnętrznego źródła neutronów prędkość zmian średniej gęstości neutronów termicznych w rdzeniu reaktora składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów natychmiastowych składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów opóźnionych składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów źródła zewnętrznego - średnia gęstość neutronów termicznych - średnia efektywna gęstość prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy - reaktywność; ; efektywny współczynnik mnożenia neutronów efektywny udział neutronów opóźnionych w bilansie neutronów termicznych; ; efektywny udział neutronów opóźnionych i. grupy w bilansie neutronów - średni czas reprodukcji pokolenia neutronów; ; średni czas życia neutronów natychmiastowych - stała rozpadu prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy - wydajność zewnętrznego źródła neutronów prędkość zmian średniej gęstości prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy prędkość powstawania (generacji) jąder prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy prędkość zanikania (rozpadu) jąder prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy

23 Model punktowy kinetyki neutronów z sześcioma grupami prekursorów neutronów opóźnionych (kef )
- średnia gęstość neutronów termicznych - średnia efektywna gęstość prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy - efektywny współczynnik mnożenia neutronów efektywny udział neutronów opóźnionych w bilansie neutronów termicznych; ; efektywny udział neutronów opóźnionych i. grupy w bilansie neutronów - średni czas życia neutronów natychmiastowych - stała rozpadu prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy - wydajność zewnętrznego źródła neutronów prędkość zmian średniej gęstości neutronów termicznych w rdzeniu reaktora składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów natychmiastowych składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów opóźnionych składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów źródła zewnętrznego - średnia gęstość neutronów termicznych - średnia efektywna gęstość prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy - efektywny współczynnik mnożenia neutronów efektywny udział neutronów opóźnionych w bilansie neutronów termicznych; ; efektywny udział neutronów opóźnionych i. grupy w bilansie neutronów - średni czas życia neutronów natychmiastowych - stała rozpadu prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy - wydajność zewnętrznego źródła neutronów prędkość zmian średniej gęstości prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy prędkość powstawania (generacji) jąder prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy prędkość zanikania (rozpadu) jąder prekursorów neutronów opóźnionych i. grupy

24 Model punktowy kinetyki neutronów z jedną średnią grupą prekursorów neutronów opóźnionych ()
- średnia gęstość neutronów termicznych - średnia efektywna gęstość prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej - reaktywność; ; efektywny współczynnik mnożenia neutronów - efektywny udział neutronów opóźnionych grupy uśrednionej w bilansie neutronów - średni czas reprodukcji pokolenia neutronów; ; średni czas życia neutronów natychmiastowych - stała rozpadu prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej - wydajność zewnętrznego źródła neutronów składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów źródła zewnętrznego składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów opóźnionych prędkość zmian średniej gęstości neutronów termicznych w rdzeniu reaktora składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów natychmiastowych - średnia gęstość neutronów termicznych - średnia efektywna gęstość prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej - reaktywność; ; efektywny współczynnik mnożenia neutronów - efektywny udział neutronów opóźnionych grupy uśrednionej w bilansie neutronów - średni czas reprodukcji pokolenia neutronów; ; średni czas życia neutronów natychmiastowych - stała rozpadu prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej - wydajność zewnętrznego źródła neutronów prędkość zmian średniej gęstości prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej prędkość powstawania (generacji) jąder prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej prędkość zanikania (rozpadu) jąder prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej gdzie,

25 Model punktowy kinetyki neutronów z jedną średnią grupą prekursorów neutronów opóźnionych (kef)
- średnia gęstość neutronów termicznych - średnia efektywna gęstość prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej - efektywny współczynnik mnożenia neutronów - efektywny udział neutronów opóźnionych grupy uśrednionej w bilansie neutronów - średni czas życia neutronów natychmiastowych - stała rozpadu prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej - wydajność zewnętrznego źródła neutronów składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów źródła zewnętrznego składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów opóźnionych prędkość zmian średniej gęstości neutronów termicznych w rdzeniu reaktora składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów natychmiastowych - średnia gęstość neutronów termicznych - średnia efektywna gęstość prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej - efektywny współczynnik mnożenia neutronów - efektywny udział neutronów opóźnionych grupy uśrednionej w bilansie neutronów - średni czas życia neutronów natychmiastowych - stała rozpadu prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej - wydajność zewnętrznego źródła neutronów prędkość zmian średniej gęstości prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej prędkość powstawania (generacji) jąder prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej prędkość zanikania (rozpadu) jąder prekursorów neutronów opóźnionych grupy uśrednionej gdzie,

26 Model punktowy kinetyki neutronów nie uwzględniający neutronów opóźnionych ()
składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów źródła zewnętrznego prędkość zmian średniej gęstości neutronów termicznych w rdzeniu reaktora składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów natychmiastowych gdzie, - średnia gęstość neutronów termicznych - reaktywność; ; efektywny współczynnik mnożenia neutronów - średni czas reprodukcji pokolenia neutronów; ; średni czas życia neutronów natychmiastowych - wydajność zewnętrznego źródła neutronów

27 Model punktowy kinetyki neutronów nie uwzględniający neutronów opóźnionych (kef)
składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów źródła zewnętrznego prędkość zmian średniej gęstości neutronów termicznych w rdzeniu reaktora składowa wynikająca ze spowolnienia neutronów natychmiastowych gdzie, - średnia gęstość neutronów termicznych - efektywny współczynnik mnożenia neutronów - średni czas życia neutronów natychmiastowych - wydajność zewnętrznego źródła neutronów

28 Podstawowe dane neutronowo – fizyczne przyjmowane w obliczeniach kinetyki reaktora WWER-440
Nazwa wielkości Oznaczenie Jednostka Wartość Czas życia neutronów natychmiastowych Efektywny sumaryczny udział neutronów opóźnionych w liczbie neutronów rozszczepieniowych Efektywny udział i. grupy neutronów opóźnionych w liczbie neutronów rozszczepieniowych Stałe rozpadu i. grupy prekursorów neutronów opóźnionych

29 Warunek stanu ustalonego (równowagi) procesów kinetyki
W oparciu o podane trzy modele można, z wystarczającą dla wyprowadzenia jakościowo poprawnych wniosków, przeprowadzić analizę procesów przejściowych mocy reaktora w różnych stanach Warunek stanu ustalonego (równowagi) procesów kinetyki Warunek ten wyprowadzony w oparciu o każdy z przedstawionych modeli ma taką samą postać Stan ustalony kinetyki Model I:

30

31 Stan ustalony kinetyki
Model III: natychmiast otrzymujemy

32 Interesuje nas stan ustalony kinetyki
pociągający za sobą warunki

33 Rozważymy kolejne przypadki
 STAN PODKRYTYCZNY, podkrytyczność - stan równowagi, przy możliwy tylko przy - poziom równowagi wynosi lub

34 Zdefiniujemy Możemy napisać
- gęstość neutronów jaka wytwarzałaby się w rdzeniu reaktora w okresie l – czasu życia neutronów, gdyby występował proces rozszczepienia M – podkrytyczny współczynnik mnożenia neutronów Możemy napisać

35 Podsumowanie W stanie podkrytycznym w obecności źródła reaktor działa jako wzmacniacz gęstości neutronów źródła o współczynniku wzmocnienia M Ponieważ

36  STAN KRYTYCZNY, krytyczność
- stan równowagi, przy możliwy przy - poziom równowagi może przyjmować dowolne wartości !!!

37  STAN NADKRYTYCZNY, nadkrytyczność
- stan równowagi, przy nie jest możliwy

38 PROCESY PRZEJŚCIOWE KINETYKI
 STAN PODKRYTYCZNY, podkrytyczność Przebiegi przejściowe kinetyki po wprowadzeniu źródła o intensywności do rdzenia Kinetyka neutronów Oszacowanie w oparciu o model III nie uwzględniający neutronów opóźnionych Model procesu lub + warunek początkowy

39 Model procesu – równanie różniczkowe liniowe, ze stałymi współczynnikami
niejednorodne – wymuszenie Rozwiązania: - warunek początkowy

40 - warunek początkowy

41 Przebiegi przejściowe kinetyki po usuwaniu źródła o intensywności z rdzenia
- warunek początkowy

42 Wprowadzanie i usuwanie źródła neutronów do rdzenia o
Przebiegi z symulacji w oparciu o model z sześcioma grupami prekursorów neutronów opóźnionych Stan podkrytyczny Wprowadzanie i usuwanie źródła neutronów do rdzenia o

43 Wprowadzanie i usuwanie źródła neutronów do rdzenia o
Stan podkrytyczny Wprowadzanie i usuwanie źródła neutronów do rdzenia o

44 Wprowadzanie i usuwanie źródła neutronów do rdzenia o
Stan podkrytyczny Wprowadzanie i usuwanie źródła neutronów do rdzenia o

45 Rozruch reaktora – skokowe zmiany reaktywności w j-tych chwilach
Zbadamy - przyrosty gęstości neutronów, - czasy osiągania kolejnych poziomów równowagi po skokowych zmianach reaktywności o tej samej wartości w oparciu o model III i założeniu ustalonej intensywności emisji źródła neutronów Oznaczymy - stopień podkrytyczności w chwili j - ustalony skok współczynnika mnożenia w chwili j Zakładamy stałość źródła zewnętrznego neutronów Kolejne stany równowagi

46 Zmiana gęstości neutronów
Dostaliśmy Wniosek: Przy tych samych wartościach skokowych zmian reaktywności zmiany gęstości neutronów są tym większe im mniejsze są stopnie podkrytyczności dwóch kolejnych stanów równowagi

47 Rdzeń ze źródłem neutronów ns, skokowe zmiany
Stan podkrytyczny Rdzeń ze źródłem neutronów ns, skokowe zmiany

48 Określenie czasu osiągania kolejnych poziomów równowagi po skokowej zmianie stopnia podkrytyczności – chwila osiągnięcia 95% kolejnego stanu ustalonego Oszacowanie z modelu nie uwzględniającego neutronów opóźnionych Mamy warunek Stąd

49 Uwzględnienie neutronów opóźnionych
wówczas Dla środowiska z uranem 235 wówczas Wniosek: Im reaktor jest bliższy stanu krytycznego, tym dłuższy jest czas osiągania poziomu równowagi po skokowej zmianie współczynnika mnożenia

50 Rdzeń ze źródłem neutronów, skokowe zmiany
Stan podkrytyczny Rdzeń ze źródłem neutronów, skokowe zmiany

51  STAN KRYTYCZNY, krytyczność
(analiza dla reaktora „chłodnego” – brak efektów reaktywnościowych) Założenia do analizy 1. Zaniedbujemy wpływ źródła zewnętrznego neutronów s 2. Skokowa zmiana reaktywności następuje w chwili 3. W chwilach reaktor znajduje się w stanie krytycznym Model punktowy kinetyki neutronów staje się układem równań różniczkowych zwyczajnych liniowych o stałych współczynnikach

52 Przebiegi przejściowe kinetyki po wprowadzeniu skokowej zmiany reaktywności i braku źródła zewnętrznego Kinetyka neutronów

53 Wyniki symulacji

54 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości neutronów – gęstości strumienia neutronów - mocy cieplnej

55 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości prekursorów neutronów opóźnionych

56 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości neutronów – gęstości strumienia neutronów - mocy cieplnej

57 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości prekursorów neutronów opóźnionych

58 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości neutronów – gęstości strumienia neutronów - mocy cieplnej

59 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości prekursorów neutronów opóźnionych

60 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości neutronów – gęstości strumienia neutronów - mocy cieplnej

61 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości prekursorów neutronów opóźnionych

62

63 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości neutronów – gęstości strumienia neutronów - mocy cieplnej

64 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości prekursorów neutronów opóźnionych

65 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości neutronów – gęstości strumienia neutronów - mocy cieplnej

66 Skokowe zmiany reaktywności – przykład przebiegu procesu przejściowego gęstości prekursorów neutronów opóźnionych

67 Obserwacje: - szybka zmiana mocy po wystąpieniu zmiany skokowej reaktywności – natychmiastowy skok mocy - ekspotencjalny wzrost mocy po dłuższym okresie czasu – okres reaktora

68 Dziękuję za uczestnictwo w wykładzie i uwagę
Zapraszam na kolejny wykład


Pobierz ppt "Kinetyka reaktora i generacja ciepła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google