Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stany zagrożenia życia u dzieci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stany zagrożenia życia u dzieci"— Zapis prezentacji:

1 Stany zagrożenia życia u dzieci
Marcin Rawicz Stany zagrożenia życia u dzieci

2 a dopiero potem zatrzymuje im się serce
Noworodki i małe dzieci umierają zawsze podobnie: Najpierw przestają oddychać a dopiero potem zatrzymuje im się serce

3 Układ oddechowy noworodka jest zwierciadłem, w którym odbijają się wszystkie ciężkie patologie ustroju

4 WENTYLACJA UTLENOWANIE ELIMINACJA DWUTLENKU WĘGLA FRC Ruchy oddechowe

5 UTLENOWANIE Skuteczność zależy od optymalnego stosunku wentylacji do perfuzji (V/Q) Optymalny V/Q zależy od utrzymania prawidłowego upowietrznienia płuc Upowietrznienie (objętość) płuc jest proporcjonalna do średniego ciśnienia w drogach oddechowych Wentylacja nie jest konieczna

6 UPOWIETRZNIENIE PŁUC Czynnościowa pojemność zalegająca Surfaktankt
Ciśnienie rozprężające Średnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP i auto-PEEP kształt i czas trwania faz oddechowych Pozycja ciała

7 Eliminacja CO2 Zależy od przemieszczania gazów do i z pęcherzyków
Zależy w dużym stopniu od mechaniki oddychania: oporów podatności przestrzeni martwej

8 Podstawowe objawy Hipoksja Hiperkapnia Nieprawidłowe oddychanie

9 Przyczyny niewydolności oddechowej
Płucne Pozapłucne Mieszane

10 Przyczyny niewydolności oddechowej
Płucne Pozapłucne Mieszane

11 Przyczyny płucne Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego Wady układu oddechowego i klatki piersiowej Choroby infekcyjne i alergiczne Nowotwory Urazy

12 Wady układu oddechowego i klatki piersiowej
Zarośnięcie nozdrzy tylnych Zespół Pierre-Robin Zarośnięcie przełyku Wrodzona wiotkość oskrzeli Rozedma płatowa Zespół przepukliny przeponowej

13 Wady układu oddechowego i klatki piersiowej
Zarośnięcie nozdrzy tylnych Zespół Pierre-Robin Zarośnięcie przełyku Wrodzona wiotkość oskrzeli Rozedma płatowa Zespół przepukliny przeponowej

14 Postępowanie Rurka ustno-gardłowa Ostrożnie z karmieniem
Odsysanie z jamy ustnej Zoperować

15 Wady układu oddechowego i klatki piersiowej
Zarośnięcie nozdrzy tylnych Zespół Pierre-Robin Zarośnięcie przełyku Wrodzona wiotkość oskrzeli Rozedma płatowa Zespół przepukliny przeponowej

16 Mikroglossia Mikrognacja Rozszczep podniebienia
Zespół Pierre-Robin Mikroglossia Mikrognacja Rozszczep podniebienia

17 Zespół Pierre-Robin Ułożenie na brzuchu Rurka ustno-gardłowa
Postępowanie Ułożenie na brzuchu Rurka ustno-gardłowa Rurka nosowo-gardłowa Maska krtaniowa Intubacja przygięta głowa łopatka Mcintosh lub Miller

18 Wady układu oddechowego i klatki piersiowej
Zarośnięcie nozdrzy tylnych Zespół Pierre-Robin Zarośnięcie przełyku Wrodzona wiotkość oskrzeli Rozedma płatowa Zespół przepukliny przeponowej

19 Wrodzone zarośnięcie przełyku
Wielowodzie Niemożność przeprowadzenia sondy Kontrola RTG (bez kontrastu)

20 Wrodzone zarośnięcie przełyku
Postępowanie ułożyć z uniesioną górną częścią ciała, odsysać ślinę operacja pilna w razie istnienia przetoki (powietrze w jelitach) optymalne pierwotne zespolenie wskazana wysoka analgezja z-o ostrożna wentylacja do czasu zamknięcia przetoki

21 Wady układu oddechowego i klatki piersiowej
Zarośnięcie nozdrzy tylnych Zespół Pierre-Robin Zarośnięcie przełyku Wrodzona wiotkość oskrzeli Rozedma płatowa Zespół przepukliny przeponowej

22 Wrodzona wiotkość oskrzeli
Brak pierścieni w tchawicy i oskrzelach Zapadanie się oskrzeli przy wydechu Problemy z odkrztuszaniem wydzieliny Niewydolność oddechowa do 2 roku życia Konieczna staranna opieka rodziców

23 Wady układu oddechowego i klatki piersiowej
Zarośnięcie nozdrzy tylnych Zespół Pierre-Robin Zarośnięcie przełyku Wrodzona wiotkość oskrzeli Rozedma płatowa Zespół przepukliny przeponowej

24 Rozedma płatowa Powoli narastająca niewydolność oddechowa z hiperkapnią Rozpoznanie na podstawie zdjęcia RTG Nie pomylić z odmą!

25 Rozedma płatowa Przedoperacyjna wentylacja tylko w ostateczności
Postępowanie Przedoperacyjna wentylacja tylko w ostateczności Indukcja przy zespole operacyjnym w pogotowiu Indukcja wziewna, intubacja bez zwiotczenia Wspomaganie oddychania do...

26 Rozedma płatowa ...otwarcia klatki piersiowej

27 Wady układu oddechowego i klatki piersiowej
Zarośnięcie nozdrzy tylnych Zespół Pierre-Robin Zarośnięcie przełyku Wrodzona wiotkość oskrzeli Rozedma płatowa Zespół przepukliny przeponowej

28 Zespół przepukliny przeponowej
Ubytek lub zwiotczenie kopuły przepony Przemieszczenie trzewi do klatki piersiowej Hipoplazja płuca Niedorozwój naczyń płucnych Mały brzuch

29 Zespół przepukliny przeponowej
Rozpoznanie prenatalne Ostra niewydolność oddechowa z znacznego stopnia hipoksją Asymetria szmeru oddechowego RTG

30 Zespół przepukliny przeponowej
Intubacja, wentylacja (HFO) Odbarczenie żołądka Sedacja narkotyczna fentanyl/sufentanyl 5/0,5 mcg/kg/godz midazolam 0,1 mg/kg/godz Po wstępnym ustabilizowaniu do ośrodka intensywnej terapii odesłać dysponującego zapleczem chirurgicznym

31 Zespół przepukliny przeponowej
Zwalczanie nadciśnienia płucnego tlenek azotu 5 – 20 ppm prostacyklina (Flolan) 20 – 80 ng/kg/min Katecholaminy dobutamina 8 – 20 mcg/kg/min noradrenalina 0,05 – 0,2 mcg/kg/min Operacja po obniżeniu FiO2 do 0,4 – 0,5

32 Zespół przepukliny przeponowej

33 Zespół przepukliny przeponowej
Po operacji utrzymuje się leczenie przedoperacyjne minimum przez 48 godzin HFO do czasu rozprężenia hipoplastycznego płuca Powolne odłączanie

34 Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego
IRDS Niedodma odcinkowa Zespół TT Zachłyśnięcie smółką Zespół przetrwałego krążenia płodowego

35 Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego
IRDS Niedodma odcinkowa Zespół TT Zachłyśnięcie smółką Zespół przetrwałego krążenia płodowego

36 IRDS (ZZO) Wcześniactwo Niewydolność nabłonka płucnego
Postępująca niedodma Narastająca niewydolność oddechowa Zmniejszona podatność płuc PDA

37 IRDS OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA Wcześniactwo Niedobór surfaktantu
Rozsiana niedodma Obkurczenie naczyń płucnych OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

38 IRDS (ZZO) Diagnostyka prenatalna Wcześniak
rozpoznawanie Diagnostyka prenatalna Wcześniak Narastająca niewydolność oddechowa Stękanie RTG

39 IRDS (ZZO) rozpoznawanie

40 Leczenie IRDS n-CPAP SIMV HFO Surfaktant

41 Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego
IRDS Niedodma odcinkowa Zespół TT Zachłyśnięcie smółką Zespół przetrwałego krążenia płodowego

42 Niedodma odcinkowa Duszność umiarkowana do silnej
Stabilny obraz kliniczny Przeciągnięcie śródpiersia w RTG

43 Niedodma odcinkowa Sprawdzić mukowiscydozę

44 Niedodma odcinkowa Duży odcinek (całe płuco)
Postępowanie Duży odcinek (całe płuco) Intubacja, wlewka, odessanie Bronchoskopia Mniejszy odcinek (płat, segment) Inhalacje, fizykoterapia Mistabron dotchawiczo Mukosolvan dożylnie

45 Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego
IRDS Niedodma odcinkowa Zespół TT Zachłyśnięcie smółką Zespół przetrwałego krążenia płodowego - przemijająca hiperwentylacja

46 Zespół TT Opóźnione wchłanianie płynu płucnego
Szybkie oddechy (>80/min) Umiarkowana hipoksja Zmniejszenie przejrzystości płuc

47 Zespół TT

48 Zespół TT n-CPAP Respirator tylko przy towarzyszącym niedotlenieniu
Postępowanie n-CPAP Respirator tylko przy towarzyszącym niedotlenieniu Niewielka sedacja Poprawa po wejściu w fazę diuretyczną

49 Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego
IRDS Niedodma odcinkowa Zespół TT Zachłyśnięcie smółką Zespół przetrwałego krążenia płodowego

50 Klasyczna patogeneza

51 Zespół zachłyśnięcia smółką
Przenoszony noworodek Gęste, zielone wody płodowe Ostra niewydolność oddechowa z nadciśnieniem płucnym Wczesny uraz ciśnieniowy

52 Obraz radiologiczny Przecieki powietrza Rozedma śródmiąższowa
Przemieszczenie śródpiersia

53 Zespół zachłyśnięcia smółką

54 Zespół zachłyśnięcia smółką
Postępowanie Wentylacja PC lub PRVC (VG) Dobutamina + noradrenalina Wypełnianie łożyska naczyniowego Tlenek azotu Sedacja analgetyczna Spodziewać się urazu ciśnieniowego

55 Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego
IRDS Niedodma odcinkowa Zespół TT Zachłyśnięcie smółką Zespół przetrwałego krążenia płodowego

56 Zespół przetrwałego krążenia płodowego
Nieprawidłowa adaptacja krążenia Nadciśnienie płucne Obraz podobny do siniczej wady serca Zmniejszona podatność płuc W echo: poszerzona t. płucna przemieszczona przegroda PDA z przepływem prawo-lewym

57 RTG Ciemne pola płucne ze skąpym rysunkiem naczyniowym
Powiększone prawe serce

58 Fala zwrotna przez zastawkę trójdzielną
Zepchnięta przegroda

59 Zespół przetrwałego krążenia płodowego
Postępowanie Głęboka sedacja analgetyczna fentanyl/sufentanyl 5/0,5 mcg/kg/h midazolam 0,15 mg/kg/h Wentylacja oscylacyjna Rozszerzanie krążenia płucnego tlenek azotu 20 ppm prostacyklina 20 – 80 ng/kg/min magnez tak aby Mg++ > 3 mg% Dobutamina + noradrenalina

60 Leczenie rozszerzające naczynia płucne
Tlenek azotu ppm Siarczan magnezu 200 mg/kg bolus, potem mg/kg/godz Prostacyklina (Flolan®) ng/kg/min wziewnie lub i.v. EFEKT

61 Odma opłucnowa Uraz ciśnieniowy płuc Zachłyśnięcie
Nieodpowiednia fizykoterapia Uszkodzenie drzewa oskrzelowego Powikłanie kaniulacji naczyń Samoistna (?)

62 Odma opłucnowa

63 Odma opłucnowa Nagłe pogorszenie stanu dziecka
Wcześniejsze podkrwawianie z drzewa oskrzelowego Asymetria szmeru oddechowego Świecenie klatki piersiowej po stronie odmy RTG

64 Odma opłucnowa Nakłucie zwiadowcze Drenaż bierny Postępowanie
strzykawka z płynem igła 5 aspiracja Drenaż bierny gruba kaniula i.v. obcięty zestaw od kroplówki pod wodę na 0,5 cm

65 Choroby infekcyjne i alergiczne
Zapalenie nagłośni Ostry obrzęk podstrunowy Zapalenia płuc Stany spastyczne oskrzeli

66 Choroby infekcyjne i alergiczne
Zapalenie nagłośni Ostry obrzęk podstrunowy Zapalenia płuc Stany spastyczne oskrzeli

67 Ostre zapalenie nagłośni
Zakażenie Haemophilus B Ból gardła, ślinotok Instyktowna pozycja siedząca Duszność nasilająca się nagle Przy położeniu dziecka – możliwe zatrzymanie krążenia

68 Ostre zapalenie nagłośni
postępowanie Utrzymać pozycję siedzącą Anestezja wziewna przez maskę Intubacja bez środków zwiotczających Claforan przez 5 dni Extubacja przy słyszalnym przecieku

69 Choroby infekcyjne i alergiczne
Zapalenie nagłośni Ostry obrzęk podstrunowy Zapalenia płuc Stany spastyczne oskrzeli

70 Ostry obrzęk podstrunowy
Okolica zwężenia podgłośniowego jest bogato unaczyniona chłonnie Niewielki obrzęk powoduje istotne zwiększenie pracy oddechowej Szczekający kaszel, świst krtaniowy Stopniowe narastanie objawów

71 Ostry obrzęk podstrunowy

72 Ostry obrzęk podstrunowy
Postępowanie Sedacja luminalem 15 mg/kg; alternatywnie midazolam 0,15 mg/kg Nawilżanie/inhalacje z adrenaliny Deksametazon 0,25 mg/kg Intubacja przez nos mniejsza rurka

73 Choroby infekcyjne i alergiczne
Zapalenie nagłośni Ostry obrzęk podstrunowy Zapalenia płuc Stany spastyczne oskrzeli

74 Zapalenia płuc Często mylone z zaburzeniami adaptacji
Interpretacja RTG wymaga znacznego doświadczenia i odniesienia się do obrazu klinicznego Szczególnie często bywają mylone z niedodmą

75 Zapalenia płuc

76 Choroby infekcyjne i alergiczne
Zapalenie nagłośni Ostry obrzęk podstrunowy Zapalenia płuc Stany spastyczne oskrzeli

77 Stany spastyczne oskrzeli
Częste w zakażeniach RSV w wieku niemowlęcym Bronchiolitis Nadreaktywność oskrzeli przy infekcjach Astma oskrzelowa

78 Stany spastyczne oskrzeli

79 Stany spastyczne oskrzeli
Postępowanie Terbutalina 10 mcg/kg/godz Aminofilina 5 mg/kg/godz Sedacja ew. zwiotczenie Ketamina 0,5 – 2 mg/kg Anestetyk wziewny Ręczne wspomaganie wydechu

80 Przyczyny niewydolności oddechowej
Płucne Pozapłucne Mieszane

81 Postacie Wady serca Wstrząs SIRS Rozsiana choroba nowotworowa
Uraz wielonarządowy

82 Postacie Wady serca Wstrząs SIRS Rozsiana choroba nowotworowa
Uraz wielonarządowy

83 Wady wrodzone serca Wady ze zmniejszonym przepływem płucnym
Wady ze zwiększonym przepływem płucnym Wady wielkich naczyń Nieprawidłowe ujścia/dopływy Niedorozwój komór

84 Przewodozależne wady serca
Zaburzenia hemodynamiki ujawniają się po zamknięciu przewodu tętniczego Typowe jest nagłe pogorszenie stanu dziecka pod koniec II doby życia Podanie alprostadilu poprawia wyraźnie stan dziecka

85 Przewodozależne wady serca
Przełożenie wielkich pni Nieprawidłowy spływ żył płucnych Zwężenia ujść sercowych Koarktacja aorty Niedorozwój lewego serca Zarośnięcie tętnicy płucnej Zarośnięcie zastawki trójdzielnej

86 Przewodozależne wady serca
Zaopatrzenie upośledzonego krążenia odbywa się przez przewód tętniczy Charakterystyczne pogorszenie stanu dziecka w II dobie życia Brak istotnych zmian w RTG Konieczne podanie Prostinu 0,05 mcg/kg/min

87 Wady wrodzone serca Wady ze zmniejszonym przepływem płucnym
Wady ze zwiększonym przepływem płucnym Wady wielkich naczyń Nieprawidłowe ujścia/dopływy Niedorozwój komór

88 Wady ze zmniejszonym przepływem płucnym
Wczesna (?) sinica Powiększony prawy przedsionek Zastój w krążeniu systemowym „Czarne” płuca w RTG

89 Wady ze zmniejszonym przepływem płucnym
Zarośnięcie/zwężenie t.płucnej lub prawego ujścia tętniczego Tetralogia/pentalogia Fallota Zarośnięcie zastawki trójdzielnej Przełożenie wielkich pni naczyniowych

90 Wady wrodzone serca Wady ze zmniejszonym przepływem płucnym
Wady ze zwiększonym przepływem płucnym Wady wielkich naczyń Nieprawidłowe ujścia/dopływy Niedorozwój komór

91 Wady ze zwiększonym przepływem płucnym
Przetrwały przewód tętniczy Otwór międzyprzedsionkowy Otwór międzykomorowy Kanał przedsionowo-komorowy

92 Wady ze zwiększonym przepływem płucnym
Duszność z wciąganiem z powodu zmiejszonej podatności Trudności w odłączaniu od respiratora Szmer Powiększona sylwetka serca Niewydolność krążenia

93 Przetrwały przewód tętniczy
Często u najmłodszych wcześniaków Zwiększony wysiłek oddechowy Imituje zapalenie płuc Powiększenie prawego serca Niski rzut systemowy

94 Przetrwały przewód tętniczy

95 Wady wrodzone serca Wady ze zmniejszonym przepływem płucnym
Wady ze zwiększonym przepływem płucnym Wady wielkich naczyń Nieprawidłowe ujścia/dopływy Niedorozwój komór

96 Wady wielkich naczyń Zwężenia ujść sercowych Koarktacja aorty
Przerwanie łuku aorty Zwężenie/zarośnięcie t. płucnej Pierścień naczyniowy

97 Koarktacja aorty Częsta wada
Ostra niewydolność krążenia ze wstrząsem kardiogennym Brak tętna w dolnej połowie ciała Skąpomocz Kwasica metaboliczna Powiększenie lewej części serca

98 Koarktacja aorty

99 Przełożenie wielkich pni
Aorta z prawej, t.płucna z lewej Mieszanie przez ASD i PDA Głęboka hipoksja po zamknięciu PDA Kuliste serce w RTG

100 Przełożenie wielkich pni

101 Przyczyny niewydolności oddechowej
Płucne Pozapłucne Mieszane

102 Pozapłucne przyczyny niewydolności oddechowej
Uszkodzenie OUN Drgawki Zatrucia Schorzenia przewodu pokarmowego Zjawiska jatrogenne

103 Pozapłucne przyczyny niewydolności oddechowej
Uszkodzenie OUN Drgawki Zatrucia Schorzenia przewodu pokarmowego Zjawiska jatrogenne

104 Objawy Nieprzytomne dziecko Nieprawidłowe napięcie mięśniowe
Otwarte oczy Drżenia/drgawki Wstrząs kardiogenny (?) Zatarcie struktur w USG Krwawienie do OUN

105 Postępowanie Intubacja/oddech zastępczy Resuscytacja krążeniowa
Sedacja midazolam/fentanyl barbituran Częsta ocena USG Wczesna rehabilitacja

106 Pozapłucne przyczyny niewydolności oddechowej
Uszkodzenie OUN Drgawki Zatrucia Schorzenia przewodu pokarmowego Zjawiska jatrogenne

107 Najczęstsze przyczyny
Hipertermia Uszkodzenie OUN Stany zapalne OUN Uraz OUN Nowotwór Hipoglikemia Hipokalcemia

108 Przerwać napad, wszystko inne później!
Postępowanie Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych + dostęp do żyły Tiopental 5 mg/kg, ew. Diazepam 0,25 mg/kg Wlew tiopentalu 5 – 10 mg/kg/h Luminal do 30 mg/kg/dobę Diagnostyka Przerwać napad, wszystko inne później!

109 Pozapłucne przyczyny niewydolności oddechowej
Uszkodzenie OUN Drgawki Zatrucia Schorzenia przewodu pokarmowego Zjawiska jatrogenne

110 Jatrogenne Po cięciu cesarskim Pomyłka szpitalna Nieznajomość dawek
Kazuistyka

111 Przypadkowe Wszystko możliwe Leki Środki do czyszczenia
Toksyczne płyny Alkohol Narkotyki

112 Pozapłucne przyczyny niewydolności oddechowej
Uszkodzenie OUN Drgawki Zatrucia Schorzenia przewodu pokarmowego Zjawiska jatrogenne

113 Przyczyny NEC Ostra biegunka Niedrożność jelit Zapalenie otrzewnej
Uraz narządów jamy brzusznej

114 http://free.med.pl/litewska Dziękuję za uwagę
Zapraszam na stronę internetową


Pobierz ppt "Stany zagrożenia życia u dzieci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google