Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o produkcie Kredyt na sfinansowanie czesnego za studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej Warszawa, 1 września 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o produkcie Kredyt na sfinansowanie czesnego za studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej Warszawa, 1 września 2003."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o produkcie Kredyt na sfinansowanie czesnego za studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej Warszawa, 1 września 2003

2 następujących Prezentacja składa się z następujących zagadnień : 1) Kto może skorzystać z kredytu za studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej? 2) Jakie dokumenty należy przygotować? 3) Podstawowe cechy kredytu. 4) Okres kredytowania. 5) Oprocentowanie. 6) Sposób wypłat i spłat kredytu. 7) Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu. 8) Dostępność oferty. 9) Informacje o Banku Pekao S.A. 10) Co wyróżnia naszą ofertę? 11) Bierzesz kredyt - zastanów się nad odpowiednim rodzajem Eurokonta.

3 Kto Kto może skorzystać z kredytu ? Osoba fizyczna, która: 4jest studentem lub wolnym słuchaczem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej programu IMBA, EMBA oraz Executive Master in Finance 4posiada rachunek Eurokonto lub Eurokonto Business 4ma pełną zdolność do czynności prawnych 4posiada adres zameldowania w kraju na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące 4posiada udokumentowane źródło dochodów uzyskiwanych w kraju

4 Jakie dokumenty należy przygotować? 4do wglądu - dowód osobisty lub kartę pobytu z wpisanym numerem PESEL oraz dodatkowy dokument identyfikacyjny ze zdjęciem 4wniosek o udzielenie kredytu i kartę informacyjną 4zaświadczenie z Uczelni 4dokumenty stwierdzające źródło i wysokość dochodów 4dokumenty świadczące o regulowaniu bieżących zobowiązań dokumenty pozwalające określić stosunek do służby wojskowej dokumenty pozwalające określić stosunek do służby wojskowej

5 Podstawowe cechy kredytu minimalnaminimalna maksymalnamaksymalna walutawaluta 1.000 zł równowartość czesnego odpowiadająca: ç3 ratom kwartalnym dla programu International MBA, ç7 ratom kwartalnym dla programu Executive MBA lub ç3 ratom kwartalnym dla programu Executive Master in Finance, łącznie z prowizją Banku złote polskie Jeżeli decyzją Uczelni nastąpi wzrost czesnego w trakcie trwania studiów, Kredytobiorca może wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu, maksymalnie do sumy kwoty odpowiadającej wysokości podwyższonego czesnego za okres objęty kredytowaniem i prowizji.

6 Oprocentowanie Okres kredytowania ustalany jest indywidualnie, przy czym w przypadku çgdy kredytobiorca rozpoczyna spłatę kapitału począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu - maksymalny okres spłaty kredytu wylicza się poprzez dodanie 36 miesięcy do planowanego okresu trwania studiów przy czym łącznie okres ten nie może przekroczyć 48 miesięcy çskorzystania z karencji w spłacie kapitału w trakcie studiów i rozpoczęcia spłaty kapitału po zakończeniu studiów maksymalny okres spłaty kapitału wynosi 36 miesięcy. Oprocentowanie çstałe* średnie oprocentowanie WIBOR 12 miesięczny na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc ustalenia oprocentowania (obecnie 6,03%)+ 1,5 p.p. lub çzmienne średnie oprocentowanie WIBOR 3 miesięczny (obecnie 5,25%)+ marża Banku p2,5 p.p. za II kwartał (wg harmonogramu płatności za studia) nauki p1,5 p.p. za III (wg harmonogramu płatności za studia) i kolejne kwartały nauki * Kredyty udzielane na okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczonych począwszy od terminu spłaty pierwszej raty odsetkowej/ raty kapitałowo-odsetkowej, oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej Marża ulega podwyższeniu o 2 p.p. jeśli kredytobiorca zrezygnował z nauki lub nie zaliczył semestru, chyba że zawiesił naukę na określony czas potwierdzony przez Centrum

7 Sposób wypłat i spłat kredytu wypłata kredytu następuje w transzach w formie przelewu na rachunek Uczelniwypłata kredytu następuje w transzach w formie przelewu na rachunek Uczelni spłata kredytuspłata kredytu ç w ratach annuitetowych lub ç w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych W przypadku wariantu spłaty w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych, w zależności od wyboru kredytobiorcy: 1) spłata kapitału i odsetek co miesiąc począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu lub 2) spłata odsetek - począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu, karencja spłat kapitału - spłata począwszy od następnego miesiąca po zakończeniu nauki lub rezygnacji ze studiów.

8 Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu mogą stanowić 4poręczenie spłaty kredytu przez osoby trzecie lub 4cesja wierzytelności z rachunku lub 4kaucja lub 4przelew środków pieniężnych na rachunek Banku lub 4zastaw na wierzytelności z rachunku lub 4zastaw na obligacjach Skarbu Państwa lub 4hipoteka 4inne akceptowane przez Bank

9 Dostępność oferty IV Oddział w Warszawie ul. Grójecka 1/3 tel. 658-80-13 Filia 2 w Warszawie ul. Noakowskiego 18/20 tel. 660-66-28

10 INFORMACJE O BANKU PEKAO SA Bank Pekao SA jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce, posiadającym szeroki zakres nowoczesnych produktów i usług finansowych oraz zapewniającym pełną i profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie. Swoje doświadczenia Bank czerpie od przeszło 70 lat. Mocne strony Banku Pekao SA, obok nowoczesnej oferty produktowej, należy zaliczyć: çposiadanie jednej z dwóch największych ogólnopolskich sieci placówek (posiadamy ponad 800 jednostek usytuowanych na terenia Polski, Centralny Dom Maklerski, Centrum Kart i Kasę Mieszkaniową), çmocną markę, çwysoką jakość obsługi, çszeroką bazę klientów Bank Pekao SA jest również liderem na polskim rynku wydawców bankowych kart płatniczych oraz zajmuje jedno z czołowych miejsc w tym zakresie w Europie Środkowej

11 Co wyróżnia naszą ofertę? 3atrakcyjne oprocentowanie 3korzystne warunki spłaty kredytu (karencja w spłacie kapitału do ukończenia studiów) 3szybko podejmowana decyzja kredytowa 3możliwość skredytowania całej odpłatności za czesne (łącznie z prowizją Banku) 3niska prowizja - 1,5% od transzy kredytu 3zmniejszenie prowizji Banku o 1/4 przy deklaracji spłaty kredytu z Eurokonta lub Eurokonta Business 3szeroki wachlarz proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu - stałe 7,53% - zmienne* 6,75% * oprocentowanie obowiązujące w sierpniu br. jeżeli pierwsza transza uruchamiana jest z przeznaczeniem na na uregulowanie czesnego za trzeci kwartał bądź kolejne * Rzeczywista roczna stopa procentowa (w rozumieniu Ustawy z 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim)wynosi: 8,04% przy następujących założeniach oprocentowanie nominalne zmienne 6,75%, kwota kredytu 1 000zł, okres kredytowania 36 miesięcy, spłata w ratach annuitetowych, prowizja 1,5%, wypłata kredytu w jednej transzy 28.07.2003

12 Eurokonto – znacznie więcej niż zwykły rachunek! Korzyści z posiadania Eurokonta: Łatwy dostęp do własnych pieniędzy dzięki rozbudowanej sieci placówek i bankomatów oraz usłudze Teleserwis Możliwość korzystania z bogatej oferty produktów banku Pekao S.A. m.in: Pożyczki w eurokoncie Zleceń stałych, Programu oszczędnościowego PAK Kart charge, Kredytów samochodowych, Kredytów hipotecznych Teleserwisu Możliwość płacenia za towary i usługi kartą Maestro i pobierania gotówki w bankomatach na terenie całego kraju - nie nosisz gotówki! Brak prowizji za wypłaty w bankomatach banku Pekao S.A. oraz sieci Euronetu (ponad 1500 bankomatów na terenie całego kraju), Bezpłatna realizacja wypłat i wpłat w oddziałach banku Pekao S.A. Korzystniejsze warunki kredytowania przy ubieganiu się o kredyt samochodowy czy hipoteczny Bezpłatny pakiet assistance - dodatkowe korzyści dołączone do pakietów Eurokonta W pakiecie Eurokonto Plus: Bezpłatne zlecenia stałe Bezpłatne ubezpieczenie NNW,

13 Każdy może wybrać swoje Eurokonto Akademickie Plus VIP Dla studentów Dla tych, którzy chcą korzystać przede wszystkim z podstawowych usług bankowych Dla tych, którzy intensywnie korzystają z produktów bankowych Dla klientów, którym zależy na indywidualnej obsłudze Junior i OK Dla dzieci i młodzieży Standard

14 Niektóre składniki pakietów Eurokonto Produkty bankowe Produkty niebankowe Wypłaty z bankomatów Euronet bez prowizji Preferencyjne warunki na kredyty samochodowe Preferencyjne warunki na kredyty hipoteczne Dodatkowa karta Pekao Shell ze zniżką 50% Pekao24 (w częsci oddziałów) lub Bezpłatny Teleserwis Bezpłatne stałe zlecenia Pomoc w domu Pomoc w podróży samochodem Pomoc w podróży za granicą Akadem.Standard PlusVIP+Prestiż

15 Pakiet Eurokonto CENA 8,5 ZŁ MIESIĘCZNIE

16 Pakiet Eurokonto PLUS CENA 11,5 ZŁ MIESIĘCZNIE

17 Pakiet Eurokonto VIP CENA 17 ZŁ MIESIĘCZNIE


Pobierz ppt "Informacja o produkcie Kredyt na sfinansowanie czesnego za studia w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej Warszawa, 1 września 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google