Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gastronomiczno – Hotelarskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gastronomiczno – Hotelarskich"— Zapis prezentacji:

1 Gastronomiczno – Hotelarskich
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Sosnowcu ul. Wawel 1 tel. 32/

2 Pięć lata temu nasza szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia.

3 Nabór na rok 2013/2014 prowadzić będziemy w zawodach:
TECHNIKUM NR 3 technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik żywienia i usług gastronomicznych kelner ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 cukiernik piekarz kucharz wędliniarz

4 Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik obsługi turystycznej
ZAWÓD KWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA Technik żywienia i usług gastronomicznych Sporządzanie potraw i napojów. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 4 Technik hotelarstwa Planowanie i realizacja usług w recepcji. 2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Technik obsługi turystycznej Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. Kelner Wykonywanie usług kelnerskich. Organizacja usług gastronomicznych. Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Dyplom honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

5 Harmonogram rekrutacji
Terminy Harmonogram rekrutacji od do r. (do godz ) Przyjmowanie wypełnionych i wydrukowanych ze strony podań o przyjęcie do klasy pierwszej od do r. (do godz ) Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) r. (godz.10.00) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów do r. (do godz.9.00) Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów r. (godz.9.00) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych uczniów do szkoły. od do r. Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

6 Od kilku lat uczestniczymy w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”
Wiosną 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W maju 2009 przyznano nam Certyfikat II stopnia na kolejne 3 lata.

7 8 stycznia 2013 r. w Warszawie Nasza Szkoła zostało wyróżniona Krajowym Certyfikatem „Szkoła Promująca Zdrowie”. Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Sosnowcu, która posiada taki certyfikat

8 A. Kwaśniewskiego certyfikat
We wrześniu 2003 roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”, zorganizowanej przez GAZETĘ WYBORCZĄ i pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Udział w akcji pozwolił nam podzielić się osiągnięciami szkoły w zakresie działań dydaktycznych, profilaktycznych i opiekuńczych. 13 października 2004 r. koordynator akcji odebrał z rąk Pana Prezydenta A. Kwaśniewskiego certyfikat "Szkoła z klasą"

9

10 nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w projekcie „ Twój szef to Ty” promującym ideę CSR i współpracy międzysektorowej oraz za promocję koncepcji CSR w ramach autorskich mini projektów.

11 O poziomie naszej szkoły świadczy to, że w latach 2001, 2002 i znaleźliśmy się na liście najlepszych szkół w Polsce.

12 Jesteśmy szkołą otwartą i przyjazną dla młodzieży, rodziców oraz środowiska i chociaż nie jesteśmy szkołą bezstresową, dobrze przygotowujemy do zawodu i dalszej nauki.

13 Od wielu lat nasi wychowankowie biorą udział w olimpiadach
i turniejach zajmując wysokie miejsca. Zdobywają puchary, dyplomy, wygrywają indeksy na uczelnie wyższe.

14 Uczestniczymy również w konkursach gastronomicznych i zdobywamy wspaniałe nagrody.

15 Olimpiady i konkursy w roku 2004 / 2005
etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - VI, XIX i XXIX miejsca Ogólnopolski Konkurs „Plejada Słodkich Pomysłów” w Krakowie - IV miejsce w półfinałach na Polskę południową II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej” w Poznaniu - Finalista w roku 2005 / 2006 etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - VI, XIII i XVIII miejsce Olimpiada Wiedzy O Żywieniu - uczeń zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej” w Poznaniu - II miejsce w roku 2006 / 2007 etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu – I, II i III miejsce etap ogólnopolski Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - 1 laureat i 2 finalistów w roku 2007 / 2008 I Miejsce w XIII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz II Miejsce w XIII Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

16 Olimpiady i konkursy w roku 2008 / 2009
II Miejsce w XIV Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz uczeń zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz w roku 2009 / 2010 III Miejsce w XV Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz finalistka ogólnopolskiego etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej I miejsce w II Beskidzkim Konkursie Młodych Kucharzy I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatyczno – Historycznym „Najważniejsze wydarzenia w najnowszej ( lata 1939 –2000) historii Polski, które wpłynęły na nasz dzisiejszy świat” w roku2010/2011 i 2011/2012 V miejsce w XVII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik. w roku 2012 / 2013 I miejsce- etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu-zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy O Żywieniu II miejsce w etapie rejonowym XXI edycji Ogólnopolskiej Promocji Zdrowego Stylu Życia pt. „Eskulapiada" Polskiego Czerwonego Krzyża. I miejsce w XVIII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

17 Olimpiada wiedzy o żywieniu

18

19 Konkursy zawodowe

20 Od wielu lat nasi uczniowie otrzymują Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

21 Jesteśmy szkołą realizującą projekt
LEONARDO DA VINCI Projekt "Inwestujemy w naukę- doświadczenie poprzez praktyki zagraniczne” jest kierowany do młodzieży klas 3 Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i kelner w systemie dziennym. Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie uczestników kształcenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji mających ułatwić osobisty rozwój.

22 W ramach projektu w kwietniu 2012 roku 15 osobowa grupa odbyła praktyki w Hiszpanii w mieście Valencja. Każdy uczestnik projektu otrzymał od hiszpańskiego partnera – Certyfikaty potwierdzające odbycie stażu z wyszczególnionymi: instytucją pracodawcy oraz nabytymi umiejętnościami. Również od promotora projektu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego.

23

24 Posiadamy 2 nowoczesne pracownie technologiczne, w których młodzież poznaje techniki przygotowania i podawania posiłków. Czuwa nad tym starannie dobrana kadra nauczycieli przedmiotów zawodowych.

25 W bardzo dobrze wyposażonej pracowni obsługi konsumenta przyszli adepci trudnej sztuki kelnerskiej uczą się jak pięknie nakryć stół zgodnie z zachodnimi trendami, jak wzorowo i z uśmiechem obsłużyć konsumenta.

26 Tradycją naszej szkoły są wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych w ramach programu integracyjno-poznawczego "POZNAJMY SIĘ„. Młodzież uczestniczy w warsztatach, których celem jest poznanie się, przełamanie bariery onieśmielenia oraz nabycie umiejętności pracy w grupie.

27 Młodzież naszej szkoły lubi sport i bierze udział w licznych turniejach m.in. piłki nożnej, siatkówki oraz lekkoatletycznych. Zajmujemy w nich wysokie miejsca. Od pięciu lat jesteśmy organizatorami Sosnowieckiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

28 Wolontariat

29 Pokazy po praktykach zawodowych

30 Warsztaty kulinarne

31 Nauka nauką, ale to nie wszystko.
Organizujemy też wiele uroczystości i zabaw szkolnych, podczas których świetnie się bawimy! Halloween

32 Szkolna aktywność pozalekcyjna
Kawiarenka literacka Dzień Języków

33 Jasełka Konkurs kolęd Dzień niepodległości

34 ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE NASZEJ SZKOŁY
w godzinach

35 Zostań uczniem naszej szkoły. Przekonaj się sam, że warto!
Informacje i zapisy : telefon, fax.:(032) adres www: Czekamy na Ciebie! 


Pobierz ppt "Gastronomiczno – Hotelarskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google