Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pięć lata temu nasza szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pięć lata temu nasza szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia."— Zapis prezentacji:

1 www.zsgh.com.pl zsgh.sc@gazeta.pl

2 Pięć lata temu nasza szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia.

3 TECHNIKUM NR 3 technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik żywienia i usług gastronomicznych kelner ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 cukiernik piekarz kucharz wędliniarz

4 ZAWÓDKWALIFIKACJE CYKL KSZTAŁCENIA Technik żywienia i usług gastronomicznych 1.Sporządzanie potraw i napojów. 2.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 4 Technik hotelarstwa 1.Planowanie i realizacja usług w recepcji. 2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. 4 Technik obsługi turystycznej 1.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych. 2.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. 4 Kelner 1.Wykonywanie usług kelnerskich. 2.Organizacja usług gastronomicznych. 4 Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Dyplom honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

5

6 Od kilku lat uczestniczymy w programie Szkoła Promująca Zdrowie Od kilku lat uczestniczymy w programie Szkoła Promująca Zdrowie Wiosną 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W maju 2009 przyznano nam Certyfikat II stopnia na kolejne 3 lata. Wiosną 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W maju 2009 przyznano nam Certyfikat II stopnia na kolejne 3 lata.

7 8 stycznia 2013 r. w Warszawie Nasza Szkoła zostało wyróżniona Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie. Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Sosnowcu, która posiada taki certyfikat

8 We wrześniu 2003 roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji Szkoła z klasą, zorganizowanej przez GAZETĘ WYBORCZĄ i pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Udział w akcji pozwolił nam podzielić się osiągnięciami szkoły w zakresie działań dydaktycznych, profilaktycznych i opiekuńczych. 13 października 2004 r. koordynator akcji odebrał z rąk Pana Prezydenta A. Kwaśniewskiego certyfikat "Szkoła z klasą"

9

10 Twój szef to Ty 27.04.2009 nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w projekcie Twój szef to Ty promującym ideę CSR i współpracy międzysektorowej oraz za promocję koncepcji CSR w ramach autorskich mini projektów.

11 O poziomie naszej szkoły świadczy to, że w latach 2001, 2002 i 2007 znaleźliśmy się na liście najlepszych szkół w Polsce.

12

13

14

15 w roku 2004 / 2005 etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - VI, XIX i XXIX miejsca Ogólnopolski Konkurs Plejada Słodkich Pomysłów w Krakowie - IV miejsce w półfinałach na Polskę południową II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej w Poznaniu - Finalista w roku 2005 / 2006 etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - VI, XIII i XVIII miejsce Olimpiada Wiedzy O Żywieniu - uczeń zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej w Poznaniu - II miejsce w roku 2006 / 2007 etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu – I, II i III miejsce etap ogólnopolski Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - 1 laureat i 2 finalistów w roku 2007 / 2008 I Miejsce w XIII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz II Miejsce w XIII Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

16 w roku 2008 / 2009 II Miejsce w XIV Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz uczeń zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz w roku 2009 / 2010 III Miejsce w XV Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz finalistka ogólnopolskiego etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej I miejsce w II Beskidzkim Konkursie Młodych Kucharzy I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatyczno – Historycznym Najważniejsze wydarzenia w najnowszej ( lata 1939 –2000) historii Polski, które wpłynęły na nasz dzisiejszy świat w roku2010/2011 i 2011/2012 V miejsce w XVII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik. w roku 2012 / 2013 I miejsce- etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu-zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy O Żywieniu II miejsce w etapie rejonowym XXI edycji Ogólnopolskiej Promocji Zdrowego Stylu Życia pt. Eskulapiada" Polskiego Czerwonego Krzyża. I miejsce w XVIII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

17

18

19

20 Od wielu lat nasi uczniowie otrzymują Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

21 Jesteśmy szkołą realizującą projekt LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI Projekt "Inwestujemy w naukę- doświadczenie poprzez praktyki zagraniczne jest kierowany do młodzieży klas 3 Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i kelner w systemie dziennym. Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie uczestników kształcenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności, kwalifikacji mających ułatwić osobisty rozwój.

22 W ramach projektu w kwietniu 2012 roku 15 osobowa grupa odbyła praktyki w Hiszpanii w mieście Valencja. Każdy uczestnik projektu otrzymał od hiszpańskiego partnera – Certyfikaty potwierdzające odbycie stażu z wyszczególnionymi: instytucją pracodawcy oraz nabytymi umiejętnościami. Również od promotora projektu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego.

23

24 Posiadamy 2 nowoczesne pracownie technologiczne, w których młodzież poznaje techniki przygotowania i podawania posiłków. Czuwa nad tym starannie dobrana kadra nauczycieli przedmiotów zawodowych.

25 W bardzo dobrze wyposażonej pracowni obsługi konsumenta przyszli adepci trudnej sztuki kelnerskiej uczą się jak pięknie nakryć stół zgodnie z zachodnimi trendami, jak wzorowo i z uśmiechem obsłużyć konsumenta.

26 Tradycją naszej szkoły są wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych w ramach programu integracyjno- poznawczego "POZNAJMY SIĘ. Młodzież uczestniczy w warsztatach, których celem jest poznanie się, przełamanie bariery onieśmielenia oraz nabycie umiejętności pracy w grupie.

27 Młodzież naszej szkoły lubi sport i bierze udział w licznych turniejach m.in. piłki nożnej, siatkówki oraz lekkoatletycznych. Zajmujemy w nich wysokie miejsca. Od pięciu lat jesteśmy organizatorami Sosnowieckiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

28

29

30

31 Nauka nauką, ale to nie wszystko. Organizujemy też wiele uroczystości i zabaw szkolnych, podczas których świetnie się bawimy!

32 Szkolna aktywność pozalekcyjna

33

34 ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE NASZEJ SZKOŁY 11.04.2013 w godzinach 15.00-19.00

35 Czekamy na Ciebie! Zostań uczniem naszej szkoły. Przekonaj się sam, że warto! Informacje i zapisy : telefon, fax.:(032) 266-27-01 e-mail: rekrutacja@zsgh.com.pl adres www: www.zsgh.com.pl


Pobierz ppt "Pięć lata temu nasza szkoła obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google