Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B ą d ź wolnym i szanuj wolno ść 11 listopada Święto Niepodległości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B ą d ź wolnym i szanuj wolno ść 11 listopada Święto Niepodległości."— Zapis prezentacji:

1 B ą d ź wolnym i szanuj wolno ść 11 listopada Święto Niepodległości

2 Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski

3 W 1914 roku wybucha I wojna światowa Zaborcy ziem polskich w 1914 roku stanęli przeciwko sobie, Rosja należąca do ententy walczyła przeciw Prusom i Austro-Węgrom, które wchodziły w skład trójprzymierza Zaborcy ziem polskich w 1914 roku stanęli przeciwko sobie, Rosja należąca do ententy walczyła przeciw Prusom i Austro-Węgrom, które wchodziły w skład trójprzymierza Polacy wykorzystali ten moment, aby odzyskać niepodległość Polacy wykorzystali ten moment, aby odzyskać niepodległość

4 W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Pod broń powołano prawie 65 milionów ludzi. Ogółem straty w niej wyniosły ok. 12 mln osób, w tym ok. 9 mln żołnierzy. Za formalne zakończenie wojny uznaje się traktat wersalski z 28 VI 1919 roku. Po wojnie odrodziły się i powstały nowe państwa: Polska, Czechosłowacja, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia. Polska odzyskuje niepodległość.

5 W sierpniu 1914 roku utworzono Legion Wschodni i Legion Zachodni, połączone jesienią 1914 roku pod nazwą Legiony Polskie. W grudniu powołano I Brygadę, w maju 1915 roku powołano II Brygadę, w tymże miesiącu powołano III Brygadę.

6 27 sierpnia 1914 roku po nieudanej próbie rozpoczęcia powstania w Królestwie Polskim, powstają dwa Legiony Polskie, które mają walczyć u boku Austro-Węgier przeciwko Rosji 27 sierpnia 1914 roku po nieudanej próbie rozpoczęcia powstania w Królestwie Polskim, powstają dwa Legiony Polskie, które mają walczyć u boku Austro-Węgier przeciwko Rosji Józef Piłsudski staje na czele I Brygady Legionów Józef Piłsudski staje na czele I Brygady Legionów

7 12 sierpnia 1914, wjazd Komendanta Piłsudskiego do Kielc

8 Julian Smajda Wa ż ne wypadki i przygody mego ż ycia pisanego prostym ż ołnierskim j ę zykiem

9 wrzesie ń 1915 r. Z dwoma kolegami Kasprzykiem i Kort ą zgłosiłem si ę do biura werbunkowego w Krakowie, sk ą d odsyłaj ą mnie do Królestwa Polskiego, do miasteczka Rozpszy. Tu zostaj ę przyj ę ty do 6 pułku i przydzielony do ósmej kompanii. Podczas po ś wi ę cenia sztandaru składam w Piotrkowie przysi ę g ę i przez Radom, D ę blin, Lublin, Chełm jad ę do Kowla. Wsz ę dzie wida ć ś lady wojny. Kraj zniszczony bardzo. Z Kowla idziemy forsownymi marszami na wschód, do tego bez jedzenia, co nam humor psuje. Był to obszar poprzecinany wieloma rzekami dopływami, zabagniony i do ść g ę sto zalesiony, a biedne wioski były niemal ogołocone z zapasów.

10 Julian Smajda

11 Julian Smajda urodził się 22 grudnia 1898 r. w Bochni. W chwili wybuchu wojny nie miał jeszcze ukończonych 16 lat. Wobec zdecydowanego sprzeciwu rodziców nie mógł wstąpić do formującego się w Bochni batalionu Legionów Polskich i pozostać musiał w domu. Zgłosił się więc do władz cesarsko- królewskiej kolei żelaznej w Płaszowie i tam przez kilka miesięcy pracował. Cały czas marzył o udziale w walce o niepodległość. 2 września 1915 roku bez pożegnania z rodzicami wyszedł z domu, aby dołączyć do swoich kolegów w legionach.

12 Legioniści I Brygady na froncie wschodnim, Wołyń 1916 r.

13 Raport poranny, walki na froncie wschodnim 1916 r.

14 Legioniści II Brygady

15

16

17 Ofensywa na Kowel 1916 r. 4 czerwca rozpocz ę cie wielkiej ofensywy rosyjskiej. Moskale atakuj ą bezskutecznie. Nasza kompania idzie jako osłona komendy brygady. Mieszkamy w lesie pod namiotami, któr ą urz ą dzamy sobie z polowym komfortem. Przez dzie ń budujemy okopy rezerwowe, wieczorami ś piewamy przy ogniskach. Wci ąż na prawo słycha ć kanonad ę. U nas spokój panuje. Moskale ataku nie ponawiaj ą. Koło nas przechodzi 2 Brygada. Dnia 3 lipca idziemy na lini ę, zmieniamy drug ą kompani ę. Widz ę si ę z krajanami kolegami szkolnymi: Lizakiem, Wydr ą, Hamud ą i Cirpichem. 6 lipca ogie ń huraganowy i atak rosyjski, który odpieramy, lecz na drugi dzie ń musimy si ę wycofa ć, gdy ż na prawo linie przerwano. Baon nasz osłania odwrót. Pod Czerewach ą wstrzymujemy nieprzyjaciela na jeden dzie ń. Kompania nasza osłania dalej odwrót. Pod Trojanówk ą dop ę dzaj ą nas Kozacy i musimy ich powstrzyma ć.

18 Litania Narodu Polskiego

19 Orzeł legionowy

20 Legioniści nad Styrem, 1916 r.

21

22 9 lipca 1917 roku część legionistów odmawia złożenia przysięgi wierności Niemcom i Austro-Węgrom za co zostają internowani w Beniaminowie i Szczypiornie 9 lipca 1917 roku część legionistów odmawia złożenia przysięgi wierności Niemcom i Austro-Węgrom za co zostają internowani w Beniaminowie i Szczypiornie Aresztowany zostaje sam Piłsudski, który do końca wojny przebywa w więzieniu w Magdeburgu Aresztowany zostaje sam Piłsudski, który do końca wojny przebywa w więzieniu w Magdeburgu

23 Kryzys przysi ę gowy 1917 r. Kompania moja zmienia nazw ę na 9. Komend ę przejmuje porucznik Rado ń ski. 12 lipca przyje ż d ż a członek Rady Stanu Drzewiecki i bryg. Januszajtis. Chc ą naszych nawróci ć, lecz im si ę to nie udaje, gdy ż przysi ę gi nikt nie zło ż ył. Oficerowie rzucili szable pod nogi Januszajtisowi, a ten przy naszych szyderczych i gro ź nych okrzykach zawiał. Natomiast wieczorem robimy owacy ę kapitanowi Zasikowi po powrocie z Warszawy, gdzie był aresztowany, a która si ę zmienia w demonstracy ę przeciw Niemcom. Cywilna lidno ść bierze to za wybuch rewolucji, widz ą c nas tak podnieconych i spodziewaj ą c si ę star ć z Niemcami. Rozrzucaj ą mi ę dzy nami mnóstwo odzew rozmaitych partyi politycznych, nawołuj ą ż eby ś my si ę nie dali rozbroi ć i ż eby ś my wytrwali. Oficerowie królewiacy, którzy nie zło ż yli przysi ę gi zostali internowani. Na Niemców wszystko wre i prze do rewolucyi. 14 lipca legioni ś ci ka żą likwidowa ć napisy niemieckie ze sklepów, gro żą c u ż yciem przemocy.

24 22 lipca przychodzi wiadomo ść o aresztowaniu i wywiezieniu do Niemiec Komendanta Piłsudskiego i szefa Sosnkowskiego i zwolnieniu pułkownika Ś migłego, Roji i Norwida. Jeszcze nigdy nie byli ś my w takim poło ż eniu ….

25 Józef Piłsudski

26

27

28

29 Legioniści II Brygady w okopach

30 Józef Piłsudski uwolniony z Twierdzy Magdeburskiej

31

32

33

34

35

36

37

38

39


Pobierz ppt "B ą d ź wolnym i szanuj wolno ść 11 listopada Święto Niepodległości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google