Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TESTY SPRAWNOŚCIOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TESTY SPRAWNOŚCIOWE."— Zapis prezentacji:

1 TESTY SPRAWNOŚCIOWE

2 Próba zwinności Sala gimnastyczna, w obranym miejscu zostaje wyznaczony prostokąt o wymiarach 3x5 (w środku pachołek). Uczestnik próby startuje na sygnał z pozycji wykrocznej. Po starcie należy przebiec trzykrotnie wyznaczoną drogę pomiędzy pachołkami, bez dotknięcia czy przewrócenia któregokolwiek z pachołków. Sędzia kontroluje poprawność wykonania próby i mierzy czas w którym wykonano próbę.

3 WYNIK/ CZAS PUNKTACJA MNIEJ NIŻ 25 S. 6 25-26 5 26-27 4 27-28 3 28-29 2 29-30 1 POWYŻEJ 30 S.

4 Próba siły mięśni kończyn dolnych;
Sala gimnastyczna, uczestnik próby otrzymuje piłkę lekarską o wadze 2 kg, chwyta ją oburącz nad kolanami i przyjmuje pozycję w przysiadzie(ręce wyprostowane na wysokości ramion). Ocenę stanowi maksymalna liczba podskoków z piłką lekarską i powrót do przysiadu. Próba zostaje zakończona gdy zawodnik opuszcza ręce poniżej kolan, przytrzymuje piłkę udami lub wykonuje przerwy pomiędzy ćwiczeniami. Sędzia kontroluje poprawność i ilość wykonanych podskoków.

5 WYNIK PUNKTACJA 30 PODSKOKÓW I WIĘCEJ 6 25-29 5 20-24 4 15-19 3 10-14 2 5-9 1 MNIEJ NIŻ 4

6 Próba skoczności(mocy);
Sala gimnastyczna, miejsce przy ścianie- na której zostaje umieszczona podziałka centymetrowa. Zawodnik staje bokiem do ściany. Pierwsza czynność polega na zmierzeniu wysokości dosiężnej- stojąc na całych stopach należy wyciągnąć maksymalnie ramię do góry i zaznaczyć palcami ślad na podziałce, następnie z ustawienia bokiem z półprzysiadu z przedmachem ramion- ćwiczący wykonuje wyskok z odbicia obunóż w górę, w celu jak najwyższego dotknięcia palcami podziałki. Pomiarowi podlega różnica pomiędzy śladem zaznaczonym w staniu a dotknięciem podziałki po wyskoku. Próba wykonywana jest dwukrotnie z krótką przerwą. Zalicza się lepszy wynik.

7 WYNIK PUNKTACJA 40 CM. I WYŻEJ 6 37-39 5 34-36 4 31-34 3 27-30 2 23-26 1 PONIŻEJ 22

8 Poziom siły mięśni ramion;
Polega na wykonaniu jak największej liczby podciągnięć na drążku w podchwycie oburącz. Pomiędzy poszczególnymi podciągnięciami nie należy robić przerw. Podstawą oceny poziomu sprawności ramion jest liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń- opuszczenie do wyprostowanych rąk, podciągnięcie do uniesienia brody nad drążkiem.

9 WYNIK PUNKTACJA 14 I WIĘCEJ 6 11-13 5 10-8 4 7-5 3 4-2 2 1

10 Poziom siły mięśni brzucha;
Polega na wykonaniu siadu prostego z leżenia tyłem, z ramionami wyciągniętymi wzdłuż tułowia (bądź przy uszach). Podstawę oceny stanowi ilość poprawnie wykonanych powtórzeń( z leżenia z dotknięciem łopatkami podłogi do pełnego siadu) z czasie 60 sekund.

11 WYNIK PUNKTACJA 49 I WIĘCEJ 6 37-48 5 28-36 4 19-27 3 11-18 2 6-10 1 PONIŻEJ 5

12 Szybkość i koordynacja
Sala gimnastyczna. Uczeń biegnąc w miejscu ma za zadanie klasnąć pod uniesioną nogą. Sędzia odmierza czas sekund i kontroluje dokładność wykonania zadania.

13 WYNIK PUNKTACJA 35 I WIĘCEJ 6 30-34 5 26-29 4 21-25 3 16-20 2 11-15 1 PONIŻEJ 10

14 Końcowa ocena sprawności:
LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW OCENA 36-32 Celująca 31-26 Bardzo dobra 25-20 Dobra 19-14 Dostateczna 13-8 Dopuszczająca 7-0 Niedostateczna


Pobierz ppt "TESTY SPRAWNOŚCIOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google