Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autodesk® Revit® Structure 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autodesk® Revit® Structure 2011"— Zapis prezentacji:

1 Autodesk® Revit® Structure 2011
Nowości Uwaga do Prowadzącego: Pierwszy slajd obrazuje cel prezentacji i powinien widnieć na ekranie przez co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem; pozwala publiczności upewnić się, że faktycznie trafiła do odpowiedniej sali. Podczas dużych, oficjalnych prezentacji lub prezentacji dla menedżerów najlepiej, jeśli główny prowadzący zostanie przedstawiony przez inną osobę. Uwaga do Prowadzącego: W tym miejscu należy przedstawić mówcę. Wstęp powinien być krótki, ale podkreślający wiarygodność prowadzącego i jego znaczenie dla tej prezentacji. Należy przejść do następnego slajdu, kiedy prowadzący zabierze głos. Witam wszystkich, Nazywam się <Imię i Nazwisko> i chciałbym/chciałabym zaprosić Państwa na dzisiejszą prezentację „Nowości w programie Revit Structure 2011“. Chciałbym/chciałabym również przedstawić <Imię i Nazwisko> Tomasz Cacciuto Robobat Polska - Service 1

2 Najważniejsze funkcje
Autodesk® Revit ® Structure® 2011 Software Udoskonalnone funkcje projektowe Zwiększenie produktywności Rozszerzone możliwości Dopasowanie i wykończenie Łatwość użycia Zwiększony zakres projektowania Interfejs użytkownika Przepływ zadań dostosowany do potrzeb dużego zespołu Większa wydajność Udoskonalone możliwości modelowania Usprawnione tworzenie dokumentacji Ulepszony interfejs projektowania aplikacji Autodesk® Revit® S Aplikacja Model Review S Generator konstrukcji stalowych S Udoskonalone szkielety ścian S Modelowanie mostów S Ulepszone funkcje zbrojenia S  Wyższy stopień integracji Słupy pochyłe Systemy belek i kratownice Czyszczenie obiektów betonowych Zbrojenie betonu Model analityczny Symbole połączeń Witam na prezentacji „Nowości w programie Revit Structure 2011“. Zanim przyjrzymy się szczegółowo nowym funkcjom dostępnym w tegorocznej wersji programu, powiem krótko, jakich zagadnień dotyczyć będzie dzisiejsza prezentacja. Wersja 2011 oprogramowania Revit Structure koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: Ulepszone funkcje projektowe, w których zakres wchodzą słupy pochyłe, systemy belek i kratownice, pręty zbrojeniowe, model analityczny oraz symbole połączeń. Narzędzia wspomagające produktywność, umożliwiające przepływ zadań w dużych zespołach i pomagające zwiększyć wydajność projektu. Rozszerzone możliwości modelowania i projektowania, dostępne dla użytkowników posiadających ważną Subskrypcję dla oprogramowania Revit Structure. Funkcje dostępne wyłącznie dla posiadaczy Subskrypcji.

3 Udoskonalone funkcje projektowe
Zacznijmy od omówienia niektórych udoskonalonych funkcji projektowych. Udoskonalone funkcje projektowe

4 Udoskonalone funkcje projektowe
Przed Autodesk Revit Structure 2011 Po Ulepszone słupy pochyłe Umieszczanie w widoku planu Sterowanie położeniem geometrii zakończenia słupa dołączonego do belki Docinanie stycznej słupa dołączonego do stropu konstrukcyjnego Niedołączone słupy wyglądające jak po wycięciu końcowym Elewacja połączenia belek w słupach o zmienionych rozmiarach Dopasowanie wyrównania W nowoczesnych konstrukcjach coraz częściej stosuje się słupy pochyłe, a formy architektoniczne, dla których tworzy się projekty inżynieryjne, stają się coraz bardziej złożone. W programie Revit® Structure 2010 inżynierowie i kreślarze tworzyli słupy pochyłe przy pomocy rodzin słupów używanych do tworzenia słupów pionowych. Uwzględniały one zarówno cechy fizyczne jak i analityczne. Słupy pochyłe można było umieszczać w elewacjach, przekrojach i widokach 3D oraz do pewnego stopnia sterować ich końcowym położeniem i zachowaniem. W oprogramowaniu Autodesk® Revit® Structure 2011 udoskonalono funkcjonalność słupów pochyłych. Obecnie można je umieszczać w widoku planu w ten sam sposób, co w widoku 3D – metodą dwóch kliknięć. Użytkownicy mogą także dopasowywać je wzdłuż dołączonej belki oraz docinać słupy pochyłe dołączone do stropu konstrukcyjnego lub płyty. Docinać można również poziomo, pionowo oraz prostopadle, nawet jeśli słup pochyły nie jest dołączony do żadnego elementu. Po zmianie rozmiaru słupa, połączenia belek są automatycznie dopasowywane. Większa sterowność i łatwiejsze umieszczanie słupów pochyłych

5 Udoskonalone funkcje projektowe
Autodesk Revit Structure 2011 Przed Po Ulepszone systemy belek Usuwanie systemów belek przy jednoczesnym zachowaniu elementów belek Określanie kierunku belek dla niezależnej linii szkicu Określanie kierunku belek przy pomocy ścian i belek Dzisiaj wielu inżynierów i kreślarzy osobno modeluje poszczególne elementy konstrukcyjne, z których składa się strop. Narzędzie do tworzenia systemu belek w poprzednich wersjach oprogramowania umożliwiało użytkownikom efektywne układanie zestawu belek. W programie Revit Structure 2011 zostało ono dodatkowo udoskonalone i teraz pozwala jeszcze dokładniej umieszczać elementy systemu belek. Obecnie użytkownicy mogą wybrać podporę, taką jak ściana lub belka, na podstawie której określony zostanie kierunek systemu belek. Można również naszkicować linię wewnątrz lub na zewnątrz systemu belek by określić kierunek belek, a także usunąć system belek przy użyciu narzędzia Usuń System Belek. Po usunięciu systemu, pojedyncze belki pozostaną na swoich miejscach. Wyrównanie kierunku belki Większa elastyczność tworzenia i modyfikowania systemów belek

6 Udoskonalone funkcje projektowe
Autodesk Revit Structure 2011 Przed Po Udoskonalone kratownice: Usuwanie rodziny kratownic przy jednoczesnym zachowaniu elementów belek Szkicowanie pasów wiązara na dołączonej kratownicy Dołączanie dolnego pasa wiązara do stropów i płyt Tworzenie elementów kratownic często jest dla inżynierów i kreślarzy zadaniem czasochłonnym. W poprzednich wersjach programu Revit Structure użytkownicy mogli szybko dodawać kratownice do modelu budynku, zgodnie z układem i innymi określonymi parametrami. Mogli również dołączać górny pas wiązara do elementów dachu lub płyt, edytować położenie górnych i dolnych pasów oraz odblokowywać elementy kratownicy z rodziny kratownic. W programie Revit Structure 2011 funkcje te ulepszono, począwszy od możliwości dołączania dolnego i górnego pasa wiązara do stropu konstrukcyjnego lub elementu płyty fundamentowej. Obecnie użytkownicy mogą szkicować własne pasy wiązara na dołączonej kratownicy a jednocześnie usuwać rodzinę kratownic. Po usunięciu, pasy wiązara i środniki pozostaną na swoim miejscu. Większa elastyczność umieszczania i modyfikowania kratownic

7 Udoskonalone funkcje projektowe
Autodesk Revit Structure 2011 Przed Po Ulepszone łączenie/czyszczenie obiektów betonowych: Złożone profile belek Połączenia słupów Połączenia ścian Belki zakrzywione W oprogramowaniu Revit Structure 2011 ulepszono funkcje łączenia i czyszczenia zakończeń obiektów betonowych w złożonych profilach słupów, belek i połączeń ścian. Dzięki temu rysunki konstrukcyjne dokładniej odzwierciedlają model fizyczny. Przed Po Ściana Belka Wyświetlanie dokładniejszego przedstawienia na połączeniach betonowych

8 Udoskonalone funkcje projektowe
Autodesk Revit Structure 2011 Ulepszone zbrojenie: Pręty zbrojenia w kształcie spirali Zbrojenie krawędzi stropów Konfiguracja zestawów prętów zbrojenia Dodatkowy promień zagięcia zaczepu zbrojenia Widoczność otuliny w nadrzędnych obiektach betonowych Duże odstępy w zbrojeniu powierzchniowym w etykietach Wielu inżynierów i kreślarzy uszczegóławia modele obiektów betonowych pojedynczymi prętami zbrojeniowymi, zestawami prętów oraz zbrojeniem powierzchniowym i zbrojeniem ścieżką. Chociaż większość narzędzi w programie Revit Structure pomaga przyspieszyć ten proces, niektóre przypadki wymagają większej uwagi i dbałości o szczegół, dlatego zadanie to może stać się monotonne i uciążliwe. W oprogramowaniu Revit Structure 2011 udoskonalono funkcjonalność zbrojenia konstrukcyjnego – teraz obejmuje ona pręty zbrojenia w kształcie spirali, zbrojenie krawędzi płyt, konfigurację zestawów prętów zbrojeniowych, dodatkowy promień zagięcia zaczepu zbrojenia oraz duże odstępy w zbrojeniu powierzchniowym w etykietach. Więcej opcji podczas modelowania i dokumentowania zbrojenia betonu

9 Udoskonalone funkcje projektowe
Przed Po Autodesk Revit Structure 2011 Ulepszony model analityczny: Rzutowanie poziome: Od środka rdzenia ściany Od słupów i belek Rzutowanie pionowe: Automatyczne wykrywanie zachowania słupów Od belek Ręczne dopasowywanie słupów w modelu analitycznym Sztywne łącza w belkach Model analityczny w programie Revit zapewnia użytkownikom wiele możliwości rzutowania pionowego i poziomego oraz szereg opcji dostosowywania. Oprogramowanie Revit Structure 2011 wyposażone jest obecnie w udoskonalone narzędzia, umożliwiające poziome rzutowanie od słupów do płaszczyzny domyślnej, płaszczyzny wykrytej automatycznie oraz nazwanej płaszczyzny odniesienia. Można również rzutować poziomo od środkowej linii belki, linii położenia, siatek oraz nazwanych płaszczyzn odniesienia, a także ustawić rzutowanie pionowe od środka rdzenia ściany, co pozwala pomieścić różniące się szerokości w ścianach konstrukcyjnych. W przypadku, gdy nie ma stropu konstrukcyjnego, rzut pionowy górnej lub dolnej części słupa jest teraz automatycznie wykrywany do belek, natomiast rzut poziomy od belek (od lii położenia lub podstawy). Ponadto, model analityczny górnej lub dolnej części słupa może służyć do dopasowywania ręcznego. Większa elastyczność automatycznego i ręcznego dostosowywania modelu analitycznego

10 Udoskonalone funkcje projektowe
Autodesk Revit Structure 2011 Ulepszone symbole połączeń Dodatkowe rodziny symboli połączeń Wczytywanie rodzin symboli połączeń i zarządzanie nimi w oknie dialogowym Ustawienia Konstrukcyjne W rysunkach konstrukcyjnych rodzaje połączeń mogą być pokazywane przy użyciu różnych symbolicznych opisów na zakończeniach elementów konstrukcyjnych. W poprzednich wersjach oprogramowania Revit Structure użytkownicy mogli przypisywać tylko symbole Moment Frame i Moment Wspornika. Oprogramowanie Revit® Structure 2011 zapewnia obecnie kilka nowych rodzin symboli połączeń, które można wczytywać i wybierać jako domyślne poprzez nowy interfejs w oknie dialogowym Ustawienia Konstrukcyjne. Możliwość wyświetlania kilku nowych rodzajów połączeń symbolicznych na potrzeby dokumentacji

11 Zwiększenie produktywności
Przyjrzyjmy się teraz funkcjom zwiększającym produktywność. Zwiększenie produktywności

12 Zwiększenie produktywności
Autodesk Revit Structure 2011 Ulepszony interfejs użytkownika (UI) Paleta Właściwości Dostosowywanie Paska Narzędzi Szybkiego Dostępu Narzędzia na Pasku Stanu Przechodzenie od zakładki Modyfikuj do zakładki Kontekstowe Powtarzanie ostatniego polecenia Zmienianie rozmiarów okien dialogowych Wygląd i działanie udoskonalonego interfejsu użytkownika w programie Revit Structure 2011 pozwalają pracować w sposób elastyczny, a potrzebne narzędzia i polecenia mieć zawsze w zasięgu ręki. Udoskonalenia obejmują możliwość dokowania Palety Właściwości, dostosowywanie Narzędzi Szybkiego Dostępu do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz łatwość przechodzenia w obie strony pomiędzy zakładką Modyfikuj a zakładką Kontekstowe. Pasek Stanu wyposażony jest w nowe opcje umożliwiające przeglądanie modeli 3D w schemacie spójnych kolorów oraz wyświetlanie trójwymiarowych elementów w sposób bardziej realistyczny. Menu znajdujące się pod prawym klawiszem myszy posiada opcję powtarzania ostatniego polecenia, zapewniającą łatwiejszy dostęp do wcześniej aktywowanych narzędzi, oraz umożliwia zmienianie rozmiaru okien dialogowych programu Revit. Łatwiejszy dostęp do narzędzi i poleceń

13 Zwiększenie produktywności
Autodesk Revit Structure 2011 Powiązane modele – przepływ zadań dostosowany do potrzeb dużych zespołów Sterowanie platformami pracy Filtry widoku Etykietowanie elementów Większa wydajność Uruchamianie aplikacji Otwieranie modeli Synchronizacja z plikiem centralnym Powiązane pliki Czas reakcji interfejsu użytkownika Używanie oprogramowania Revit Structure 2011 usprawnia sposób pracy dużych zespołów. Użytkownicy mogą teraz sterować widocznością platform pracy w obrębie powiązanych modeli zgodnie z modelem nadrzędnym, oraz stosować do powiązanych modeli filtry widoku z modelu nadrzędnego. Można również etykietować elementy z plików powiązanych. Wprowadzono wiele ulepszeń zwiększających wydajność oprogramowania, takich jak szybsze uruchamianie aplikacji, otwieranie modeli, synchronizacja z plikiem centralnym, umieszczanie łączy w plikach oraz szybszy czas reakcji interfejsu użytkownika. Udoskonalone przepływy zadań dostosowane do pracy w dużych zespołach oraz większa wydajność oprogramowania

14 Zwiększenie produktywności
Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalenie możliwości modelowania Wybór obiektów Wymiary tymczasowe Wyrównywanie w 3D Umieszczanie belek przy pomocy geometrii CAD 3D Sterowanie tolerancją długości belki Podział ścian przy pomocy odstępów Kierunek przęseł w stropach metalowych Wiele z tych ulepszeń to funkcje z „listy życzeń“ użytkowników i członków Autodesk User Group International (AUGI), wprowadzone do pakietu Subscription Advantage dla programu Revit® Structure 2010 (październik 2009). Obecnie stanowią one cześć wersji 2011: Funkcja wybierania obiektów według „Wszystkich wystąpień" daje teraz możliwość wyboru tych obiektów w obrębie bieżącego widoku lub według projektu. W wymiarach tymczasowych można obecnie sterować rozmiarem czcionki oraz sposobem wyświetlania tła (transparentne lub nieprzezroczyste). Narzędzie wyrównujące można stosować do powierzchni pionowych w widokach 3D. Ulepszenia modelu obejmują między innymi możliwość umieszczania trójwymiarowych belek przy użyciu trójwymiarowych linii, krawędzi i krzywych z geometrii zaimportowanej z plików CAD, co sprowadza do minimum konieczność odtwarzania projektów w programie Revit Structure. Parametr Zaokrąglenie Długości Ramy Konstrukcyjnej można określać dla rodziny belek, nadpisując dokładne wyliczenie długości belki nad ogólniejszą, możliwą do zastosowania długością. Funkcjonalność ścian została ulepszona narzędziem Podziel Ściany Odstępem, ułatwiającym tworzenie paneli ścian. Tworząc stropy metalowe użytkownicy mogą teraz sterować kierunkiem przęseł przy pomocy narzędzia tworzenia obwiedni stropu, zamiast sterować nim przy użyciu etykiet. Ulepszenia ułatwiające wykonywanie codziennych zadań

15 Zwiększenie produktywności
Autodesk Revit Structure 2011 Usprawnione tworzenie dokumentacji Dostosowywanie etykiet elewacji Ulepszona lista rysunków Siatka układu arkusza Zdefiniowane przez użytkownika parametry „A“ i „W“ dostępne w polu zestawienia Przekształcanie linii modelowych, szczegółowych i symbolicznych w obie strony Dodawanie izolacji Warunkowe formatowanie zestawień Etykiety elewacji można teraz dostosowywać tak, aby wyświetlały się zgodnie ze standardami dokumentacji budowlanej obowiązującymi w danej firmie. W liście arkuszy można tworzyć nowe wiersze na tzw. placeholdery, czyli puste miejsca na arkusze. Placeholdery mogą reprezentować arkusze konsultantów lub zostać przekształcone w arkusze projektowe. Ponadto użytkownicy mogą wyświetlać siatkę układu arkusza by właściwie umieszczać widoki. W poprzednich wersjach oprogramowania Revit Structure parametrów A (Pole Przekroju Poprzecznego) i W (Waga) nie można było używać do zestawień. Teraz te zdefiniowane przez użytkownika parametry mogą być użyte w zestawieniach bez potrzeby przekształcania ich we wspólne parametry, co ułatwia przedmiar materiałów (obliczanie tonażu stali). Linie modelowe przekształca się w linie szczegółowe i odwrotnie przy pomocy jednego kliknięcia, dlatego użytkownicy nie muszą już poświęcać tyle czasu na czyszczenie rysunków, które wykonali błędnie, ponieważ nie mieli wystarczającego doświadczenia lub nie zwrócili wystarczającej uwagi na szczegóły. Ponadto do widoków szczegółowych można obecnie dodawać izolację (na przykład matę izolacyjną). Użytkownicy mogą również wykorzystywać w zestawieniach formatowanie warunkowe, co pomaga wizualnie identyfikować parametry spełniające bądź niespełniające norm projektu. Narzędzia zapewniające produktywne tworzenie dokumentacji budowlanej

16 Zwiększenie produktywności
Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalona obsługa tekstu Wypunktowanie i numeracja Wyświetlanie ramki wokół tekstu Skróty formatujące tekst Funkcja Znajdź i zastąp w adnotacjach Udoskonalone linie odniesienia Ulepszone dołączanie linii odniesienia Dopasowywanie odległości pomiędzy końcem linii odniesienia a adnotacją Wprowadzono wiele ulepszeń w obsłudze tekstu i linii odniesienia. Ulepszenia te obejmują między innymi możliwość wyświetlania pola tekstowego oraz opcję tworzenia tekstu w postaci wypunktowanej lub numerowanej listy. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z formatujących tekst skrótów klawiaturowych oraz znajdować i zastępować słowa w stworzonych adnotacjach. Udoskonalona obsługa linii odniesienia umożliwia ustawienie odpowiedniego wyrównania dla linii odniesienia umieszczonych na górze, po środku lub na dole tekstu adnotacji, oraz dopasowanie odległości pomiędzy końcem linii odniesienia a adnotacją. Więcej możliwości umieszczania tekstu i linii odniesienia

17 Zwiększenie produktywności
Autodesk Revit Structure 2011 Interfejs programowania aplikacji API Dynamiczna aktualizacja modelu: Powiadomienia o dodaniu/zmianie/skasowaniu elementu Programowe edytowanie w odpowiedzi na zmiany w modelu Revit Struktura wizualizacji wyników analiz Zaawansowane opcje wyboru i filtrowania elementów Nowe narzędzia interfejsu użytkownika Obsługa niestandardowych błędów [Uwaga do Prowadzącego: ten slajd jest opcjonalny – w zależności rodzaju słuchaczy obecnych na prezentacji] Interfejs programowania aplikacji Autodesk Revit API dla wersji 2011 obejmuje dynamiczną aktualizację modelu, zapewniającą powiadomienia o dodaniu/zmianie/skasowaniu elementu oraz programowe edytowanie w odpowiedzi na wszelkie zmiany w modelu Revit. Ponadto struktura wizualizacji wyników analiz pozwala programistom wyświetlać wyniki analiz w sposób graficzny w obrębie modelu Revit. Zaawansowane opcje wyboru i filtrowania elementów, aktualizacja modelu na żądanie, nowe narzędzia interfejsu użytkownika oraz obsługa niestandardowych błędów to kolejne dodatki do nowego interfejsu programowania aplikacji Revit. Dodatki do interfejsu programowania aplikacji Autodesk Revit API zapewniają wyższy stopień integracji

18 Rozszerzone możliwości
Porozmawiajmy teraz o funkcjach, które rozszerzą Wasze możliwości projektowania. Są one dostępne wyłącznie dla posiadaczy ważnej Subskrypcji do oprogramowania Revit Structure 2011. Rozszerzone możliwości

19 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Generator konstrukcji Generowanie elementów konstrukcyjnych Geometryczne parametry konstrukcji Różne tryby graficzne Funkcje te dostępne są wyłącznie dla posiadaczy ważnej Subskrypcji do oprogramowania Revit Structure 2011. Nowy Generator Konstrukcji służy do szybkiego definiowania i generowania prostych trójwymiarowych modeli konstrukcji. W oparciu o określone parametry geometryczne przypisane do konstrukcji, narzędzie generuje takie elementy konstrukcyjne jak słupy, belki i podpory, a tym samym przyspiesza i automatyzuje cały proces, sprowadzając go do kilku kliknięć. Szybsze i łatwiejsze tworzenie trójwymiarowych modeli konstrukcji

20 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Konstrukcje ze ścian drewnianych Połączenia w kształcie liter L i T Profile słupkowe – odstępy i blokowanie Konfiguracja parapetów okiennych i nadproży Opcja wielokrotnego wyboru Większa elastyczność umieszczania profili słupkowych Rozszerzenie do tworzenia konstrukcji ze ścian drewnianych zostało po raz pierwszy wprowadzone w październiku 2009 wraz z ukazaniem się pakietu Subscription Advantage. Narzędzie to umożliwia szybsze i precyzyjniejsze modelowanie szkieletów drewnianych ze ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Modele generowane są automatycznie, w oparciu o parametry zdefiniowane przez użytkownika. Pozwala to tworzyć dokładne, elastyczne szkielety drewniane, którymi można łatwo manipulować oraz opracowywać do nich dokumentację i zestawienia. Ściany i otwarcia można konstruować w oparciu o dostępne parametry konstrukcyjne, takie jak połączenia w kształcie liter L i T, odstępy i blokowanie profili słupkowych oraz konfiguracja parapetów okiennych i nadproży. W drugim wydaniu tego rozszerzenia dla oprogramowania Revit Structure 2011 wprowadzono opcję wielokrotnego wyboru. Ponadto funkcja wyboru warstw ścian została ulepszona i użytkownicy mogą teraz określać warstwę konstrukcyjną, w której wygenerowane zostaną profile słupkowe. Szybsze i dokładniejsze modelowanie konstrukcji ze ścian szkieletowych

21 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Mosty Definiowanie dróg i terenu Połączenie z oprogramowaniem AutoCAD® Civil 3D® Tworzenie definicji mostów Generowanie dokumentacji Dostosowywanie rodzin mostów do wymagań użytkownika Rozszerzenie do tworzenia mostów dołączono do pakietu Subscription Advantage dla oprogramowania Revit Structure 2010 (październik 2009), a obecnie jest ono częścią wersji 2011 programu, dostępną dla posiadaczy Subskrypcji. Rozszerzenie to pozwala dokładniej i wydajniej modelować mosty oraz pomaga generować typowe dwuwymiarowe rysunki planów i przekrojów. Użytkownicy mogą generować podstawowe parametry bardziej złożonej geometrii mostu, takie jak profile drogi, przęsła, przyczółki, filary i barierki. Profile drogi, rzędne oraz istniejące powierzchnie terenu można teraz importować z programu AutoCAD Civil 3D Moduł pozwala ponadto automatycznie generować widoki na potrzeby dokumentacji budowlanej, oraz tworzyć rodziny mostów i dostosowywać je do indywidualnych wymagań. Tworzenie dokładniejszych i bardziej wydajnych trójwymiarowych modeli mostów

22 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalone rozszerzenia dla zbrojenia Definiowanie i generowanie elementów prefabrykowanych Porównywanie zbrojenia wymaganego i zdefiniowanego przez użytkownika Generowanie prętów zbrojenia w oparciu o kody kształtów W oprogramowaniu Revit Structure 2011 udoskonalono wiele rozszerzeń dla zbrojenia. Pierwsze ulepszenie to możliwość definiowania i generowania elementów prefabrykowanych (nazywanych również częściami montażowymi), będąca zintegrowaną częścią generacji zbrojenia. Funkcjonalność tę zapewnia rozszerzenie dla zbrojenia belek, słupów i ścian. Drugie ulepszenie pozwala użytkownikom porównywać wymagane zbrojenie z obszarem zbrojenia zdefiniowanym przez użytkownika podczas parametryzacji. Funkcjonalność tę zapewnia rozszerzenie dla zbrojenia belek i słupów. Ostatnim ulepszeniem rozszerzeń dla zbrojenia jest generowanie zbrojenia w programie Revit Structure 2011 na podstawie lokalnych norm. Kody kształtów prętów zbrojenia oparte są o konstrukcyjne bazy danych, wspólne dla programów Autodesk® Robot™ Structural Analysis i AutoCAD® Structural Detailing. Rozszerzenia Revit® Extensions pozwalają efektywniej projektować zbrojenie

23 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Kolizje prętów zbrojenia Wyświetlanie kolizji w formie graficznej lub tabelarycznej Podświetlanie kolizji prętów zbrojenia znalezionych w obrębie modelu Podgląd i drukowanie rezultatów w formacie HTML Eksport do programów Microsoft® Excel® lub Microsoft® Word Powyższe funkcje dołączono do pakietu Subscription Advantage dla oprogramowania Revit Structure 2010 (październik 2009), a obecnie są one częścią wersji 2011 programu, dostępną dla posiadaczy Subskrypcji. Rozszerzenie wykrywające kolizje prętów zbrojenia umożliwia inżynierom budowlanym i kreślarzom wykrywanie kolizji w zbrojeniu już na wczesnym etapie procesu projektowego. Pozwala na generowanie szczegółowej listy wszystkich znalezionych konfliktów oraz wizualne wyświetlanie kolizji pomiędzy prętami zbrojenia, co ułatwia identyfikację niezgodności i wprowadzanie odpowiednich modyfikacji. Raporty można generować i drukować w formacie HTML lub eksportować je do programów Microsoft Excel i Microsoft Word.   Zmniejszenie ilości kosztownych przekształceń projektu i poprawek na miejscu budowy spowodowanych niewłaściwym umieszczeniem zbrojenia

24 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Rysunek zbrojenia - aktualizacja rozszerzenia Elementy stworzone w aplikacji Autodesk® Robot™ Structural Analysis importowane z pliku programu Revit Structure są teraz rozpoznawane w aplikacji AutoCAD® Structural Detailing. Pręty zbrojenia zdefiniowane przez użytkownika widoczne są w aplikacji AutoCAD Structural Detailing Projekt zbrojenia - aktualizacja rozszerzenia Funkcjonalność mapowania prętów zbrojenia Zbrojenie zdefiniowane przez użytkownika jest teraz rozpoznawane w programie Robot Structural Analysis Rozszerzenie dla rysunku zbrojenia pozwala użytkownikom generować dwuwymiarowe rysunki wykonawcze typowych komponentów zbrojenia betonu. Dzięki aktualizacji tego rozszerzenia belki, słupy i elementy stóp fundamentowych projektowane w aplikacji Robot Structural Analysis i importowane do programu Revit Structure mogą być obecnie rozrysowywane w programie AutoCAD Structural Detailing Ponadto, pręty zbrojenia zdefiniowane przez użytkownika w projekcie Revit rozpoznawane są w aplikacji AutoCAD Structural Detailing 2011. Rozszerzenie umożliwia użytkownikom wysyłanie belek, słupów i stóp fundamentowych z projektu wykonanego w Revit Structure do aplikacji Robot Structural Analysis w celu zaprojektowania zbrojenia w oparciu o określone kody projektowe. Aktywowanie funkcjonalności mapowania pozwala dopasować pręty zbrojenia do kształtów opartych o kody projektowe. Zbrojenie parametryczne i zbrojenie zdefiniowane przez użytkownika stworzone w oprogramowaniu opartym na platformie Revit zostaje wysłane do aplikacji Robot Structural Analysis, gdzie jest rozpoznawane jako parametryczne i zdefiniowane przez użytkownika, i w tym kontekście można je modyfikować. Podczas tej drogi w obie strony pręty zbrojenia – będące wynikiem projektowania – są generowane w projekcie Revit w oparciu o odpowiedni kod kształtu, pochodzący z kodów używanych w projekcie. Ulepszona interoperacyjność ułatwia tworzenie rysunków 2D i projektowanie analiz

25 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Ulepszone połączenie z aplikacją Robot Structural Analysis Przesyłanie połączeń stalowych Przesyłanie wymaganego zbrojenia Udoskonalone mapowanie elementów Przesyłanie widoków planu jako obrazów tła Użytkownicy posiadający zarówno oprogramowanie Revit® Structure 2011 jak i Robot™ Structural Analysis Professional 2011 oraz ważną Subskrypcję mogą teraz korzystać z ulepszonego dwukierunkowego połączenia pomiędzy tymi dwoma aplikacjami. Połączenia stalowe stworzone w programie Revit Structure można obecnie przesyłać do aplikacji Robot Structure Analysis i odwrotnie. Ponadto użytkownicy mogą przenieść wymagane zbrojenie dla belek i słupów do oprogramowania Revit Structure. Co więcej, komponent mapujący generatora elementów pomaga zintegrować przesyłanie pomiędzy oboma programami nierozpoznawanych profili, materiałów i prętów zbrojenia. Użytkownicy mają również możliwość wysyłania planów stropów wykonanych w programie Revit Structure do aplikacji Robot Structural Analysis jako obiektów tła. Zapewnia to lepszą widoczność pomiędzy modelem fizycznym a modelem analitycznym. Oprogramowanie Revit Structure zapewnia ulepszony przepływ zadań podczas modelowania informacji o budynku

26 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Rozszerzenia dla rozkładania obciążeń i projektowanie ze stali wielowarstwowej Dołączone do pakietu Revit Extension Ważna licencja na oprogramowanie Robot Structural Analysis nie jest już potrzebna Rozszerzenia dla rozkładnia obciążeń i projektowania ze stali wielowarstwowej, które wcześniej stanowiły cześć pakietu Robot Extension, wchodzą obecnie w skład pakietu Revit Extensions, co pomaga inżynierom przechodzić od modelowania informacji o budynku do przeprowadzania analiz. Wcześniej, aby z poziomu aplikacji Revit Structure uzyskać dostęp do narzędzi w tych dwóch rozszerzeniach, niezbędne było posiadanie ważnej licencji na oprogramowanie Robot Structural Analysis. Obecnie rozszerzenia te można uruchomić w programie Revit Structure bez konieczności instalowania aplikacji Robot Structural Analysis na tym samym komputerze.  Narzędzia wspomagające przechodzenie od modelowania informacji o budynku do przeprowadzania analiz

27 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Aplikacja Model Review Testowanie informacji o budynku Ocena zgodności ze standardami Zachowanie spójności modelu Narzędzie Autodesk® Revit® DB Link Import i eksport informacji o modelu Utrzymanie powiązań Aktualizacja informacji graficznych i niegraficznych Aplikacja Model Review automatyzuje proces przeglądania i sprawdzania projektów opartych o technologię modelowania informacji o budynku (BIM) w obrębie programu Revit Structure 2011, a tym samym pomaga zaoszczędzić cenny czas i pieniądze. Model Review pozwala użytkownikom oceniać dokładność i spójność modeli na tle standardów ustanowionych przez firmę, klientów lub najlepsze praktyki branżowe. Niezgodności można korygować przy pomocy jednego kliknięcia lub – w sytuacji gdy niezbędne są poprawki ręczne - postępując według instrukcji dostarczonych przez program. Aplikacja wyposażona jest w zdefiniowane opcje kontroli. Przy użyciu interfejsu Zarządzanie użytkownik może stworzyć lub wyedytować plik kontrolny, obejmujący różne opcje, między innymi korektę. Sprawdzając model informacji o budynku w oparciu o standardy, można dla poszczególnych scenariuszy szczegółowo określić aspekty, które mają zostać skontrolowane – informacje te zapisywane są jako część Pliku Kontrolnego. Narzędzie Autodesk Revit DB Link pozwala utrzymać powiązanie pomiędzy projektem Revit DB Link a bazami danych Microsoft® Access lub ODBC. Umożliwia również eksport danych z projektu Revit DB Link do bazy danych, dokonywanie zmian w danych oraz importowanie ich z powrotem do modelu Revit® Structure, przy jednoczesnej aktualizacji zarówno graficznych jak i niegraficznych informacji. Możliwość testowania modeli informacji o budynku oraz lepsze połączenie modeli zewnętrznymi bazami danych

28 Rozszerzone możliwości
Autodesk Revit Structure 2011 Konwerter współdzielonych parametrów Zmiana parametrów rodzin na parametry współdzielone Revit Dodawanie lub zastępowanie parametrów w pliku rodzin Revit Konwerter parametrów współdzielonych umożliwia zmienianie parametrów rodzin na parametry współdzielone Revit. Drugą funkcjonalnością tego narzędzia jest możliwość dodawania lub zastępowania współdzielonych parametrów w jednym lub wielu plikach rodzin Revit, co przyspiesza dokonywanie zmian podczas pracy z parametrami. Możliwość zmiany parametrów rodzin na parametry współdzielone Revit

29 Autodesk Revit Structure 2011
Udoskonalone funkcje projektowe Zwiększenie produktywności Rozszerzone możliwości Wersja 2011 oprogramowania Revit Structure obejmuje wiele ważnych, ulepszonych narzędzi do modelowania i tworzenia dokumentacji, a posiadaczom Subskrypcji pozwala zwiększyć produktywność przy pomocy rozszerzeń Revit Structure Extensions.

30 Autodesk, AutoCAD, Civil 3D, Revit i Robot stanowią zarejestrowane znaki handlowe firmy Autodesk, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych państwach. Pozostałe nazwy marek, nazwy produktów lub znaki handlowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Firma Autodesk zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty produktów oraz specyfikacji w dowolnej chwili bez powiadomienia i nie odpowiada za błędy typograficzne lub graficzne mogące pojawić się w niniejszym dokumencie. © 2010 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autodesk, AutoCAD, Civil 3D, Revit i Robot stanowią zarejestrowane znaki handlowe firmy Autodesk, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych państwach. Pozostałe nazwy marek, nazwy produktów lub znaki handlowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Firma Autodesk zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty produktów oraz specyfikacji w dowolnej chwili bez powiadomienia i nie odpowiada za błędy typograficzne lub graficzne mogące pojawić się w niniejszym dokumencie. © 2010 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autodesk, AutoCAD, Civil 3D, DWG,


Pobierz ppt "Autodesk® Revit® Structure 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google