Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© 2010 Autodesk Autodesk ® Revit ® Structure 2011 Nowości Tomasz Cacciuto Robobat Polska - Service.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© 2010 Autodesk Autodesk ® Revit ® Structure 2011 Nowości Tomasz Cacciuto Robobat Polska - Service."— Zapis prezentacji:

1 © 2010 Autodesk Autodesk ® Revit ® Structure 2011 Nowości Tomasz Cacciuto Robobat Polska - Service

2 © 2010 Autodesk Najważniejsze funkcje Autodesk ® Revit ® Structure ® 2011 Software Słupy pochyłe Systemy belek i kratownice Czyszczenie obiektów betonowych Zbrojenie betonu Model analityczny Symbole połączeń Udoskonalnone funkcje projektowe Dopasowanie i wykończenie Interfejs użytkownika Przepływ zadań dostosowany do potrzeb dużego zespołu Większa wydajność Udoskonalone możliwości modelowania Usprawnione tworzenie dokumentacji Ulepszony interfejs projektowania aplikacji Autodesk® Revit® Zwiększenie produktywności Łatwość użycia S Aplikacja Model Review S Generator konstrukcji stalowych S Udoskonalone szkielety ścian S Modelowanie mostów S Ulepszone funkcje zbrojenia S Wyższy stopień integracji Rozszerzone możliwości Zwiększony zakres projektowania Funkcje dostępne wyłącznie dla posiadaczy Subskrypcji.

3 © 2010 Autodesk Udoskonalone funkcje projektowe

4 © 2010 Autodesk Ulepszone słupy pochyłe Umieszczanie w widoku planu Sterowanie położeniem geometrii zakończenia słupa dołączonego do belki Docinanie stycznej słupa dołączonego do stropu konstrukcyjnego Niedołączone słupy wyglądające jak po wycięciu końcowym Elewacja połączenia belek w słupach o zmienionych rozmiarach Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalone funkcje projektowe Większa sterowność i łatwiejsze umieszczanie słupów pochyłych Dopasowanie wyrównania Przed Po

5 © 2010 Autodesk Ulepszone systemy belek Usuwanie systemów belek przy jednoczesnym zachowaniu elementów belek Określanie kierunku belek dla niezależnej linii szkicu Określanie kierunku belek przy pomocy ścian i belek Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalone funkcje projektowe Większa elastyczność tworzenia i modyfikowania systemów belek Wyrównanie kierunku belki Przed Po

6 © 2010 Autodesk Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalone kratownice: Usuwanie rodziny kratownic przy jednoczesnym zachowaniu elementów belek Szkicowanie pasów wiązara na dołączonej kratownicy Dołączanie dolnego pasa wiązara do stropów i płyt Udoskonalone funkcje projektowe Większa elastyczność umieszczania i modyfikowania kratownic Przed Po

7 © 2010 Autodesk Ulepszone łączenie/czyszczenie obiektów betonowych: Złożone profile belek Połączenia słupów Połączenia ścian Belki zakrzywione Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalone funkcje projektowe Wyświetlanie dokładniejszego przedstawienia na połączeniach betonowych Przed Po Belka Ściana

8 © 2010 Autodesk Ulepszone zbrojenie: Pręty zbrojenia w kształcie spirali Zbrojenie krawędzi stropów Konfiguracja zestawów prętów zbrojenia Dodatkowy promień zagięcia zaczepu zbrojenia Widoczność otuliny w nadrzędnych obiektach betonowych Duże odstępy w zbrojeniu powierzchniowym w etykietach Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalone funkcje projektowe Więcej opcji podczas modelowania i dokumentowania zbrojenia betonu

9 © 2010 Autodesk Ulepszony model analityczny: Rzutowanie poziome: Od środka rdzenia ściany Od słupów i belek Rzutowanie pionowe: Automatyczne wykrywanie zachowania słupów Od belek Ręczne dopasowywanie słupów w modelu analitycznym Sztywne łącza w belkach Autodesk Revit Structure 2011 Większa elastyczność automatycznego i ręcznego dostosowywania modelu analitycznego Udoskonalone funkcje projektowe Przed Po

10 © 2010 Autodesk Udoskonalone funkcje projektowe Ulepszone symbole połączeń Dodatkowe rodziny symboli połączeń Wczytywanie rodzin symboli połączeń i zarządzanie nimi w oknie dialogowym Ustawienia Konstrukcyjne Autodesk Revit Structure 2011 Możliwość wyświetlania kilku nowych rodzajów połączeń symbolicznych na potrzeby dokumentacji

11 © 2010 Autodesk Zwiększenie produktywności

12 © 2010 Autodesk Autodesk Revit Structure 2011 Ulepszony interfejs użytkownika (UI) Paleta Właściwości Dostosowywanie Paska Narzędzi Szybkiego Dostępu Narzędzia na Pasku Stanu Przechodzenie od zakładki Modyfikuj do zakładki Kontekstowe Powtarzanie ostatniego polecenia Zmienianie rozmiarów okien dialogowych Zwiększenie produktywności Łatwiejszy dostęp do narzędzi i poleceń

13 © 2010 Autodesk Powiązane modele – przepływ zadań dostosowany do potrzeb dużych zespołów Sterowanie platformami pracy Filtry widoku Etykietowanie elementów Większa wydajność Uruchamianie aplikacji Otwieranie modeli Synchronizacja z plikiem centralnym Powiązane pliki Czas reakcji interfejsu użytkownika Autodesk Revit Structure 2011 Zwiększenie produktywności Udoskonalone przepływy zadań dostosowane do pracy w dużych zespołach oraz większa wydajność oprogramowania

14 © 2010 Autodesk Autodesk Revit Structure 2011 Zwiększenie produktywności Ulepszenia ułatwiające wykonywanie codziennych zadań Udoskonalenie możliwości modelowania Wybór obiektów Wymiary tymczasowe Wyrównywanie w 3D Umieszczanie belek przy pomocy geometrii CAD 3D Sterowanie tolerancją długości belki Podział ścian przy pomocy odstępów Kierunek przęseł w stropach metalowych

15 © 2010 Autodesk Autodesk Revit Structure 2011 Usprawnione tworzenie dokumentacji Dostosowywanie etykiet elewacji Ulepszona lista rysunków Siatka układu arkusza Zdefiniowane przez użytkownika parametry A i W dostępne w polu zestawienia Przekształcanie linii modelowych, szczegółowych i symbolicznych w obie strony Dodawanie izolacji Warunkowe formatowanie zestawień Zwiększenie produktywności Narzędzia zapewniające produktywne tworzenie dokumentacji budowlanej

16 © 2010 Autodesk Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalona obsługa tekstu Wypunktowanie i numeracja Wyświetlanie ramki wokół tekstu Skróty formatujące tekst Funkcja Znajdź i zastąp w adnotacjach Udoskonalone linie odniesienia Ulepszone dołączanie linii odniesienia Dopasowywanie odległości pomiędzy końcem linii odniesienia a adnotacją Zwiększenie produktywności Więcej możliwości umieszczania tekstu i linii odniesienia

17 © 2010 Autodesk Interfejs programowania aplikacji API Dynamiczna aktualizacja modelu: Powiadomienia o dodaniu/zmianie/skasowaniu elementu Programowe edytowanie w odpowiedzi na zmiany w modelu Revit Struktura wizualizacji wyników analiz Zaawansowane opcje wyboru i filtrowania elementów Nowe narzędzia interfejsu użytkownika Obsługa niestandardowych błędów Zwiększenie produktywności Autodesk Revit Structure 2011 Dodatki do interfejsu programowania aplikacji Autodesk Revit API zapewniają wyższy stopień integracji

18 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości

19 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości Generator konstrukcji Generowanie elementów konstrukcyjnych Geometryczne parametry konstrukcji Różne tryby graficzne Autodesk Revit Structure 2011 Szybsze i łatwiejsze tworzenie trójwymiarowych modeli konstrukcji

20 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości Konstrukcje ze ścian drewnianych Połączenia w kształcie liter L i T Profile słupkowe – odstępy i blokowanie Konfiguracja parapetów okiennych i nadproży Opcja wielokrotnego wyboru Większa elastyczność umieszczania profili słupkowych Autodesk Revit Structure 2011 Szybsze i dokładniejsze modelowanie konstrukcji ze ścian szkieletowych

21 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości Mosty Definiowanie dróg i terenu Połączenie z oprogramowaniem AutoCAD® Civil 3D® Tworzenie definicji mostów Generowanie dokumentacji Dostosowywanie rodzin mostów do wymagań użytkownika Autodesk Revit Structure 2011 Tworzenie dokładniejszych i bardziej wydajnych trójwymiarowych modeli mostów

22 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości Autodesk Revit Structure 2011 Rozszerzenia Revit® Extensions pozwalają efektywniej projektować zbrojenie Udoskonalone rozszerzenia dla zbrojenia Definiowanie i generowanie elementów prefabrykowanych Porównywanie zbrojenia wymaganego i zdefiniowanego przez użytkownika Generowanie prętów zbrojenia w oparciu o kody kształtów

23 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości Autodesk Revit Structure 2011 Zmniejszenie ilości kosztownych przekształceń projektu i poprawek na miejscu budowy spowodowanych niewłaściwym umieszczeniem zbrojenia Kolizje prętów zbrojenia Wyświetlanie kolizji w formie graficznej lub tabelarycznej Podświetlanie kolizji prętów zbrojenia znalezionych w obrębie modelu Podgląd i drukowanie rezultatów w formacie HTML Eksport do programów Microsoft® Excel® lub Microsoft® Word

24 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości Rysunek zbrojenia - aktualizacja rozszerzenia Elementy stworzone w aplikacji Autodesk® Robot Structural Analysis importowane z pliku programu Revit Structure są teraz rozpoznawane w aplikacji AutoCAD® Structural Detailing. Pręty zbrojenia zdefiniowane przez użytkownika widoczne są w aplikacji AutoCAD Structural Detailing Projekt zbrojenia - aktualizacja rozszerzenia Funkcjonalność mapowania prętów zbrojenia Zbrojenie zdefiniowane przez użytkownika jest teraz rozpoznawane w programie Robot Structural Analysis Autodesk Revit Structure 2011 Ulepszona interoperacyjność ułatwia tworzenie rysunków 2D i projektowanie analiz

25 © 2010 Autodesk Ulepszone połączenie z aplikacją Robot Structural Analysis Przesyłanie połączeń stalowych Przesyłanie wymaganego zbrojenia Udoskonalone mapowanie elementów Przesyłanie widoków planu jako obrazów tła Oprogramowanie Revit Structure zapewnia ulepszony przepływ zadań podczas modelowania informacji o budynku Rozszerzone możliwości Autodesk Revit Structure 2011

26 © 2010 Autodesk Rozszerzenia dla rozkładania obciążeń i projektowanie ze stali wielowarstwowej Dołączone do pakietu Revit Extension Ważna licencja na oprogramowanie Robot Structural Analysis nie jest już potrzebna Narzędzia wspomagające przechodzenie od modelowania informacji o budynku do przeprowadzania analiz Rozszerzone możliwości Autodesk Revit Structure 2011

27 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości Aplikacja Model Review Testowanie informacji o budynku Ocena zgodności ze standardami Zachowanie spójności modelu Narzędzie Autodesk® Revit® DB Link Import i eksport informacji o modelu Utrzymanie powiązań Aktualizacja informacji graficznych i niegraficznych Możliwość testowania modeli informacji o budynku oraz lepsze połączenie modeli zewnętrznymi bazami danych Autodesk Revit Structure 2011

28 © 2010 Autodesk Rozszerzone możliwości Autodesk Revit Structure 2011 Możliwość zmiany parametrów rodzin na parametry współdzielone Revit Konwerter współdzielonych parametrów Zmiana parametrów rodzin na parametry współdzielone Revit Dodawanie lub zastępowanie parametrów w pliku rodzin Revit

29 © 2010 Autodesk Autodesk Revit Structure 2011 Udoskonalone funkcje projektowe Zwiększenie produktywności Rozszerzone możliwości

30 © 2010 Autodesk Autodesk, AutoCAD, Civil 3D, DWG, Autodesk, AutoCAD, Civil 3D, Revit i Robot stanowią zarejestrowane znaki handlowe rmy Autodesk, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych państwach. Pozostałe nazwy marek, nazwy produktów lub znaki handlowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Firma Autodesk zastrzega sobie prawo do modykowania oferty produktów oraz specykacji w dowolnej chwili bez powiadomienia i nie odpowiada za błędy typograczne lub graczne mogące pojawić się w niniejszym dokumencie. © 2010 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Pobierz ppt "© 2010 Autodesk Autodesk ® Revit ® Structure 2011 Nowości Tomasz Cacciuto Robobat Polska - Service."

Podobne prezentacje


Reklamy Google