Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy Budowanie schematu blokowego. Algorytm… Algorytm – w matematyce oraz informatyce sko ń czony, uporz ą dkowany ci ą g jasno zdefiniowanych czynno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy Budowanie schematu blokowego. Algorytm… Algorytm – w matematyce oraz informatyce sko ń czony, uporz ą dkowany ci ą g jasno zdefiniowanych czynno."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmy Budowanie schematu blokowego

2 Algorytm… Algorytm – w matematyce oraz informatyce sko ń czony, uporz ą dkowany ci ą g jasno zdefiniowanych czynno ś ci, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zada ń. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczaj ą cego wykonywanie działa ń przy pomocy liczb arabskich (a odró ż nieniu od abacism - przy pomocy abakusa), które z kolei wzi ę ło si ę od nazwiska Muhammed ibn Musa Alchwarizmi ( أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي ) matematyka perskiego z IX wieku

3 Tworzenie schematu blokowego Tworzenie przykładowego algorytmu: sumy dwóch liczb, opisany krok po kroku…

4 Po otwarciu programu Elbox Laboratorium Informatyki 2.0 ( ELI 2.0) wybieramy zakładk ę plik/ nowy projekt. W nazwie projektu wpisujemy dowolna nazw ę np. kalkulator. Zaznaczamy równie ż, ż e tworzymy plansze.

5 Jako pierwszy wybieramy blok pocz ą tkowy. Jako komunikat wpisujemy zamierzone zadanie np. Obliczenie sumy.

6 Nast ę pnie wybieramy blok wej ś ciowy (strzałka w lew ą stron ę ). W Okienku komunikat wpisujemy: Podaj pierwsz ą liczb ę. W okienku nazwa zmiennej: a.

7 Dodajemy drugi blok wej ś ciowy i post ę pujemy jak w przypadku pierwszego. W komunikacie piszemy: Podaj drug ą liczb ę. A w nazwie zmiennej: a.

8 Wstawiamy blok operacyjny i wpisujemy: suma:=a+b

9 Nastepnie wstawiamy blok wyj ś ciowy. W komunikacie wpisujemy słowo wynik. Natomiast w okienku wyra ż enie: a+b.

10 Na zakonczenie wstawiamy ostatni blok ko ń cowy. W komunikacie ko ń cowym wpisujemy słowo koniec.

11 Aby urochomi ć algorytm i sprawdzi ć czy jest wykonany prawidłowo nale ż y: 1. Klikn ą c na ikon ę tzw. Błyskawic ę (ozn. na rys. jako 1) 2. Klikn ą c na ikon ę, która pokazuje dwa ś lady ( ozn. na rys. jako 2)

12 Zadania.

13 Zadanie 1. Przestaw graficznie algorytm oblizania pola P kwadratu o boku a. Uwzglednij w schemacie warunek: dla a dodatniego ma nastąpić obliczenie pola i wyprowadzenie wyniku, w przeciwnym przypadku algorytm powinien się zakończyć odpowiednim komunikatem. Można go wpisać w oknie dialogowym klocka Koniec algorytmu.

14 Zadanie 2. Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola PO trójkąta o podstawie a i wysokości h. Uwzględnij warunek: dla a i h dodatniego ma nastąpić obliczenie pola oraz wyprowadzenie wyniku, w przeciwnym razie algorytm powinien się od razu zakończyć komunikatem: Wprowadzone dane śa nieprawidłowe.

15 KONIEC… Wykonała: Aleksandra Augustyniak Klasa: III E


Pobierz ppt "Algorytmy Budowanie schematu blokowego. Algorytm… Algorytm – w matematyce oraz informatyce sko ń czony, uporz ą dkowany ci ą g jasno zdefiniowanych czynno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google