Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie uczniów klas maturalnych 19 kwietnia 2013 r. Początek:8:50 Przewidywany koniec: 10:50.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie uczniów klas maturalnych 19 kwietnia 2013 r. Początek:8:50 Przewidywany koniec: 10:50."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie uczniów klas maturalnych 19 kwietnia 2013 r. Początek:8:50 Przewidywany koniec: 10:50

2 Komunikaty dyrektora CKE Komunikat z 5 marca 2013 r. o materiałach pomocniczych i przyborach dla zdających maturę pisemną Harmonogram egzaminów maturalnych w 2013 r. ( sesja regulaminowa, sesja dodatkowa, sesja poprawkowa)-komunikat z 24 sierpnia 2012 r. Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w maju 2013 roku Czas trwania poszczególnych części egzaminu z różnych przedmiotów Komunikat z 2 maja 2011 r. w sprawie listy olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2013 r.

3 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych LpPrzedmiot 1język polskiSłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż jeden na 25 osób 2biologiaKażdy zdający może mieć linijkę 3chemiaKarta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty 4fizyka i astronomia Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę i kalkulator prosty 5geografiaKażdy zdający powinien mieć linijkę, każdy zdający może mieć lupę, kalkulator prosty 6matematykaZestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty 7informatykaKażdy zdający może mieć kalkulator prosty

4 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta 26 kwietnia 2013 -zakończenie roku szkolnego 7 maja 2013-rozpoczęcie egzaminu maturalnego 28 czerwca 2013 (13 września 2013-odbiór świadectw dojrzałości 03 czerwca 2013 – 19 czerwca 2013 część ustna w sesji dodatkowej do 05 lipca 2013 złożenie do dyrektora pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego ( Załącznik nr 18) 27 sierpnia 2013 godz 09:00 –egzamin pisemny w sesji poprawkowej ( wszystkie przedmioty) 26 – 30 sierpnia 2013-egzamin ustny w sesji poprawkowej

5 Harmonogram egzaminów maturalnych w maju 2013 r od 07 maja 2013 r do 28 maja 2013 r część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych (dyrektora szkoły) w naszej szkole egzamin ustny odbywa się: od 13 maja 2013 r do 22 maja 2011 r w salach 303, 304, 305, 309, 311

6 Harmonogram egzaminów maturalnych w maju 2013 r DataDzień tygodnia Godz 9:00 Poziom podstawowy Godz 14:00 07 maja 2013 wtorekjęzyk polski(PP) 08 maja 2013 środamatematyka(PP) 09 maja 2013 czwartekj. angielski(PP)j. angielski(PR) 10 maja 2013 piątekmatematyka (PR) 13 maja 2013 poniedziałekWiedza o społeczeństwie ( PP i PR) 14 maja 2013 wtorekChemia (PP i PR)Geografia (PP i PR)

7 Harmonogram egzaminów maturalnych w maju 2013 r DataDzień tygodnia Godz 9:00 Poziom podstawowy Godz 14:00 17 maja 2013 piątekBiologia (PP i PR)Historia (PP i PR) 20 maja 2013 poniedziałekFizyka i astronomia (PP i PR) 21 maja 2013 wtorekJęzyk niemiecki (PP)Język niemiecki (PR) 22 maja 2013 środaInformatyka (PP i PR) 23 maja 2013 czwartekJęzyk rosyjski (PP)Język rosyjski (PR)

8 Sale, w których odbywają się egzaminy pisemne: Język polski PP:duża sala gimnastyczna, 101, 102, 103 Matematyka PP: duża sala gimnastyczna, 124, 125 Język angielski: szczegóły na kolejnym slaidzie Matematyka-PR: 124, 125, 126 WOS-101 (PP i PR) Chemia: 101,102 Geografia: 101(PP i PR) Biologia: 101 (PP i PR) Fizyka i astronomia: 101,102(PP) 102 i 103 (PR) Język niemiecki: 101(PP) Informatyka: szczegóły na kolejnym slaidzie Język rosyjski: 101(PP)

9 Usytuowanie absolwentów zdających język angielski 101- 15 osób z 4A 102- 3 osoby z 4A i 12 osób z 4B 103- 15 osób z 4B 108 – 1 osoba z 4B i 14 osób z 4D 111 – 6 repetentów 124 – 14 osób z 4D 125 – 15 osób z 4E 126 – 11 osób z 4E i 3 repetentów 202- 1 osoba z 4E 203- 1 osoba z 4E

10 Usytuowanie absolwentów zdających język angielski 204- 1 osoba z 4D 101- godz 14:00 poziom rozszerzony-2 osoby z 4A, 8 osób z 4B i 1 osoba z 4E 102-godz 14:00 poziom rozszerzony- 1 osoba z 4E 103 – godz 14:00 poziom rozszerzony – 5 osób z 4D, 2 osoby z 4E i 3 repetentów

11 Usytuowanie absolwentów zdających informatykę 230 – godz 9:00 poziom podstawowy- 2 osoby z 4D 2 osoby z 4D i 3 osoby z 4E 231 – 6 osób z 4E 242 – godz 9:00 poziom rozszerzony-3 osoby 4D, 5 osób z 4E i 1 repetent

12 Sesja dodatkowa W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających zdawanie egzaminu zgodnie z harmonogramem, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców/ prawnych opiekunów, dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu/egzaminów w dodatkowym terminie. Wniosek wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.

13 Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym DataDzień tygodnia Godz 9:00Godz 14:00 3 czerwca 2013poniedziałekJęzyk polski (PP) 4 czerwca 2013wtorekMatematyka (PP)Matematyka (PR) 5 czerwca 2013środaJęzyk angielski(PP) Język angielski(PR) 6 czerwca 2013czwartekWOS (PP i PR)Chemia (PP i PR) 7 czerwca 2013piątekBiologia(PP i PR)Historia(PP i PR) 11 czerwca 2013 wtorekGeografia(PP i PR) Informatyka(PP i PR) 12 czerwca 2013 środaJęzyk rosyjski(PP) Język rosyjski (PR) 14 czerwca 2013 czwartekFizyka i astronomia (PP i PR) 17 czerwca 2013 poniedziałekJęzyk niemiecki(PP) Język niemiecki (PR)

14 Sesja poprawkowa Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego z tych przedmiotów na zadeklarowanych poziomie. Zdający, który przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu w części pisemnej albo w ustnej, może ponownie przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu i na tym samym poziomie w sesji poprawkowej.

15 Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym DataDzień tygodniaprzedmioty 27 sierpnia 2013 r.wtorekWszystkie pisemne na obu poziomach 26 sierpnia – 30 sierpnia 2013 r.

16 Procedura przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, zdający składa do dyrektora szkoły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu- Załącznik Nr 18 Miejsce przeprowadzenia ponownego egzaminu dyrektor OKE poda na stronie internetowej do dnia 10 sierpnia 2013 r. (najprawdobodobniej III LO im. gen. J.Sowińskiego, ul Rogalińska 2)

17 Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów PrzedmiotyArkuszeCzas trwania w min Język polski Matematyka Poziom podstawowy 170 Poziom rozszerzony 180 Języki obce nowożytne Poziom podstawowy 120 Poziom rozszerzony -cz I 120 Poziom rozszerzony -cz II 70 Informatyka Poziom podstawowy- cz I 75 Poziom podstawowy -cz II 120 Poziom rozszerzony- cz I 90 Poziom rozszerzony- cz II 150

18 Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów PrzedmiotyArkuszeCzas trwania w min Filozofia Historia Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy 120 Poziom rozszerzony 180 Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Poziom podstawowy 120 Poziom rozszerzony 150

19 Organizacja egzaminów pisemnych W dniu egzaminu należy przyjść do szkoły co najmniej 40 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. W sekretariacie szkoły lub w sali u wychowawcy zostawiacie telefony komórkowe i inne urządzenia telekomunikacyjne lub ich nie przynosicie szkoły Wchodzicie do sal egzaminacyjnych w kolejności podanej na listach wywieszonych na drzwiach (alfabetycznie). Pokazujecie dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL, odbieracie po 2 naklejki z kodem szkoły i PESELEM, losujecie miejsce i podpisujecie się imieniem i nazwiskiem na liście z HERMESA Wyniki będą ogłoszone w dniu 28 czerwca 2013 r. i 13 września 2013 r. (odbiór świadectw dojrzałości)

20 Uwagi o zachowaniu podczas egzaminów pisemnych Nie wychodzimy z sali podczas egzaminu. Po zakończeniu pisania pracy, zamykamy arkusz i zsuwamy pracę na brzeg stolika, sygnalizujemy ten fakt ZN poprzez podniesienie ręki i po uzyskaniu zgody przewodniczącego opuszczamy salę. Po upływie czasu egzaminu zamykamy arkusz i zsuwamy pracę na brzeg stolika. Opuszczamy salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN. Zostają wskazani przedstawiciele zdających jako świadkowie pakowania prac do tzw. bezpiecznych kopert.

21 Kodowanie arkuszy Absolwenci o określonej dysleksji nie zaznaczają jej na arkuszu egzaminacyjnym – zrobi to ZN

22 Świadectwo dojrzałości Na świadectwie są podane procenty uzyskanych punktów ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów

23 Organizacja egzaminów ustnych Przychodzicie w danym dniu, nie później niż 5 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu ( sale: 303, 304, 305, 309, 311) Po wejściu do sali, przedstawiacie się i podajecie Przewodniczącemu Zespołu Przedmiotowego dokument tożsamości ze zdjęciem i PESELEM; przystępujecie do prezentacji ( język polski) lub losujecie zestaw ( języki obce nowożytne). Wyniki są ogłaszane tego samego dnia.

24 Komunikaty Terminy egzaminu zawodowego Pisemny: 17 czerwca 2013 r. godzina 12:00, sala gimnastyczna duża i mała( technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk) Egzamin praktyczny: technik elektronik 19 czerwca 2013 r. godz. 09:00- 240 minut- sale: 101 i 102 Egzamin praktyczny: technik informatyk 18 czerwca 2013 (I i II zmiana)- 240 minut-sale: 231, 230, 242,243 Etap praktyczny: technik teleinformatyk 19 czerwca 2013 r. (I zmiana) – 240 minut-sale 242 i 243 Wydawanie dyplomów 26 sierpnia 2013 r.

25 Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia podczas egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego w 2013 r.


Pobierz ppt "Szkolenie uczniów klas maturalnych 19 kwietnia 2013 r. Początek:8:50 Przewidywany koniec: 10:50."

Podobne prezentacje


Reklamy Google