Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa pokrewne wydawców dr Sybilla Stanisławska - Kloc Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytet Jagielloński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa pokrewne wydawców dr Sybilla Stanisławska - Kloc Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytet Jagielloński."— Zapis prezentacji:

1 Prawa pokrewne wydawców dr Sybilla Stanisławska - Kloc Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytet Jagielloński

2 Prawa pokrewne zpokrewne, sąsiednie: do prawa autorskiego zheterogeniczna kategoria praw zprawa te powstały w wyniku postępu technicznego zaliczamy do nich: - prawa artystów wykonawców, - prawa producentów fonogramów i videogramów, - prawa do nadań radiowych i telewizyjnych, - prawa pokrewne wydawców: a) do pierwszych wydań, b) wydań naukowych i krytycznych

3 Prawa pokrewne zuregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 zustawa z 1926, nie zawierały postanowień dot. praw pokrewnych zart. 38 ustawy o pr. aut i pr pokr. z 1994 r. zprawa pokrewne wydawców - wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy w 2000 r. w wyniku implementacji dyrektywy Rady nr 93/98/EEC z dnia 29 października 1993 r. dotyczącej harmonizacji czasu trwania ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych znie jest przedmiotem uregulowań w konwencjach międzynarodowych

4 Charakter praw pokrewnych zprzesłanki udzielenia ochrony zprzedmiot ochrony ztreść prawa zczas trwania

5 Prawa do pierwszych wydań zpierwszych wydań, editio princeps, wydań pośmiertnych znie utrwalone, nie zwielokrotnione na egzemplarzach utwory (przekazywane z pokolenia na pokolenie) znieznane, (rękopisy, listy, pamiętniki, oryginały rysunków) zniechronionych utworów wszelkich kategorii (ochrona nie istniała, wygasła - dzieła starożytnych twórców, dokumenty urzędowe) i tekstów (nie nietwórcze: fotografie, plany) zktórych egzemplarze nie były powszechnie dostępne ? = ?utwór nie był wcześniej rozpowszechniony ? (gdziekolwiek na świecie) zodkryte stare fonogramy (stare przemówienie) - nie objęte ochroną zmalowidła na ścianach jaskini, partytura F. Szopena - objęte ochroną zutwór zależny- może podlegać ochronie (rękopis tłumaczenia)

6 Prawa do pierwszych wydań

7

8 zprzesłanka udzielenia ochrony : rozpowszechnienie- sposób i miejsce : dowolne zindywidualnie lub w zbiorze zopublikowanie, wystawienie, wygłoszenie, rozpowszechnienie w internecie zprawa zależne a pr. pokrewne zdziałanie zgodne z prawem : prawa do corpus mechanicum, art pr. aut., dobra osobiste, 183 i 184 kc

9 Podmiot prawa zwydawca: - os. fizyczna, - os. prawna, - ułomna os. prawna (art. 33 ze zn 1 kc) znie ma zastosowania art. 12 i 14 pr. aut. zochrona zagranicznych pierwszych wydań – art zpodmiot - ten kto rozpowszechnił (organizator wydarzenia, stacja tv, administrator/podmiot posiadający stronę www) – a nie ten kto znalazł zDomniemanie – odpowiednie stos. art. 8 ust. 2 pr. aut.

10 Treść prawa do pierwszych wydań zprawo majątkowe zprzenoszalne, dziedziczne ztreść prawa obejmuje : wszystkie pola eksploatacji zczas trwania : okres 25 lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia (liczony w pełnych latach - art.. 39) zdroit de suite zprawa zależne zwyczerpanie prawa - art. 51

11 Umowy dotyczące prawa wydawcy do pierwszych wydań zbrak odesłania do art. 41 i nast.

12 Dozwolony użytek zwykonywanie prawa do pierwszych wydań podlega ograniczenion z art pr aut. z dozwolony użytek prywatny zdozwolony użytek publiczny

13 Ochrona prawa do pierwszych wydań zodpowiednie stosowanie art. 79 i 80 pr. aut. zochrona technicznych zabezpieczeń, metek elektronicznych z zinstrumenty procesowe - art. 80

14 Prawa do wydań naukowych i krytycznych zwprowadzono w wyniku implementacji dyrektywy 93/98 (fakultatywnej) zmożliwa kumulatywna ochrona (pierwsze wydanie oraz wyd. krytyczne) zrelacja : twórczość - opracowanie w rozumieniu art. 2 - opracowanie naukowe /krytyczne zochroną objęte prace o charakterze naukowym (opatrzenie aparatem naukowym, naukowa edycja starych: rękopisow, kronik, listów, uwspółcześnienie pisowni- zapisu nutowego), niechronionych utworów wszelkich kategorii (ochrona nie istniała, wygasła - dzieła starożytnych twórców, dokumenty urzędowe) i tekstów

15 Prawa do wydań krytycznych/naukowych zprzesłanka udzielenia ochrony : przygotowanie krytycznego /naukowego wydania (tradycyjnego, elektronicznego) zustalenie pierwotnego tekstu (papirus) zuwspółcześnienie pisowni zNie może stanowić opracowania w rozumieniu art. 2 pr. aut.

16 Podmiot prawa zosoba kt. przygotowała wydanie znaukowiec, etnograf, historyk zwydawca znie ma zastosowania art. 12 i 14 pr. aut. zodpowiednie stosowanie domniemania z art. 8 ust. 2 pr. aut.

17 Treść prawa do wydań naukowych / krytycznych zprawo majątkowe zprzenoszalne, dziedziczne ztreść prawa: tylko w zakresie pól eksploatacji wsazkanych w art. 50 pkt 1 i 2 zutrwalanie, zwielokrotnianie z- nie objęte zakresem tego prawa rozpowszechnianie (tradycyjne, jak i internetowe) zczas trwania : okres 30 lat od daty publikacji (liczony w pełnych latach - art. 39) zwyczerpanie prawa - art. 51

18 Umowy dotyczące prawa wydawcy do wydań naukowych i krytyczych zbrak odesłania do art. 41 i nast. pr. aut.

19 Dozwolony użytek zwykonywanie prawa do wydań naukowych / krytycznych podlega ograniczenion z art pr aut. zdozwolony użytek prywatny zdozwolony użytek publiczny

20 Ochrona prawa do wydań naukowych/krytycznych zodpowiednie stosowanie art. 79 i 80 pr. aut. zochrona technicznych zabezpieczeń i metek elektronicznych zart. 80

21 Zakończenie z Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Prawa pokrewne wydawców dr Sybilla Stanisławska - Kloc Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytet Jagielloński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google