Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa pokrewne wydawców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa pokrewne wydawców"— Zapis prezentacji:

1 Prawa pokrewne wydawców
dr Sybilla Stanisławska - Kloc Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytet Jagielloński

2 Prawa pokrewne pokrewne, sąsiednie: do prawa autorskiego
heterogeniczna kategoria praw prawa te powstały w wyniku postępu technicznego zaliczamy do nich: - prawa artystów wykonawców, - prawa producentów fonogramów i videogramów, - prawa do nadań radiowych i telewizyjnych, - prawa pokrewne wydawców: a) do pierwszych wydań, b) wydań naukowych i krytycznych

3 Prawa pokrewne uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 ustawa z 1926, nie zawierały postanowień dot. praw pokrewnych art. 38 ustawy o pr. aut i pr pokr. z 1994 r. prawa pokrewne wydawców - wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy w 2000 r. w wyniku implementacji dyrektywy Rady nr 93/98/EEC z dnia 29 października 1993 r. dotyczącej harmonizacji czasu trwania ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych nie jest przedmiotem uregulowań w konwencjach międzynarodowych

4 Charakter praw pokrewnych
przesłanki udzielenia ochrony przedmiot ochrony treść prawa czas trwania

5 Prawa do pierwszych wydań
pierwszych wydań, editio princeps, wydań pośmiertnych nie utrwalone, nie zwielokrotnione na egzemplarzach utwory (przekazywane z pokolenia na pokolenie) nieznane, (rękopisy, listy, pamiętniki, oryginały rysunków) niechronionych utworów wszelkich kategorii (ochrona nie istniała, wygasła - dzieła starożytnych twórców, dokumenty urzędowe) i tekstów (nie ”nietwórcze”: fotografie, plany) których egzemplarze nie były powszechnie dostępne ? = ?utwór nie był wcześniej rozpowszechniony ? (gdziekolwiek na świecie) odkryte stare fonogramy (stare przemówienie) - nie objęte ochroną malowidła na ścianach jaskini, partytura F. Szopena - objęte ochroną utwór zależny- może podlegać ochronie (rękopis tłumaczenia)

6 Prawa do pierwszych wydań

7 Prawa do pierwszych wydań

8 Prawa do pierwszych wydań
przesłanka udzielenia ochrony : rozpowszechnienie- sposób i miejsce : dowolne indywidualnie lub w zbiorze opublikowanie, wystawienie, wygłoszenie, rozpowszechnienie w internecie prawa zależne a pr. pokrewne działanie zgodne z prawem : prawa do corpus mechanicum, art pr. aut., dobra osobiste, 183 i 184 kc

9 Podmiot prawa wydawca: - os. fizyczna, - os. prawna,
- ułomna os. prawna (art. 33 ze zn 1 kc) nie ma zastosowania art. 12 i 14 pr. aut. ochrona „zagranicznych” pierwszych wydań – art. 99 „5” podmiot - ten kto rozpowszechnił (organizator wydarzenia, stacja tv, administrator/podmiot posiadający stronę www) – a nie ten kto znalazł Domniemanie – odpowiednie stos. art. 8 ust. 2 pr. aut.

10 Treść prawa do pierwszych wydań
prawo majątkowe przenoszalne, dziedziczne treść prawa obejmuje : wszystkie pola eksploatacji czas trwania : okres 25 lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia (liczony w pełnych latach - art.. 39) droit de suite prawa zależne wyczerpanie prawa - art. 51

11 Umowy dotyczące prawa wydawcy do pierwszych wydań
brak odesłania do art. 41 i nast.

12 Dozwolony użytek wykonywanie prawa do pierwszych wydań podlega ograniczenion z art pr aut. dozwolony użytek prywatny dozwolony użytek publiczny

13 Ochrona prawa do pierwszych wydań
odpowiednie stosowanie art. 79 i 80 pr. aut. ochrona technicznych zabezpieczeń, „metek” elektronicznych instrumenty procesowe - art. 80

14 Prawa do wydań naukowych i krytycznych
wprowadzono w wyniku implementacji dyrektywy 93/98 (fakultatywnej) możliwa kumulatywna ochrona (pierwsze wydanie oraz wyd. krytyczne) relacja : twórczość - opracowanie w rozumieniu art. 2 - opracowanie naukowe /krytyczne ochroną objęte prace o charakterze naukowym (opatrzenie aparatem naukowym, naukowa edycja starych: rękopisow, kronik, listów, uwspółcześnienie pisowni- zapisu nutowego), niechronionych utworów wszelkich kategorii (ochrona nie istniała, wygasła - dzieła starożytnych twórców, dokumenty urzędowe) i tekstów

15 Prawa do wydań krytycznych/naukowych
przesłanka udzielenia ochrony : przygotowanie krytycznego /naukowego wydania (tradycyjnego, elektronicznego) ustalenie pierwotnego tekstu (papirus) uwspółcześnienie pisowni Nie może stanowić opracowania w rozumieniu art. 2 pr. aut.

16 Podmiot prawa osoba kt. przygotowała wydanie
naukowiec, etnograf, historyk wydawca nie ma zastosowania art. 12 i 14 pr. aut. odpowiednie stosowanie domniemania z art. 8 ust. 2 pr. aut.

17 Treść prawa do wydań naukowych / krytycznych
prawo majątkowe przenoszalne, dziedziczne treść prawa: tylko w zakresie pól eksploatacji wsazkanych w art. 50 pkt 1 i 2 utrwalanie, zwielokrotnianie - nie objęte zakresem tego prawa rozpowszechnianie (tradycyjne, jak i „internetowe”) czas trwania : okres 30 lat od daty publikacji (liczony w pełnych latach - art. 39) wyczerpanie prawa - art. 51

18 Umowy dotyczące prawa wydawcy do wydań naukowych i krytyczych
brak odesłania do art. 41 i nast. pr. aut.

19 Dozwolony użytek wykonywanie prawa do wydań naukowych / krytycznych podlega ograniczenion z art pr aut. dozwolony użytek prywatny dozwolony użytek publiczny

20 Ochrona prawa do wydań naukowych/krytycznych
odpowiednie stosowanie art. 79 i 80 pr. aut. ochrona technicznych zabezpieczeń i „metek” elektronicznych art. 80

21 Zakończenie Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Prawa pokrewne wydawców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google