Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania psychofizjologiczne. Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu. Marcel Proust Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła.

Коpie: 1
Badania psychofizjologiczne. Przegląd teorii nastroju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania psychofizjologiczne. Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu. Marcel Proust Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła."— Zapis prezentacji:

1 Badania psychofizjologiczne

2 Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu. Marcel Proust Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi. Kornel Makuszyński

3 Opis zjawiska

4 Smutek jest jednym z wielu negatywnych nastrojów takich, jak: obawa, poirytowanie, napięcie, znudzenie, zmęczenie itp. Smutek, to negatywny nastrój, charakteryzujący się poczuciem …

5 Russell, J.A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39, pleasuredispleasure sleepiness arousal

6 Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2005). International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-6. University of Florida, Gainesville, FL.

7 Poznawcze znaczenie smutku

8 Nastrój nie wywołuje zachowań, ale ma wpływ na nastawienie poznawcze i poprzez to nastawienie reguluje sposób realizacji zachowań (np. wolniej, szybciej, dokładnie, niedokładnie itp.)

9 Działaj mobilizacja szybkościowa; jak najszybciej uruchom wyuczoną i wyćwiczoną reakcję Uważaj mobilizacja dokładnościowa; powstrzymaj reakcję aż do momentu rozstrzygnięcia UWAŻAJDZIAŁAJ GO UWAŻAJDZIAŁAJ NO-GO GO

10 RUN wykonywanie planów EDIT rozwiązywanie problemów Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Gdańsk: GWP. [str ] RUN = ? EDIT 4; 7; 10; 13; ? RUN EDIT

11 Być może smutek powoduje osłabienie sprawności we wszystkich obszarach poznawczych, ale badania nad depresją sugerują, że deficyt może się ograniczać tylko do strefy kontroli poznawczej

12 wysoka aktywność kory przedczołowej niska aktywność kory przedczołowej Kaiser, S, Unger, J, Kiefer, M, Markela, J, Mundt, C, Weisbrod, C (2003). Executive control deficit in depression: event-related potentials in a Go/Nogo task. Psychiatry Research: Neuroimaging, 122, Osoby depresyjne nie angażują mechanizmów poznawczych pozwalających sobie lepiej radzić z zadaniami wymagającymi hamowania poznawczego (hamowanie dominującej reakcji)

13 Harvey P.O., Le Bastard G., Pochon J.B., Levy R., Allilaire J.F., Dubois B., et al. Executive functions and updating of the contents of working memory in unipolar depressions, Journal of Psychiatric Research, 38, pp Osoby depresyjne gorzej wypadają w zadaniach wymagających utrzymywania w pamięci operacyjnej 1, 2 lub 3 elementów (zadanie n- back, pamięć robocza).

14 Osoby w nastroju negatywnym wypadły gorzej w zadaniu n-back niż osoby w nastroju pozytywnym (Gray i in., 2002; Koch i in., 2007) Osoby smutne postrzegają zadania poznawcze jako trudniejsze niż osoby wesołe (Gendolla, 2007) Osoby smutne wykazują gorsze efekty uczenia się w zadaniach poznawczych niż osoby wesołe (Brand, Reimer, Opwis, 2007) Podobnych rezultatów jest raczej mało – czy nastrój ma zatem wpływ na rozumowanie? Nie, bo taki wpływ mają tylko cechy lub symptomy chorobowe Tak, ale sztuczny nastrój jest za słaby, żeby zaobserwować jego wpływ

15 Jeśli zadanie wymaga mobilizacji szybkościowej (DZIAŁAJ), to nasilają się wskaźniki aktywności współczulnej (PEP, SBP) oraz słabną wskaźniki aktywności przywspółczulnej (HRV-HF, bradykardia antycypacyjna) Jeśli zadanie wymaga mobilizacji dokładnościowej (UWAŻAJ), to słabną wskaźniki aktywności współczulnej (PEP, SBP) oraz nasilają się wskaźniki aktywności przywspółczulnej (HRV-HF, bradykardia antycypacyjna) akt. współczulna akt. przywspółczulna

16 SMUTEK NASTAWIENIE POZNAWCZE PRZETWARZANIE INFORMACJI WYNIKI ZADAŃ NASTAWIENIE UWAŻAJ KONTROLA POZNAWCZA WYNIKI ZADAŃ ZŁOŻONYCH WSKAŹNIKI FIZJOLOGICZNE

17 Wpływ smutku na aktywność poznawczą

18

19

20

21 Preferowana trudność Sukcesy Porażki WESOŁY SMUTNY

22 DZIAŁAJ UWAŻAJ DZIAŁAJ UWAŻAJ DZIAŁAJ UWAŻAJ WESOŁY

23 Nastrój nie wykazuje wpływu na poziom wykonania zadań Nastrój wykazuje wpływ na fizjologiczne wskaźniki nastawienia poznawczego Wpływ nastroju ujawnia się tylko w sytuacjach wymagających silnej kontroli poznawczej Jeśli nie widać efektu na poziomie wykonania zadań, to nie można mówić o deficycie, a jedynie o specyficznym nastawieniu poznawczym

24 Przecież ja tylko chcę pomóc każdemu człowiekowi. Wtedy gdy jestem przy nim, może spotkać się sam ze sobą – powiedział Smutek. Ballada o zasmuconym Smutku

25 Smutek wchodzi w interakcję z wyższymi procesami poznawczymi (kontrola poznawcza) – dane z badań neurofizjologicznych Smutek powoduje deficyt poznawczy Wyniki – brak różnic w poziomie wykonania zadań Smutek powoduje specyficzne nastawienie poznawcze Wyniki – fizjologiczne wskaźniki nastawienia są inne u osób smutnych i wesołych

26 Przegląd teorii nastroju

27 Nastroje pozytywne pogodny, szczęśliwy, usatysfakcjonowany, zrelaksowany Nastroje negatywne smutek, złość, gniew, obrzydzenie, lęk, napięcie, frustracja, znudzenie Nastroje negatywne są bardziej zróżnicowane niż pozytywne Nastroje mają znak (pozytywne vs. negatywne) i natężenie (słabsze vs. silniejsze)

28 Russell, J.A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39, pleasure arousal excitement distress displeasure depression sleepiness relaxation

29 Tellegen, A., Watson, D. & Clark, L.A. (1999). On the dimensional and hierarchical structure of affect. Psychological Science, 10,

30 Matthews, G., Jones, D.M. & Chamberlain, A.G. (1990). Refining the measurement of mood: the UWIST mood adjective checklist. Br J Psychol, 81,

31 Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N. (2005). International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-6. University of Florida, Gainesville, FL. Valence

32 Wpływ nastroju na procesy przetwarzania informacji

33 Wpływ nastroju na przetwarzanie informacji: bezpośredni ukierunkowanie percepcji (uwaga skierowana na bodziec lub dystraktory) zgodność pamięci z nastrojem (Bower, 1981) (łatwiej odtwarzamy z pamięci informacje zgodne z aktualnym nastrojem) alokacja zasobów poznawczych (Nęcka, 2003) (nastrój angażuje część zasobów poznawczych, których brakuje dla poradzenia sobie z zadaniem) nastawienie poznawcze (Schwarz, 1990) (smutek – nastawienie analityczne; radość – nastawienie heurystyczne) Bower, G.H. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 36, Nęcka, E. (2003). Inteligencja: geneza – struktura - funkcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Schwarz, N. (1990). Feelings as information: Informational and motivational functions of affective states. In E. T. Higgins & R. M. Sorrentino (Eds.), Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behavior(Vol. 2, pp ). New York: Guilford Press.

34 Wpływ nastroju na przetwarzanie informacji: pośredni – wpływ na procesy okołopoznawcze regulacja wrażliwości emocjonalnej (preferowanie lub unikanie ryzyka) motywacja i mobilizacja (Brehm i Self, 1989) o wartość celu (np. subiektywne obniżanie wartości nagrody) o własne możliwości (np. subiektywne obniżanie swoich możliwości) o nasilenie potrzeby (np. obniżanie znaczenia aprobaty społecznej) Brehm, J.W. & Self, E.A. (1989). The intensity of motivation. Annual Review of Psychology, 40, 109-.

35 Hipoteza stanu na funkcjonowanie poznawcze może mieć wpływ aktualny przejściowy stan osoby np. wzbudzony nastrój Hipoteza cechy na funkcjonowanie poznawcze może mieć wpływ tylko stała właściwość psychiczna (dyspozycja) np. depresyjność lub depresja (Joorman, 2006) Joorman, J. (2006). Hamowanie, ruminacja i regulacja nastroju w depresji. W: R.W.Engle, G.Sędek, U.von Hecker, D.N.McIntosh (Ed.), Ograniczenia poznawcze. Starzenie sie i psychopatologia. ( ). Warszawa: PWN.

36 Być może smutek powoduje osłabienie sprawności we wszystkich obszarach poznawczych, ale badania nad depresją sugerują, że deficyt może się ograniczać tylko do strefy kontroli poznawczej (hamowanie, planowanie, uaktualnianie, przerzucanie) i nie występować w przypadku procesów niższego rzędu (uwaga, percepcja, szybkość, pamięć)

37 Przegląd koncepcji wyższych procesów poznawczych

38 Kontrola poznawcza (cognitive control, executive control) to zespół procesów, które umożliwiają adaptacyjne zmiany zachowań i przetwarzania informacji. Uaktualnianie informacji (np. sensorycznych) Wybór reakcji (lub informacji z pamięci) Zmiana realizowanej reakcji (lub procesu) Hamowanie reakcji (lub procesu)

39 Norman, Shalice, 1986

40

41 Przegląd danych empirycznych

42 Osoby w nastroju negatywnym wypadły gorzej w zadaniu n-back niż osoby w nastroju pozytywnym (Gray i in., 2002; Koch i in., 2007) …

43 Smutek powoduje obniżenie sprawności w zakresie hamowania poznawczego Wpływ sztucznego smutku jest za słaby, żeby uwidocznić się na poziomie behawioralnym różnice w poziomie wykonania zadań będą słabe będą różnice w poziomie różnych wskaźników fizjologicznych Nawet słaby smutek będzie miał wpływ na poziomie fizjologicznym

44 Łącznik między nastrojem i przetwarzaniem informacji

45 Emocja wywołuje zachowania, a nastrój reguluje nastawienie poznawcze

46 Mobilizacja dokładnościowa w większym stopniu angażuje kontrolę poznawczą niż mobilizacja szybkościowa

47 Jeśli zadanie wymaga mobilizacji dokładnościowej (UWAŻAJ), to podnoszą się wskaźniki aktywności przywspółczulnej (bradykardia antycypacyjna, HRV-HF) ============================================================ Osoby z wysokim HRV-HF wykazywały lepszy czas reakcji i wyższy poziom wykonania zadań 2-wstecz, ale nie było różnic w SRT i CRT (Hansen, Johnsen, Thayer, 2003) Aktywność kory przedczołowej (odpowiedzialnej m.in. za kontrolę poznawczą) często wiąże się z nasileniem aktywności przywspółczulnej (Thayer, Friedman, 2002) W zadaniach typu NoGo pojawia się przedłużona fazowa deceleracja HR, której nie ma w zadaniach typu Go (Collet, Dittmar, Vernet-Maury, 1999) U strzelców przed dobrym strzałem obserwuje się dłuższą bradykardię antycypacyjną niż przed złym strzałem (Tremayne, Barry, 2001) Bradykardia antycypacyjna ujawnia się tam, gdzie aktywizują się procesy kontroli poznawczej (Jennings, van der Molen, 2002)

48 Czy za deficyt poznawczy w depresji odpowiedzialny jest nastrój? Czy zdrowy nastrój powoduje takie same deficyty co depresja? Czy nastrój powoduje globalny, czy lokalny deficyt poznawczy? Czy chodzi tylko o hamowanie? Czy deficyt sprawdza się tylko do określonych aspektów zadania (np. szybkościowych)? Czy specyfikę nastawienia poznawczego w smutnym nastroju można nazwać deficytem? Czy smutek powoduje pogorszenie (choćby minimalne) wyników zadań?


Pobierz ppt "Badania psychofizjologiczne. Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu. Marcel Proust Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google