Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pismo japońskie. Spis treści 1.Po pierwsze – jak napisać i powiedzieć Japonia po japońsku 2.Kilka słów ogólnie 3.Rodzaje pisma 4.Wprowadzenie do japońskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pismo japońskie. Spis treści 1.Po pierwsze – jak napisać i powiedzieć Japonia po japońsku 2.Kilka słów ogólnie 3.Rodzaje pisma 4.Wprowadzenie do japońskich."— Zapis prezentacji:

1 Pismo japońskie

2 Spis treści 1.Po pierwsze – jak napisać i powiedzieć Japonia po japońsku 2.Kilka słów ogólnie 3.Rodzaje pisma 4.Wprowadzenie do japońskich sylabariuszy 5.Hiragana – Tabela przedstawiająca hiraganę 6.Katakana – Tabela przedstawiająca katakanę 7.Kanji – Kanji – ciąg dalszy – Przykładowe kanji 8. Rōmaji

3 Po pierwsze – jak napisać i powiedzieć Japonia po japońsku Zapisane znakami chińskimi (kanji) słowo Japonia (jap., Japonia) ma dwa sposoby odczytywania: Nihon oraz Nippon. Pierwsze jest używane w języku codziennym, drugie – wykorzystuje się raczej w oficjalnych sytuacjach. Znaki te tłumaczy się jako: Kraj Wschodzącego Słońca ( – słońce; dzień – korzeń; pochodzenie, początek). Określenie to pochodzi z Chin i odnosi się do położenia geograficznego Japonii względem kontynentalnej Azji: Chińczykom wydawało się, że słońce przychodzi codziennie z Wysp Japońskich. Wcześniejszą nazwą Japonii, jeszcze sprzed nawiązania kontaktów z Chinami, nadaną przez ludność zamieszkującą jej ziemie było Yamato (jap. lub, Yamato?).

4 Kilka słów ogólnie Japońskie pismo, system pisma ideograficzno- sylabicznego wywodzący się z pisma chińskiego, mający dwa funkcjonujące obok siebie, sylabariusze: katakana i hiragana, po 46 znaków każdy, oraz kilka tys. popularnie używanych znaków chińskich (kanji). Pismo zostało sprowadzone do Japonii w V w., sylabariusze wywiedzione ze znaków chińskich ukształtowały się ok. IX w.

5 Rodzaje pisma W języku japońskim wyróżniamy trzy systemy pisma – dwa sylabariusze zwane hiragana i katakana oraz znaki chińskie, adaptowane na grunt japoński, zwane kanji. W szczątkowej postaci występuje także zapis alfabetem łacińskim.

6 Wprowadzenie do japo ń skich sylabariuszy Sylabariusze można porównać do naszego alfabetu, z jedną istotną różnicą – poszczególne znaki nie oznaczają liter, lecz gotowe sylaby. Wszystkie sylaby w języku japońskim (z wyjątkiem N, które też uważane jest za oddzielną sylabę) są otwarte, tzn. zakończone samogłoską. Obydwa sylabariusze – hiragana oraz katakana zawierają po 46 sylab (za ich pomocą oraz przy użyciu symboli udźwięczniania i ubezdźwięczniania można zapisać wszystkie dźwięki języka japońskiego). Sposób ich odczytu jest jednakowy, różnią się zaś pochodzeniem oraz zakresem użycia.

7 Hiragana Hiragana powstała poprzez uproszczenie niektórych znaków kanji. Używana jest do zapisu: - Końcówek gramatycznych czasowników, przymiotników, a także partykuł i czasowników pomocniczych. - Słów rodzimych, dla których nie istnieją znaki kanji. - Słów, których zwyczajowo nie zapisujemy znakami (gdyż są one np. zbyt skomplikowane), a do zapisu których nie użyjemy katakany (o czym później) W przeszłości hiragana uważana była za pismo kobiece, gdyż wykształceni mężczyźni używali na ogół znaków kanji oraz katakany.

8 Tabela przedstawiaj ą ca hiragan ę

9 Katakana Katakana powstała z przekształcenia fragmentów niektórych znaków. Używana jest do zapisu: - Słów pochodzenia obcego, nazw i imion zagranicznych. - Onomatopei (nie zawsze) - Czytań znaków kanji (np. nazw obcojęzycznych zapisanych znakami – imiona chińskie) - Nazw własnych z mitologii japońskiej Katakany używamy także do podkreślenia pewnych słów: - Terminologii naukowej (biologia, geologia, etnografia) -Rzeczowników, które chcemy specjalnie podkreślić Katakana powstała w celu zapisu czytań znaków chińskich)

10 Tabela przedstawiająca katakanę

11 Kanji Chińskie znaki (słowo kanji - znaczy "znaki cesarstwa Han") oparte są na piśmie obrazkowym, gdzie jeden znak symbolizuje jedną ideę. Japońskie pismo ideograficzne, wywodzące się z pisma chińskiego Przeciętny Japończyk zna kilka tysięcy znaków kanji.

12 Kanji – ciąg dalszy Uznany słownik Daikanwa jiten ocenia liczbę stworzonych znaków na około 50.000, lecz większość z nich nie jest w powszechnym użyciu nawet w Chinach, gdyż np. oznaczają nazwy miejscowe, zwierząt i roślin. Japońska administracja ustaliła oficjalną listę podstawowych kanji, tzw. zestaw jōyō, który zawiera 1945 znaków

13 Przykładowe kanji

14 Rōmaji Rōmaji ( ) to system zapisu języka japońskiego korzystający jedynie z liter alfabetu łacińskiego (Rōma oznacza Rzym/rzymski a ji - znak/znaki). Nie jest zbyt popularny w samej Japonii, stosuje się go głównie w materiałach dla cudzoziemców.

15 A teraz pora na krótki test ;) - TEST

16 PROSZĘ KLIKAĆ W LUDZIKÓW (CHIBI) PRZY DOBRYCH ODPOWIEDZIACH ;)

17 ( Nippon ) ( Kun'yomi ) ( Sousho )

18 Bardzo dobra odpowiedź ;))

19 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

20 Ile systemów pisma wyróżniamy w języku japońskim ? 513

21 Bardzo dobra odpowiedź ;))

22 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

23 Jak nazywają się te sylabariusze ?? Hiragana, Katakana i Kaisho Kaisho, Gyousho i Sousho Hiragana, Katakana i Kanji

24 Bardzo dobra odpowiedź ;))

25 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

26 Do zapisu słów rodzimych, dla których nie istnieją znaki kanji używa się? KatakanyHiraganyRōmaji

27 Bardzo dobra odpowiedź ;))

28 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

29 – W hiraganie jest to znak ? ANKa

30 Bardzo dobra odpowiedź ;))

31 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

32 Do zapisu słów pochodzenia obcego, nazw i imion zagranicznych używa się ? KanjiKatakanyHiragany

33 Bardzo dobra odpowiedź ;))

34 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

35 – W katakanie jest to znak ? KoETsu

36 Bardzo dobra odpowiedź ;))

37 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

38 Co znaczy słowo kanji ? JaponiaChińskie znakiZnaki cesarstwa Han

39 Bardzo dobra odpowiedź ;))

40 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

41 Jak nazywa się obecna lista podstawowych kanji ? JōyōTōyōFuji

42 Bardzo dobra odpowiedź ;))

43 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

44 Jak nazywa się system zapisu korzystający jedynie z liter alfabetu łacińskiego ? KiotoRōmajiKanji

45 Bardzo dobra odpowiedź ;))

46 Niestety jest to błędna odpowiedź ;((

47 Po pierwsze – jak napisać i powiedzieć Japonia po japońsku Zapisane znakami chińskimi (kanji) słowo Japonia (jap., Japonia) ma dwa sposoby odczytywania: Nihon oraz Nippon. Pierwsze jest używane w języku codziennym, drugie – wykorzystuje się raczej w oficjalnych sytuacjach. Znaki te tłumaczy się jako: Kraj Wschodzącego Słońca ( – słońce; dzień – korzeń; pochodzenie, początek). Określenie to pochodzi z Chin i odnosi się do położenia geograficznego Japonii względem kontynentalnej Azji: Chińczykom wydawało się, że słońce przychodzi codziennie z Wysp Japońskich. Wcześniejszą nazwą Japonii, jeszcze sprzed nawiązania kontaktów z Chinami, nadaną przez ludność zamieszkującą jej ziemie było Yamato (jap. lub, Yamato?).

48 Kilka słów ogólnie Japońskie pismo, system pisma ideograficzno- sylabicznego wywodzący się z pisma chińskiego, mający dwa funkcjonujące obok siebie, sylabariusze: katakana i hiragana, po 46 znaków każdy, oraz kilka tys. popularnie używanych znaków chińskich (kanji). Pismo zostało sprowadzone do Japonii w V w., sylabariusze wywiedzione ze znaków chińskich ukształtowały się ok. IX w.

49 Rodzaje pisma W języku japońskim wyróżniamy trzy systemy pisma – dwa sylabariusze zwane hiragana i katakana oraz znaki chińskie, adaptowane na grunt japoński, zwane kanji. W szczątkowej postaci występuje także zapis alfabetem łacińskim.

50 Wprowadzenie do japo ń skich sylabariuszy Sylabariusze można porównać do naszego alfabetu, z jedną istotną różnicą – poszczególne znaki nie oznaczają liter, lecz gotowe sylaby. Wszystkie sylaby w języku japońskim (z wyjątkiem N, które też uważane jest za oddzielną sylabę) są otwarte, tzn. zakończone samogłoską. Obydwa sylabariusze – hiragana oraz katakana zawierają po 46 sylab (za ich pomocą oraz przy użyciu symboli udźwięczniania i ubezdźwięczniania można zapisać wszystkie dźwięki języka japońskiego). Sposób ich odczytu jest jednakowy, różnią się zaś pochodzeniem oraz zakresem użycia.

51 Hiragana Hiragana powstała poprzez uproszczenie niektórych znaków kanji. Używana jest do zapisu: - Końcówek gramatycznych czasowników, przymiotników, a także partykuł i czasowników pomocniczych. - Słów rodzimych, dla których nie istnieją znaki kanji. - Słów, których zwyczajowo nie zapisujemy znakami (gdyż są one np. zbyt skomplikowane), a do zapisu których nie użyjemy katakany (o czym później) W przeszłości hiragana uważana była za pismo kobiece, gdyż wykształceni mężczyźni używali na ogół znaków kanji oraz katakany.

52 Tabela przedstawiaj ą ca hiragan ę

53 Katakana Katakana powstała z przekształcenia fragmentów niektórych znaków. Używana jest do zapisu: - Słów pochodzenia obcego, nazw i imion zagranicznych. - Onomatopei (nie zawsze) - Czytań znaków kanji (np. nazw obcojęzycznych zapisanych znakami – imiona chińskie) - Nazw własnych z mitologii japońskiej Katakany używamy także do podkreślenia pewnych słów: - Terminologii naukowej (biologia, geologia, etnografia) -Rzeczowników, które chcemy specjalnie podkreślić Katakana powstała w celu zapisu czytań znaków chińskich)

54 Tabela przedstawiająca katakanę

55 Kanji Chińskie znaki (słowo kanji - znaczy "znaki cesarstwa Han") oparte są na piśmie obrazkowym, gdzie jeden znak symbolizuje jedną ideę. Japońskie pismo ideograficzne, wywodzące się z pisma chińskiego Przeciętny Japończyk zna kilka tysięcy znaków kanji.

56 Kanji – ciąg dalszy Uznany słownik Daikanwa jiten ocenia liczbę stworzonych znaków na około 50.000, lecz większość z nich nie jest w powszechnym użyciu nawet w Chinach, gdyż np. oznaczają nazwy miejscowe, zwierząt i roślin. Japońska administracja ustaliła oficjalną listę podstawowych kanji, tzw. zestaw jōyō, który zawiera 1945 znaków

57 Przykładowe kanji

58 Rōmaji Rōmaji ( ) to system zapisu języka japońskiego korzystający jedynie z liter alfabetu łacińskiego (Rōma oznacza Rzym/rzymski a ji - znak/znaki). Nie jest zbyt popularny w samej Japonii, stosuje się go głównie w materiałach dla cudzoziemców.

59 Było to już ostatnie pytanie. Dziękuję za rozwiązanie mojego testu i oglądnięcie mojej prezentacji Prezentację przygotował: Dominik Górni kl. II B


Pobierz ppt "Pismo japońskie. Spis treści 1.Po pierwsze – jak napisać i powiedzieć Japonia po japońsku 2.Kilka słów ogólnie 3.Rodzaje pisma 4.Wprowadzenie do japońskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google