Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim"— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wykorzystanie ciepła ziemi za pomocą pomp ciepła w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim mgr inż. Krzysztof Bugla Tychy, maj 2006

2 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Pompy ciepła zostaną zastosowane w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śl. – rok budowy 1932.

3 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Montaż pomp ciepła jest częścią kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, która obejmuje m.in.: - modernizację kotłowni – kotły retortowe opalane węglem; - wymianę instalacji c.o.; - modernizacje węzłów cieplnych; - montaż automatyki i AKP; - modernizację sieci cieplnej – rury preizolowane; - zabudowę systemu zarządzania energią; - wymianę okien i drzwi; docieplenie stropodachów oraz ścian zewnętrznych.

4 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Do tej pory oba Zespoły Szkół posiadały indywidualne kotłownie. Po modernizacji jedna kotłownia węglowa, wspomagana pompami ciepła będzie zasilać obie szkoły.

5 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Okres realizacji obejmuje lata 2004 – 2006. Wykonano już wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Obecnie przeprowadzone jest docieplenie przegród zewnętrznych oraz przygotowujemy się do rozpoczęcia prac instalacyjnych.

6 W ramach promesy WFOŚiGW do wykorzystania będzie 1 305 120 zł dotacji.
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą ok zł Prace przygotowawcze, pozyskanie dofinansowania i nadzór inwestorski prowadzone są przez Wydział Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Przewidywane nakłady finansowe: Środki własne – Promesa WFOŚiGW – W ramach promesy WFOŚiGW do wykorzystania będzie 1 305 120 zł dotacji.

7 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wykonanie kotłowni pomp ciepła obejmuje: - Pompy ciepła GREENLINE F70 firmy IVT o mocy 67,8 kW szt. 3; - Pompy ciepła GREENLINE G45 firmy IVT o mocy 45 kW szt. 1; - Rozdzielacz c.o. w kotłowni firmy MEIBES kpl. 1; - Naczynie wzbiorcze N250 firmy REFLEX szt. 1; - Wymiennik ciepła JAD 6/50 szt. 2; - Liczniki ciepła CALOR 30 COMAC CAL Dn= 25 szt. 4; - Pompy obiegowe (grupy pompowe) firmy MEIBES FL-MK kpl 2; - Zbiorniki buforowe i zbiorniki warstwowe poj l szt. 1; poj. 968 l szt. 1.

8 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wykonanie dolnego źródła pomp ciepła obejmuje: - Odwierty studni dla elementów parownika gruntowego głębokość 140 m, szt. 33; - Wykonanie gruntowego parownika pionowego mb 4 620; - Wykonanie poziomych połączeń parownika i wprowadzenie rurociągów do budynku mb 1 500; - Rozdzielacze szt. 8; Naczynia wzbiorcze szt. 1; Zbiornik odpowietrzający szt. 4.

9 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Pompa ciepła jest urządzeniem, które pobiera ciepło ze źródła dolnego o temperaturze otoczenia lub wyższej i przekazuje je do źródła górnego o temperaturze wyższej od temperatury źródła dolnego. Samoczynny przepływ ciepła od ciała zimniejszego do cieplejszego nie jest możliwy i dlatego pompa ciepła musi być zasilana energią napędową. Najczęściej spotyka się pompy ciepła o napędzie mechanicznym (sprężarkowe) lub o napędzie cieplnym (zwykle absorpcyjne). Schemat pompy ciepła

10 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Instalacja dolnego źródła ciepła: Dolne źródło ciepła wykonane będzie z rury HDPE 40 x 3,0 mm jako U-kształtny wymiennik ciepła. Na podstawie wykonanego próbnego odwiertu przyjęto średnią moc cieplną możliwą do uzyskania z 1 mb odwiertu na poziomie ok. 40 W/mb. Wartość ta uwzględnia wzajemny wpływ odwiertów oraz budowę geologiczną terenu projektowanego dolnego źródła ciepła. Zaprojektowano 33 otwory o głębokości czynnej 140 mb. Czynnikiem roboczym będzie 30 % roztwór glikolu propylenowego – neutralny dla środowiska naturalnego i ulegający biodegradacji.

11 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Pompy ciepła: Na potrzeby centralnego ogrzewania segmentu A oraz ciepłej wody użytkowej zostały dobrane trzy pompy ciepła o mocy 67,8 kW oraz jedna pompa o mocy 45 kW. Urządzenia będą pracować w kaskadzie. W celu zapewnienia bezusterkowej pracy pomp ciepła zastosowano zbiornik buforowy wody grzewczej. Ponieważ moc grzewcza pomp ciepła nie pokrywa się zawsze z aktualnym zapotrzebowaniem na ciepło zastosowanie bufora wody grzewczej umożliwi osiągnięcie wyrównanej eksploatacji. Obieg pomp ciepła wspomagany będzie za pomocą kotłów retortowych opalanych węglem. W segmencie A zasilanym za pomocą pomp ciepła zaprojektowano niskotemperaturową instalację c.o. (204 szt. grzejników) o obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 50/40 °C

12 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Efekt ekonomiczny modernizacji źródła z wykorzystaniem pomp ciepła - Koszt modernizacji źródła zł (na podstawie kosztorysów inwestorskich); - Produkcja ciepła ogółem 7 500 GJ/rok; - Produkcja ciepła z pomp ciepła 3 000 GJ/rok; - Zużycie energii elektrycznej do napędu pomp ciepła 298 MWh/rok; - Koszt jednostkowy ciepła przed modernizacją 60,17 zł/GJ; - Koszt jednostkowy ciepła po modernizacji 34,04 zł/GJ; - Planowane roczne oszczędności 571 tys. zł (uzyskane również dzięki poprawie izolacyjności przegród budowlanych).

13 Efekt ekologiczny modernizacji źródła
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Efekt ekologiczny modernizacji źródła Całkowity efekt ekologiczny modernizacji źródła przedstawiono w tabeli. Względna redukcja emisji wyniesie od 47% do 99% w zależności od rodzaju zanieczyszczenia. Wyszcz. Jednostka Redukcja emisji Pył kg/a 12 262 SO2 9 894 NOx 609 CO 16 015 CO2 1 153 480

14 Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google