Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIK Debt Index (BDI) Identyfikacja i klasyfikacja klientów nadmiernie zadłużonych • Na slajdzie tytułowym umieszcza się tylko i wyłącznie tytuł prezentacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIK Debt Index (BDI) Identyfikacja i klasyfikacja klientów nadmiernie zadłużonych • Na slajdzie tytułowym umieszcza się tylko i wyłącznie tytuł prezentacji."— Zapis prezentacji:

1 BIK Debt Index (BDI) Identyfikacja i klasyfikacja klientów nadmiernie zadłużonych
• Na slajdzie tytułowym umieszcza się tylko i wyłącznie tytuł prezentacji i ewentualny podtytuł. Nie dodaje się dodatkowych numeracji slajdów, dat i innych opisów nie uwzględnionych w szablonie prezentacji; • Tytuły budujemy w oparciu o czcionkę kroju Times New Roman, wysokość 24, kolor biały. Podtytuły budujemy czcionką Times New Roman o wysokości 20, kolor biały. Należy pamiętać, aby korzystać ze styli określonych w szablonie prezentacji. Andrzej Zduńczyk Kierownik Zespołu Rozwoju Departament Klienta Detalicznego Biuro Informacji Kredytowej S.A.

2 Profil klienta nadmiernie zadłużonego
nadmiernie zadłużony Klient solidny Klient niesolidny brak intencji spłaty kredytu negatywne inf. w historii kredytowej często bogata historia kredytowa i duża determinacja w staraniach o kredyt zafałszowane dane podawane na wniosku lub załącznikach brak historii kredytowej lub pozytywna historia kredytowa wiarygodne dane podawane na wniosku adekwatna samoocena klienta intencja spłaty kredytu brak właściwej oceny własnej sytuacji finansowej 2

3 Profil klienta nadmiernie zadłużonego
Dochód netto: zł Suma rat: zł Wskaźnik DTI = 90,13% Produkt Data uruchomienia Bank Status płatności* Kwota do spłaty (PLN) Rata (PLN) Limit (PLN) Wykorzystanie limitów Kredyt bezgotówkowy 15/04/2009 X 30 022 732 - Karta kredytowa 16/12/2009 D 707 700 101% 06/03/2010 Z 4 320 4 200 103% Kredyt gotówkowy 09/03/2010 E 16 116 439 14/04/2010 16 884 575 05/06/2010 Y 37 708 958 4 116 4 000 Razem: 2 704 8 900 102% Źródło: Baza BIK 3

4 Profil klienta nadmiernie zadłużonego
Wskaźnik zadłużenia do dochodu > 0,9% Wiele czynnych rachunków kredytowych otwartych w krótkim okresie czasu w różnych bankach Maksymalne wykorzystanie limitu w koncie i kartach kredytowych Duża ilość zapytań kredytowych „Rolowanie” kredytów, czyli spłata kredytów/rat poprzez zaciąganie kolejnych zobowiązań Często terminowa spłata zobowiązań 4

5 Klienci nadmiernie zadłużeni w Bazie BIK
* Liczba Klientów (w Bazie BIK) terminowo obsługujących obowiązania, którzy zostali sklasyfikowani jako osoby z „wysokim ryzkiem nadmiernego zadłużenia”. Klientów nadmiernie zadłużonych* ok. 20 mld PLN zadłużenia 5

6 BIK Debt Index (BDI) W jaki sposób zidentyfikować klientów nadmiernie zadłużonych nie posiadając informacji o ich dochodzie? BIK Debt Index (BDI) Produkt, który pozwoli Bankom na identyfikację i klasyfikację Klientów do czterech klas A, B, C lub D według prawdopodobieństwa występowania nadmiernego zadłużenia. 6

7 nadmiernego zadłużenia
BIK Debt Index (BDI) Klasyfikacja Klientów (po wyeliminowaniu złych klientów) wg oceny nadmiernego zadłużenia: Klasa Prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia Liczba Klientów Udział w Bazie BIK A 1,3% 9,55 mln 78,12% B 4,9% 1,57 mln 12,88% C 28,8% 787 tys. 6,44% D 86,5% 312 tys. 2,55% Źródło: Baza BIK 7

8 BIK Debt Index (BDI) Zmiana udziałów w Klasach C i D w ciągu ostatniego roku: Źródło: Baza BIK 8

9 Obszary wykorzystania BDI
Marketing/ Sprzedaż Ocena wniosku kredytowego Monitoring Restrukturyzacja Raportowanie 9

10 Obszary wykorzystania BDI
Marketing/sprzedaż : włączenie Klientów z Klas A i B w zakres działań marketingowych wykluczenie Klientów z Klas C i D z działań marketingowych lepsze dostosowanie oferty do potrzeb i możliwości Klientów (np. podanie konkretnych kwot możliwych do zaoferowania kredytów) bardziej precyzyjny dobór Klientów do akcji marketingowej zastosowanie klasyfikacji Klientów jako klucza w drzewie decyzyjnym (np. do zarządzania posiadanymi przez nich limitami) 10

11 Obszary wykorzystania BDI
Ocena wniosku kredytowego: weryfikacja algorytmów i reguł stosowanych w ocenie zdolności kredytowej możliwość wypracowania reguł stanowiących kryteria wykluczające przy ocenie wniosków 11

12 Obszary wykorzystania BDI
Przykładowe połączenie wskaźnika BDI ze współczynnikiem DTI Wyszczególnienie Wskaźnik DTI (zadłużenie/dochód) w % <30 30-50 50-60 60-70 70-90 >=90 BDI Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klienci, którzy mogą być kredytowani Klienci mający zbyt dużo zobowiązań 12

13 Obszary wykorzystania BDI
Monitoring: monitorowanie Klientów w portfelu kredytowym możliwość wypracowania zmian w podejściu do monitorowania Klientów np. zwiększenie częstotliwości monitorowania Klientów z Klas C i D wykonywanie prognoz i wczesnej identyfikacji zagrożeń, tym samym możliwość podjęcia działań zapobiegawczych 13

14 Obszary wykorzystania BDI
Restrukturyzacja: podjęcie działań restrukturyzacyjnych wobec Klientów z Klasy D (np. zmiana warunków spłaty posiadanych przez nich kredytów: wydłużenie okresu spłaty, dodatkowe zabezpieczenie itp.) wyodrębnienie Klientów w celu zaoferowania kredytów konsolidacyjnych 14

15 Obszary wykorzystania BDI
Raportowanie: śledzenie trendów zjawiska nadmiernego zadłużenia badanie zmian w strukturze Klientów, nie tylko w odniesieniu do zjawiska nadmiernego zadłużenia ocena skuteczności podejmowanych działań w stosunku do wyodrębnionych grup Klientów 15

16 Raport Monitorujący BIK
Jak uzyskać BDI ? BDI dostępny wkrótce w Systemie BIK Klient Indywidualny wersja 3.7: Raport Monitorujący BIK (off-line) + BDI Wsady Informacyjne Zapytania pakietowe (off-line) + BDI SI BIK KI 3.7 Kontakt: 16


Pobierz ppt "BIK Debt Index (BDI) Identyfikacja i klasyfikacja klientów nadmiernie zadłużonych • Na slajdzie tytułowym umieszcza się tylko i wyłącznie tytuł prezentacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google