Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK SPRAWIĆ, ŻEBY EKOLOGICZNE BYŁO EKONOMICZNE ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK SPRAWIĆ, ŻEBY EKOLOGICZNE BYŁO EKONOMICZNE ?"— Zapis prezentacji:

1 JAK SPRAWIĆ, ŻEBY EKOLOGICZNE BYŁO EKONOMICZNE ?
EKOROZWÓJ JAK SPRAWIĆ, ŻEBY EKOLOGICZNE BYŁO EKONOMICZNE ?

2 DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W KUTNIE 1.Ekologia w Kutnie 

3 Budżet miasta na 2013 rok Gospodarkę odpadami 2150000 zł
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska władzę miasta Kutno zamierzają przeznaczyć zł Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zł Gospodarkę odpadami zł Oczyszczanie miast i wsi zł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł

4 W Kutnie funkcjonują : Oczyszczalnia ścieków Eko Serwis
Elektrownia wiatrowa Kolektory słoneczne Zbiórka odpadów i urządzeń

5 Eko-technologie które można zastosować :
Alternatywa dla kominków / pieców ; ECAT - Ekologiczny Piec Centralnego Ogrzewania Nowej Generacji. To piec centralnego ogrzewania, w którym produkcja energii cieplnej odbywa się w niekonwencjonalny sposób. Piec działa dzięki procesowi zimnej fuzji atomów wodoru i niklu.

6 Aspekty ekologiczne ECAT produkuje energię w ekologiczny, przyjazny dla środowiska naturalnego sposób. Nie spala tradycyjnych paliw kopalnych jak węgiel, olej opałowy czy gaz ziemny. Ten sposób otrzymywania energii cieplnej gwarantuje brak jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz brak emisji szkodliwych gazów do atmosfery, w tym dwutlenku siarki, tlenków azotu, trującego tlenku węgla i dwutlenku węgla. Brak popiołu i sadzy, w przeciwieństwie do tradycyjnego spalania węgla i drewna, podnosi komfort użytkowania na najwyższy poziom. Piec ECAT do produkcji energii, wykorzystuje zimną fuzję jądrową, więc nie korzysta z radioaktywnego paliwa. W czasie pracy, na zewnątrz reaktora nie ma promieniowania i brak jakichkolwiek radioaktywnych odpadów. Produktem końcowym reakcji niklu i wodoru jest miedź, która jest pierwiastkiem stabilnym i nie ulega rozpadowi.

7 Aspekty Ekonomiczne ECAT pasuje do każdej instalacji CO i CW
Piec ECAT do produkcji energii używa niekonwencjonalne tanie paliwo Ten piec nie wymaga podłączenia do przewodu kominowego Koszt ogrzewania piecem ECAT jest kilka razy niższy od kosztów ogrzewania konwencjonalnym paliwem. Nie wymaga dowozu kilku ton węgla i zrzucania go do piwnicy f) Atrakcyjna cena pieca, czyni go bardzo konkurencyjnym źródłem energii g) Nie wymaga codziennego rąbania drewna i rozpalania ognia w piecu węglowym h) Nie wymaga corocznego przeglądu kominiarskiego i) Nie wymaga codziennego dokładania węgla do pieca

8 b)Zastosowanie Przydomowych oczyszczalnia ścieków - to zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów. Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na właściwych czynnościach.

9 Aspekty ekologiczne Są ekologicznie szczelne
Oczyszczają wodę w stopniu zalecanym przez prawo Dają użytkownikom pewność, że ścieki nie przedostają się do gleby i bezpośredniego otoczenia domu Pewność , że odbiorca ścieków nie wyleje ich to najbliższej rzeki Zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży, muszą przejść szereg badań, aby otrzymać odpowiednie atesty Możemy uniknąć marnowania cennej wody Brak ryzyka epidemiologicznego dla ludzi Oczyszczone ścieki są bezbarwne i bez zapachu - odpowiadają wodzie II klasy czystości Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 98 % eliminacji BZT5), Brak konieczności stosowania pożywek mikrobiologicznych

10 Aspekty ekonomiczne Koszty utrzymania w sumie około 150 zł rocznie ( w porównaniu z rocznym utrzymaniem szamba to prawie 750 zł mniej ) Uciążliwość praktycznie żadna, rzadkie odwiedziny firmy asenizacyjnej. Bardzo trwałe, odporne na czynniki atmosferyczne i chemiczne. Producenci najczęściej dają kilkuletnią gwarancję. Dofinansowanie z Unii Europejskiej (czasem koszt zwraca się nawet o 60 % procent) Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania całego urządzenia - możliwy montaż w podjeździe Łatwy montaż Długa żywotność urządzeń brak konieczności stosowania drogiej, specjalnej chemii do mycia, prania i zmywania możliwość wykorzystania oczyszczonej wody do podlewania ogrodu brak konieczności okresowego mycia i czyszczenia elementów oczyszczalni  inwestycja we własną biologiczną zieloną oczyszczalnię zwraca się już po ok. 3 latach

11  c)wprowadzamy autobusy na biogaz –biogaz to gaz wysypiskowy – gaz palny ; produkt reakcji chemicznej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki , odpady komunalne, odchody zwierzęce,  biomasa) a częściowo także ich rozpadu gnilnego, powstający w biogazowni. Zasadniczo biogaz jest mieszaniną dwóch gazów, tj. metanu i dwutlenku węgla. Pozostałe substancje  występują w ilościach śladowych.

12 Zalety ekologiczne produkcja biogazu ze źródeł odnawialnych, w sposób przyjazny dla środowiska bezpieczny sposób pozbywania się odpadów roślinnych i zwierzęcych - redukcja powierzchni składowisk, ograniczenie innych metod unieszkodliwiania zwiększenie areału upraw roślin energetycznych możliwość wykorzystania wielu surowców, jako substratu proces produkcji biogazu opiera się wyłącznie na przemianach biochemicznych, nie wymaga użycia substancji chemicznych, stanowiących zagrożenie dla środowiska dywersyfikacja źródeł energii, krok w kierunku samowystarczalności energetycznej i uniezależnienia się od paliw kopalnych specyfika procesu wymaga, aby był on hermetyczny - minimalizuję to do zera emisję odorów z komór fermentacyjnych zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego

13 Zalety ekonomiczne a)inwestycja w budowę biogazowni może być korzystna z ekonomicznego punktu widzenia b) w okolicy Kutna trudno znaleźć biogazowanie więc byłaby to dobra inwestycja c) Gaz wytwarzany z łatwo dostępnych surowców d) aktywizacja lokalnego rynku rolnego, możliwość dodatkowego dochodu dla przedsiębiorstw rolnych, podniesienie opłacalności produkcji rolnej e) obniżanie kosztów składowania odpadów f) biogaz może być wykorzystywany w krajach rozwijających się niemających surowców naturalnych g)Tanie źródło paliwa h) możliwość regulacji wytwarzanej mocy w zależności od aktualnego zapotrzebowania i) łatwe magazynowanie surowca j) możliwość wytwarzania paliwa silnikowego k) wysoka sprawność energetyczna

14 d) Kolektory słoneczne na dachach kutnowskich osiedli mieszkalnych , szkół , urzędów : Kolektor słoneczny to jeden ze sposobów na wdrożenie ogrzewania słonecznego. W zasadzie chyba najprostszy, bo nie wymaga poważnej przebudowy domu a jedynie zamontowania na dachu czy na trawniku jednego lub więcej kolektorów a wewnątrz domu wymiennika ciepła.

15 Zalety ekologiczne a)Niewyczerpalne źródło energii
b) Przyjazne środowisku źródło energii c)Nie produkuję żadnych spalin d) dzięki bezpośredniemu montażowi kolektora na więźbie dachu unika się problemów z uszczelnieniem dachu, jak również straty cieplnej poprzez tylnią ścianę kolektora e) wykorzystują alternatywne źródło energii jakim jest słońce f) to krok w kierunku samowystarczalności energetycznej i uniezależnienia się od szkodliwych dla środowiska elektrowni. g) Nie zanieczyszcza powietrza

16 Zalety ekonomiczne a)Niezwykle tania eksploatacja, bowiem płacisz tylko za prąd do pompy obiegowej i co około 5 lat kilkaset złoty na wymianę czynniku (najczęściej glikol). b)System solarny może zapewnić zaspokojenie 70% potrzeb na gorącą wodę, a baterie słoneczne o powierzchni 25m2, obsłużą prądem średniej wielkości dom (o ile prąd wykorzystywany jest w celach poza grzewczych). c)Inwestycja może zostać dofinansowana przez Ministerstwo Środowiska. d)Nie jest wymagana szczególna konserwacja, poza okazjonalnym czyszczeniem ogniwa są raczej niezawodne. e)Produkcja energii odbywa się nawet w pochmurne dni. f) są dwukrotnie tańsze od kolektorów próżniowych, g) większa wydajność w okresie letnim h) krótki okres rozruchowy, kolektory płaskie działają niemal natychmiast wymaga mniejszej powierzchni całkowitej kolektora, aby uzyskać tą samą moc, j) w przypadku zasypania kolektora śniegiem lub oszronienia, słońce jest w stanie stopić powłokę przysłaniającą - dzięki czemu tylko ten typ kolektora pracuje całą zimę poprawnie,

17 e) Elektrownie wiatrowe wspomagające kutnowską elektrownie węglową
Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

18 Zalety ekologiczne a) czysta ekologia -nie jest potrzebne jest paliwo
b) zmniejszają emisję CO2 do atmosfery c) możliwość zamontowania turbiny w miejscu oddalonym od krajowej sieci energetycznej d) wykorzystuje niewyczerpalne źródło energii jakim jest wiatr e) zastępowanie paliw tym źródłem energii f) nie pociąga za sobą produkcji odpadów g) kręcące się wiatraki nie szpecą krajobrazu w tak dużym stopniu jak dymiące kominy

19 Zalety ekonomiczne a) tańsza — w porównaniu z kosztami i cenami energii elektrycznej lub ciepła uzyskiwanymi z tradycyjnych paliw kopalnych, a nawet z niektórych innych odnawialnych źródeł b) możliwość zastosowania małych turbin wirowych i produkcji prądu w terenach gdzie prąd sieciowy nieociera c) znikome koszta eksploatacji d) obniżanie kosztów produkcji e) darmowa energia f)  zmniejszenie kosztów energii elektrycznej przy turbinie w gospodarstwie domowym g) wiatr jest za darmo brak ryzyka wzrostu cen h) sąsiednie tereny mogą być wykorzystywane jako tereny rolnicze i) proces obsługi elektrowni wiatrowej jest dość prosty, czas montażu bardzo krótki j) wiatr wieje całą dobę, a dni bezwietrzne zdarzają się naprawdę rzadko (ok. 3-7% w roku) więc przy odpowiednim ulokowaniu ma on podobny, a nawet większy potencjał niż kolektory słoneczne

20 f) Segregacja odpadów (recykling) (ang
f) Segregacja odpadów (recykling)  (ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

21 Papier-. odzyskując papier z makulatury chronimy lasy
Papier- * odzyskując papier z makulatury chronimy lasy * ograniczenie zużycia energii, wody i zanieczyszczenia powietrza * zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach Szkło- * odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny szkło nie ulega rozkładowi, możne natomiast być przetwarzane nieograniczoną ilość razy Aluminium- odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu o recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody Tworzywa sztuczne- poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel, ropę naftową o ograniczenie zużycia energii elektryczne

22 EKOROLNICTWO Produkuje się w nim zdrową żywność nie skażona zanieczyszczeniami, posiadająca wysokie wartości odżywcze, dzięki czemu jest szczególnie polecana dzieciom. Ochrona środowiska naturalnego dzięki unikaniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin, oprysków. Całkowite wyeliminowanie nawozów mineralnych na rzecz kompostu czy obornika Uprawa roślin nie niszczy gleby ale ją użyźnia Zwierzętom hodowlanym zapewnia się chów jak najbardziej zbliżony do naturalnych warunków ich życia Stara się utrzymywać bogactwo i różnorodność gatunkową roślin i zwierząt.

23 EKO DOMY Bryła budynku. Powinna być ona w miarę możliwości zwarta. Domy energooszczędne to najczęściej domy piętrowe na planie prostokąta. Im większy dom i więcej narożników i przegród, tym większe straty ciepła. Okna. Duże oka wiążą się z dużymi stratami ciepła. Często zastanawiamy się, jakie okna do energooszczędnego domu wybrać. Nie jest powiedziane, że najlepsze będą te z najwyższej półki cenowej. Nie ważne czy zdecydujemy się na okna plastikowe czy drewniane. Istotny jest natomiast współczynnik przenikania ciepła. Okna energooszczędne nie są tanie ale ich zakup zwraca się w ciągu kilku lat. Warto zatem w nie zainwestować i cieszyć się ciepłem w domu. Ocieplenie domu. Ściany zatrzymują ciepło ale to, czy będą to robiły skutecznie w dużej mierze zależy od materiałów, z których zostały wykonane. Tylko staranne ocieplenie budynku, może zagwarantować skuteczne zmniejszenie strat ciepła. Ogrzewanie. Niskie zapotrzebowanie na ciepło osiągniemy, jeśli zrezygnujemy z ogrzewania niektórych pomieszczeń, takich jak piwnica czy spiżarka oraz zmniejszymy go w mniej używanych wnętrzach, np. garderobie. Jeśli chcemy, by nasz dom  był energooszczędny musimy również pomyśleć o automatycznej regulacji pracy instalacji grzewczej. Zmniejszenie zużycia paliwa uzyskamy zakupując oszczędny kocioł kondensacyjny. Do energooszczędnych domów polecane są zamiast kotłów, pompy ciepła. Drogą ale opłacalna inwestycją są również kolektory słoneczne.

24 EKOLOGICZNE = EKONOMICZNE


Pobierz ppt "JAK SPRAWIĆ, ŻEBY EKOLOGICZNE BYŁO EKONOMICZNE ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google