Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.prc.krakow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.prc.krakow.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Resuscytacja dzieci i noworodków
Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji

3 Nowości Zniesiony podział na dzieci poniżej i powyżej 8-ego roku życia
Uproszczenie zasad resuscytacji i ujednolicenie ich z wytycznymi resuscytacji osób dorosłych

4 Kto to jest pacjent pediatryczny?
Noworodek: od urodzenia do 1 miesiąca życia Niemowlę: od 1 miesiąca życia do 1 roku życia Dziecko: od 1 roku życia do okresu pokwitania Nie jest ważne ścisłe określenie wieku dziecka, jeśli ratownik uważa że poszkodowany jest dzieckiem, należy użyć algorytmów dla pacjentów pediatrycznych.

5 BLS wykonywany przez ratowników przedmedycznych
Po stwierdzeniu zatrzymania krążenia należy wykonać 5 oddechów ratowniczych a następnie rozpocząć resuscytację w stosunku 30 uciśnięć klatki piersiowej do 2 oddechów ratowniczych.

6 BLS wykonywany przez personel medyczny
W przypadku stwierdzenia NZK stosunek uciśnięć do wentylacji wynosi 15:2. Samotny ratownik może prowadzić resuscytację używając stosunku 30:2.

7 NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO?
NIE REAGUJE Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (Ratownicy medyczni z obowiązkiem udzielenia pomocy) Wołaj o pomoc Udrożnij drogi oddechowe NIE ODDYCHA PRAWIDŁOWO? 5 oddechów ratowniczych Nadal nie reaguje? (brak oznak krążenia) Po 1 minucie RKO zadzwoń 112 lub narodowy numer ratunkowy 997 (przyp. tłum.) 15 uciśnięć klatki piersiowej 2 oddechy ratownicze

8 AED i defibrylacja Zalecane jest użycie AED u dzieci powyżej pierwszego roku życia. Pomiędzy 1 a 8 rokiem życia zalecane jest stosowanie urządzeń obniżających dostarczaną energię. Stosuję się jedną dawkę energii defibrylacji 4 J/kg.

9 Defibrylacja wskazana Defibrylacja nie wskazana
RKO 15:2 do momentu podłączenia defibrylatora/monitora Wezwij zespół resuscytacyjny Oceń rytm Defibrylacja wskazana (VF/VT bez tętna) Defibrylacja nie wskazana (PEA/asystolia) W trakcie RKO lecz odwracalne przyczyny NZK* sprawdź położenie i przyleganie elektrod wykonaj/sprawdź: dostęp donaczyniowy drożnośc dróg oddechowych i tlenoterapia nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej po zabezpieczeniu dróg oddechowych podawaj adrenalinę co 3-5 min rozważ amiodaron, atropinę, magnez 1 Defibrylacja 4 J/ kg lub AED przystosowane dla dzieci Natychmiast podejmij: RKO 15:2 przez 2 min Natychmiast podejmij: RKO 15:2 przez 2 min * Odwracalne przyczyny NZK Hipoksja Odma prężna (Tension pneumothorax) Hipowolemia Tamponada osierdzia Hipo/Hiperkaliwmia, zab. metaboliczne Toksyny Hipotermia Thrombembolia (wieńcowa lub płucna)

10 Hipotermia Zalecane jest zastosowanie łagodnej hipotermii u dzieci w stanie śpiączki po powrocie spontanicznego krążenia.

11 Noworodki Wcześniaka należy po porodzie okryć folią bez uprzedniego osuszania i umieścić pod promiennikiem ciepła. Nie jest obecnie zalecane odsysanie smółki z ust i nosa dziecka w trakcie porodu, gdyż nie zmniejsza to częstości i ciężkości przebiegu zespołu aspiracji smółki.

12 Noworodki Nie jest zalecane stosowanie adrenaliny dotchawiczo, jeśli trzeba użyć tej drogi dawka wynosi 100μg/kg Akceptowalne jest stosowanie stężeń tlenu mniejszych niż 100%.


Pobierz ppt "Www.prc.krakow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google