Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie informacji rodowodowej lub podobieństwa molekularnego do określenia postaci dyspersji efektów genetycznych w liniowym modelu mieszanym z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie informacji rodowodowej lub podobieństwa molekularnego do określenia postaci dyspersji efektów genetycznych w liniowym modelu mieszanym z."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie informacji rodowodowej lub podobieństwa molekularnego do określenia postaci dyspersji efektów genetycznych w liniowym modelu mieszanym z dwoma komponentami Marta Molińska-Glura, Krzysztof Moliński Wisła, grudzień 2010

2 I.Tworzenie macierzy spokrewnień w oparciu o rodowód II.Tworzenie macierzy podobieństw molekularnych w oparciu o różne miary podobieństwa III.Model liniowy z dwoma komponentami IV.Estymacja komponentów metodą REML V.Kryterium wyboru modelu

3 Predykcja efektów genetycznych nazywanych wartościami hodowlanymi roślin lub zwierząt ma istotne znaczenie w selekcji osobników. Efekty genetyczne w naukach medycznych najczęściej skojarzone są z odziedziczalnością pewnych cech (chorób).

4 I. Tworzenie macierzy spokrewnień w oparciu o rodowód Konstrukcja klasycznego rodowodu w postaci tabelarycznej rozpoczyna się od uporządkowania posiadanych obiektów oraz przypisaniu im rodziców. Możliwe jest również umieszczenie w tabeli rodowodowej osobników o nieokreślonych przodkach. Poniżej zamieszczono fragment przykładowej tabeli rodowodowej: Odmiany kukurydzy o nieznanym pochodzeniu Odmiany kukurydzy z pełną informacją rodowodową

5

6 Korzystając z tabelarycznej postaci rodowodu i wcześniejszych wzorów na określanie współczynników pokrewieństwa rodowodowego, odpowiednia macierz spokrewnień przyjmuje postać:

7 II. Tworzenie macierzy podobieństw molekularnych w oparciu o różne miary podobieństwa 1. Przetworzenie obrazu na tablicę zawierającą odpowiednie wartości mas molekularnych charakteryzujące strukturę każdego z obiektów. 2. Zastosowanie znanych miar podobieństwa molekularnego bazujących na zestawie mas molekularnych. 3. Wartości podobieństw molekularnych jako składowe macierzy podobieństw molekularnych.

8 Przykładowy obraz widma uzyskany dzięki elektroforezie metodą PCR

9

10 Korzystając z wyników analiz molekularnych metodą RAPD i wzoru Nei`a-Li określających podobieństwo molekularne odpowiednia macierz podobieństw molekularnych przyjmuje postać:

11 III. Model liniowy z dwoma komponentami

12 Założenia:

13

14 IV. Estymacja komponentów metodą REML

15

16 V. Kryterium wyboru modelu

17


Pobierz ppt "Wykorzystanie informacji rodowodowej lub podobieństwa molekularnego do określenia postaci dyspersji efektów genetycznych w liniowym modelu mieszanym z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google