Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
„20 lat samorządności w mieście Radzionków” Samorząd gminy Radzionków

2 Radzionków Radzionków jest miastem i gminą w południowej Polsce. Należy do powiatu tarnogórskiego, w województwie śląskim. Radzionków uzyskał prawa miejskie już w 1951 roku. Jednak w latach 1975 – 1997 stał się częścią Bytomia.

3 Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
22 lutego 1990 roku zostało założone Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno - - Kulturalne. Program Towarzystwa odwoływał się do tradycyjnych cech radzionkowian (gospodarność i oszczędność, wielka rola religii i wielopokoleniowej rodziny oraz etos pracy). RTSK podjęło starania o utworzenie samodzielnej gminy Radzionków i wystartowało w pierwszych wolnych wyborach samorządowych, wystawiając własnych kandydatów z programem przewidującym m. in. doprowadzenie do utworzenia własnej Małej Ojczyzny. Program ten poparło 80% wyborców. Do niewątpliwych osiągnięć Towarzystwa należy wydanie długo oczekiwanego reprintu książki ks. dr Józefa Knosały „Parafia Radzionkowska" oraz wydawanie, począwszy od 1990 roku, dwutygodnika „Głos Radzionkowski". Społeczne poparcie dla działalności Towarzystwa zostało potwierdzone w pierwszych po restytucji praw miejskich wyborach samorządowych, w których członkowie RTSK zdobyli 17 z 24 mandatów. W wyborach samorządowych w 2002 roku kandydat RTSK Gustaw Jochlik został burmistrzem Radzionkowa. W 15 osobowej Radzie Miasta RTSK miał 9 radnych, w tym Michała Cylę, który został przewodniczących RM.

4 Urząd Miasta Radzionków
O pracy Urzędu Miasta Radzionków mieszkańcy mówią następująco: „Urząd mamy na miejscu, większość spraw można załatwić od razu, bez konieczności wyjeżdżania z miasta. Organ działa sprawnie, a jego pracownicy są życzliwi dla mieszkańców”. Obecnie Urząd wdraża system internetowy pod nazwą EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, który pozwoli na jeszcze szybszą i wygodniejszą formę komunikacji petenta z urzędem, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki EBOI konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum.

5 Estetyka miasta Plac Letochów pełni w Radzionkowie rolę głównego placu miasta. W ubiegłym roku przeprowadzono jego modernizację: zmieniono nawierzchnię, powstała piękna fontanna w formie fragmentu koła. Plac uzyskał nowe, ozdobne murki z cegły klinkierowej oraz sporo zieleni. Zasadzono klony, jałowce, wierzby, bluszcze, kwiaty. Fontanna nocą jest pięknie oświetlona. Tutaj mieszkańcy Radzionkowa chętnie spędzają wolne chwile, przychodzą na spacery, bo dobrze się tu czują.

6 Drogi i ścieżki rowerowe
W okresie od stycznia do września 2006 roku Gmina Radzionków wybudowała na swoim terenie nową drogę o długości około 550 m. Wzdłuż ulicy tej wykonano także chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne. Nowo wybudowana ulica łączy ul. Długą z ul. Schwallenberga i nosi nazwę Unii Europejskiej. Realizacja budowy drogi przyczyniła się do: - przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta, - wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców miasta, - stworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej w mieście. Już wkrótce rozpoczną się prace na terenie Parku Księża Góra. W ich efekcie powstanie ponad 2, 5 km ścieżek rekreacyjnych i pięć miejsc rekreacyjno - postojowych. Termin zakończenia prac przewiduje się do 30 września 2010 roku.

7 Nowe sklepy W naszej gminie powstało wiele nowych sklepów i marketów: Biedronka, Lidl, Kaufland, Simply. Pozwoliły one na podwyższenie standardu życia mieszkańców, łatwiej jest kupić artykuły spożywcze i inne rzeczy potrzebne do codziennego użytku.

8 Powołanie Straży Miejskiej
Straż Miejska powołana została uchwałą Rady Miasta Radzionków w październiku Obecnie Gmina posiada 6 strażników i strażniczek miejskich. Do zakresu ich obowiązków w szczególności należy: 1) zapobieganie wszelkiego typu naruszeniom porządku i spokoju publicznego poprzez realizację zadań określonych ustawą o strażach gminnych; 2) wczesne analizowanie i rozpoznawanie zagrożeń związanych z negatywnymi zachowaniami i wykroczeniami, które mają największy wpływ na poczucie stanu bezpieczeństwa, porządku i spokoju wśród mieszkańców; 3) rozpoznawanie i kontrolowanie zjawisk mających wpływ na zachowanie czystości i estetyki obiektów i budynków oraz egzekwowanie od właścicieli należytego utrzymania porządku i czystości, a także właściwego utrzymania budynków oraz dróg dojścia i dojazdu w okresie zimowym.

9 Wybrane wypowiedzi mieszkańców Radzionkowa zebrane podczas udzielanych wywiadów:
„Dla mnie samorząd to mieszkańcy naszego miasta. Bez nich nie byłoby zmian, a jeżeli - to niewielkie. Dzięki mieszkańcom miasto odzyskało prawa miejskie i możliwość rozwoju według własnego wyobrażenia i możliwości, CO W PEŁNI WYKORZYSTUJE”. (Jan Hajda, mieszkaniec Radzionkowa od urodzenia, członek RTSK, emeryt.)

10 Wybrane wypowiedzi mieszkańców Radzionkowa zebrane podczas udzielanych wywiadów
„Jestem bardzo zadowolona z faktu, iż Radzionków stał się samodzielną gminą. Widzę ogromne zmiany, które wpłynęły korzystnie na rozwój miasta i życie jego mieszkańców.” (Aleksandra Pachulska, mieszkanka Radzionkowa od urodzenia, nauczyciel.)

11 Wybrane wypowiedzi mieszkańców Radzionkowa zebrane podczas udzielanych wywiadów
„Cieszę się, że jestem mieszkanką samodzielnego miasta Radzionków. Pamiętam czas, gdy byliśmy dzielnicą Bytomia i wyraźnie widzę zmiany, jakie zaszły od momentu odłączenia. Są to tylko i wyłącznie zmiany pozytywne. W Radzionkowie żyje się dobrze, bezpiecznie i spokojnie”. (Joanna Pachulska, mieszkanka Radzionkowa od urodzenia, członkini Komisji Rewizyjnej RTSK w latach 90., emerytka.)

12 Źródła: wywiady z mieszkańcami Radzionkowa
prywatne zbiory fotograficzne Marty Kurzok

13 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Agata Pachulska 1995 r., klasa II a Marta Kurzok 1995 r., klasa II a Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie Izabela Leńdźwa Beata Duch Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google