Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INKULTURACJA I PERSONALIZACJA Monika Trojanowska -Tomczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INKULTURACJA I PERSONALIZACJA Monika Trojanowska -Tomczak."— Zapis prezentacji:

1 INKULTURACJA I PERSONALIZACJA Monika Trojanowska -Tomczak

2 Inkulturacja i personalizacja KULTURA dobre wychowanie twórczość artystyczna

3 Inkulturacja i personalizacja KULTURA Myśli Idee Rzeczy Reguły i normy Całokształt wytworów ducha i wytworów rąk

4 Inkulturacja i personalizacja FUNKCJE KULTURY integracja ludzi, którzy jej podlegają i ją tworzą sterowanie zachowaniem się ludzi stymulacja rozwoju człowieka

5 Inkulturacja i personalizacja Kultura jest piętnem, które człowiek nosi od początku do końca życia

6 Inkulturacja i personalizacja świat narzędzi komunikacja i przekazywanie informacji reguły i normy Podstawowe kategorie wytworów

7 Inkulturacja i personalizacja NARZĘDZIA Każdy przedmiot, który służy do osiągnięcia danego celu Narzędzia służące produkcji Narzędzia służące niszczeniu i zabijaniu

8 Inkulturacja i personalizacja Nadmierna specjalizacja narzędzi pozostaje w sprzeczności z rozwojem twórczym osobowości Powrót do narzędzi i operacji bardziej prymitywnych zawsze wiąże się z poczuciem psychicznego dyskomfortu

9 Inkulturacja i personalizacja REGUŁY I NORMY Porządkują ludzkie zachowanie Ujednolicają ludzką aktywność

10 Inkulturacja i personalizacja Nieznajomość reguł operacji narzędziami usuwa ludzi na margines społeczny

11 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Jednowartościowa ideał świata i człowieka - jeden jednoznaczny dzieli świat na to co zgodne z ideałem (dobre) i niezgodne (złe) uniformizm, jednomyślność, posłuszeństwo Kultura jedno- i wielowartościowa

12 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Wielowartościowa wiele ideałów świata i człowieka konieczność wyborów dopuszcza własny system wartości Kultura jedno- i wielowartościowa

13 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Rzeczy ideał człowieka – businessman lub konsument ideał świata – rynek (popyt, podaż, reklama) wartości naczelne – przedmioty, posiadanie, spożywanie rywalizacja Kultura rzeczy i idei

14 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Idei ideał człowieka – twórca ideał świata – forum, wymiana wartości naczelne – wartości duchowe człowieka kooperacja Kultura rzeczy i idei

15 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Posiadania ideał – gromadzenie i zabezpieczenie zasobów wzór sukcesu – stale rosnące konto, stabilność posiadania wzorzec ascetyczny mentalność skąpca Kultura posiadania i zużywania

16 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Zużywania ideał – intensywne używanie, spożywanie, przelotność wzór sukcesu – liczy się wielkość spożycia/zużycia wzorzec hedonistyczny mentalność rozrzutnika Kultura posiadania i zużywania

17 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Stabilności teraźniejszość dalszym ciągiem wspaniałej przeszłości najlepsze to co było, co jest sprawdzone kult rutyny i perfekcji wzorzec nietolerancji odmienności Kultura stabilności i zmienności

18 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Zmienności otwarcie na obce wpływy nastawienie na prowokowanie zmian kult eksperymentu, różnorodności, tolerancji Kultura stabilności i zmienności

19 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Indywidualizm eksponowanie interesu jednostki życie pojmowane jako wyścigi rywalizacja, antyspołeczność, wrogość, egocentryzm Indywidualizm i kolektywizm

20 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Kolektywizm eksponowanie wspólnego interesu dobro wspólne nawet kosztem interesu jednostki kooperacja, podział pracy Indywidualizm i kolektywizm

21 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Otwartości nastawienie na wszechstronne informowanie człowiek dobrze poinformowany i ufający informacjom Kultura otwartości i selektywności

22 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Selektywności konieczność selektywności informacji przed upowszechnieniem człowiek nie doinformowany i nieufny wobec informacji Kultura otwartości i selektywności

23 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Tolerancji zezwala na odstępstwa od przyjętych standardów uznaje ryzyko błędu za wpisane w ludzkie działania wyzwala człowieka elastyczność Kultura tolerancji i nietolerancji

24 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Nietolerancji dążenie do jednomyślności, uniformizmu zniewalanie człowieka dogmatyzm niedopuszczanie możliwości błędu Kultura tolerancji i nietolerancji

25 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Sentymentalizm decyzje podejmowane w oparciu o sentymentalne racje zachowanie się człowieka warunkowane przez wierność, lojalność itp. dobroczynność, wyręczanie innych eksploatacja samego siebie Sentymentalizm i racjonalizm

26 Inkulturacja i personalizacja WZORY KULTURY Racjonalizm decyzje i zachowanie się człowieka warunkowane przez kalkulację użyteczności, sensowność egocentryzm, manipulowanie innymi makiawelizm Sentymentalizm i racjonalizm

27 Inkulturacja i personalizacja Inkulturacja = wrastanie w kulturę Bezdecyzyjny najczęściej proces asymilacji wartości kulturowych dzięki bezpośredniej z nimi styczności

28 Inkulturacja i personalizacja Inkulturacja i personalizacja – ludzka osobowość jako efekt wchłaniania się w kulturę Niemożliwa jest ucieczka od kultury

29 Inkulturacja i personalizacja Przejawy wrastania w kulturę 1.Opanowanie języka otoczenia 2.Nauka potrzeby przedmiotów i idei 3.Opanowanie narzędzi i operacji 4.Przejmowanie sposobów myślenia

30 Inkulturacja i personalizacja Patologia nadmiaru koncentracja na ideałach idealistyczne oderwanie od rzeczywistości koncentracja na własnych przeżyciach jako lepszych od świata, który jest zły

31 Inkulturacja i personalizacja Patologia niedomiaru analfabetyzm kulturowy rozchwianie brak zasad, wartości

32 Inkulturacja i personalizacja Dziękuję za uwagę

33 Inkulturacja i personalizacja Bibliografia Wprowadzenie do pedagogiki, Praca zbiorowa pod redakcją T. Jaworskiej i R. Lepperta, Implus, 2001


Pobierz ppt "INKULTURACJA I PERSONALIZACJA Monika Trojanowska -Tomczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google