Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

H istoria pieniądza i banków Założyć bank to dopiero jest interes Bertold Brecht.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "H istoria pieniądza i banków Założyć bank to dopiero jest interes Bertold Brecht."— Zapis prezentacji:

1 H istoria pieniądza i banków Założyć bank to dopiero jest interes Bertold Brecht

2 Pieniądze dawniej i dziś

3 Ewolucja form pieniądza 1.Barter- wymiana towaru, towar za towar 2.Płacidła: muszle, sól, skóry, ozdoby 3.Pieniądz kruszcowy: bryłki, sztabki metali szlachetnych 4.Monety 5.Noty bankowe 6.Monety bezkruszcowe 7.Banknoty 8.Pieniądz plastikowy: karta płatnicza 9.Pieniądz elektroniczny; zapis na koncie w postaci elektronicznych nośników informacji.

4 Początki banków Domy bankowe istniały już w starożytności np. w Rzymie Banca di San Georgio r, w Genui Centralny Bank Szwedzki – 1657 r Centralny Bank Anglii – 1694 r. Centralny Bank Królestwa Polskiego – 1828 r. Narodowy Bank Polski – 1924 r.

5 Współczesny system bankowy w Polsce tworzą:

6 Prezes NBP

7 Funkcje banku centralnego w Polsce jest bankiem państwa : obsługuje rachunki Ministerstwa Finansów, czyli dochody i wydatki rządu w Polsce oraz emituje obligacje Skarbu Państwa Jest bankiem wszystkich banków w Polsce: nadzoruje pracę wszystkich banków, udziela kredytów bankom komercyjnym i tworzy rezerwy obowiązkowe. Jest bankiem emisyjnym : kieruje Mennicą Państwową i emituje pieniądze oraz niszczy te które są zużyte. Jest bankiem stabilizująco-kontrolnym : ustala stopy procentowe, rezerwy obowiązkowe oraz dokonuje operacji na rynku otwartym, czyli kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe.

8

9 Polityka pieniężna NBP

10 Rodzaje banków

11 Liczba banków spółdzielczych i komercyjnych w Polsce

12 Praca domowa Dziękuję! Życzę powodzenia.

13 Pieniądz w gospodarce rynkowej

14 Dopasuj opisy A-H do pojęć

15 pieniądz 1) powszechnie stosowany i akceptowany ekwiwalent towarów i usług, trwale wyrażający ich wartość i bezpośrednio na nie wymienialny. 2) powszechnie akceptowany środek płatniczy

16

17 6 cech pieniądza - 1

18 2 Cechy pieniądza

19 3 Cechy pieniądza

20 4 Cechy pieniądza

21 5 Cechy pieniądza

22 6 Cechy pieniądza

23 zabezpieczenia

24 Formy pieniądza 1) pieniądz gotówkowy : monety i banknoty 2) pieniądz bezgotówkowy: - karta( pieniądz plastikowy) Karta płatnicza (debetowa) Karta kredytowa Elektroniczna portmonetka - pieniądz elektroniczny(na koncie internetowym) - czek imienny na okaziciela - weksel

25

26

27 zapamiętaj


Pobierz ppt "H istoria pieniądza i banków Założyć bank to dopiero jest interes Bertold Brecht."

Podobne prezentacje


Reklamy Google