Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nerwy czaszkowe repetytorium nr 1: n.I,II,III,IV,VI,VIII Aspekty kliniczne Grzegorz Jagła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nerwy czaszkowe repetytorium nr 1: n.I,II,III,IV,VI,VIII Aspekty kliniczne Grzegorz Jagła."— Zapis prezentacji:

1 Nerwy czaszkowe repetytorium nr 1: n.I,II,III,IV,VI,VIII Aspekty kliniczne Grzegorz Jagła

2 n. węchowy- klinika AnosmiaAnosmia DiagnostykaDiagnostyka Etiologia- urazy, onkologia /guzy płata czołowego, nowotworyEtiologia- urazy, onkologia /guzy płata czołowego, nowotwory

3 Zaburzenia węchu Nieżyt górnych dróg oddechowychNieżyt górnych dróg oddechowych Uraz głowyUraz głowy MeningitisMeningitis Guz płatów czołowychGuz płatów czołowych Choroba ParkinsonaChoroba Parkinsona Choroba RefsumaChoroba Refsuma SarkoidozaSarkoidoza Idiopatyczna utrata węchu /obu lub jednostronna/Idiopatyczna utrata węchu /obu lub jednostronna/ Wrodzone zniesienie węchuWrodzone zniesienie węchu

4 ważne Badaj węch gdy podejrzewasz:Badaj węch gdy podejrzewasz: Podejrzenie guza płata czołowegoPodejrzenie guza płata czołowego Kliniczny obraz postępującego otępienia i zaburzeń widzeniaKliniczny obraz postępującego otępienia i zaburzeń widzenia Osoby zgłaszające zaburzenia węchu lub smakuOsoby zgłaszające zaburzenia węchu lub smaku Zmienione odczuwanie węchu w:Zmienione odczuwanie węchu w: DepresjiDepresji SchizofreniiSchizofrenii W napadach padaczkowych częściowych złożonychW napadach padaczkowych częściowych złożonych

5 n. wzrokowy

6 n.wzrokowy- uszkodzenia Mroczek środkowy- ubytek środkowej części pola widzenia, może też powstawać przy izolowanym uszkodzeniu plamki żółtej /np. starcze zwyrodnienie plamkowe/Mroczek środkowy- ubytek środkowej części pola widzenia, może też powstawać przy izolowanym uszkodzeniu plamki żółtej /np. starcze zwyrodnienie plamkowe/ Od ubytków ogniskowych aż do całkowitej ślepotyOd ubytków ogniskowych aż do całkowitej ślepoty

7 uszkodzenie skrzyżowania nn. II niedowidzenie połowicze dwuskronioweniedowidzenie połowicze dwuskroniowe czasami zaczyna się od uszkodzenia widzenia barwy czerwonej

8 uszkodzenie skrzyżowania nerwów wzrokowych- etiologia guz przysadkiguz przysadki czaszkogardlakczaszkogardlak oponiakoponiak torbiel naskórkowa lub skórzastatorbiel naskórkowa lub skórzasta tętniak t. szyjnej wewnętrznej lub ocznejtętniak t. szyjnej wewnętrznej lub ocznej wodogłowie z poszerzeniem III komorywodogłowie z poszerzeniem III komory rak jamy nosowogardłowejrak jamy nosowogardłowej struniak stokustruniak stoku ziarna w przebiegu sarkoidozyziarna w przebiegu sarkoidozy zapalenie opon- przewlekłe i podostrezapalenie opon- przewlekłe i podostre przerzuty nowotworoweprzerzuty nowotworowe pierwotna niedoczynność tarczycypierwotna niedoczynność tarczycy

9 uszkodzenie pasma wzrokowego i ciał kolankowatych bocznych rzadziej niż chiasma opticumrzadziej niż chiasma opticum guzy dołu środkowegoguzy dołu środkowego niedowidzenie połowicze jednostronne nie zawsze zgodne z lokalizacją uszkodzenianiedowidzenie połowicze jednostronne nie zawsze zgodne z lokalizacją uszkodzenia

10 uszkodzenie promienistości wzrokowej uszkodzenie płata skroniowego- uszkodzenie dolnej części włókien drogi wzrokowejuszkodzenie płata skroniowego- uszkodzenie dolnej części włókien drogi wzrokowej kwadrantopsja w górnych ćwiartkach pola widzeniakwadrantopsja w górnych ćwiartkach pola widzenia płat ciemieniowy- górna część włókien- kwadrantopsja dolnych ćwiartek widzeniapłat ciemieniowy- górna część włókien- kwadrantopsja dolnych ćwiartek widzenia cała promienistość- niedowidzenie połowicze jednoimiennecała promienistość- niedowidzenie połowicze jednoimienne

11 uszkodzenia kory potylicznej niedowidzenie połowicze jednoimienneniedowidzenie połowicze jednoimienne widzenie plamkowe może być oszczędzonewidzenie plamkowe może być oszczędzone w niedowidzeniu połowiczym ostrość wzroku nie ulega upośledzeniuw niedowidzeniu połowiczym ostrość wzroku nie ulega upośledzeniu chory w trakcie chodzenia zaczepia lub uderza o przedmioty znajdujące się w obrębie niewidzialnej części pola widzeniachory w trakcie chodzenia zaczepia lub uderza o przedmioty znajdujące się w obrębie niewidzialnej części pola widzenia trudności w czytaniutrudności w czytaniu

12 obustronne uszkodzenie płatów potylicznych ostre niedotlenienie mózguostre niedotlenienie mózgu niedokrwienie podstawno- kręgoweniedokrwienie podstawno- kręgowe górne lub dolne niedowidzenie połowicze obuocznegórne lub dolne niedowidzenie połowicze obuoczne obuoczna ślepota korowaobuoczna ślepota korowa jeżeli nie uszkodzone są bieguny potyliczne- zachowane plamki- widzenie lunetowe versus mroczki obustronne przy uszkodzeniu obustronnym biegunówjeżeli nie uszkodzone są bieguny potyliczne- zachowane plamki- widzenie lunetowe versus mroczki obustronne przy uszkodzeniu obustronnym biegunów

13 Obrzęk tarczy n. wzrokowego wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowewzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe zakrzep zatoki jamistejzakrzep zatoki jamistej przetoka szyjno-jamistaprzetoka szyjno-jamista przełom nadciśnieniowy (faza złośliwa nadciśnienia)przełom nadciśnieniowy (faza złośliwa nadciśnienia) zakrzep żyły siatkówkizakrzep żyły siatkówki zapalenie n.wzrokowegozapalenie n.wzrokowego neuropatia niedokrwienna ocznaneuropatia niedokrwienna oczna

14 Obrzęk tarczy n. wzrokowego początkowo zwłaszcza gdy etiologia uciskowa może nie być zaburzeń widzeniapoczątkowo zwłaszcza gdy etiologia uciskowa może nie być zaburzeń widzenia w innych krótkie zaniewidzenie jedno- lub obu oczne podczas zmiany pozycji ciała, wysiłku- przejściowy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i śródgałkowego – zatrzymanie odpływu żylnego z siatkówkiw innych krótkie zaniewidzenie jedno- lub obu oczne podczas zmiany pozycji ciała, wysiłku- przejściowy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i śródgałkowego – zatrzymanie odpływu żylnego z siatkówki

15 zanik nerwu wzrokowego obraz kredowobiałej tarczy n. IIobraz kredowobiałej tarczy n. II osłabienie ostrości wzrokuosłabienie ostrości wzroku ubytki w polu widzeniaubytki w polu widzenia zmniejszenie reaktywności źrenic na światłozmniejszenie reaktywności źrenic na światło etiologiaetiologia uszkodzenie siatkówki, n.II, skrzyżowania n. II ze współistniejącym uszkodzeniem osłonki mielinowejuszkodzenie siatkówki, n.II, skrzyżowania n. II ze współistniejącym uszkodzeniem osłonki mielinowej przewlekły obrzęk tarczy n.IIprzewlekły obrzęk tarczy n.II jaskrajaskra krótkowzroczność dużego stopniakrótkowzroczność dużego stopnia

16 zespół Fostera-Kennedyego zanik tarczy n.II w jednym oku /guz /zanik tarczy n.II w jednym oku /guz / płata czołowego], obrzęk tarczy drugiego n. II po drugiej

17 zapalenie n. wzrokowego w schorzeniach zapalnychw schorzeniach zapalnych choroby demielinizacyjnechoroby demielinizacyjne dziedziczny zanik n.II Leberadziedziczny zanik n.II Lebera przyzakaźne zapalenie n.II [ospa wietrzna, odra, wirus Ebstein-Barr]przyzakaźne zapalenie n.II [ospa wietrzna, odra, wirus Ebstein-Barr] kiłakiła choroba Devicachoroba Devica sarkoidozasarkoidoza zapalenie tkanek miękkich oczodołuzapalenie tkanek miękkich oczodołu

18 Źrenice- miosis zespół Hornerazespół Hornera uszkodzenie mostuuszkodzenie mostu objaw Argylla-Robertsonaobjaw Argylla-Robertsona stan po zakropieniu pilokarpinystan po zakropieniu pilokarpiny zatrucie środkami fosforoorganicznymizatrucie środkami fosforoorganicznymi stosowanie opioidówstosowanie opioidów neuropatia autonomicznaneuropatia autonomiczna uraz tęczówki [ze współistniejącym urazem]uraz tęczówki [ze współistniejącym urazem] fizjologiczne w wieku starczymfizjologiczne w wieku starczym wrodzonewrodzone

19 Źrenice- mydriasis uszkodzenie układu P np. n. IIIuszkodzenie układu P np. n. III zespół Holmesa Adiegozespół Holmesa Adiego Zespół Parinaud [uszkodzenie górnej części śródmózgowia]Zespół Parinaud [uszkodzenie górnej części śródmózgowia] neuropatia autonomicznaneuropatia autonomiczna stany lękowestany lękowe stan po zakropleniu atropinystan po zakropleniu atropiny amfetaminaamfetamina śmierć mózguśmierć mózgu uraz tęczówkiuraz tęczówki fizjologicznie u małych dziecifizjologicznie u małych dzieci

20 zaburzona reakcja źrenic na światło uszkodzenie n.IIIuszkodzenie n.III uszkodzenie n.II (objaw najczęściej wczesny)uszkodzenie n.II (objaw najczęściej wczesny) uszkodzenie skrzyżowania nn. IIuszkodzenie skrzyżowania nn. II objaw Argylla-Roberstonaobjaw Argylla-Roberstona objaw Parinaudobjaw Parinaud zaburzenia refrakcji przebiegające z dużym osłabieniem ostrości wzrokuzaburzenia refrakcji przebiegające z dużym osłabieniem ostrości wzroku bardzo wąskie źrenicebardzo wąskie źrenice urazy tęczówkiurazy tęczówki Prawidłowa reakcja źrenic na światło występuje przy uszkodzeniach na poziomie ciał kolankowatych bocznych lub powyżej.Prawidłowa reakcja źrenic na światło występuje przy uszkodzeniach na poziomie ciał kolankowatych bocznych lub powyżej.

21 Nerwy okoruchowe

22 Diplopia - ocena chory ma:chory ma: wodzić wzrokiem ku górze, ku dołowi oraz na boki.wodzić wzrokiem ku górze, ku dołowi oraz na boki. odwodzenie jednego oka (m.prosty boczny)odwodzenie jednego oka (m.prosty boczny) powinno się kojarzyć z przywodzeniem drugiego oka (m.prosty przyśrodkowy)powinno się kojarzyć z przywodzeniem drugiego oka (m.prosty przyśrodkowy)

23 Diplopia - ocena chory ma (2):chory ma (2): wodzić wzrokiem w bok i ku górze a następnie ku dołowi.wodzić wzrokiem w bok i ku górze a następnie ku dołowi. za ruch ku dołowiza ruch ku dołowi oka odwiedzonego – m.prosty dolnyoka odwiedzonego – m.prosty dolny oka przywiedzonego – m. skośny górnyoka przywiedzonego – m. skośny górny

24 Diplopia - ocena chory ma (3):chory ma (3): wodzić wzrokiem na boki a następnie ku górzewodzić wzrokiem na boki a następnie ku górze ruch ku górzeruch ku górze oka przywodzonego – m. skośny dolnyoka przywodzonego – m. skośny dolny oka odwodzonego – m. prosty górnyoka odwodzonego – m. prosty górny

25 n. okoruchowy - klinika osłabienie siły wszystkich mm. zewnętrznych oka, z wyj.osłabienie siły wszystkich mm. zewnętrznych oka, z wyj. m. prostego bocznegom. prostego bocznego m. skośnego górnegom. skośnego górnego W spoczynku gałka oczna ustawiona jest w zezie rozbieżnym i skierowana ku górze

26 n. okoruchowy - klinika ptoza- czasami całkowita uniemożliwia ocenę motoryki gałek ocznychptoza- czasami całkowita uniemożliwia ocenę motoryki gałek ocznych rozszerzenie źrenicy z z zburzoną lub zniesioną reakcją na światło i akomodację wywołane uszkodzeniem włókien P biegnących razem z R n.IIIrozszerzenie źrenicy z z zburzoną lub zniesioną reakcją na światło i akomodację wywołane uszkodzeniem włókien P biegnących razem z R n.III

27 Pamiętaj uszkodzenie n.III prawie zawsze w procesach uciskowych natomiast b. rzadko w DM lub stanach zapalnych.Pamiętaj uszkodzenie n.III prawie zawsze w procesach uciskowych natomiast b. rzadko w DM lub stanach zapalnych. najpierw diplopia a potem rozszerzenie źrenicynajpierw diplopia a potem rozszerzenie źrenicy

28 uszkodzenie n. bloczkowego osłabienie m. skośnego górnego z dwojeniem i skośnym przesunięciem obrazów podczas patrzenia ku dołowi i przyśrodkowoosłabienie m. skośnego górnego z dwojeniem i skośnym przesunięciem obrazów podczas patrzenia ku dołowi i przyśrodkowo

29 uszkodzenie n. odwodzącego osłabienie m. prostego bocznego z podwójnym widzeniem i bocznym przesunięciem obrazów podczas próby patrzenia w stronę zajętego mięśniaosłabienie m. prostego bocznego z podwójnym widzeniem i bocznym przesunięciem obrazów podczas próby patrzenia w stronę zajętego mięśnia

30 uszkodzenie n. odwodzącego rzekome porażenie n. VIrzekome porażenie n. VI czynna konwergencja w przebiegu histerii- źrenice zwężają się podczas próby odwodzenia gałek ocznychczynna konwergencja w przebiegu histerii- źrenice zwężają się podczas próby odwodzenia gałek ocznych zsp.Duanea- anomalia wrodzona- zamiast m. prostego bocznego-pasmo łacznotkankowe- podczas próby odwodzenia – zwężenie szpary powiekowejzsp.Duanea- anomalia wrodzona- zamiast m. prostego bocznego-pasmo łacznotkankowe- podczas próby odwodzenia – zwężenie szpary powiekowej

31 przyczyny niedowładów mm. zewnętrznych oka miasteniamiastenia miopatie ocznemiopatie oczne guzy oczodoługuzy oczodołu zaburzenia oczne w przebiegu chorób tarczycyzaburzenia oczne w przebiegu chorób tarczycy olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicolbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

32 przyczyny uszkodzenia nn. okoruchowych śródmózgowie i most:śródmózgowie i most: guzguz udarudar SMSM zapalenie mózguzapalenie mózgu encefalopatia Wernickegoencefalopatia Wernickego

33 przyczyny uszkodzenia nn. okoruchowych poziom pnia i pień mózgu:poziom pnia i pień mózgu: ostre i przewlekłe zapalenie opon m-rostre i przewlekłe zapalenie opon m-r nowotworowe zajęcie oponnowotworowe zajęcie opon kiła oponowo-naczyniowakiła oponowo-naczyniowa tętniak lub rozszerzenie tętnicy podstawnejtętniak lub rozszerzenie tętnicy podstawnej tętniak t.łączącej tylnej /izolowane porażenie IIItętniak t.łączącej tylnej /izolowane porażenie III guzy (rak jamy nosowo-gardłowejguzy (rak jamy nosowo-gardłowej cukrzycacukrzyca sarkoidozasarkoidoza zespół Guillain-Barré i inne neuropatiezespół Guillain-Barré i inne neuropatie

34 przyczyny uszkodzenia nn. okoruchowych szczyt piramidy kości skalistejszczyt piramidy kości skalistej zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowegozespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego zakażenie usznopochodnezakażenie usznopochodne rak jamy nosowogardłowejrak jamy nosowogardłowej

35 przyczyny uszkodzenia nn. okoruchowych zatoka jamista:zatoka jamista: gruczolak lub udar przysadkigruczolak lub udar przysadki oponiak skrzydła k. klinowejoponiak skrzydła k. klinowej rak jamy nosowo-gardłowejrak jamy nosowo-gardłowej przerzuty nowotworoweprzerzuty nowotworowe pęknięcie lub ucisk tętniaka t.szyjnej wew.pęknięcie lub ucisk tętniaka t.szyjnej wew. zakrzepica zatoki jamistejzakrzepica zatoki jamistej przetoka szyjno-jamistaprzetoka szyjno-jamista

36 przyczyny uszkodzenia nn. okoruchowych szczelina oczodołowa górna:szczelina oczodołowa górna: oponiak skrzydła kości klinowejoponiak skrzydła kości klinowej oponiak osłonki n. wzrokowegooponiak osłonki n. wzrokowego przerzuty nowotworoweprzerzuty nowotworowe guz rzekomy oczodoługuz rzekomy oczodołu zespół Tolosy – Huntazespół Tolosy – Hunta oczodół:oczodół: guzguz zapalenie tkanek miękkichzapalenie tkanek miękkich

37 przyczyny uszkodzenia nn. okoruchowych inne przyczyny:inne przyczyny: uraz głowyuraz głowy olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicolbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic migrena okoporaźna (z izolowanym niedowładem n.III)migrena okoporaźna (z izolowanym niedowładem n.III) infekcje np.. Herpes Zoster, AIDS, boreliozainfekcje np.. Herpes Zoster, AIDS, borelioza niedokrwienie o trudnej do ustalenia lokalizacji [pień mózgu, nerw czaszkowy]niedokrwienie o trudnej do ustalenia lokalizacji [pień mózgu, nerw czaszkowy]

38 ze względu na etiologię uszkodzeń nn. okoruchowych oceniaj!!:oceniaj!!: ostrość wzroku [obu oczu oraz każdego z osobna]ostrość wzroku [obu oczu oraz każdego z osobna] pole widzeniapole widzenia dno okadno oka wytrzeszczwytrzeszcz zaburzenia węchuzaburzenia węchu obecność bólu w obrębie twarzy i głowyobecność bólu w obrębie twarzy i głowy cech zajęcia n. trójdzielnego i ew. innych nerwów czaszkowychcech zajęcia n. trójdzielnego i ew. innych nerwów czaszkowych ewentualnie cech miasteniiewentualnie cech miastenii

39 Nagłe wystąpienie porażenia jednego nerwu czaszkowego u osoby w wieku średnimNagłe wystąpienie porażenia jednego nerwu czaszkowego u osoby w wieku średnim Etiologia niedokrwienna czasem urazowaEtiologia niedokrwienna czasem urazowa Objawom może towarzyszyć ból w obrębie oczodołuObjawom może towarzyszyć ból w obrębie oczodołu Obserwuj- 2-4 tygObserwuj- 2-4 tyg Wyklucz DM, kiłę, czynniki ryzyka chorób naczyniowychWyklucz DM, kiłę, czynniki ryzyka chorób naczyniowych Rokowanie pomyśleRokowanie pomyśle

40 n. Przedsionkowo ślimakowy Guz kąta!!!Guz kąta!!! Szum usznySzum uszny NiedosłuchNiedosłuch OczopląsOczopląs


Pobierz ppt "Nerwy czaszkowe repetytorium nr 1: n.I,II,III,IV,VI,VIII Aspekty kliniczne Grzegorz Jagła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google