Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część nadobojczykowa splotu ramiennego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część nadobojczykowa splotu ramiennego"— Zapis prezentacji:

1 Część nadobojczykowa splotu ramiennego
Katarzyna Czech III rok Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ

2 Splot ramienny – charakterystyka
Zaopatruje kończynę górną oraz niektóre mięśnie tułowia i szyi Związany z (C4)C5-Th1(Th2) Ze względu na położenie dzielimy na część nadobojczykową (leży na szyi) oraz na część podobojczykową (leży w jamie pachowej)

3 Budowa splotu ramiennego
Gałęzie przednie C5-Th1 pnie: – górny – z połączenia C5 i C6 - środkowy – przedłużenie C7 - dolny – z połączenia C8 i Th1 Każdy pień dzieli się na część przednią i część tylną.

4 Części tylne wszystkich pni łączą się tworząc PĘCZEK TYLNY /fasciculus posterior/
Części przednie pnia górnego i środkowego – PECZEK BOCZNY /fasciculus lateralis/ Cześć przednia pnia dolnego tworzy PĘCZEK PRZYŚRODKOWY /fasciculus medialis/

5

6

7 Topografia cz. nadobojczykowej
Trójkąt boczny szyi: przebiega w bruździe wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych /krzyżuje od przodu t. i ż.kręgową/ Szczelina tylna mięśni pochyłych: przebiega razem z t. podobojczykową – pień dolny przebiega za tętnicą, pień górny i środkowy powyżej tętnicy

8 Topografia cz. nadobojczykowej c.d.
Dół nadobojczykowy: leży powierzchownie przykryty od przodu blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyjnej oraz mięśniem łopatkowo gnykowym, od przodu krzyżują go naczynia nadłopatkowe i poprzeczne szyi Na granicy przejścia cz. nadobojczykowej w cz. podobojczykową – biegnie wspólnie z naczyniami podobojczykowymi

9

10 Nerwy splotu ramiennego dzielimy na:
Nerwy długie (odchodzą od cz. podobojczykowej) Nerwy krótkie (odchodzą od cz. nadobojczykowej i cz. podobojczykowej)

11 Nerwy krótkie splotu ramiennego
NERWY CZ.PODOBOJCZYKOWEJ: Nn.piersiowe przyśrodkowy i boczny Nn.podłopatkowe N.piersiowo-grzbietowy N.pachowy NERWY CZ.NADOBOJCZYKOWEJ: N.grzbietowy łopatki N.piersiowy długi N.podobojczykowy N.nadłopatkowy

12

13 Nerw grzbietowy łopatki
Odchodzi z gałęzi brzusznej C5 Krzyżuje od przodu m.pochyły środkowy Biegnie ku tyłowi wraz z gałęzią głęboką t.poprzecznej szyi Między m.pochyłym tylnym a m.dźwigaczem łopatki Biegnie wzdłuż brzegu przyśrodkowego łopatki i kończy się w m.równoległobocznym

14 Nerw grzbietowy łopatki
Unerwienie: Dolna część m. dźwigacza łopatki i mm.równoległoboczne Porażenie – objawy kliniczne: Unoszenie łopatki do góry i przybliżanie jej do kręgosłupa jest osłabione. Dolny kąt łopatki sterczy ku tyłowi.

15 Nerw piersiowy długi Rozpoczyna się korzeniami C5-C7 – korzenie C5, C6 przebijają m.pochyły środkowy, korzeń z C7 zawija się dookoła mięśnia – korzenie łączą się na mięśniu. Zstępuje do jamy pachowej, biegnąc do tyłu od splotu ramiennego i naczyń pachowych Układa się na powierzchni bocznej mięśnia zębatego przedniego.

16 Nerw piersiowy długi Unerwienie: m. zębaty przedni
Porażenie – objawy kliniczne: Obręcz kończyny górnej przesunięta ku tyłowi. Łopatka nieznacznie oddalona od klatki piersiowej /scapula alata/. Odstawienie łopatki nasila się przy odwodzeniu ramienia, zginaniu go do przodu.

17 Porażenie nerwu piersiowego długiego

18 Nerw podobojczykowy Odchodzi od C5
Biegnie przed t. podobojczykową, przed/za ż.podobojczykową i pod obojczykiem Wnika do m.podobojczykowego zaopatrując go Często oddaje gałąź do n.przeponowego jako n.przeponowy dodatkowy

19 Nerw podobojczykowy Unerwienie: m.podobojczykowy
Porażenie: nie daje wyraźnych objawów, czasem po stronie porażonej można stwierdzić niewielkie przesunięcie końca barkowego obojczyka ku przodowi

20 Nerw nadłopatkowy Odchodzi z pnia górnego z C5, C6
Kieruje się przez dół nadobojczykowy większy, wzdłuż górnego brzegu splotu ramiennego Zdąża ku wcięciu łopatki wraz z t.nadłopatkową, przykryty od góry przez m.czworoboczny We wcięciu łopatki nerw przechodzi pod więzadłem poprzecznym /towarzyszy mu ż.nadłopatkowa/

21 Nerw nadłopatkowy Oddaje gałęzie do m.nadgrzebieniowego, zawija się dookoła szyjki łopatki, oddaje gałęzie do stawu ramiennego i rozgałęzia się w m.podgrzebieniowym Unerwienie: m.nadgrzebieniowy, m.podgrzebieniowy, czasem m.obły mniejszy /jednak najczęściej unerwiony przez n.pachowy/ Staw ramienny, staw barkowo - obojczykowy

22 Nerw nadłopatkowy Porażenie:
Zdarza się rzadko, dochodzi do zaniku m.podgrzebieniowego i nadgrzebieniowego Osłabienie ruchu ramienia na zewnątrz

23 Porażenie splotu ramiennego
Porażenie części nadobojczykowej splotu: Zespół górny /Erba-Duchenne’a/ Zespół środkowy Zespół dolny /Klumpkego/

24 Zespół Erba-Duchenne’a
Najczęstszy Uszkodzenie górnego pnia lub jego korzeni C5, C6 Porażenie: m.naramienny, grupa przednia mięśni ramienia, czasem m.obły mniejszy, m.nadgrzebieniowy, m.odwracacz

25 Zespół Erba-Duchenne’a
Objawy kliniczne: Kończyna górna zwisa bezwładnie Pozycja przywiedziona i nawrócona Przy próbie biernego odwrócenia kończyna powraca do poprzedniej pozycji Po stronie porażenia obręcz kończyny górnej obniża się

26 Zespół Erba-Duchenne’a
Objawy kliniczne c.d.: Powierzchnie stawu ramiennego ulegają rozsunięciu Zaniki mięśniowe w obrębie barku i ramienia, ruchy przedramienia i ręki w normie Czucie obniżone w obrębie skóry pokrywającej m.naramienny i wzdłuż bocznej strony ramienia i przedramienia

27 Zespół Klumpkego Uszkodzenia pnia dolnego lub jego korzeni C8, Th1
Zdarza się przy gwałtownym pociągnięciu za kończynę górną Porażenie : mm.przedramienia i palców /czynność zginaczy bardziej upośledzona niż czynność prostowników/

28 Zespół Klumpkego Objawy kliniczne
Czucie zaburzone po przyśrodkowej stronie ramienia, przedramienia, ręki Towarzyszą zaburzenia neurowegetatywne prowadzące do zasinienia ręki i zmian troficznych paznokci

29 Zespół środkowy Uszkodzenie środkowego pnia C7 Występuje rzadko
Dotyczy włókien zdążających do n.promieniowego

30 Zespół środkowy Objawy kliniczne:
Osłabienie prostowania w stawie łokciowym i spadek siły mm.prostowników ręki i palców Czucie zaburzone w niewielkim stopniu na grzbietowej stronie przedramienia i ręki

31 DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Część nadobojczykowa splotu ramiennego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google