Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE NA STAWY DALSZE STOPY Izabela Jaszczuk Katarzyna Skowron TM I semestr Praca wykonana pod kierunkiem mgr J.Sieplińskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE NA STAWY DALSZE STOPY Izabela Jaszczuk Katarzyna Skowron TM I semestr Praca wykonana pod kierunkiem mgr J.Sieplińskiej."— Zapis prezentacji:

1 MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE NA STAWY DALSZE STOPY Izabela Jaszczuk Katarzyna Skowron TM I semestr Praca wykonana pod kierunkiem mgr J.Sieplińskiej

2 Do stawów dalszych stopy zaliczamy: Stawy stępowo-śródstopne Stawy stępowo-śródstopne Stawy międzyśródstopne Stawy międzyśródstopne Stawy śródstopno-paliczkowe Stawy śródstopno-paliczkowe Stawy międzypaliczkowe Stawy międzypaliczkowe

3 Mięśnie : Mięśnie długie: Mięsień prostownik długi placów Mięsień prostownik długi placów Mięsień prostownik długi palucha Mięsień prostownik długi palucha Mięsień zginacz długi placów Mięsień zginacz długi placów Mięsień zginacz długi palucha Mięsień zginacz długi palucha Mięśnie krótkie: Mięsień prostownik krótki palców Mięsień prostownik krótki palców Mięsień prostownik krótki palucha Mięsień prostownik krótki palucha Mięsień odwodziciel palucha Mięsień odwodziciel palucha Mięsień zginacz krótki palucha Mięsień zginacz krótki palucha Mięsień przywodziciel palucha Mięsień przywodziciel palucha Mięsień zginacz krótki palców Mięsień zginacz krótki palców Mięsień czworoboczny podeszwy Mięsień czworoboczny podeszwy Mięśnie glistowate Mięśnie glistowate Mięśnie międzykostne grzbietowe Mięśnie międzykostne grzbietowe Mięśnie międzykostne podeszwowe Mięśnie międzykostne podeszwowe Mięsień odwodzicel palca małego Mięsień odwodzicel palca małego Mięsień zginacz krótki palca małego Mięsień zginacz krótki palca małego Mięsień przeciwstawiacz palca małego Mięsień przeciwstawiacz palca małego

4 Mięśnie stopy prawej widzianej od strony bocznej.

5 Mięśnie grzbietu stopy prawej po częściowym usunięciu warstwy powierzchownej.

6 Mięśnie stopy widzianej od strony podeszwowej.

7 Mięśnie długie: Mięsień prostownik długi palców Mięsień prostownik długi palców Musculus extensor digiotrum longus Pp: kłykieć boczny kości piszczelowej, głowa strzałki i ¾ części brzegu przedniego strzałki, głowa strzałki i ¾ części brzegu przedniego strzałki, błona międzykostna, błona międzykostna, powięź goleni powięź goleni Pk: rozcięgna grzbietowe palców II-V Funkcja: Prostuje i zgina grzbietowo palce II-V. Mięsień prostownik długi palucha Mięsień prostownik długi palucha Musculus extensor hallucis longus Musculus extensor hallucis longus Pp: powierzchnia przyśrodkowa strzałki przyległa część błony międzykostnej przyległa część błony międzykostnej Pk: paliczek dalszy palucha Funkcja: Jest bardzo silnym prostownikiem i zginaczem grzbietowym palca I.

8 Mięsień zginacz długi palców Musculus flexor digitorum longus Pp : tylna powierzchnia kości piszczelowej Pk: podstawy paliczków dalszych II-V palca Funkcja: Bierze udział w zginaniu podeszwowym palców. Mięsień zginacz długi palucha Musculus flexor hallucis longus Pp: 2/3 dolne tylnej powierzchni trzonu strzałki przyległa część błony międzykostnej przyległa część błony międzykostnej Pk: podstawa paliczka dalszego palucha Funkcja: Zginanie palucha i pozostałych palców

9 MIĘSNIE DŁUGIE

10 Mięśnie krótkie Mięsień prostownik krótki palców Mięsień prostownik krótki palców Musculus extensor digitorum brevis Pp: grzbietowo-boczna strona kości piętowej przed zatoką stępu Pk: rozcięgna grzbietowe palców II, III i IV Funkcja: Bierze udział w prostowaniu, zginaniu grzbietowym oraz odwodzeniu palców. Mięsień prostownik krótki palucha Mięsień prostownik krótki palucha Musculus extensor hallucis brevis Pp: grzbietowo- boczna strona kości piętowej przed zatoką stępu Pk: przyczep bliższy palucha Funkcja: Zginają grzbietowo, prostują i odowodzą palce

11 Mięsień odwodziciel paluchaMięsień odwodziciel palucha Musculus abductor hallucis Pp: przyśrodkowa strona guza piętowego troczek zginaczy troczek zginaczy rozcięgno podeszwowe rozcięgno podeszwowe Pk: brzeg przyśrodkowy podstawy paliczka bliższego palucha trzeszczka przyśrodkowa trzeszczka przyśrodkowa Funkcja: Bierze udział w zginaniu podeszwowym i odwodzeniu palców Mięsień zginacz krótki paluchaMięsień zginacz krótki palucha Musculus flexor hallucis brevis Pp: powierzchnia podeszwowa kości klinowatej przyśrodkowej więzadło podeszwowe długie więzadło podeszwowe długie rozcięgno podeszwowe rozcięgno podeszwowe Pk: głowa przyśrodkowa: trzeszczka przyśrodkowa brzeg przyśrodkowy podstawy paliczka brzeg przyśrodkowy podstawy paliczka bliższego palucha bliższego palucha głowa boczna: trzeszczka boczna głowa boczna: trzeszczka boczna brzeg boczny podstawy paliczka bliższego palucha brzeg boczny podstawy paliczka bliższego palucha Funkcja: Zgina podeszwowo palce.

12 Mięsień przywodziciel paluchaMięsień przywodziciel palucha Musculus adductor brevis Pp: głowa skośna: kość sześcienna i klinowata boczna podstawy II i III kości śródstopia podstawy II i III kości śródstopia więzadło podeszwowe długie więzadło podeszwowe długie głowa poprzeczna: podeszwowe strony torebek stawów śródstopno- głowa poprzeczna: podeszwowe strony torebek stawów śródstopno- paliczkowych III-V paliczkowych III-V Pk: trzeszczka boczna brzeg boczny paliczka bliższego palucha brzeg boczny paliczka bliższego palucha Funkcja: Wykonuje zginanie podeszwowe i przywodzenie palców Mięsień zginacz krótki palcówMięsień zginacz krótki palców Musculus flexor digitorum brevis Pp: powierzchnia dolna guza piętowego rozcięgno podeszwowe rozcięgno podeszwowe Pk: podstawa paliczków środkowych II-V palca Funkcja: Zgina podeszwowo palce.

13 Mięsień czworoboczny podeszwyMięsień czworoboczny podeszwy Musculus quadratus plantae Pp: podeszwowa i przyśrodkowa powierzchnia kości piętowej Pk: ścięgno mięśnia zginacza długiego palców Funkcja: Wspomaga zginanie 4 palców stopy i może je sam zginać Mięśnie glistowateMięśnie glistowate Musculi lumbricales Pp: ściegna długiego zginacza palców Pk: brzegi przyśrodkowe podstawy paliczków bliższych II-V palca Funkcja: Biorą udział w zginaniu podeszwowym i przywodzeniu palców Mięśnie międzykostne grzbietoweMięśnie międzykostne grzbietowe Musculi interossei dorsales Pp: dwoma głowami na zwróconych do siebie powierzchniach kości śródstopia I-V palca śródstopia I-V palca Pk: podstawy paliczków bliższych i rozcięgno grzbietowe II-IV palca Funkcja: Zginają podeszwowo i odwodzą palce

14 Mięśnie międzykostne podeszwoweMięśnie międzykostne podeszwowe Musculi interossei plantares Pp: podeszwowo-przyśrodkowe powierzchnie kości śródstopia II-V Pk: podstawy paliczków bliższych i rozcięgno grzbietowe palców III-V Funkcja: Biorą udział w zginaniu podeszwowym oraz w przywodzeniu palców palców Mięsień odwodziciel palca małegoMięsień odwodziciel palca małego Musculus abductor digiti minimi Pp: wyrostek boczny guza piętowego powierzchnia dolna kości piętowej rozcięgno podeszwowe Pk: guzowatość kości śródstopia V podstawa paliczka bliższego V palca Funkcja: Zgina podeszwowo i odwodzi palce

15 Mięsień zginacz krótki palca małegoMięsień zginacz krótki palca małego Musculus flexor digiti minimi brevis Pp: więzadło podeszwowe długie podstawa Kości śródstopia V podstawa Kości śródstopia V Pk: podstawa paliczka bliższego palca małego Funkcja: Wykonują zginanie podeszwowe palców Mięsień przeciwstawiacz palca małegoMięsień przeciwstawiacz palca małego Musculus opponens digiti minimi Pp: więzadło podeszwowe długie pochewka ścięgna mięśnia strzałkowego długiego pochewka ścięgna mięśnia strzałkowego długiego Pk: strona boczna kości śródstopia V Funkcja: Służy usztywnieniu sklepienia stopy

16 ZESTAWIENIE RUCHÓW W STAWACH DALSZYCH STOPY ORAZ WYKONUJĄCYCH JE MIĘŚNI:

17 Zginanie podeszwowe palców: Mięsień zginacz długi palców Mięsień zginacz długi palców Mięsień zginacz długi palucha Mięsień zginacz długi palucha Mięsień zginacz krótki palucha Mięsień zginacz krótki palucha Mięsień zginacz krótki palca małego Mięsień zginacz krótki palca małego Mięsień zginacz krótki palców Mięsień zginacz krótki palców Mięsień odwodziciel palucha Mięsień odwodziciel palucha Mięsień odwodziciel palca małego Mięsień odwodziciel palca małego Mięsień przywodziciel palca małego Mięsień przywodziciel palca małego Mięśnie glistowate Mięśnie glistowate Mięśnie międzykostne Mięśnie międzykostne

18 Prostowanie i zginanie grzbietowe palców: Mięsień prostownik długi palców Mięsień prostownik długi palców Mięsień prostownik długi palucha Mięsień prostownik długi palucha Mięsień prostownik krótki palców Mięsień prostownik krótki palców Mięsień prostownik krótki palucha Mięsień prostownik krótki palucha Mięsień strzałkowy trzeci Mięsień strzałkowy trzeci

19 Przywodzenie palców: Mięsień przywodziciel palucha Mięsień przywodziciel palucha Mięśnie glistowate Mięśnie glistowate Mięśnie międzykostne podeszwowe Mięśnie międzykostne podeszwowe

20 Odwodzenie palców: Mięsień prostownik krótki palców Mięsień prostownik krótki palców Mięsień prostownik krótki palucha Mięsień prostownik krótki palucha Mięsień odwodziciel palucha Mięsień odwodziciel palucha Mięsień odwodziciel palca małego Mięsień odwodziciel palca małego Mięśnie międzykostne grzbietowe Mięśnie międzykostne grzbietowe


Pobierz ppt "MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE NA STAWY DALSZE STOPY Izabela Jaszczuk Katarzyna Skowron TM I semestr Praca wykonana pod kierunkiem mgr J.Sieplińskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google