Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ PLEXUS BRACHIALIS PARS INFRACLAVICULARIS Paweł Iwaszczuk WL II rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ PLEXUS BRACHIALIS PARS INFRACLAVICULARIS Paweł Iwaszczuk WL II rok."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ PLEXUS BRACHIALIS PARS INFRACLAVICULARIS Paweł Iwaszczuk WL II rok

2 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ plexus brachialis - schemat

3 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ RAMI BREVES n. grzbietowy łopatki n. piersiowy długi n. podobojczykowy n. nadłopatkowy nn. piersiowe przednie nn. podłopatkowe n. piersiowo-grzbietowy n. pachowy

4 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervi thoracici anteriores przyśrodkowy boczne (1-2) pętla mięsień piersiowy mniejszy jest unerwiony głównie przez nerw piersiowy przedni przyśrodkowy porażenie rzadkie, osłabione głównie przywodzenie trigonum deltoideopectorale

5 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervi subscapulares Zaopatrują m. podłopatkowy i najczęściej m.obły większy porażenie – rzadkie, brak dotkliwych objawów (osłabienie rotacji do wewnątrz) n. thoracodorsalis nn. subscapulares sup. n. subscapularis inf. fasciculus posterior n. suprascapularis

6 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus thoracodorsalis wyjątkowo długi nerw podłopatkowy towarzyszą mu naczynia piersiowo- grzbietowe porażenie – niemożność sięgnięcia do tylnej kieszeni spodni n. thoracicus longus n. thoracodorsalis n. intercosto brachialis nn. thoracici anteriores n. cutaneus brachii med. musculus latissimus dorsi

7 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus axillaris wspólnie z tętnicą okalającą ramię tylną przechodzi przez otwór czworoboczny unerwia ruchowo - m. naramienny - m. obły mniejszy oddaje: - gg. stawowe - g. międzyguzkową - n. skórny boczny ramienia n. axillaris r. muscularis (m. teres minor) a. circumflexa humeri post.

8 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ RAMI LONGI n. promieniowy n. mięśniowo-skórny n. pośrodkowy n. łokciowy n. skórny przyśrodkowy ramienia n. skórny przyśrodkowy przedramienia

9 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus radialis odchodzi z pęczka tylnego najsilniejsza gałąź splotu ramiennego (zaopatruje ramię, przedramię i rękę) przebiega w towarzystwie naczyń głębokich ramienia w rowku nerwu promieniowego capsula articularis humeri n. radialis m. biceps brachii, caput longum n. axillaris

10 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus radialis naczynia towarzyszące na ramieniu: t. pachowa t. ramienna t. głęboka ramienia gałąź przednia tętnicy pobocznej promieniowej w dolnej 1/3 ramienia przebija przegrodę międzymięśniową boczną (od tyłu) n. cutaneus brachii post. n. cutaneus antebrachii post. n. cutaneus antebrachii lat. a. profunda brachii r. muscularis nervi radialis a. collateralis media

11 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus radialis w dole łokciowym podzielony na gałęzie końcowe biegnie wraz z t. wsteczną promieniową g. głęboka przebija m. odwracacz i dzieli się na gg. mięśniowe g. powierzchowna (czuciowa) biegnie w dół przykryta m. ramienno- promieniowym m. brachioradialis r. profundus n. radialis r. superficialis n. radialis n. medianus m. supinator r. ant. a. collateralis radialis + a. recurrens radialis m. brachialis

12 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ r. profundus n. radialis towarzyszy tętnicy międzykostnej tylnej unerwia część grupy bocznej oraz całą grupę tylną mięśni przedramienia przedłuża się w nerw międzykostny tylny przedramienia ramus profundus a. interossea recurrens a. interossea posterior ramus superficialis n. interosseus posterior

13 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ r. superficialis n. radialis biegnie dobocznie od t. promieniowej w dolnej 1/3 przedramienia przechodzi na stronę grzbietową oddaje drobne gałązki i dzieli się na 5 nerwów grzbietowych palców ramus superficialis vena cephalica n. digitalis dorsalis (primus) r. communicans cum ramo dorsale manus nervi ulnari

14 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus radialis - uszkodzenia

15 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus radialis – uszkodzenia

16 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus radialis - neuropatie zespół nerwu międzykostnego tylnego (PINS) brak objawu opadania ręki niemożność prostowania w stawach śródręczno- paliczkowych (opadanie palców)

17 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ n. musculocutaneus powstaje z pęczka bocznego splotu przebija mięsień kruczo- ramienny zaopatruje ruchowo grupę przednią mięśni ramienia przedłuża się w nerw skórny boczny przedramienia rami musculares musculus coracobrachialis n. cutaneus antebrachii lateralis musculi brachii anteriores

18 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ n. musculocutaneus Najbardziej zmienny nerw splotu: - niekiedy nie występuje wcale - może odchodzić od nerwu pośrodkowego - czasem omija mięsień kruczo-ramienny nie przebijając go, lub też nawet przebija głowę krótką mięśnia dwugłowego - rzadko unerwia także m. nawrotny obły - w 60% przypadków występuje zespolenie z nerwem pośrodkowym w połowie długości ramienia niosące odszczepione włókna do nerwu pośrodkowego

19 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ n. cutaneus antebrachii lateralis przebija powięź przyśrodkowo od ż. odpromieniowej dzieli się na dwie gałęzie tworzące liczne zespolenia z sąsiednimi nerwami – przednią i tylną vena cephalica n. cutaneus antebrachii lat. n. cutaneus antebrachii med. (r. ant.)

20 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus medianus powstaje z pęczków bocznego i przyśrodkowego zaopatruje przedramię i rękę oraz okostną ramienia i staw łokciowy tworzy pęczek naczyniowo-nerwowy w rowku przyśrodkowym m. dwugłowego ramienia arteria et vv. brachiales n. medianus n. cutaneus antebrachii lat. [sulcus musculi bicipitis brachii medialis] n. ulnaris

21 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus medianus na przedramieniu oddaje: - gg. do grupy przedniej mięśni przedramienia - nerw międzykostny przedni - g. dłoniową nerwu pośrodkowego towarzyszy mu drobna tętnica pośrodkowa m. pronator teres (caput ulnare et. brachiale) n. medianus a. ulnaris arcus tendineus m. flexoris digitorum superf.

22 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ n. interosseus ant. nervus et vasa interossea anteriora nervus et vasa mediana r. muscularis tendines musculi flexoris digitorum prof.

23 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus medianus W odcinku dłoniowym oddaje gg. mięśniowe biegnące w pobliżu pochewki promieniowej (ryzyko uszkodzeń przy zabiegach na niej) Ostatecznie dzieli się na 3 nn. dłoniowe wspólne palców, a te na 7 nn. dłoniowych właściwych palców vagina synovialis radialis nervus medianus rami musculares n. mediani

24 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus medianus - neuropatie Zespół cieśni nadgarstka (CTS) - parestezja i ból w obszarze zaopatrzenia nn. dłoniowych wspólnych palców I-III oraz w nadgarstku - upośledzone ruchy kciuka Zespół mięśnia nawrotnego obłego (Pronator Syndrome)

25 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ zespół cieśni nadgarstka

26 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ zespół m. nawrotnego obłego objawy przypominają CTS + osłabienie zginania ręki + niedoczulica na kłębie i dłoni

27 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus medianus - porażenie W dolnej części przedramienia: - atrofia większości mięśni kłębu – ręka małpia - niedoczulica w obszarze unerwienia Porażenie całkowite: - zniesienie czynnego nawracania - rękę zginają dłoniowo jedynie zginacz łokciowy i odwodziciel długi kciuka - ręka błogosławiąca - zaburzenia wegetatywne zmiana zanikowa kłębu

28 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus ulnaris powstaje z pęczka przyśrodkowego przebija przegrodę międzymieśniową przyśrodkową (od przodu ku tyłowi) towarzyszą mu: - t. pachowa - t. ramienna - t. poboczna łokciowa górna - g. tylna t. wstecznej łokciowej nervus ulnaris vasa collateralia ulnaria superiora epicondylus medialis

29 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus ulnaris g. do stawu łokciowego gg. do zginacza łokciowego nadgarstka i zginacza głębokiego palców nerw Henlego (wybitnie długa gałąź naczyniowa) g. grzbietowa ręki g. dłoniowa ręki bocznie towarzyszy t. łokciowa n. ulnaris a. ulnaris r. dorsalis manus r. cutaneus palmaris r. palmaris manus (nervus ulnaris)

30 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ ramus dorsalis manus zawija się dookoła kości łokciowej i przechodzi na stronę grzbietową gdzie przebija powięź 3 gg. – przyśrodkowa, pośrednia i boczna 5 nn. grzbietowych palców skórne dwa i pół palca strony łokciowej r. dorsalis manus n. digitalis dorsalis v. basilica

31 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ ramus palmaris manus przedłużenie n. łokciowego przechodzi do przodu od troczka zginaczy dzieląc się na: - g. głęboką - g. powierzchowną r. profundus n. ulnaris r. palmaris profundus a. ulnaris r. superficialis r. palmaris manus (nervus ulnaris) arcus arteriosus palmaris superf.

32 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ ramus profundus n. ulnari głównie ruchowa podąża z g. głęboką t. łokciowej kieruje się między mm. kłębika i zatacza łuk (dookoła haczyka k. haczykowatej) leżąc wyżej niż tętniczy łuk dłoniowy głęboki unerwia: - mm. kłębiku oprócz m. dłoniowego krótkiego - mm. międzykostne - mm. glistowate III i IV - głowę głęboką zginacza krótkiego kciuka arcus arteriosus palmaris profundus r. profundus nervi ulnaris

33 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ mm. lumbricales et interossei kończą się w rozcięgnie grzbietowym palców wszystkie zginają w stawach śródręczno- paliczkowych a prostują w stawach międzypaliczkowych mięśnie międzykostne grzbietowe odwodzą a dłoniowe przywodzą do palca środkowego mm. interossei dorsales

34 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ ramus superficialis n. ulnari często zaopatruje m. dłoniowy krótki zespala się z n. pośrodkowym dzieli się na: - n. dłoniowy właściwy palca (ten przedłuża się w n. dłoniowy wł. przyśr. palca małego) - n. dłoniowy wspólny palca (IV) n. digitalis palmaris proprius r. superficialis n. digitalis palmaris communis n. palmaris proprius digiti minimi medialis r. comm. cum nervo mediano

35 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ ramus cutaneus palmaris zmienna, odchodzi od n. łokciowego, g. grzbietowej lub g. powierzchownej często prowadzi włókna ruchowe dla m. dłoniowego krótkiego unerwia skórę do przodu od nadgarstka, wspólnie z n. skórnym przyśrodkowym przedramienia r. cutaneus palmaris r. muscularis (m. palmaris brevis) rr. cutanei r. palmaris nervi mediani

36 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus ulnaris - porażenie często całkowite: - osłabione zginanie i przywodzenie ręki - zniesione czynne odwodzenie i przywodzenie palców - palec mały odstaje od reszty dzięki działaniu prostownika - bardzo osłabione przywodzenie kciuka - ręka szponiasta (szponiastość słabiej zaznaczona na palcach II i III) - znaczne deformacje trąd (lepra)

37 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus ulnaris - uszkodzenia najczęstsze przy złamaniach w okolicy kłykcia lub nadkłykcia przyśrodkowego k. ramiennej

38 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus ulnaris - neuropatie zespół kanału Guyona zespół tunelu nerwu łokciowego

39 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus ulnaris - neuropatie

40 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ nervus ulnaris - neuropatie

41 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ Test Kumara Szybki test kliniczny pozwalający ocenić sprawność motoryczną wszystkich 3 nerwów zaopatrujących rękę zgięcie grzbietowe dłoni i palców – n. promieniowy odwiedzenie palców – n. łokciowy przeciwstawienie kciuka (wykonanie okręgu z palcem wskazującym) – n. pośrodkowy

42 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ n. cutaneus brachii medialis odchodzi z pęczka przyśrodkowego najcieńsza, czuciowa gałąź splotu ramiennego zazwyczaj w dole pachowym zespala się z n. międzyżebrowo-ramiennym (II, często też III) unerwia skórę dołu pachowego i przyśrodkową powierzchnię ramienia v. cephalica nervus intercosto- brachialis n. cutaneus brachii med.

43 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ n. cutaneus antebrachii medialis krzyżuje od przodu nerw łokciowy oddaje gg. skórne ramienia przebija powięź w okolicy rozworu odłokciowego i dzieli się na gg. końcowe: - g. przednia (biegnie do przodu od rozcięgna m. dwugłowego) - g. łokciowa (biegnie z żyłą odłokciową po łokciowym brzegu przedramienia) v. basilica r. anterior r. ulnaris

44 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ innervatio cutanea membri sup. 2,5 palca!!! (błąd na rycinie) Praktycznie wszystkie gałęzie skórne zespalają się z sąsiednimi!

45 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ innervatio cutanea manus

46 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ charakterystyczne zespolenia nerwy piersiowe przednie przyśrodkowy z bocznym tworzą pętlę dookoła t. pachowej

47 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ charakterystyczne zespolenia Nerw mięśniowo-skórny zespala się ze wszystkimi sąsiednimi nerwami

48 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ charakterystyczne zespolenia nerw pośrodkowy z nerwem łokciowym: - stałe na ręce a) n. dłoniowy wspólny palca III z g. powierzchowną n. łokciowego b) g. mięśniowa do zginacza krótkiego kciuka z g. głęboką n. łokciowego - częste na przedramieniu a) głęboko położona gałązka od n. łokciowego b) zespolenie wewnątrz zginacza głębokiego palców - niestałe na ramieniu – do tyłu od t. ramiennej z nerwem promieniowym: - nerwy międzykostne przedni i tylny r. communicans nervi ulnaris cum nervo mediano

49 Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe Katedry Anatomii CM UJ PLEXUS BRACHIALIS PARS INFRACLAVICULARIS Paweł Iwaszczuk WL II rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google