Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolski."— Zapis prezentacji:

1 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Iwona Wesołek

2 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Geneza powstania: Wiosną 2008 podjęte zostały przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji działania związane z zainicjowaniem Wielkopolskiej Innowacyjnej Sieci Kooperacji, w ramach której tworzone są klastry w branżach: budowlanej, spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej oraz energii odnawialnej.

3 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej powstał w 2009 roku W 2010 r. powstała strategia Rozwoju klastra z wykorzystaniem środków w projekcie KIGNET INNOWACJE WIZJA KLASTRA - Wiodący partner w tworzeniu, rozwoju i eksploatacji energii odnawialnej w Wielkopolsce. MISJA KLASTRA - Ciągłe doskonalenie umiejętności w obszarach zarządzania, marketingu, nowych technologii i innowacji oraz internacjonalizacji poprzez edukację i rozwój kapitału ludzkiego oraz dążenie do specjalizacji w danych obszarach oraz całej branży.

4 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Członkowie klastra: 1.Przedsiębiorstwa. Obecnie członkami jest 29 firm 2.Jednostki badawczo-naukowe : m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Obróbki Plastycznej, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Instytut Technologii Drewna 3.Jednostki samorządu terytorialnego : Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin w Wielkopolsce 4.Jednostki otoczenia biznesu: regionalne i branżowe izby gospodarcze, Wielkopolski Klub Kapitału Koordynator: Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji Lider: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

5 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dla sprawnego zarządzania klastra powstała: Rada klastra, która wraz z Koordynatorem opracowała: statut, kodeks etyczny oraz plan działań dla Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej.

6 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Na mocy porozumienia od 01.12.2012 izba podpisała porozumienie o współpracy z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią Sp. z o.o., na mocy którego Agencja została liderem klastra. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE), została powołana 30 października 2009 roku do realizacji zadań własnych Samorządu Województwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce. Agencja powstała w oparciu o grant europejski z programu Inteligentna Energia dla Europy II (IEE) będącego jednym z elementów Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP).

7 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Benchmarking klastrów w Polsce: W 2010 roku nasz klaster został wytypowany do analizy w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu pt.: Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu klastrów w Polsce. Tego rodzaju badanie klastrów było wykonywane w Polsce po raz pierwszy. Pozyskane dane o klastrach pozwoliły z jednej strony określić stan rozwoju oraz potrzeby poszczególnych klastrów, z drugiej miały stanowić źródło informacji przy opracowywaniu przyszłych instrumentów wsparcia klastrów.

8 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Grupy robocze: Dla sprawnego funkcjonowania Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej w X 2011 r. postanowiono wyodrębnić następujące grupy robocze: grupę ds. energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz biomasy.

9 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Grupa robocza BIOMASA: Rolę lidera w zakresie biomasy powierzono Panu Romanowi Długiemu – Prezesowi firmy ASKET, który ma największe doświadczenie w powyższym zakresie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Celem grupy jest przygotowanie systemowego pakietu rozwiązań w zakresie wykorzystania biomasy jako paliwa pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Hasło przewodnie grupy to "Złoty Węgiel dla Wielkopolski".

10 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Celem nadrzędnym jest wykorzystanie ogromnego potencjału regionu i zorganizowanie regionalnego rynku biomasy. opracowanie logistyki w zakresie zbudowania sprawnego łańcucha dostaw złotego węgla od producenta biomasy, poprzez producenta paliwa, do odbiorcy finalnego. zbudowanie platformy wymiany informacji na temat gdzie kupić, gdzie sprzedać biomasę, jako paliwo energetyczne dostępne dla ogółu społeczeństwa opracowanie i zaprezentowanie poszczególnym powiatom programu w zakresie pozyskania i dystrybucji biomasy w celach grzewczych.

11 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego LOBBING: Klaster brał aktywny udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przedstawiciele klastra uczestniczyli w konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o OZE, która odbyła się 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki.

12 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Planowane Projekty: WRPO działanie 1.6 tytuł projektu: Promocja i rozwój Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej – sieć powiązań budownictwa energooszczędnego.

13 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zapraszamy do współpracy

14 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Ul. Św. Marcin 80/82 (CK.Zamek., parter, p.54) 61-809 Poznań tel: 061/ 851 78 48, 851 78 49 fax: 061/ 851 78 28 http://www.pcc.org.pl e-mail: izba@pcc.org.plwww.pcc.org.plizba@pcc.org.pl i.wesolek@pcc.org.pl


Pobierz ppt "Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google