Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korelacje Współczynnik: Pearsona, Spearmana, Czuprowa Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korelacje Współczynnik: Pearsona, Spearmana, Czuprowa Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US."— Zapis prezentacji:

1 Korelacje Współczynnik: Pearsona, Spearmana, Czuprowa Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

2 Korelacja dodatnia Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

3 Korelacja ujemna Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

4 Korelacja krzywoliniowa Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

5 Brak korelacji Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

6 Zmienna X;Y – przykład idealnej korelacji dodatniej XYPara X;YXY 10301 10 20402 20 50703 50 30504 30 40605 40 Wraz ze wzrostem (spadkiem) zmiennej X rośnie (maleje) zmienna Y. Współzależność symbolizowana wartością współczynnika równą +1 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

7 Zmienna X;Y – przykład idealnej korelacji ujemnej XYPara X;YXY 10501 10 20402 20 50103 50 30 4 40205 40 Wraz ze wzrostem (spadkiem) zmiennej X maleje (rośnie) zmienna Y. Współzależność symbolizowana wartością współczynnika równą 1 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

8 Zmienna X;Y – przykład zupełnego braku korelacji XYPara X;YXY 10301 10 20402 20 50403 50 30 4 40205 40 Wraz ze wzrostem (spadkiem) zmiennej X maleje (rośnie) zmienna Y. Współzależność symbolizowana wartością współczynnika równą 0 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

9 Współczynnik korelacji a regresja Współczynnik korelacji mierzy siłę zależności między badanymi zmiennymi. Analiza regresji wskazuje na to, jakiej zmiany średniej wartości zmiennej zależnej należy oczekiwać przy zmianie wartości zmiennej niezależnej o jednostkę Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

10 PKB A TFR w wybranych krajach KrajePKBTFR Arabia Saudyjska8,54,10 Australia26,51,75 Austria31,21,40 Gabon4,24,00 Gujana Franc.9,73,40 Gwatemala2,04,60 Izrael18,12,90 Japonia33,81,33 Kamerun0,84,60 Niemcy29,11,30 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

11 Diagram korelacyjny Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

12 Wyznaczanie linii regresji metodą średnich połówkowych PKBTFR 0,84,60 2,04,60 4,24,00 8,54,10 9,73,40 18,12,90 26,51,75 29,11,30 31,21,40 33,81,33 I II Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

13 Linia regresji i funkcja regresji Przykład: gdy x=15, to y=3,1 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

14 Współczynnik korelacji liniowej Pearsona r xy <= 0,3 to korelacja niewyraźna 0,3 < r xy <= 0,5 to korelacja średnia r xy > 0,5 to korelacja wyraźna =pearson(zmienna X;zmienna Y) dane indywidualne dane pogrupowane Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

15 Obliczenia wsp. korelacji Pearsona - dane indywidualne KrajePKBTFR1a1b2 Arabia Saudyjska8,54,10-7,891,16-9,17 Australia26,51,7510,11-1,19-12,01 Austria31,21,4014,81-1,54-22,78 Gabon4,24,00-12,191,06-12,95 Gujana Franc.9,73,40-6,690,46-3,09 Gwatemala2,04,60-14,391,66-23,92 Izrael18,12,901,71-0,04-0,06 Japonia33,81,3317,41-1,61-28,00 Kamerun0,84,60-15,591,66-25,91 Niemcy29,11,3012,71-1,64-20,82 Razem-158,70 Razem/N-15,87 iloczyn odchyleń16,06 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

16 Współczynnik korelacji kolejnościowej (rang) Spearmana Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

17 Rangowanie proste lpOcena XOcena YRanga XRanga Y 12311 23423 33,5 32 45555 544,544 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

18 Rangowanie złożone lpOcena XOcena YRanga XRanga Y 13,532,51 23413 33,542,53 45555 54443 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

19 Diagram korelacyjny Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

20 Obliczenia wsp. korelacji Spearmana Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

21 Współczynnik korelacji Czuprowa Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

22 Stosunek studentów do przedmiotu Statystyka (skrajny wariant pesymistyczny) Płeć Stosunek do przedmiotu Statystyka Razem lubiąnie lubią mężczyźni60 kobiety60 Razem120 Brak asocjacji – skojarzenia cech – symbolizowany wartością współczynnika równą zero (statystyka chi- kwadrat równa zero). Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

23 Stosunek studentów do przedmiotu Statystyka (umiarkowany wariant optymistyczny) Płeć Stosunek do przedmiotu Statystyka Razem lubiąnie lubią mężczyźni204060 kobiety204060 Razem4080120 Tu też brak asocjacji – skojarzenia cech – symbolizowany wartością współczynnika równą zero (statystyka chi- kwadrat równa zero). Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

24 Stosunek studentów do przedmiotu Statystyka (skrajny wariant optymistyczno-pesymistyczny) Płeć Stosunek do przedmiotu Statystyka Razem lubiąnie lubią mężczyźni60 kobiety6060 Razem60 120 Idealna asocjacja – skojarzenie cech – symbolizowana wartością współczynnika równą jeden (w tym wypadku statystyka chi-kwadrat równa 120). Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

25 Stosunek studentów do przedmiotu Statystyka (umiarkowany wariant optymistyczno-pesymistyczny) Płeć Stosunek do przedmiotu Statystyka Razem lubiąnie lubią mężczyźni204060 kobiety402060 Razem60 120 Umiarkowana asocjacja – skojarzenie cech – symbolizowana wartością współczynnika mieszczącą się w przedziale od więcej niż 0 do mniej niż 1 (w tym wypadku statystyka chi-kwadrat równa 13,33). Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

26 Obliczanie wartości statystyki chi-kwadrat Zmienne X oraz Y mogą być dowolne (jakościowe, ilościowe). Zmienna x Zmienna yn i. y1y1 y2y2...ykyk x1x1 n 11 n 12...n 1k n 1. x2x2 n 21 n 22...n 2k n 2. :::...:: xwxw n w1 n w2...n wk n w. n.j n.1 n.2...n.k n gdzie: w – liczba wierszy; k – liczba kolumn. Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

27 Orientacja w polityce a wykształcenie (wielkości empiryczne – obserwowane) Orientacja w polityce międzynarodowej Wykształceniesłaba Dostate- cznadobra bardzo dobraRazem podstawowe11530105160 średnie1025302085 wyższe10205570155 Razem1357595 400 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

28 Obliczanie liczebności teoretycznych – oczekiwanych Orientacja w polityce międzynarodowej Wykształceniesłabadostatecznadobrabardzo dobra podstawowe54,030,038,0 średnie28,715,920,2 wyższe52,329,136,8 160*135/400 20*75/400 85*95/400 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

29 Obliczanie statystyki chi-kwadrat Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

30 Obliczanie wartości chi-kwadrat Σ Σ = 216,24 Orientacja w polityce międzynarodowej Wykształceniesłabadostatecznadobrabardzo dobra podstawowe68,90,020,628,7 średnie12,25,24,80,0 wyższe34,22,89,029,9 (115-54)^2/54 (20-29,1)^2/29,1 (20-20,2)^2/20,2 Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

31 Obliczanie współczynnika Czuprowa Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US


Pobierz ppt "Korelacje Współczynnik: Pearsona, Spearmana, Czuprowa Dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US."

Podobne prezentacje


Reklamy Google