Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby finansowania zasobów bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego Agata Muc Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby finansowania zasobów bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego Agata Muc Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 Sposoby finansowania zasobów bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego Agata Muc Biblioteka Teologiczna - Uniwersytet Śląski

2 Cele referatu: Próba przedstawienia sytuacji finansowej bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce Próba przedstawienia sytuacji finansowej bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce Omówienie różnorodnych źródeł finansowania Omówienie różnorodnych źródeł finansowania Analiza struktury wpływów i wydatków Analiza struktury wpływów i wydatków

3 Biblioteki Wydziałów Teologicznych : Data założenia Nazwa uniwersytetu 1997 Uniwersytet Opolski 1998 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2001 Uniwersytet Śląski w Katowicach 2003 Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu 2004 Uniwersytet Szczeciński

4 zdjęcie

5 31 października 2001 Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego Stan zbiorów 101 409 Liczbaetatów 4 + wolontariusze Liczba czytelników 179 Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego 101 409 6,5 786

6 System biblioteczno-informacyjny UŚ 1. Dyrektor i Zastępca Dyrektora BUŚ, 2. Kolegium Biblioteki, 3. Koordynator ds. bibliotek specjalistycznych, a) Biblioteka i Czytelnia Brytyjska b) Biblioteka Niemiecka 4. Samodzielna Sekcja Kontroli i Selekcji Zbiorów, 5. Oddział Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, a) Bibliotekarz Systemowy, 6. Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej, a) Pracownia Zbiorów Specjalnych, b) Sekcja Magazynowa, 7. Oddział Obsługi Informatycznej Bibliotek, 8. Samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, 9. Oddziały Specjalistyczne, 10. Biblioteki specjalistyczne w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.

7 Biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ: 1. Biblioteka UŚ 2. B. Wydziału Filologicznego w Katowicach 3. B. Wydziału Filologicznego w Sosnowcu 4. B. Wydziału Nauk Społecznych 5. B. Wydziału Prawa i Administracji 6. B. Pedagogiki i Psychologii 7. B. Wydziału Nauk o Ziemi 8. B. Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach 9. B. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 10. B. Wydziału Radia i Telewizji 11. B. Teologiczna 12. B. Instytutu Fizyki 13. B. Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku 14. B. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 15. B. Szkoły Zarządzania 16. B. Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych

8 Źródła finansowania bibliotek akademickich w Polsce: 1. Środki z uczelni 2. Granty krajowe i UE 3. Dochody własne bibliotek 4. Alternatywne środki finansowania Fundraising biblioteczny Fundraising biblioteczny Sponsoring biblioteczny Sponsoring biblioteczny

9 Finansowanie bibliotek Wydziałów Teologicznych: Fundusze przyznawane przez Kościół Fundusze przyznawane przez Kościół Fundusze przyznawane przez Uniwersytet Fundusze przyznawane przez Uniwersytet Granty krajowe Granty krajowe Środki własne biblioteki Środki własne biblioteki Fundraising biblioteczny Fundraising biblioteczny Sponsoring biblioteczny Sponsoring biblioteczny

10 Źródła wpływów OpolePoznańKatowiceOlsztynToruńSzczecin Uniwersytet ++++++ Kościół ++++-+ Granty ---+-- Środki własne +-++-- Fundraising ++++++ Sponsoring +-+--- Wolontariat -+-+-+

11 Uniwersytet Śląski zapewnia finansowanie: Zakupu nowych zbiorów bibliotecznych Zakupu nowych zbiorów bibliotecznych Dostępu do baz danych Dostępu do baz danych Wynagrodzeń bibliotekarzy Wynagrodzeń bibliotekarzy Sprzętu komputerowego dla bibliotekarzy Sprzętu komputerowego dla bibliotekarzy

12 Kuria Metropolitalna finansuje: Zakup nowych zbiorów Zakup nowych zbiorów Uzupełnianie braków w księgozbiorze Uzupełnianie braków w księgozbiorze Wyposażenie i utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych Wyposażenie i utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych Zakup sprzętu komputerowego oraz kserograficznego dla czytelników Zakup sprzętu komputerowego oraz kserograficznego dla czytelników Dokształcanie pracowników biblioteki Dokształcanie pracowników biblioteki Organizowanie konferencji naukowych, wystaw i spotkań Organizowanie konferencji naukowych, wystaw i spotkań

13 Nakłady na zakup zbiorów

14 Zakup książek

15 Zakup czasopism

16 Nakłady na zakup czasopism

17 Nakłady na zakup zbiorów w latach 2002-2007

18 Nakłady na bibliotekę w 2007 roku ( zbiory i wynagrodzenia)

19 Dochody własne Biblioteki Teologicznej: Opłaty za wykonywanie kserokopii i wydruków Opłaty za wykonywanie kserokopii i wydruków Kary za przetrzymywanie książek Kary za przetrzymywanie książek Opłaty za wystawianie duplikatów kart bibliotecznych Opłaty za wystawianie duplikatów kart bibliotecznych Oprawa książek i czasopism Oprawa książek i czasopism Zakup materiałów biurowych Zakup materiałów biurowych Zakup papieru do drukarek Zakup papieru do drukarek Konserwacja i naprawa kserokopiarek Konserwacja i naprawa kserokopiarek

20 Środki spoza Biblioteki Teologicznej: Dary książkowe Dary książkowe Dary czasopism Dary czasopism Dotacje na organizowanie konferencji i wystaw Dotacje na organizowanie konferencji i wystaw

21 Zbiory pochodzące z darów i zakupu

22 Sposoby pozyskiwania zbiorów

23 Źródła pozyskiwania zbiorów w latach 2002-2007

24 Wydatki na: Uczelnia i Kościół KościółUczelnia Inne źródła Zbiory 4112 Wynagrodzenia 1-5- Dokształcanie pracowników 3-3- Sprzęt komputerowy 2-22 Promocja biblioteki 212- Wyposażenie 4-12 Baza lokalowa 231- Wydatki organizacyjne 411-

25 Wyniki ankiety

26 Biblioteki Wydziałów Teologicznych Liczba etatów Stan ilościowy księgozbioru KsiążkiCzasopisma Zbiory specjalne Opole5 71 440 9 781 164 Poznań 7,5 + W 132 111 16 657 25 880 Olsztyn 4,5 + W 146 631 96 172 7 942 Katowice6,5 120 596 26 159 2 900 Toruń2 10 248 2 894 0 Szczecin 5 + W 88 812 83 520 -

27 Książki z darów i zakupu w 2007 roku

28 Biblioteka Teologiczna w systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ

29 Biblioteki specjalistyczne UŚ w 2007 roku

30 Biblioteka Teologiczna w systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ Największa biblioteka wydziałowa pod względem wielkości księgozbioru Największa biblioteka wydziałowa pod względem wielkości księgozbioru Przeznacza najwięcej środków na zakup zbiorów w porównaniu z innymi bibliotekami wydziałowymi Przeznacza najwięcej środków na zakup zbiorów w porównaniu z innymi bibliotekami wydziałowymi Otrzymuje największą ilość darów Otrzymuje największą ilość darów

31 Podsumowanie Różnorodność sposobów finansowania bibliotek Wydziałów Teologicznych zapewnia dobre ich funkcjonowanie i rozwój Różnorodność sposobów finansowania bibliotek Wydziałów Teologicznych zapewnia dobre ich funkcjonowanie i rozwój Biblioteki Wydziałów Teologicznych stanowią ważne ogniwa systemów biblioteczno- informacyjnych uniwersytetów w Polsce Biblioteki Wydziałów Teologicznych stanowią ważne ogniwa systemów biblioteczno- informacyjnych uniwersytetów w Polsce

32 Dziękuję za uwagę Agata Muc Biblioteka Teologiczna Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Ul. Wita Stwosza 17a 40-018 Katowice e-mail: agata@wtl.us.edu.pl Agata Muc Biblioteka Teologiczna Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Ul. Wita Stwosza 17a 40-018 Katowice e-mail: agata@wtl.us.edu.pl


Pobierz ppt "Sposoby finansowania zasobów bibliotek wydziałów teologicznych w Polsce na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego Agata Muc Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google