Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne cz.II Temat Prezentacji systemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne cz.II Temat Prezentacji systemy."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne cz.II Temat Prezentacji systemy wymiany informacji w ramach REE 2000 Plan prezentacji system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku WIRE/UR system operatywnej współpracy z elektrowniami SOWE/EL

2 systemy wymiany informacji w ramach REE 2000
system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku realizuje wymianę danych handlowych i technicznych na potrzeby procesów planistycznych i rozliczeniowych system operatywnej współpracy z elektrowniami wspomaga operatywne kierownictwo nad wytwarzaniem

3 WIRE/UR system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku
program prezentacji geneza rozwiązania - podstawy procesy realizowane w ramach wymiany informacji na rynku energii architektura systemu WIRE i SOWE WIRE/UR systemy wymiany informacji w ramach REE 2000

4 program prezentacji geneza rozwiązania opis rozwiązania
podstawy proces wymiany informacji na rynku energii systemy wymiany informacji w ramach REE 2000 opis rozwiązania cechy architektura funkcjonalność rozwiązanie techniczne opcje dla rozwiązania bezpieczeństwo systemu poszerzony serwis gwarancyjny kierunki rozwoju wymiana informacji pomiędzy uczestnikami rynku integracja narzędzi wspomagających efektywny udział w rynku

5 geneza rozwiązania podstawy formalne
projekt rynku energii 2000 wyznacza zakres informacji technicznych i handlowych wymienianych pomiędzy uczestnikami rynku oraz osp informacje wymieniane będą zgodnie ze standardami określonymi przez osp istnieje uzasadniona potrzeba opracowania modułu komunikacyjnego integrującego autonomiczne systemy informatyczne uczestników rynku z systemem operatora systemu przesyłowego poprzez standardowy interfejs wymiany informacji

6 procesy realizowane w ramach WIRE

7 procesy realizowane w ramach WIRE
zgłaszanie umów sprzedaży energii i wyznaczania deklarowanych pozycji kontraktowych zgłaszanie ofert bilansujących udostępnianie planów koordynacyjnych i bilansów techniczno - handlowych pozyskiwanie danych pomiarowych udostępnianie danych rozliczeniowych na rynku bilansującym

8 architektura systemu węzeł centralny (OSP)
centralna składnica dokumentów węzeł lokalny (OH,OHT) dostęp do węzła centralnego

9 architektura rozwiązania systemu osp

10 WIRE/UR system informatyczny wspomagający proces wymiany informacji handlowej pomiędzy uczestnikiem rynku a operatorem systemu przesyłowego

11 optymalizacja, symulacja
WIRE/UR - idea OSP narzędzia planowania koordynacyjnego systemy wspomagania decyzji (ocena ryzyka, optymalizacja, symulacja systemy pomiarowo -rozliczeniowe narzędzia prognozowania zapotrzebowania

12 WIRE/UR - architektura

13 WIRE/UR - węzeł lokalny
o funkcjonalności węzła lokalnego decyduje Operator minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne wobec węzła, pozwalające na uczestnictwo w WIRE określa: „Projekt systemu wymiany informacji w ramach rynku energii elektrycznej 2000 w Polsce”

14 WIRE/UR

15 WIRE/UR - funkcje ręczne wprowadzanie dokumentów elektronicznych wysyłanych do osp wysyłanie dokumentów elektronicznych do osp pozyskiwanie dokumentów wysyłanych przez osp archiwizacja wysyłanych i otrzymywanych dokumentów wizualizacja dokumentów elektronicznych wg zdefiniowanych szablonów prezentacji wymiana danych z systemami pomiarowo- rozliczeniowymi

16 WIRE/UR - funkcje inaczej
przesyłanie zgłoszeń umów sprzedaży przesyłanie ofert bilansujących - część handlowa przesyłanie ofert bilansujących część techniczna pozyskiwanie planów wymiana danych pomiarowych: pozyskiwanie danych rozliczeniowych import/export danych pomiarowo-rozliczeniowych do systemów pomiarowo-rozliczeniowych generowanie raportów dostęp do danych w archiwum poprzez serwer www

17 wprowadzanie ofert technicznych

18 wprowadzanie ofert handlowych

19 wprowadzanie zgłoszenia sprzedaży energii

20 wprowadzanie danych godzinowych z punktów pomiarowych

21 publikacja informacji przez www

22 publikacja informacji przez www

23 cechy WIRE/UR obsługa wszystkich dokumentów elektronicznych wynikających z zasad RE2000 możliwość rozbudowy systemu o nowe dokumenty wymiane z innymi uczestnikami rynku pełna wymagana funkcjonalność a nie tylko zestaw „minimalny” wbudowane archiwum wysyłanych i odbieranych komunikatów gromadzenie informacji historycznych, audytowanie przebiegu procesów rynkowych, dostęp do informacji dla różnych służb poprawa ergonomii pracy (copy&paste) możliwość ręcznej edycji wszystkich dokumentów możliwość niezależnej pracy wire/ur niezależnie od „narzędzi rynkowych” możliwość integracji narzędzi rynkowych skuteczna dystrybucja informacji wbudowany portal informacyjny (serwer www) o zawartości archiwum komunikatów - raporty

24 zastosowanie WIRE/UR system WIRE/UR dedykowany jest dla :
operatorów handlowo-technicznych operatorów handlowych wytwórców odbiorców uczestniczących w rynku

25 zgodność WIRE/UR ze standardami
zgodność z zasadami wymiany informacji z OSP oraz regulaminem rynku bilansującego zgodność ze standardami technicznymi osp MQ-Series dokumenty w formacie XML zgodność ze standardem PTPIREE w zakresie wymiany danych pomiarowych

26 zastosowane technologie
zaawansowane i pewne technologie e- commerce serwer risc z systemem unix baza danych oracle 8.1.6 serwer MQ-Series wbudowany serwer www architektura client serwer bezpieczna transmisja danych

27 opcje dodatkowe zabezpieczenie systemu
przed nieuprawnionym dostępem - firewall przed zanikiem zasilania - ups wraz z oprogramowaniem zarządzajacym stacje robocze PC komputery pc notebooki serwis poszerzony serwis specjalny wydłużona gwarancja

28 zabezpieczenie systemu
router firewall serwer risc mq-series oracle aplikacja wire/ur serwer www router serwisowy ups serwer wire/ur firewall PC PC PC PC PC PC PC administrator operator klient www

29 serwis poszerzony serwis specjalny zakres rozliczenie
szybsze czasy reakcji i usunięcia awarii 4 godziny czas reakcji 48 czas usunięcia awarii dostarczanie sprzętu zastępczego wsparcie telefoniczne serwis zdalny nowe wersje oprogramowania kwartalne przeglądy konserwacyjne rozliczenie miesięczna opłata zryczałtowana wydłużenie okresu gwarancji do 24 miesięcy do 36 miesięcy

30 kierunki rozwoju uniwersalna platforma komunikacyjna
integracja z lokalną składnicą danych dostosowanie do rynku „doba naprzód” dostosowanie do rynku „godzina naprzód” spełnienie wymogów w zakresie infrastruktury pomiarowej koncepcja systemu informatycznego OHT budowa efektywnych narzędzi wspomagania uczestniczenia w rynku

31 uniwersalna platforma komunikacyjna rynku
zastosowanie systemu WIRE/UR do wymiany informacji z innymi uczestnikami rynku inteligentne adresowanie dokumentów elektronicznych dostosowanie formatu dokumentów elektronicznych do wymogów innych operatorów rynku wymiana danych pomiarowych pomiędzy OHT ochrona inwestycji wspólny serwer WIRE/UR wspólna baza danych oracle wspólny serwer mq-series

32 uniwersalna platforma komunikacyjna rynku
OSP GE WIRE/UR+ OSP GE OHT WIRE/UR+ OSP GE OHT lokalna składnica danych system pomiarowo -rozliczeniowy system pomiarowo -rozliczeniowy

33 SOWE/EL system operatywnej współpracy z elektrowniami
program prezentacji główne funkcje systemu SOWE/EL informacje przekazywane między elektrownią i OSP zgłoszenia w ramach SOWE/EL SOWE/EL

34 główne funkcje systemu SOWE/EL
umożliwienie ręcznego wprowadzania dokumentów elektronicznych przesyłanych do Operatora Systemu Przesyłowego wysyłanie dokumentów elektronicznych do Operatora Systemu Przesyłowego pozyskiwanie planów BPKD i BPP wysyłanych przez Operatora Systemu Przesyłowego generowanie potwierdzeń otrzymania dokumentów wizualizacja dokumentów elektronicznych na formatkach, raportach i stronach www rejestracja wysyłanych i otrzymywanych dokumentów w bazie danych systemu

35 informacje przekazywane między elektrownią i OSP
DIRE OSP Zgłoszenie remontu JWCD Zgłoszenie ubytku JWCD Zgłoszenie niesprawności ukł. regulacji JWCD Zgłoszenie pracy w pomiarach JWCD Zgłoszenie zdarzenia ruchowego JWCD Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy Bieżący Punkt Pracy Zatwierdzenie zgłoszenia ... Odrzucenie zgłoszenia ... Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia ...

36 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO
rodzaje zgłoszeń KOREKTA PLANU REALIZACJA PLAN ELEKTROWNIA POTWIERDZENIE OTRZYMANIA OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ZATWIERDZENIE ODRZUCENIE

37 statusy zgłoszeń Zatwierdzony Przekazany Wprowadzony Odrzucony

38 zawartość informacyjna zgłoszenia
DECYDENT KOD JWCD TYP REMONTU CZAS ROZPOCZĘCIA CZAS ZAKOŃCZENIA OPIS KOMENTARZ EL STATUS

39 okno główne SOWE/EL - aplikacja elektrowni

40 wersje formatek Przeglądanie Plan Korekta Wykonanie

41 przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia planu remontu

42 narzędzia usprawniające proces wprowadzania zgłoszeń
Listy wyboru Kalendarz

43 przykład formatki do weryfikacji zgłoszenia remontu - System Informatyczny OSP

44 przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia planu, korekty i rzeczywistego wystąpienia ubytku

45 przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia planu, korekty i rzeczywistego wystąpienia niesprawności regulacji

46 przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia planu, korekty i realizacji pracy w pomiarach

47 przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia zdarzenia ruchowego

48 przykład formatki do przeglądania planu BPKD

49 przykład formatki do przeglądania BPP

50 menu aplikacji SOWE/EL - raporty

51 przykład formatki do definiowania parametrów raportu Zgłoszenia remontów w okresie

52 raport - Zgłoszenia remontów w okresie

53 raport - Zgłoszenia pracy w pomiarach

54 raport - Zgłoszenia zdarzeń ruchowych

55 raport - BPKD

56 raport - BPP

57 strona tytułowa www systemu SOWE/EL

58 strona www - Zgłoszenie remontu lub odstawienia do rezerwy JWCD


Pobierz ppt "Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne cz.II Temat Prezentacji systemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google