Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne."— Zapis prezentacji:

1 slajd 1/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne cz.II Temat Prezentacji systemy wymiany informacji w ramach REE 2000 Plan prezentacji system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku WIRE/UR system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku WIRE/UR system operatywnej współpracy z elektrowniami SOWE/EL system operatywnej współpracy z elektrowniami SOWE/EL

2 slajd 2/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński systemy wymiany informacji w ramach REE 2000 system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku realizuje wymianę danych handlowych i technicznych na potrzeby procesów planistycznych i rozliczeniowych system operatywnej współpracy z elektrowniami system operatywnej współpracy z elektrowniami wspomaga operatywne kierownictwo nad wytwarzaniem

3 slajd 3/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński WIRE/UR system wymiany informacji rynku energii w wersji dla uczestnika rynku program prezentacji geneza rozwiązania - podstawy procesy realizowane w ramach wymiany informacji na rynku energii architektura systemu WIRE i SOWE WIRE/UR systemy wymiany informacji w ramach REE 2000

4 slajd 4/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński program prezentacji geneza rozwiązania podstawy proces wymiany informacji na rynku energii systemy wymiany informacji w ramach REE 2000 opis rozwiązania cechy architektura funkcjonalność rozwiązanie techniczne opcje dla rozwiązania bezpieczeństwo systemu poszerzony serwis gwarancyjny kierunki rozwoju wymiana informacji pomiędzy uczestnikami rynku integracja narzędzi wspomagających efektywny udział w rynku

5 slajd 5/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński geneza rozwiązania podstawy formalne projekt rynku energii 2000 wyznacza zakres informacji technicznych i handlowych wymienianych pomiędzy uczestnikami rynku oraz osp informacje wymieniane będą zgodnie ze standardami określonymi przez osp istnieje uzasadniona potrzeba opracowania modułu komunikacyjnego integrującego autonomiczne systemy informatyczne uczestników rynku z systemem operatora systemu przesyłowego poprzez standardowy interfejs wymiany informacji

6 slajd 6/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński procesy realizowane w ramach WIRE

7 slajd 7/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński procesy realizowane w ramach WIRE zgłaszanie umów sprzedaży energii i wyznaczania deklarowanych pozycji kontraktowych zgłaszanie ofert bilansujących udostępnianie planów koordynacyjnych i bilansów techniczno - handlowych pozyskiwanie danych pomiarowych udostępnianie danych rozliczeniowych na rynku bilansującym

8 slajd 8/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński architektura systemu węzeł centralny (OSP) centralna składnica dokumentów węzeł lokalny (OH,OHT) dostęp do węzła centralnego

9 slajd 9/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński architektura rozwiązania systemu osp

10 slajd 10/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński WIRE/UR system informatyczny wspomagający proces wymiany informacji handlowej pomiędzy uczestnikiem rynku a operatorem systemu przesyłowego

11 slajd 11/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński OSP narzędzia planowania koordynacyjnego systemy wspomagania decyzji (ocena ryzyka, optymalizacja, symulacja narzędzia prognozowania zapotrzebowania systemy pomiarowo -rozliczeniowe WIRE/UR - idea

12 slajd 12/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński WIRE/UR - architektura

13 slajd 13/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński WIRE/UR - węzeł lokalny o funkcjonalności węzła lokalnego decyduje Operator minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne wobec węzła, pozwalające na uczestnictwo w WIRE określa: Projekt systemu wymiany informacji w ramach rynku energii elektrycznej 2000 w Polsce

14 slajd 14/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński WIRE/UR

15 slajd 15/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński WIRE/UR - funkcje ręczne wprowadzanie dokumentów elektronicznych wysyłanych do osp wysyłanie dokumentów elektronicznych do osp pozyskiwanie dokumentów wysyłanych przez osp archiwizacja wysyłanych i otrzymywanych dokumentów wizualizacja dokumentów elektronicznych wg zdefiniowanych szablonów prezentacji wymiana danych z systemami pomiarowo- rozliczeniowymi

16 slajd 16/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński WIRE/UR - funkcje inaczej przesyłanie zgłoszeń umów sprzedaży przesyłanie ofert bilansujących - część handlowa przesyłanie ofert bilansujących część techniczna pozyskiwanie planów wymiana danych pomiarowych: pozyskiwanie danych rozliczeniowych import/export danych pomiarowo-rozliczeniowych do systemów pomiarowo-rozliczeniowych generowanie raportów dostęp do danych w archiwum poprzez serwer www

17 slajd 17/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński wprowadzanie ofert technicznych

18 slajd 18/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński wprowadzanie ofert handlowych

19 slajd 19/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński wprowadzanie zgłoszenia sprzedaży energii

20 slajd 20/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński wprowadzanie danych godzinowych z punktów pomiarowych

21 slajd 21/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński publikacja informacji przez www

22 slajd 22/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński publikacja informacji przez www

23 slajd 23/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński cechy WIRE/UR obsługa wszystkich dokumentów elektronicznych wynikających z zasad RE2000 możliwość rozbudowy systemu o nowe dokumenty wymiane z innymi uczestnikami rynku pełna wymagana funkcjonalność a nie tylko zestaw minimalny wbudowane archiwum wysyłanych i odbieranych komunikatów gromadzenie informacji historycznych, audytowanie przebiegu procesów rynkowych, dostęp do informacji dla różnych służb poprawa ergonomii pracy (copy&paste) możliwość ręcznej edycji wszystkich dokumentów możliwość niezależnej pracy wire/ur niezależnie od narzędzi rynkowych możliwość integracji narzędzi rynkowych skuteczna dystrybucja informacji wbudowany portal informacyjny (serwer www) o zawartości archiwum komunikatów - raporty

24 slajd 24/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński zastosowanie WIRE/UR system WIRE/UR dedykowany jest dla : operatorów handlowo-technicznych operatorów handlowych wytwórców odbiorców uczestniczących w rynku

25 slajd 25/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński zgodność WIRE/UR ze standardami zgodność z zasadami wymiany informacji z OSP oraz regulaminem rynku bilansującego zgodność ze standardami technicznymi osp MQ-Series dokumenty w formacie XML zgodność ze standardem PTPIREE w zakresie wymiany danych pomiarowych

26 slajd 26/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński zastosowane technologie zaawansowane i pewne technologie e- commerce serwer risc z systemem unix baza danych oracle 8.1.6 serwer MQ-Series wbudowany serwer www architektura client serwer bezpieczna transmisja danych

27 slajd 27/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński opcje dodatkowe zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem - firewall przed zanikiem zasilania - ups wraz z oprogramowaniem zarządzajacym stacje robocze PC komputery pc notebooki serwis poszerzony serwis specjalny wydłużona gwarancja

28 slajd 28/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński serwer risc mq-series oracle aplikacja wire/ur serwer www router serwisowy serwer risc mq-series oracle aplikacja wire/ur serwer www router serwisowy routerrouter serwerwire/urserwerwire/ur PCPCPCPC PCPCPCPCPCPCPCPC PCPC administrator operator klient www firewallfirewall firewallfirewall upsups zabezpieczenie systemu

29 slajd 29/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński serwis poszerzony serwis specjalny zakres szybsze czasy reakcji i usunięcia awarii 4 godziny czas reakcji 48 czas usunięcia awarii dostarczanie sprzętu zastępczego wsparcie telefoniczne serwis zdalny nowe wersje oprogramowania kwartalne przeglądy konserwacyjne rozliczenie miesięczna opłata zryczałtowana wydłużenie okresu gwarancji do 24 miesięcy do 36 miesięcy

30 slajd 30/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński kierunki rozwoju uniwersalna platforma komunikacyjna integracja z lokalną składnicą danych dostosowanie do rynku doba naprzód dostosowanie do rynku godzina naprzód spełnienie wymogów w zakresie infrastruktury pomiarowej koncepcja systemu informatycznego OHT budowa efektywnych narzędzi wspomagania uczestniczenia w rynku

31 slajd 31/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński uniwersalna platforma komunikacyjna rynku zastosowanie systemu WIRE/UR do wymiany informacji z innymi uczestnikami rynku inteligentne adresowanie dokumentów elektronicznych dostosowanie formatu dokumentów elektronicznych do wymogów innych operatorów rynku wymiana danych pomiarowych pomiędzy OHT ochrona inwestycji wspólny serwer WIRE/UR wspólna baza danych oracle wspólny serwer mq-series

32 slajd 32/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński OSP WIRE/UR+ system pomiarowo -rozliczeniowy system pomiarowo -rozliczeniowy GE OSP GE OHT WIRE/UR+ system pomiarowo -rozliczeniowy system pomiarowo -rozliczeniowy OSP GE OHT lokalna składnica danych uniwersalna platforma komunikacyjna rynku

33 slajd 33/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński SOWE/EL system operatywnej współpracy z elektrowniami program prezentacji główne funkcje systemu SOWE/EL informacje przekazywane między elektrownią i OSP zgłoszenia w ramach SOWE/EL SOWE/EL

34 slajd 34/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński główne funkcje systemu SOWE/EL umożliwienie ręcznego wprowadzania dokumentów elektronicznych przesyłanych do Operatora Systemu Przesyłowego wysyłanie dokumentów elektronicznych do Operatora Systemu Przesyłowego pozyskiwanie planów BPKD i BPP wysyłanych przez Operatora Systemu Przesyłowego generowanie potwierdzeń otrzymania dokumentów wizualizacja dokumentów elektronicznych na formatkach, raportach i stronach www rejestracja wysyłanych i otrzymywanych dokumentów w bazie danych systemu

35 slajd 35/58 16 Luty 2001 Piotr BaczyńskiDIREOSP Zgłoszenie remontu JWCD Zgłoszenie ubytku JWCD Zgłoszenie niesprawności ukł. regulacji JWCD Zgłoszenie pracy w pomiarach JWCD Zgłoszenie zdarzenia ruchowego JWCD Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy Bieżący Punkt Pracy Zatwierdzenie zgłoszenia... Odrzucenie zgłoszenia... Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia... informacje przekazywane między elektrownią i OSP

36 slajd 36/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński KOREKTAPLANU REALIZACJA PLANELEKTROWNIAPOTWIERDZENIEOTRZYMANIA OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ZATWIERDZENIE ODRZUCENIE rodzaje zgłoszeń

37 slajd 37/58 16 Luty 2001 Piotr BaczyńskiZatwierdzonyPrzekazanyWprowadzony Odrzucony statusy zgłoszeń

38 slajd 38/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński DECYDENT KOD JWCD TYP REMONTU CZAS ROZPOCZĘCIA CZAS ZAKOŃCZENIA OPIS KOMENTARZ EL STATUS zawartość informacyjna zgłoszenia

39 slajd 39/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński okno główne SOWE/EL - aplikacja elektrowni

40 slajd 40/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński Przeglądanie Plan Korekta Wykonanie wersje formatek

41 slajd 41/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia planu remontu

42 slajd 42/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński Listy wyboru Kalendarz narzędzia usprawniające proces wprowadzania zgłoszeń

43 slajd 43/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do weryfikacji zgłoszenia remontu - System Informatyczny OSP

44 slajd 44/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia planu, korekty i rzeczywistego wystąpienia ubytku

45 slajd 45/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia planu, korekty i rzeczywistego wystąpienia niesprawności regulacji

46 slajd 46/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia planu, korekty i realizacji pracy w pomiarach

47 slajd 47/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do wprowadzania zgłoszenia zdarzenia ruchowego

48 slajd 48/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do przeglądania planu BPKD

49 slajd 49/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do przeglądania BPP

50 slajd 50/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński menu aplikacji SOWE/EL - raporty

51 slajd 51/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński przykład formatki do definiowania parametrów raportu Zgłoszenia remontów w okresie

52 slajd 52/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński raport - Zgłoszenia remontów w okresie

53 slajd 53/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński raport - Zgłoszenia pracy w pomiarach

54 slajd 54/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński raport - Zgłoszenia zdarzeń ruchowych

55 slajd 55/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński raport - BPKD

56 slajd 56/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński raport - BPP

57 slajd 57/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński strona tytułowa www systemu SOWE/EL

58 slajd 58/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński strona www - Zgłoszenie remontu lub odstawienia do rezerwy JWCD


Pobierz ppt "Slajd 1/58 16 Luty 2001 Piotr Baczyński Politechnika Śląska w Gliwicach Studium Podyplomowe; Rynek Energii Elektr., Ciepła i Gazu Systemy Pomiarowo Informatyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google