Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kajakiem na Stary Rynek w Poznaniu? Czy Chwaliszewo będzie znowu wyspą? czyli Możliwości odtworzenia zakola Chwaliszewskiego na Warcie w Poznaniu dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kajakiem na Stary Rynek w Poznaniu? Czy Chwaliszewo będzie znowu wyspą? czyli Możliwości odtworzenia zakola Chwaliszewskiego na Warcie w Poznaniu dr inż."— Zapis prezentacji:

1 Kajakiem na Stary Rynek w Poznaniu? Czy Chwaliszewo będzie znowu wyspą? czyli Możliwości odtworzenia zakola Chwaliszewskiego na Warcie w Poznaniu dr inż. Paweł Zawadzki, dr inż. Tomasz Kałuża XII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki Poznań, 29 maja 2009 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO

2 B y ł o …

3 Lokalizacja grodu poznańskiego na terasie zalewowej Warty (Ostrów Tumski) - rysunek wykonany w1964 r. przez pracownika ODGW – p. M.Mileckiego

4 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Warta koryto główne zostało przesunięte w 1832 roku na odcinku przy wzgórzu winiarskim o kilkadziesiąt metrów na zachód. Nowe koryto przegrodzono Wielką Śluzą - obronnym jazem z mostem a po starym korycie pozostał fragment w postaci zatoki przed czołem Fortu Roon - później część zachodniego Kanału Odpływowego I

5 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY kanały ulgowe (odpływowe) - ok roku uruchomiono system przeciwpowodziowych kanałów odpływowych: kanał zachodni (Kanał Odpływowy I) przebiegał po zachodniej stronie Ostrowa Tumskiego między nim a Chwaliszewem; kanał wschodni opływający od wschodu Ostrów Tumski, czyli Kanał Odpływowy II; dawne koryto zachodnie (Zgniła Warta).

6 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Poznań w XIX wieku należał do miast regularnie nękanych przez powodzie. Układ wód zmieniał się bardzo często. Liczne obszary dolin bywały zalewane niemal każdego roku i trudno jest w wielu wypadkach mówić o jakimś stabilnym na dłuższą metę układzie zbiorników wodnych. Budowa fortyfikacji pogorszyła tylko tę sytuację.

7 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Rekonstrukcja zalewu - Twierdza Poznań

8 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Śluza Katedralna

9 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Wielka Śluza

10 10 W roku 1822 rozpoczęto regularne codzienne notowania poziomu wody w Warcie przy wodowskazie przy Moście Chwaliszewskim. W latach średnia wielka woda wynosiła 543 cm. Przyjęto, że poziom wyższy o 100 cm oznacza już "wybitne wezbranie", czyli do czasu uregulowania rzeki po prostu mniejszą lub większą powódź r. – 866 cm 1888 r. – 866 cm; 1889 r. – 856 cm; 1909 r. – 734 cm; 1924 r. – 838 cm 1917 r. – 734 cm; 1924 r. – 838 cm; 1940 r. – 715 cm POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY

11 11 Ulice Garbary i Piaskowa; powódź w 1888 r. – 866 cm POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY

12 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY plan regulacji z 1889 Seria tragicznych powodzi pod koniec lat osiemdziesiątych (szczególnie 1888 i 1889) zbiegła się w czasie z pierwszymi głosami na temat likwidacji lewobrzeżnego pierścienia. Magistrackie projekty rozbiórkowe zawierały elementy regulacji koryta Warty oraz wzmocnienia wałami jej doliny. Wprowadzenie ich w życie na początku XX wieku zaowocowało powstaniem całkowicie nowego miasta, w niczym nie przypominającego starej twierdzy

13 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Plan Poznania z 1910 r.

14 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Zakole Chwaliszewskie (ok r.); widoczne fortyfikacje – Fort Radziwiłła – spalony w 1945 r. i kaponiera rozebrana w 1902 r.

15 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Zakole Chwaliszewskie (Stare koryto)

16 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Zakole Chwaliszewskie

17 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Zakole Chwaliszewskie – rok 1913

18 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Zakole Chwaliszewskie – rok 1913

19 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Zakole Chwaliszewskie – rok 1915

20 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Chwaliszewo - powódź w roku 1924 r.

21 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Powódź w roku 1924 r.

22 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Stary Most Chrobrego – powódź w roku 1924 – 838 cm

23 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Most Chrobrego – rok 1925

24 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Poznań – 1929 r.

25 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Chwaliszewo – Tama Berdychowska

26 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Widok z mostu kolejowego; budowa nowego koryta

27 Jest…

28 28 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Z NOWYM KORYTEM ŻEGLUGOWYM I KANAŁAMI ULGI:

29 29 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Fragment z zakopanym zakolem Chwaliszewskim

30 30 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Fragment z zakopanym zakolem Chwaliszewskim

31 31 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY

32 32 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY

33 33 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY

34 34 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY

35 Będzie ?

36 36 I Nagroda. zespół w składzie: arch. Eryk Sieiński, arch. Stefan Wojciechowski POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Konkurs na twórcze prace projektowe: Studium programowo- przestrzenne rejonu Chwaliszewa w Poznaniu (2005 r.)

37 37 II Nagroda. zespół w składzie: arch. Witold Oleszak, arch. Paweł Hałaburdzin POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Konkurs na twórcze prace projektowe: Studium programowo- przestrzenne rejonu Chwaliszewa w Poznaniu (2005 r.)

38 38 III Nagroda. zespó w sk³adzie: arch. Andrzej Kurzawski, arch. Wojciech Kolesiñski, arch. Mariusz Grafowski, arch. Maciej Wercv POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Konkurs na twórcze prace projektowe: Studium programowo- przestrzenne rejonu Chwaliszewa w Poznaniu (2005 r.)

39 Wyróżnienie Honorowe. zespół w składzie: arch. Jerzy Gurawski, arch. Urszula Kijek, arch. Paweł Piechnik, arch. Mikołaj Wower POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Konkurs na twórcze prace projektowe: Studium programowo- przestrzenne rejonu Chwaliszewa w Poznaniu (2005 r.)

40 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Konkurs: Studium funkcjonalno-przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim i Śródką (2006 r.) Pierwszą nagrodę otrzymał zespół, któremu przewodniczył prof. Dimitrij Mladenowicz ( zespół: prof. arch. Dimitrije Mladenowicz, dr hab. inż. arch. prof. nadzw. Rober Ast, dr inż. arch. Borys Siewczyński, mgr inż. arch. Anna Rybarczyk, mgr inż. arch. Jagoda Banasiak, Urszula Błochowiak stud. V roku architektury)

41 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Konkurs: Studium funkcjonalno-przestrzenne rzeki Warty wraz z Ostrowem Tumskim i Śródką (2006 r.)

42 POZNAŃSKI WĘZEŁ WODNY Kontrowersyjny plan Na cyplu (2008 r.)

43 43 Zakole Chwaliszewskie Problemy odkopania zakola (Starego Koryta): przy bardzo małych przepływach za mało wody do napełnienia wszystkich koryt przy przepływach wielkich konieczność ochrony przeciwpowodziowej Starego Miasta i Chwaliszewa czym zasypano koryto

44 44 Zakole Chwaliszewskie Oznaczenie przepływu Opis Natężenie przepływu, m 3 /s SNQ Średni Niski Przepływ 39,6 SQ Przepływ Średni 102,0 SWQ Średni Wielki Przepływ 305,0 Q 1% Woda stuletnia 835,0 Q 0,1% Woda tysiącletnia 1120,0 Zestawienie przepływ ó w wykorzystanych do obliczeń układu zwierciadła wody

45 45 Zakole Chwaliszewskie - koryto szer. 36 m

46 46 Zakole Chwaliszewskie - koryto szer. 70 m

47 47 Zakole Chwaliszewskie – Wariant I

48 48 Zakole Chwaliszewskie – Wariant II

49 49 Zakole Chwaliszewskie – Wariant III

50 50 Zakole Chwaliszewskie – Wariant IV

51 51 Zakole Chwaliszewskie – Wariant Max OŚ KORYTA

52 52 Zakole Chwaliszewskie - Podsumowanie i wnioski

53 53 Zakole Chwaliszewskie - Podsumowanie i wnioski Przepływ obliczniowy Zakole Chwaliszewskie Przepływ Pole przekroju Prędkość m 3 /s %m2m2 m/s 39,69,9525,1344,020, ,9925,4865,950, ,5919,87125,750, ,6415,05204,510, ,2514,67231,200,71 Parametry hydrauliczne – Wariant I

54 54 Zakole Chwaliszewskie - Podsumowanie i wnioski Rozdział przepływu SQ = 102 m 3 /s między koryta PWW: 1- Zakole Chwaliszewskie, 2 - Warta, koryto główne, 3 - kanał Cybiny, 4 - kanał ulgi

55 55 Zakole Chwaliszewskie - Podsumowanie i wnioski Rozdział przepływu Q 0,1% = 1120 m 3 /s między koryta PWW: 1- Zakole Chwaliszewskie, 2 - Warta, koryto główne, 3 - kanał Cybiny, 4 - kanał ulgi

56 56 Zakole Chwaliszewskie - Podsumowanie i wnioski

57 57 DZIĘKUJMY ZA UWAGĘ ? XII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki Poznań, 29 maja 2009 r.

58 58 STRONY INTERNETOWE Festung Posen i nie tytlko... czyli stary Poznań na fotografii. Konkurs na twórcze prace projektowe:.Studium programowo-przestrzenne rejonu Chwaliszewa w Poznaniu. Miesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich Komunikat, grudzień 2005 r. Poznań – moje miasto. Poznań – miasto na pięciu wyspach. FLOOS.PL Portal Żeglugi Śródlądowej Warta Poznania warta czyli dalej o projekcie zagospodarowania przestrzennego brzegów Warty. FLOOS.PL Portal Żeglugi Śródlądowej Wojciechowski M., Biesiadka J.: System wodny twierdzy Poznań. Portal: FORTYFIKACJE POLIGONALNE XIX WIEKU TWIERDZE PRUSKIE I NIEMIECKIE LITERATURA IMGW (2007): Operat hydrologiczny wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Poznania. Karolczak W. (2002): Warta w Poznaniu. Od X wieku do współczesności. Muzeum Narodowe w Poznaniu Przedwojski B., Kałuż T., Zawadzki P. (2007): Analiza układu zwierciadła wody rzeki Warty na odcinku Poznańskiego Węzła Wodnego. Maszynopis 22/2007/U, Katedra Budownictwa Wodnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zawadzki P., Kałuża T. Laks I. (2008): Hydrauliczne uwarunkowania odtworzenia zakola Chwaliszewskiego w obrębie Poznańskiego Węzła Wodnego. Konferencja naukowa: Bliskie naturze projektowanie dolin rzecznych, Poznań – Będlewo. Praca w druku.


Pobierz ppt "Kajakiem na Stary Rynek w Poznaniu? Czy Chwaliszewo będzie znowu wyspą? czyli Możliwości odtworzenia zakola Chwaliszewskiego na Warcie w Poznaniu dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google