Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profesor doktor Wiktor Oktaba 1920 - 2009. 2 Życiorys Profesora Prof. Wiktor Oktaba urodził się 16 kwietnia 1920 r. w Kijowie. W 1925 rodzice przenieśli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profesor doktor Wiktor Oktaba 1920 - 2009. 2 Życiorys Profesora Prof. Wiktor Oktaba urodził się 16 kwietnia 1920 r. w Kijowie. W 1925 rodzice przenieśli."— Zapis prezentacji:

1 Profesor doktor Wiktor Oktaba 1920 - 2009

2 2 Życiorys Profesora Prof. Wiktor Oktaba urodził się 16 kwietnia 1920 r. w Kijowie. W 1925 rodzice przenieśli się do Legionowa. W 1938 r. ukończył Miejskie Gimnazjum Męskie im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie i rozpoczął studia matematyczne na UW, słuchając wykładów wybitnych matematyków: Wacława Sierpińskiego, Karola Borsuka, Kazimierza Kuratowskiego, Edwarda Marczewskiego i in. Druga wojna światowa przerwała studia na UW i w latach 1944-1947 roku Profesor kontynuował studia matematyczne na nowoutworzonym Uniwersytecie Marie Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

3 3 Profesor był członkiem wielu towarzystw naukowych: - Polskiego Towarzystwa Matematycznego, - Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, -International Statistical Institute, -The Institute of Mathematical Statistics, - International Biometrical Society i innych. Był odznaczony 56 orderami, medalami i nagrodami: - Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP - Medalem Komisji Edukacji Narodowej, - Medalem PAN im. Oczapowskiego, - Złotą płytą za osiągnięcia w statystyce matematycznej, przyznaną przez the American Biographical Institute. Profesor Wiktor Oktaba był żonaty ponad 60 lat z Janeczką. Miał dwoje dzieci: córkę Hanię i syna Andrzeja.

4 4 Pracę naukową Profesor rozpoczął w 1945 r., kiedy jako student drugiego roku został asystentem profesora Mieczysława Biernackiego w Katedrze Matematyki na UMCS. Działalność naukowa Profesora związana była z lubelskim ośrodkiem naukowym, najpierw z UMCS (1945-1955) a później WSR, od 1972 - AR, od 2008 – UP w Lublinie. Prowadził także zajęcia na Politechnice Lubelskiej (dawniej WSI), Akademii Medycznej, KUL. Działalność naukowa

5 5 Początki kariery naukowej Ważną rolę w kształtowaniu zainteresowań Profesora odegrał profesor Mikołaj Olekiewicz. Zainteresowania te od początku zmierzały w kierunku statystyki matematycznej. W roku akademickim 1959/1960 Profesor wyjechał na staż naukowy do Ames na Iowa State University jako stypendysta Fundacji Rockefellera. Spotkał tam twórców modeli liniowych i układów eksperymentalnych: O. Kempthorna, B.V. Shaha, T.A. Bancrofta, G. Zyskinda, J.N.K. Rao, D. Hartleya.

6 6 Tematyka badawcza Profesora Analiza modeli nieortogonalnych Estymacja komponentów wariancyjnych Analiza danych z brakującymi obserwacjami Analiza modeli Gaussa-Markova Wielozmienne modele Zyskinda-Martina Estymacja oraz testowanie hipotez w regresji liniowej

7 7 KZM - 1963 Profesor przetłumaczył (1958 r.) fundamentalną książkę H. CrameraMathematical Methods of Statistics Był autorem 5 wielokrotnie wydawanych podręczników z matematyki, statystyki matematycznej i doświadczalnictwa Wydał 8 słowników wielojęzycznych Od 1952 rozpoczął prowadzenie wtorkowych dwugodzinnych seminariów dla pracowników Katedry (odbyło się 1385). Był autorem ponad 200 prac naukowych oraz 7 popularno- naukowych książek.

8 8 Twórca ośrodka informatyki Ogromną zasługą Profesora było stworzenie ośrodka informatyki, który był częścią Katedry. Pojawiła się nawet na temat informacja w prasie (4.12.1975).

9 9 Kariera naukowa 1947 – uzyskał tytuł mgr filozofii w zakresie matematyki 1947 – uzyskał tytuł mgr filozofii w zakresie matematyki 1957 – został kandydatem nauk matematycznych 1957 – został kandydatem nauk matematycznych na Wydziale Mat.-Fiz.- Chem. UMCS, po obronie pracy doktorskiej On the linear hypothesis in the theory of normal regression 1961 – został docentem 1961 – został docentem 1966 – profesorem nadzwyczajnym 1966 – profesorem nadzwyczajnym 1971 – profesorem zwyczajnym 1971 – profesorem zwyczajnym

10 10 Związek Profesora Oktaby z Katedrą Zastosowań Matematyki UP w Lublinie W 1952 r. Profesor został kierownikiem Katedry Statystyki Matematycznej na Wydziale Rolnym UMCS, którą tworzył od podstaw. Katedra, z chwilą powstania WSR, późniejszej AR a następnie UP, przerodziła się w Instytut Zastosowań Matematyki a obecnie Katedrę Zastosowań Matematyki i Informatyki. Profesor Wiktor Oktaba był kierownikiem Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki przez 38 lat (1952-1990), do momentu przejścia na emeryturę.

11 11 Z życia Profesora Wielkanoc 2002 Profesor na moim ślubie - 1984 Będąc na emeryturze, Profesor był na stałe związany z Katedrą. Przez wiele lat uczestniczył w seminariach. W ostatnich latach uczestniczył w uroczystych seminariach z okazji świąt czy swoich urodzin i imienin. Profesor interesował się naszym życiem rodzinnym. Znał naszych współmałżonków, dzieci. Nie zapominał o przekazywaniu dla nich życzeń świątecznych. Uczestniczył w naszych ślubach.

12 12 1.Tadeusz Przybysz (1964) 2.Edward Niedokos (1966) 3.Henryk Mikos (1971) 4.Mirosława Wesołowska (1973) 5.Andrzej Kieloch (1973) 6.Karol Michałowski(1973) 7.Jan Suwała (1973) 8.Grażyna Jagiełło (1976) 9.Agnieszka Gumuła (1976) 10.Edward Zmysłowski (1977) 11.Tadeusz Drwięga (1978) 12.Jan Koziara (1979) 13.Barbara Kowal (1983) 14.Władysław Kowalik (1985) 15.Andrzej Kornacki (1989) 16.Jacek Wawrzosek (1990) 17.Joanna Tarasińska (1993) Profesor wychował liczną i wartościową kadrę statystyków i biometrów (magistrów, doktorów, profesorów), współtworząc polską szkołę statystyki matematycznej i teorii eksperymentu. Wypromował 17 doktorów:

13 13 Promocje doktorskie M. Wesołowska - 1974 Jan Suwała - 1973 A. Gumuła, G. Jagiełło - 1977 T. Drwięga, J. Koziara - 1979

14 14 Działalność organizacyjna 1952-1990 – kierownik KZM 1952-1990 – kierownik KZM 1960-1962 – prodziekan Wydziału Rolniczego 1960-1962 – prodziekan Wydziału Rolniczego 1968-1969 – dziekan Wydziału Rolniczego 1968-1969 – dziekan Wydziału Rolniczego 1968-1969 – prorektor WSR 1968-1969 – prorektor WSR 1947-1955 – skarbnik Oddziału Lubelskiego PTM 1947-1955 – skarbnik Oddziału Lubelskiego PTM Od 1970 – Redaktor Naczelny Colloquium Biometrycznego Od 1970 – Redaktor Naczelny Colloquium Biometrycznego

15 15 Praca w Komisji Statystyki Matematycznej Profesor został członkiem Komisji Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN w chwili jej powołania w dniu 19 września 1972 r. Był członkiem tej Komisji przez wszystkie kadencje. Profesor bardzo cenił pracę w Komisji i wysoko oceniał konferencje ze statystyki matematycznej. Tylko wybrańcy KZM mogli uzyskać akceptację Profesora do wygłaszania swoich wyników. Profesor uczestniczył w wielu konferencjach Wisła (1973, 1074, 1975, 1976,1980, 1991, 1994) Błażejewko (1982), Poznań (1984), Kozubnik (1986), Olsztyn (1988).

16 16 Odejście Profesora Profesor odszedł na zawsze dnia 6 września 2009 roku w niedzielę. W tym dniu rozpoczynała się 39. Konferencja Biometryczna, której był twórcą i która od 1970 roku była Jego "ukochanym dzieckiem". Profesor Wiktor Oktaba zawsze przykładał wielką wagę do symboliki. Jego śmierć, w naszym odczuciu, też była symboliczna. Tegoroczna konferencja organizowana była przez naszą Katedrę i po raz pierwszy w jej historii odbywała się w Kazimierzu Dolnym, umiłowanym mieście Profesora, z którym był na stałe związany od czasu drugiej wojny światowej.

17 17 Msza żałobna w kościele Farnym w Kazimierzu Dolnym oraz pogrzeb Profesora odbyły się w dniu 9 września, gdy konferencja się właśnie kończyła. Uczestnicy konferencji mogli towarzyszyć Profesorowi w ostatniej drodze oraz oddać hołd i podziękowanie za życie poświęcone bez reszty matematyce, statystyce matematycznej i biometrii. Profesor Wiktor Oktaba został pochowany na cmentarzu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - obok żony Janeczki


Pobierz ppt "Profesor doktor Wiktor Oktaba 1920 - 2009. 2 Życiorys Profesora Prof. Wiktor Oktaba urodził się 16 kwietnia 1920 r. w Kijowie. W 1925 rodzice przenieśli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google