Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie: Iwona Łazowska 1. Stanisław Paprocki (1945-1955) Eugeniusz Skawiński (1955-1965) Emilia Nowakowska (1965-1972) Barbara Winkler (1973-1979)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie: Iwona Łazowska 1. Stanisław Paprocki (1945-1955) Eugeniusz Skawiński (1955-1965) Emilia Nowakowska (1965-1972) Barbara Winkler (1973-1979)"— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie: Iwona Łazowska 1

2 Stanisław Paprocki (1945-1955) Eugeniusz Skawiński (1955-1965) Emilia Nowakowska (1965-1972) Barbara Winkler (1973-1979) Genowefa Kaczmarczyk-Warmuz (1979- 1982) Sylwia Pisarska (1982-1985) Grażyna Kosińska-Jokel (1986-2008) Ilona Helik (od 2008) 2

3 Dyrektor szkoły w latach 1945- 1955 3

4 ur. 17.11.1902 r. w Cegielni, powiat Kielce Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie oraz Studia w Instytucie Pedagogicznym w Stalinogrodzie, na kierunku biologia 1919-1920- uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej W 1942 r. podczas obławy niemieckiej na partyzantów, aby ratować żonatego kolegę zaproponował hitlerowskiemu dowódcy akcji, że dołączy do grupy osób przeznaczonych do rozstrzelania (informacja pozyskana od Grażyny Skawińskiej-Zydroń) Był pracowitym oraz prawym człowiekiem. W rodzinie nosił przydomek Anioł W latach 1950-52 był dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. Mariana Batko, później inspektorem szkolnym. W latach 1955- 1965 pełnił funkcję kierownika Ogólnokształcącej Szkoły Podstawowej nr 30 w Chorzowie. 4

5 Urodziła się w roku 1935 W latach 1953-1957 studiowała na AWF W latach 1965-1972 była kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 30 im A. Mickiewicza w Chorzowie W czasach kierownictwa liczba uczniów wynosiła 842 W swoich działaniach w pełni angażowała się w pracę zawodową, była dobrym organizatorem, uczniowie osiągali sukcesy w zawodach sportowych, szkoła oferowała uczniom wiele zajęć pozalekcyjnych Ważnym wówczas wydarzeniem w życiu szkoły było zawieszenie portretu Adama Mickiewicza podarowanego przez Pana Widerę ojca dwóch uczniów szkoły Nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej. 5

6 Urodziła się w 1945 roku Nauczyciel języka polskiego W latach 1973-1979 pełniła funkcję dyrektora szkoły W czasie jej kadencji uczniowie zdobywali liczne osiągnięcia sportowe oraz bardzo dobre wyniki nauczania Mimo młodego wieku doskonale kierowała szkołą, stworzyła bardzo dobre relację między kierownictwem, gronem nauczycielskim, rodzicami i uczniami Jako dyrektor wyróżniała się bardzo dobrą organizacją pracy, zacieśniła współpracę z zakładami przemysłowymi w dzielnicy. 6

7 Z wykształcenia nauczyciel języka rosyjskiego w latach 1979-1982 pełniła funkcję dyrektora szkoły 7

8 W latach 1982-1985 była Dyrektorką SP nr 30 Z wykształcenia jest nauczycielem geografii W 1985 została powołana na wizytatora Wydziału Oświaty i Wychowania w Chorzowie Przywiązywała dużą wagę w szkole do obchodów uroczystości państwowych i szkolnych Przez wiele lat sprawowała funkcje dyrektorów różnych szkół, w tym m.in. była dyrektorem SP nr 32 w Chorzowie. 8

9 Urodziła się w roku 1955 Studiowała psychologię, pedagogikę i resocjalizację, zawsze zawód nauczycielski uważała za swoje powołanie Pełniła funkcję Dyrektora w latach 1986-2008 (15 lat w SP nr 30, a po przekształceniu, 7 lat w Gimnazjum nr 7) Praca w Gimnazjum okazała się wielkim wyzwaniem zawodowym W czasie jej kadencji Gimnazjum mogło się pochwalić olimpijczykami i laureatami międzynarodowych olimpiad przedmiotowych (Marcin Kościelnicki, Piotr Kosz) Ustawicznie modernizowała szkołę (remontowała klasy, tworzyła klasopracownie, dbała o estetykę pomieszczeń i szkoły) Aktualnie jest Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady M. Chorzów 9

10 Ukończyła AWF Funkcję Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr2 pełni od 2008r., w ramach którego funkcjonuje Gimnazjum nr7 Największe osiągnięcie liceum: 81 miejsce w rankingu olimpijskim (na ponad 2000 placówek szkolnych), gimnazjaliści są co roku laureatami konkursów, zawodów i olimpiad przedmiotowych, artystycznych, sportowych, itp W Szkole uczy się 500 licealistów i 348 gimnazjalistów Pani Dyrektor pozytywnie ocenia efekty połączenia Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza i III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego (powielanie tradycji liceum w gimnazjum: organizowanie szkolnego festiwalu teatralnego, rajdy turystyczne, konkursy, itp.) dużo czasu poświęca rozbudowie i modernizacji bazy szkolnej i otoczenia szkoły Przyjazna, zaangażowana, posiada swoją wizję szkoły. 10

11 Dziękuję za uwagę. 11


Pobierz ppt "Wykonanie: Iwona Łazowska 1. Stanisław Paprocki (1945-1955) Eugeniusz Skawiński (1955-1965) Emilia Nowakowska (1965-1972) Barbara Winkler (1973-1979)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google